Fakultet tehničkih nauka › Sve informacije
 
Prijava
 
 
 
 

vanr. prof. Branko Perišić

Pogledajte vezane vesti za ovog nastavnika  Personalna stranica

Kontakt podaci

Telefon021/485-2244
E-mailperisic@uns.ac.rs
Zvanja

Akademsko zvanjeVanredni profesor

Biografija

Nedostaje slikaPerišić Branko, rođen 05.06.1954.g. u Sarajevu. Diplomirao na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu školske 1976/77. godine. Poslediplomske studije na Odseku za Informatiku, Elektrotehničkog fakulteta, Univerziteta u Sarajevu upisao 1981/82 i završio školske 1982/83. Magistrirao na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu sa temom magistarskog rada “Funkcionalno distribuirani sistem zaštite računarskih sistema”, 1989. g.

Doktorirao na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu 1994. g. sa disertacijom pod nazivom “Projektovanje informacionih sistema u ambijentu otvorene arhitekture”. Biran u zvanje docenta i vanrednog profesora na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, Katedra za primenjene računarske nauke i informatiku. Trenutno je zaposlen kao vanredni profesor za oblast Primenjene računarske nauke i informatika na FTN Novi Sad.

Direktor je Računarskog centra Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu od njegovog osnivanja.

Živi u Novom Sadu, ul. Jovana Popovića 7/a. 
Oženjen je i ima troje dece.

Učestvovao u realizaciji stručnih i naučnoistraživačkih projekata u domenu projektovanja namenskih računarskih sistema, sistemskog programiranja, zaštite računarskih sistema i projektovanja upravljačkih informacionih sistema. Autor niza programskih paketa vezanih za segment upravljačkih informacionih sistema u zdravstvu,trgovini, proizvodnji, zdravstvenom osiguranju i školstvu. Autor je ili koautor većeg broja međunarodnih i domaćih naučno-stručnih radova. Najveći deo radova odnosi se na metodološke aspekte inženjerstva na računarima baziranih sistema, projektovanja softvera i projektovanje informacionih sistema. Učestvovao u realizaciji velikog broja komercijalnih projekata informacionih sistema.

Autor je niza programskih rešenja u domenu softvera. Bio je mentor izrade četiri doktorata, pet magistarskih radova, član više komisija za ocenu podobnosti magistarskih i doktorskih disertacija, član komisija za ocenu i odbranu magistarskih i doktorskih disertacija. U sklopu osnovnih studija bio je mentor preko 70 diplomskih radova i član i predsednik komisija za odbranu diplomskih radova. Vodio je izradu preko 200 projekata,seminarskih radova na dodiplomskim i poslediplomskim studijama,kao i preko 80 studentskih praksi. Po pozivu učestvuje u stručnim kursevima koje organizuje istraživačka stanica Petnica.

Kretanje u profesionalnom radu:


“Energoinvest” RO 
Računarski centar, Sarajevo: Rukovodilac odeljenja održavanja od 01.01.1978.g do 01.04.1983.g. (4 godine i 3 meseca) 

Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka-FTN: Stručni-saradnik od 01.04.1983.g. do 17.01.1989.g. (5 godina i 3 meseca)

Asistent od 17.01.1989.g. do 23.03.1995.g. (6 godina i 3 meseca) 

Docent od 23.03.1995.g. do 14.04.2000.g. (5 godina)

Direktor Centra za računarstvo FTN od 01.09.1996.g. do danas

Vanredni profesor od 14.04.2000.g. do 14.04.2005. 

Vanredni profesor - reizbor 18.11.2005.g. do 19.05.2011.g.

Vanredni profesor - reizbor 19.05.2011.g. do danas

Članstvo u stručnim i naučnim asocijacijama:


PATIENT CLASSIFICATION SYSTEMS/EUROPE (PCS/E) od 1988.

IEEE - Computer Society, senior member.

SoftWareEngineeringBodyOfKnowledge IEEE, ACM revision board member 2002.


Stalni član komisije za ocenu kvaliteta na Međunarodnom sajmu Elektronike, energetike i informatike, Novosadski sajam, Novi Sad od 1993 do 2009.g.


  Predmeti u kojima učestvuje Mentorstvo Član organa upravljanja

Radno mesto

Radno mestoOdOrganizaciona jedinica
Vanredni Profesor15.04.2000.Katedra za informatiku20000415
Trenutno nema istorijskih podataka o članstvu zaposlenog!

Funkcije na kojima je zaposleni

Trenutno nema podataka o aktuelnim funkcijama zaposlenog!
Naziv funkcijeOdDoOrganizaciona jedinica
Direktor računarskog centra01.10.2012.01.04.2014.Računarski centar2012100120140401
Direktor računarskog centra01.10.2009.30.09.2012.Računarski centar2009100120120930

Radovi

NazivVrstaNaučna oblastGodina odbraneU Ustanovi
Multi-mikroprocesorski sistema na bazi Intel 8080 i PDP-11/10DiplomaElektrotehničko i računarsko inženjerstvo1977Elektrotehnički fakultet
Funkcionalno distribuirani sistem zaštite računarskih sistemaMagistarska tezaElektrotehničko i računarsko inženjerstvo1986Fakultet tehničkih nauka
CMMI - Introductory certificationSpecijalizicijaElektrotehničko i računarsko inženjerstvo2004Software Engineering Institute at Carnagie Mellon University
CMMI - Intermediate certificationSpecijalizicijaElektrotehničko i računarsko inženjerstvo2007Software Engineering Institute at Carnagie Mellon University
Projektovanje informacionih sistema u ambijentu otvorene arhitektureDoktoratElektrotehničko i računarsko inženjerstvo1994Fakultet tehničkih nauka

Reprezentativne reference

Kriterijum produkcijeOpis
(M23) Rad u međunarodnom časopisuPerišić B., Milosavljević G., Dejanović I., Milosavljević B.: UML Profile for Specifying User Interfaces of Business Applications, Computer Science and Information Systems (ComSIS), 2011, Vol. 8, No 2, pp. 405-426, ISSN 1820-0214
(M23) Rad u međunarodnom časopisuDejanović I., Milosavljević G., Tumbas Živanov M., Perišić B.: A Domain-Specific Language for Defining Static Structure of Database Applications, Computer Science and Information Systems (ComSIS), 2010, Vol. 7, No 3, pp. 409-440, ISSN 1820-0214
(M23) Rad u međunarodnom časopisuBranko Perišić "DMIS-Distributed Medical Information System Concept&Structure", SystemScienceJournal N0.1 Vol.13 1987
(M24) Rad u časopisu međunarodnog značaja verifikovanog posebnom odlukomHajduković M., Perišić B., Obradović D.: Uninterruptable an other regions , YUJOR, 1998, Vol. 2, No 2, pp. 323-329, ISSN 0354-0243
(M24) Rad u časopisu međunarodnog značaja verifikovanog posebnom odlukomHajduković M., Obradović D., Perišić B.: The Active Side Principle Approach to Client Server Protocol Design , YUJOR, 1996, Vol. 6, No 1, pp. 121-127, ISSN 0354-0243
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniDejanović I., Perišić B., Milosavljević G., Stričević N.: Towards a foundation for distributed version control of SLE artifacts. In 3rd International Workshop on Model-Based Software and Data Integration
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniMilosavljević G., Dejanović I., Perišić B.: Ready for the industry: A practical approach to teaching mde. In 7th Educators Symposium@MODELS 2011: Software Modeling in Education, pages 31-40, Wellington, New Zealand, www.se.uni-oldenburg.de/documents/olnse-2-2011-EduSymp.pdf
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniMilosavljević G., Dejanović I., Perišić B., Milosavljević B.: UML Profile for Specifying User Interfaces of Business Applications, 14. Advances in Databases and Information Systems, Novi Sad, 20-24 Septembar, 2010, pp. 77-94
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniDejanović I., Tumbas Živanov M., Milosavljević G., Perišić B.: Comparison of Textual and Visual Notations of DOMMLite Domain-Specific Language, 14. Advances in Databases and Information Systems, Novi Sad, 20-24 Septembar, 2010, pp. 20-24
(M53) Rad u naučnom časopisuPetkov N., Milosavljević G., Perišić B.: Inteligentno raspoređivanje vizualnih komponenti u okviru ekranskih formi , Info M, 2005, ISSN 1450-6254
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniDejanović I., Perišić B., Milosavljević G.: Arpeggio: pakrat parser interpreter, 16. YU INFO, Kopaonik, 1-8 Mart, 2010
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniPerišić B., Zečević I.: Model informacione infrastrukture za podršku naučno istraživačkom radu u sklopu AP Vojvodine, 16. Skup "Trendovi razvoja" - TREND, Kopaonik: Fakultet tehničkih nauka, 1-4 Mart, 2010, pp. 107-109, ISBN 978-86-7892-236-7
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniZečević I., Perišić B.: Web servis za podršku naučno istraživačkom radu u sklopu informacione infrastrukture AP Vojvodine, 16. Skup "Trendovi razvoja" - TREND, Kopaonik: Fakultet tehničkih nauka, 1-4 Mart, 2010, pp. 113-116, ISBN 978-86-7892-236-7
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniMilosavljević G., Dejanović I., Perišić B., Konjović Z.: Adaptivna arhitektura klijentske aplikacije informacionih sistema, 54. ETRAN, Donji Milanovac, 7-11 Jun, 2010
(M81) Novi proizvod ili tehnologija uvedeni u proizvodnju - međunarodni nivoPerišić B., Zečević I.: Program package University organizational structure Korisnik: FTN Novi Sad, Univerzitet u Novom Sadu Rađeno za: TEMPUS , 2007
(M81) Novi proizvod ili tehnologija uvedeni u proizvodnju - međunarodni nivoUpravljački informacioni sistem Fonda za zdravstveno osiguranje Republike Srpske / World Bank Project 2002/2004.g.
(M81) Novi proizvod ili tehnologija uvedeni u proizvodnju - međunarodni nivoPerišić B., Zečević I.: Programsko rešenje podrške Studentskom WEB-servisu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, Republika srpska, Bosna i Hercegovina, rađeno za: Medicinski fakultet u Banja Luci, korisnik: Medicinski fakultet u Banja Luci, 2010
(M81) Novi proizvod ili tehnologija uvedeni u proizvodnju - međunarodni nivoPerišić B., Zečević I.: Informacioni sistem za podršku tehnologiji obrazovnog procesa, Programsko rešenje za podršku funkcijama akreditacije i licenciranja ustanova i studijskih programa, rađeno za: Medicinski fakultet u Banja Luci, korisnik: Medicinski fakultet u Banja Luci, 2010
(M81) Novi proizvod ili tehnologija uvedeni u proizvodnju - međunarodni nivoPerišić B., Zečević I., Tešić Ž.: Programsko rešenje podrške funkcionisanju studentske službe Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, rađeno za: Medicinski fakultet u Banja Luci, korisnik: Medicinski fakultet u Banja Luci, 2010
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniI.Dejanović, G.Milosavljević, B.Perišić "ISGEN Meta-model za razvoj kompleksnih informacionih sistema" INFOFEST 2004 Budva
(U01) Osnovni udžbenik za nastavni predmetOsnovi softverskog inženjerstva, Branko Perišić, edicija Tehničke nauke, 2012 STILOS Novi Sad
(U01) Osnovni udžbenik za nastavni predmetOsnovi računarstva - Metodička zbirka zadataka - Programabilni automati, B.Perišić, D.Ivetić, edicija Tehničke nauke, 1995 STILOS Novi Sad
(U01) Osnovni udžbenik za nastavni predmetOsnovi računarstva - Metodička zbirka zadataka - Matematičko-logičke osnove rada računara, Edicija tehničke nauke, 1996 STILOS Novi Sad
(M23) Rad u međunarodnom časopisuB. Perišić, G. Milosavljević "A Method and Tool for Rapid Prototyping of Large Scale Business Information Systems" COMSIS 2004
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniG.Milosavljević, B.Perišić "Really Rapid Prototyping of Large-Scale Business Information Systems", IEEE Workshop on Rapid Systems Prototyping San Diego 2003

Izbori u zvanja

ZvanjeNaučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izboraIzborni period
Vanredni profesorElektrotehničko i računarsko inženjerstvoFakultet tehničkih nauka19.05.2011.520110519
Vanredni profesorElektrotehničko i računarsko inženjerstvoFakultet tehničkih nauka18.11.2005.020051118
Vanredni profesorElektrotehničko i računarsko inženjerstvoFakultet tehničkih nauka04.09.2000.020000904
DocentRačunarske naukeFakultet tehničkih nauka23.03.1995.519950323
AsistentElektrotehničko i računarsko inženjerstvoFakultet tehničkih nauka01.04.1989.019890401