Fakultet tehničkih nauka › Sve informacije
 
Prijava
 
 
 
 
Mentorstvo nastavnika

Profesor Tip Naslov Kandidat Godina odbrane Naučna oblast U ustanovi U spoljnoj instituciji
doc. Bogdan Kuzmanović Magistratura Osiguranje odgovornosti drumskog prevoznika za robu pruzetu na prevoz-kvar termokinga Vujić Zoran 2010 Menadžment i biznis Fakultet tehničkih nauka
doc. Bogdan Kuzmanović Magistratura Osiguranje rečnih plovila u Srbiji u uslovima tranzicije Sandra Milić 2010 Menadžment i biznis Fakultet tehničkih nauka
doc. Bogdan Kuzmanović Magistratura Energetski rizici u osiguranju prema praksi evropskih osiguravača Zorana Šobot - milić 2010 Menadžment i biznis Fakultet tehničkih nauka
doc. Bogdan Kuzmanović Magistratura Uticaj funkcije održavanja na smanjenje rizika sa stanovišta osiguranja sredstava za rad Stankov Branko 2010 Menadžment i biznis Fakultet tehničkih nauka
doc. Bojan Lalić Doktorat Projektna podrška uspostavljanju informacionog društva Kafol Ciril 2013 Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment Fakultet tehničkih nauka
doc. Dušan Sakulski Magistratura Trendovi promene izabranih klimatoloških i hidroloških parametara u Vojvodini Pavlović Ana 2009 Geo-nauke Fakultet tehničkih nauka
doc. Đorđe Vukelić Doktorat Ispitivanje svojstava Co-Cr legure za izradu zubnih nadoknada primenom naprednih proizvodnih RE/CAD/CAM tehnologija Ana Lapčević 2012 Stomatološke nauke i mašinsko inženjerstvo Stomatološki fakultet u Pančevu
doc. Goran Anđelić Doktorat Korporaciono upravljanje-iskustva korporacija u Vojvodini i izgledi za dalji razvoj Radović Milica Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment Fakultet tehničkih nauka
doc. Goran Anđelić Magistratura Međunarodni monetarni fond-uloga u rešavanju kriza i moguća reforma Nedeljković Milutin Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment Fakultet tehničkih nauka
doc. Goran Anđelić Magistratura Razvoj modela privatizacije u uslovima tranzicije Radišić Slobodan Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment Fakultet tehničkih nauka
doc. Goran Anđelić Magistratura Optimizacija investiciconog portfolia kompanija za osiguranje u Republici Srbiji Kiš Branislava 2011 Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment Fakultet tehničkih nauka
doc. Goran Anđelić Magistratura Strategije upravljanja aktivom i pasivom poslovnih banaka u funkciji održavanja stabilnosti industrijskih sistema Borišev Dušan Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment Fakultet tehničkih nauka
doc. Goran Anđelić Magistratura Uticaj operativnog i finansijskog lizinga na tržište osiguranja motornih vozila u Republici Srbiji Majtan Maja Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment Fakultet tehničkih nauka
doc. Goran Anđelić Magistratura Procena uticaja faktora okruženja na međunarodnu konkurentnost malih i srednjih preduzeća u Republici Srbiji Nikić Danica Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment Fakultet tehničkih nauka
doc. Goran Anđelić Magistratura Implikacije berzanskih oscilacija na poslovanje i vrendost imovine investicionih fondova u Republici Srbiji Simić Aleksandar Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment Fakultet tehničkih nauka
doc. Goran Anđelić Magistratura Društveno odgovorno investiranje u sportske objekte Bolesnikov Minja 2010 Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment Fakultet tehničkih nauka
doc. Jelena Radonić Doktorat Uticaj sezonskih varijacija na prostornu distribuciju i koncentracioni nivo policikličnih aromatičnih ugljovodonika u ambijentalnom vazduhu Nataša Jovčić 2013 Inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu Fakultet tehničkih nauka
doc. Ksenija Hil Magistratura Javni prostori - zizne tacke okupljanja u Novom Sadu Krkljes Milena 2007 Arhitektura Fakultet tehničkih nauka
doc. Ksenija Hil Magistratura Stambene palate u Vojvođanskim gradovima od baroka do istorizma Janjušević Bogdan 2008 Arhitektura Fakultet tehničkih nauka
doc. Matilda Vojnović Magistratura Znanje i stavovi adoloscenata o epilepsiji Jajić Slađana 2011 Medicinske nauke Medicinski fakultet u Novom Sadu
doc. Milan Nikolić Magistratura Istraživanje stanja i perspektiva organizacione kulture u preduzećima u Srbiji Vukonjanski Jelena 2008 Menadžment i biznis Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin" Zrenjanin
doc. Mirjana Videnović-Mišić Magistratura Nisko-šumni pojačavač sa višestukim iskorišćenjem struje polarizacije Jelena Radić 2008 Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
doc. Mirjana Videnović-Mišić Magistratura Dizajn operacionog pojačavača u 0.35 mikronskoj tehnologiji Goran Gligorijević 2011 Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
doc. Mirjana Videnović-Mišić Magistratura Smanjenje uticaja detektora faze i frekvencije i pumpe naelektrisanja na fazni sum PLL kola Nikola Ivanišević 2013 Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
doc. Mirjana Videnović-Mišić Magistratura Dizajn instrumentacionog pojačavača u CMOS tehnologiji Marina Aladin 2013 Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
doc. Mirko Borisov Magistratura Upotreba DMT u projektovanju putne infrastrukture Milko Bošnjačič 2010 Geodetsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
doc. Mirko Borisov Magistratura Proces izrade digitalne osnovne državne karte 1:5000 i 1:10000 Sanja Sabljić 2011 Geodetsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
doc. Mirko Borisov Magistratura Analiza Gaus-Krigerove i UTM projekcije Jelena Ćirić 2011 Geodetsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
doc. Mirko Borisov Magistratura Analiza matematičke osnove geodetsko-kartografskih podloga u Crnoj Gori Miloš Pejaković 2012 Geodetsko inženjerstvo Uneverzitet Crne Gore
doc. Mirko Borisov Magistratura Izrada tematskih kartografskih prikaza (karata) za potrebe katastra pomoću GIS tehnologije Tamara Nikolić 2012 Geodetsko inženjerstvo Uneverzitet Crne Gore
doc. Mirko Borisov Magistratura Digitalni model terena Crne Gore Nataša Petković 2012 Geodetsko inženjerstvo Uneverzitet Crne Gore
doc. Mladen Pečujlija Doktorat Upravljacki model organizacijom zasnovan na motivaciji zaposlenih i zadovoljstvu upravljanjem Azemovic Nedzad 2012 Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment Fakultet tehničkih nauka
doc. Nebojša Radović Magistratura Strateška analiza putne mreže sa primerom na putnoj mreži AP Vojvodine Miloš Šešlija 2011 Građevinsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
doc. Nebojša Radović Magistratura Analiza opasnih mesta na putnoj mreži Republike Srbije sa primerom poboljšanja opasnih mesta u zoni Leskovca Slobodan Jurišić 2012 Građevinsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
doc. Nebojša Radović Magistratura Primena raskrsnica sa kružnim tokom u procesu projektovanja gradskih saobraćajnica Milijia Stojanović 2012 Građevinsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
doc. Veselin Avdalović Magistratura Razvoj modela za procenu maksimalno moguće štete prilikom nastajanja katastrofalnog događaja Ćosić Đorđe 2007 Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment Fakultet tehničkih nauka
doc. Vladimir Petrović Magistratura Realizacija multiveličinskog pojačanja slika u kompleksnom wavelet domenu Đorđe Starčević Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
Prof. Borut Buchmeister Magistratura Načrtovanje integriranega informacijskega sistema za proizvodnjo Terpin Zorko 2005 Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment Republika Slovenija
Prof. Borut Buchmeister Magistratura Načrtovanje pretoka blaga z verjetnostnimi metodami Klepac Branko 2005 Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment Republika Slovenija
Prof. Borut Buchmeister Magistratura Razvoj sistema za nadzor pretoka izdelkov z napovedovanjem ocene tveganja Korosec Matjaz 2005 Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment Republika Slovenija
Prof. Borut Buchmeister Magistratura Uporaba nacel vitke proizvodnje pri proizvodnji žarometov Šverko Marko 2012 Organizacione nauke Republika Slovenija
Prof. Ming Xu Doktorat Study of Service Innovation in Modern Manufacturing Enterprise Liang Guangyan 2010 Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment
Prof. Ming Xu Magistratura Research on the Relationship of the Internal Service Quality, EmployeeSatisfactionandEmployeeLoyalty Xiao Qipeng 2003 Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment
Prof. Ming Xu Doktorat Choice of Online Channels by Firms in the Internet Environment Yang Lifan 2010 Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment
Prof. Ming Xu Magistratura Research on the University Teaching Quality Evaluation Item System Shen Weixing 2004 Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment
Prof. Ming Xu Doktorat The Study on Congruence between Endorser and Advertising Claim Strength Liu Zhonggang 2010 Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment
Prof. Ming Xu Magistratura The Research on Our Country’s Logistics Industry Based on SCP Analytical Method Zhang Guorong 2004 Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment
Prof. Ming Xu Doktorat TheRelationship between the Ownership Structure and the Change Trend of Distress of Chinese Listed Company in Financial Distress Zheng Haiyan 2010 Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment
Prof. Ming Xu Magistratura Research on Construction of the Hotel’s Core Competence Xiao Yingxue 2004 Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment
Prof. Ming Xu Magistratura Research on the Supplier Management of a Private Manufacturing Firm - Taking Private Manufacturing Firm in Yangtze Deltafor Example Lou Xinfeng 2005 Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment
Prof. Ming Xu Magistratura The Marketing Strategy Study of Chinese Self-owned Brand Car on Developing European Market Zhang Rui 2007 Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment
Prof. Ming Xu Magistratura Exploring Research on Marketing Channels for Chinese Apparel Enterprises to Expand Italian Market Jiang Na 2007 Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment
Prof. Ming Xu Magistratura Research on the Evaluation Model of Service Delivery Quality of Online Sales Sun Yin 2010 Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment
Prof. Peter Schulze Lamers Doktorat Ammoniakemissionen bei der Lagerung von Festmisten, Aufbau einer Versuchsmethode und Quantifizierung der Emissionen Römer; Günter 2000 Biotehničke nauke Carnagie Melon University
Prof. Peter Schulze Lamers Doktorat Computer Based Modelling and Measurement of Soil Moisture Content Based on a Remote Sensing Method for Use under Tropical and Semi Arid Conditions Salim, Baanda 1999 Biotehničke nauke Carnagie Melon University
Prof. Peter Schulze Lamers Doktorat Entwicklung eine Sensorarrays für die Online-Überwachung geruchsintensiver Quellen Hamacher, Tim 2004 Biotehničke nauke
Prof. Peter Schulze Lamers Doktorat Aufbau einer Einrichtung für die Kalibrierung von Multigassensoren Rechenbach, Thomas 2000 Biotehničke nauke Carnagie Melon University
Prof. Peter Schulze Lamers Doktorat Erstellung eines numerischen Modells zur zeitaufgelösten Prognose luftgetragener Gasausbreitung und deren experimentelle Verifikation Wallenfang, Oliver 2002 Biotehničke nauke Carnagie Melon University
Prof. Peter Schulze Lamers Doktorat Supramolekulare Sensoren und Anreicherung von biogenen Geruchsstoffen für die elektronische Olfaktometrie Nieß, Johannes 2004 Biotehničke nauke
Prof. Peter Schulze Lamers Doktorat Optimierung der Direkteinspeisung von Pflanzenschutzmitteln Hloben, Peter 2007 Biotehničke nauke Carnagie Melon University
Prof. Peter Schulze Lamers Doktorat In-Soil Measuring of Sugar Beet Yield Using UWB Radar Sensor System Konstantinovic, Miodrag 2007 Biotehničke nauke Carnagie Melon University
Prof. Peter Schulze Lamers Doktorat Development of a novel mechatronic system for mechanical weed control of the intra-row area in row crops based on detection of single plants and adequate controlling of the hoeing tool in real-time Gobor Zoltan 2007 Biotehničke nauke
Prof. Peter Schulze Lamers Doktorat Study on the Process of Direct Nozzle Injection for Real-Time Site-Specific Pesticide Application Vondricka, Jiri 2008 Biotehničke nauke
Prof. Tomaž Tollazzi Doktorat Using neural networks in the process of calibrating the microsimulation models in the analysis and design of roundabouts in urban areas Ištoka Otković 2011 Saobraćajno inženjerstvo Univerzitet u Mariboru
Prof. Tomaž Tollazzi Magistratura Metodologija za določevanje odvisnosti med prometnimi nesrečami in infrastrukturnimi objekti na avtocestnem omrežju v RS Barbara Bratina 2009 Građevinsko inženjerstvo Univerzitet u Mariboru
Prof. Tomaž Tollazzi Magistratura Metodologija za napovedovanje motenj prometnega toka na avtocestnih odsekih pred pričakovano oviro - predorom Zorin Ulrich 2009 Saobraćajno inženjerstvo Univerza v Mariboru
Prof. Tomaž Tollazzi Magistratura Metodologija za napovedovanje pričakovane ravni prometne varnosti v načrtovanih nivojskih križiščih ZAVASNIK, Zvonko 2006 Saobraćajno inženjerstvo Univerza v Mariboru
Prof. Tomaž Tollazzi Magistratura Vpliv tokov nemotoriziranih udeležencev v prometu na kapaciteto enopasovnih krožnih križišč HRISTOSKI, Jovan T. 2006 Saobraćajno inženjerstvo Univerzitet u Mariboru
Prof. Tomaž Tollazzi Magistratura Dokaz ponovljivosti vzorca porazdelitve temperature vozišč in praktična uporaba pri povečanju varnosti v cestnem prometu KRAMBERGER, Tomaž 2003 Građevinsko inženjerstvo Univerza v Mariboru
Prof. Aleš Groznik Magistratura Analiza primernosti uvedbe elektronske nabave za podjetje TCG Unitech LTH-ol Mihael Lavtar 2004 Elektronsko poslovanje Republika Slovenija
Prof. Aleš Groznik Magistratura Informatizacija upravljanja kakovosti v podjetju Krka Mateja Košiček 2004 Elektronsko poslovanje Republika Slovenija
Prof. Aleš Groznik Magistratura Evropski skladi kot vzvod prehoda v informacijsko družbo Ciril Kafol 2005 Elektronsko poslovanje Republika Slovenija
Prof. Aleš Groznik Magistratura Analiza vzrokov neuspešne implementacije poslovno-informacijskega sistema v praksi Stanislav Bajuk 2006 Elektronsko poslovanje Republika Slovenija
Prof. Aleš Groznik Magistratura Uporaba intranetov in ekstranetov v manjših podjetjih Tomaž Perc 2006 Elektronsko poslovanje Republika Slovenija
Prof. Aleš Groznik Magistratura Uvedba celovitega poslovno informacijskega sistema v mednarodno okolje podjetij v skupni Iskratel Gašper Kepic 2006 Elektronsko poslovanje Republika Slovenija
Prof. Aleš Groznik Magistratura Vloga informatike pri zagotovljanju neprekinjenega poslovanja v slovenskih podjetjih Borut Žnidar 2006 Ekonomske nauke Republika Slovenija
Prof. Aleš Groznik Magistratura Poslovni pomen notranjih kontrol z vidika informatike Milan Osterman 2007 Ekonomske nauke Republika Slovenija
Prof. Aleš Groznik Magistratura Uporaba tehnik ustvarjalnega mišljenja v slovenskih podjetjih Jambrovič Marjanca 2005 Ekonomske nauke Republika Slovenija
Prof. Aleš Groznik Magistratura Prilog istraživanju uticaja karakteristika informacionih tokova na planiranje i koordinaciju logističkih procesa u lancima snabdevanja Maslarić Marinko 2008 Saobraćajno inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
Prof. Danijel Rebolj Doktorat Dinamični informacijsko komunikacijski sistem za učinkovitejše obvladovanje nepredvidenih dogodkov v procesu gradnje gradbenega objekta Aleš Magdič 2007 Građevinsko inženjerstvo Republika Slovenija
Prof. Danijel Rebolj Magistratura Paralelna simulacija in vizualizacija prometa Andrej Tibaut 1997 Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo Republika Slovenija
Prof. Danijel Rebolj Doktorat Priprava in gradnja objektov v gradbenih podjetjih s poudarkom na konceptu reinženjeringa Šuman Nataša 2008 Građevinsko inženjerstvo Republika Slovenija
Prof. Danijel Rebolj Magistratura Celostno modeliranje podatkov o materialih zgornjega ustoja ceste Lucija Hanžić 2000 Građevinsko inženjerstvo Republika Slovenija
Prof. Danijel Rebolj Magistratura Učinkovita podpora mobilnega računalništva na gradbišču Aleš Magdič 2002 Građevinsko inženjerstvo Republika Slovenija
Prof. Danijel Rebolj Magistratura Vključitev produktivnega modela ceste v informacijski sistem za upravljanje, graditev in vzdževanje cest Dušan Zalar 2005 Građevinsko inženjerstvo Republika Slovenija
Prof. Goran Šimunović Magistratura Priprema i vrednovanje projekata izgradnje distributivnih gasovoda Čizmar, A. 2010 Mašinsko inženjerstvo Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu
Prof. Goran Šimunović Magistratura Modeliranje hrapavosti obrađene površine i analiza tehnološkog vremena Balentić, D. 2012 Mašinsko inženjerstvo Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu
Prof. Janez Kopač Doktorat Modeling and characterization of sustainable cryogenic machining Pušavec Franci 2010 Mašinsko inženjerstvo Univerza v Ljubljani
Prof. Janez Kopač Doktorat High-pressure cooling assistance in machining of hard-to-machine materials Kramar Davorin 2009 Mašinsko inženjerstvo Univerza v Ljubljani
Prof. Janez Kopač Doktorat Design of centreless grinding system parameters Krajnik Peter 2007 Metalurško inženjerstvo Univerza v Ljubljani
Prof. Marjan Leber Doktorat Vpliv inovacijskega potenciala na razvoj novih izdelkov (radni naziv) Emilija Lakičević Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment Univerza v Mariboru
Prof. Marjan Leber Magistratura Vpliv znanja na inovativnost in produktivnost v industrijskem okolju avtokonfekcije Karmen Kostanjšek Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment Univerza v Mariboru
Prof. Marjan Leber Doktorat Upravljanje sprememb za prestrukturiranje poslovnih procesov v proizvodnji duraplastov s pomočjo generičnega modela Gregor Vedenik Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment Univerza v Mariboru
Prof. Marjan Leber Magistratura Obvladovanje neskladnosti pri razvoju novih izdelkov Rizo Ljanić Mašinsko inženjerstvo Univerza v Mariboru
Prof. Marjan Lep Magistratura Integracija podatkovnih modelov infrastrukture in javnega potniškega prometa Pirš Aleksander 2004 Saobraćajno inženjerstvo Republika Slovenija
Prof. Marjan Lep Magistratura Racionalizacija internih in eksternih stroškov upravljanja vozila z metodo načrtovane vožnje Polšak Vilibald 2007 Saobraćajno inženjerstvo Republika Slovenija
Prof. Matjaž Šraml Magistratura Racionalizacija internih in eksternih stroškov upravljanja vozila z metodo načrtovane vožnje Polšak Vilibald 2007 Saobraćajno inženjerstvo Republika Slovenija
Prof. Mirko Soković Doktorat Development of the system for intelligent pre-proccessing of 3D-digitization results from free-form surfaces Budak Igor 2009 Mašinsko inženjerstvo Univerza v Ljubljani Republika Slovenija
Prof. Mladen Šercer Doktorat Utjecaj hibridnog kalupa na svojstva injekcijski prešanog plastomernog otpreska Damir Godec 2005 Mašinsko inženjerstvo Fakultet strojarstva i brodogradnje u Zagrebu
Prof. Mladen Šercer Doktorat Utjecaj parametara izrade na povišenje kvalitete prototipova Ana Pilipović 2012 Mašinsko inženjerstvo Fakultet strojarstva i brodogradnje u Zagrebu
Prof. Pero Raos Doktorat Procjena preostalog vremena uporabe oštećenih polietilenskih plinovodnih cijevi Tonković Zlatko 2008 Mašinsko inženjerstvo Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu
Prof. Vojislav Kecman Magistratura Modern Control of Indoor Quadrotor Helicopter Tae So Kim 2007 Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo
Prof. Vojislav Kecman Doktorat Large-Scale Support Vector Machines and Semi-Supervised Learning Algorithms Te-Ming Huang 2006 Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo
Prof. Vojislav Kecman Magistratura Modeling and Optimizing of a Biotechnological Reactor by Support Vector Machines Matthias Mrosek 2006 Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo
Prof. Vojislav Kecman Doktorat The Modelling and Estimation of Acceleration Dependant Friction in Mechanical Systems David W. Lee 2004 Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo
Prof. Vojislav Kecman Magistratura Support Vector Machines Based Control of A Heat Exchanger Dieter Lens 2005 Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo
Prof. Vojislav Kecman Doktorat The Use of Support Vector Machines in Image Compression Robinson, Jonathan 2003 Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo
Prof. Vojislav Kecman Magistratura Image Compression by Support Vector Machines Toth, Kornel 2005 Arhitektura
Prof. Vojislav Kecman Doktorat A Data Mining Approach for Modelling Empirical Data and Decision Making Vojinović Zoran 2003 Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo
Prof. Vojislav Kecman Magistratura Data Mining Deployment in Energy Marketing Using Support Vector Machines Roman, Aaren 2005 Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo
Prof. Vojislav Kecman Magistratura Compression of Audio Files by Support Vector Machines Treuer, Michael 2004 Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo
Prof. Vojislav Kecman Doktorat Identification of nonlinear dynamic systems with dynamic neural network Majetić Dubravko 1996 Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo
Prof. Vojislav Kecman Magistratura Data Mining Deployment in Energy Marketing Using Support Vector Roman, Aaren 2005 Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo
Prof. Vojislav Kecman Doktorat Noniterative algorithm for neural networks parameters learning Široko Mladen 1996 Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo
Prof. Vojislav Kecman Magistratura Compression of Audio Files by Support Vector Machines Treuer, Michael 2004 Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo
Prof. Vojislav Kecman Doktorat Control of the flexible robot based on the inverse dynamic model Petrić Joško 1994 Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo
Prof. Vojislav Kecman Magistratura Modelling and Control of a 2-D of Freedom Helicopter Stojanović Anđelko 2004 Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo
Prof. Vojislav Kecman Magistratura Adaptive Flight Control of the F16–Aircraft with Neural Networks Torsten Liesk 2003 Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo
Prof. Vojislav Kecman Magistratura A radial basis function approach to financial time series forecasting Pohl, Colin 1999 Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo
Prof. Vojislav Kecman Magistratura Time series modelling using support vector regression with chunking Wu, Timothy Chieh-Teng 1999 Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo
Prof. Vojislav Kecman Magistratura Radial basis function approach to financial times series modelling Shah, Faimeen Faiyaz 1998 Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo
Prof. Vojislav Kecman Magistratura Radial basis function networks for motion synthesis in computer graphics Wang, Chang Bing 1998 Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo
Prof. Vojislav Kecman Magistratura Neural networks based adaptive control Rommel, Thorsten 1997 Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo
Prof. Vojislav Kecman Magistratura Contribution to the development of the intelligent vision system Široki mladen 1992 Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo
Prof. Vojislav Kecman Magistratura On the application of neural networks in automatic control systems Majetić Dubravko 1992 Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo
Prof. Vojislav Kecman Magistratura Dynamic and control performance of the flexible manipulator Petrić Joško 1990 Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo
Prof. Zdravko Galić Magistratura Interoperabilne kartografske baze podataka Slobodanka Ključanin 2006 Geodetsko inženjerstvo Građevinski fakultet u Sarajevu Republika Bosna i Hercegovina
Prof. Zdravko Galić Magistratura Deformacijska analiza mikrotriangulacijske mreže posebnih namjena Esad Vrce 2006 Geodetsko inženjerstvo Građevinski fakultet u Sarajevu Republika Bosna i Hercegovina
Naučni savetnik Zoran Ognjanović Doktorat Primene infinitarnih logika u verovatnosno-temporalnom rezonovanju i teoriji modela Dragan Doder 2011 Matematičke nauke Matematički fakultet
Naučni savetnik Zoran Ognjanović Doktorat O formalizaciji p-adskih, kvalitativnih i uslovnih verovatnoća Angelina Ilić Stepić 2012 Matematičke nauke Matematički fakultet
Profesor emeritus Dušan Petrovački Magistratura O gradijentno-invarijantnim uopštenjima i direktnim metodama u kontinualnim problemima optimalnog upravljanja Zoran Jeličić 1999 Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
Profesor emeritus Dušan Petrovački Doktorat O direktnim metodama varijacionog računa u optimizaciji nelinearnih problema upravljanja Zoran Jeličić 2003 Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
Profesor emeritus Dušan Petrovački Doktorat Primena savremenih metoda upravljanja u elektroenergetskim sistemima Filip Kulić 2003 Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
Profesor emeritus Dušan Petrovački Magistratura Upravljanje brzinom jednosmernog motora primenom metoda veštačke inteligencije Filip Kulić 1999 Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
Profesor emeritus Dušan Petrovački Doktorat Estimacija optimalnih vrednosti parametara podzemnih cilindričnih objekata i zemljišta korišćenjem Georadara Ristić Aleksandar 2009 Geodetsko inženjerstvo Essex university
Profesor emeritus Dušan Surla Doktorat Prilog automatskom planiranju trajektorija manipulacionih robota Konjović Zora 1992 Robotika Fakultet tehničkih nauka
Profesor emeritus Dušan Surla Doktorat Formiranje matematičkih modela složenih robotskih mehanizama u simboličkom obliku Racković Miloš 1996 Računarske nauke Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu
Profesor emeritus Dušan Surla Doktorat Projektovanje informacionih sistema za distribuirano otvoreno računarsko okruženje Marković Vidan 1998 Računarske nauke Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu
Profesor emeritus Leposava Šiđanin Doktorat Određivanje opsega procesiranja legiranih ADI materijala Olivera Erić 2006 Mašinsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
Profesor emeritus Leposava Šiđanin Doktorat Istraživanje procesa završne obrade košuljica motora SUS Damir Vrač 2007 Mašinsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
Profesor emeritus Leposava Šiđanin Magistratura Karakterizacija, osobine i prelazna temperatura legiranih ADI materijala Rajnović Dragan 2009 Mašinsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
Profesor emeritus Leposava Šiđanin Magistratura Tehnologija zavarivanja nodularnog liva elektrolučnim postupcima u zaštitnom gasu Brestovački Lazar 2009 Mašinsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
Profesor emeritus Leposava Šiđanin Magistratura Uticaj mikrotalasnog zračenja na mehaničke karakteristike PMMA biopolimera Baloš Sebastian 2009 Mašinsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
Profesor emeritus Leposava Šiđanin Doktorat Nehomogeni dodatni razmaknuti metalni oklop za oklopna vozila Baloš Sebastian 2011 Mašinsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
Profesor emeritus Mirjana Vojinović-Miloradov Doktorat Matematičko medeliranje parametra zaštite životne sredine u funkciji izbora optimalnog hidro-energetskog sistema Svetlana Stevović 2004 Inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu Fakultet tehničkih nauka
Profesor emeritus Mirjana Vojinović-Miloradov Doktorat Procena profesionalne i ekološke izloženosti odabranih grupa ljudi polihlorovanim bifenilima Marijana Vuković-Pal 1998 Inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu Fakultet tehničkih nauka
Profesor emeritus Mirjana Vojinović-Miloradov Doktorat Upravljanje proizvodima na kraju životnog vijeka-istraživanje pogodnosti za demontažu i reciklažu Nedeljko Sredić 2005 Mašinsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
Profesor emeritus Mirjana Vojinović-Miloradov Doktorat Model upravljanja biohazardnim otpadom Branko Vidicki 2006 Inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu Fakultet tehničkih nauka
Profesor emeritus Mirjana Vojinović-Miloradov Magistratura Ispitivanje fzičkih karakteristika nekih tečnih kristala i mogućnost njihove primene kao ekološki pogodnih materijala u dozimetriji Milena Stančić 2002 Inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu Fakultet tehničkih nauka
Profesor emeritus Mirjana Vojinović-Miloradov Magistratura Uporedna analiza monitoring sistema za procenu rizika u složenim procesnim sistemima Sonja Stefanov 2004 Inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu Fakultet tehničkih nauka
Profesor emeritus Mirjana Vojinović-Miloradov Magistratura Uticaj prirodnih alumosilikata na poboljšanje kvaliteta otpadnih voda mlekare AD”Imlek” Dragoslav Stefanović 2005 Inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu Fakultet tehničkih nauka
Profesor emeritus Mirjana Vojinović-Miloradov Magistratura Dijagnostika stanja konstrukcije brane sa segmenta ustavom metodama dinamičke analize Emil Popović 1998 Građevinsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
Profesor emeritus Mirjana Vojinović-Miloradov Magistratura Metode termičke disorpcije na niskoj temperaturi kao metod remedijacije Darinka Tomić 2005 Inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu Fakultet tehničkih nauka
Profesor emeritus Mirjana Vojinović-Miloradov Magistratura Nacionalna strategija upravljanja otpadom-upravljanje otpadom animalng porekla Branko Đ. Vidicki 2004 Inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu Fakultet tehničkih nauka
Profesor emeritus Mirjana Vojinović-Miloradov Magistratura Razvoj modela za procenu troškova izgradnje komponenti fabrike za prečišćavanje voda Jugoslav Bajkin 2007 Inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu Fakultet tehničkih nauka
Profesor emeritus Mirjana Vojinović-Miloradov Magistratura Rezidualne količine karakterističnih kongenera polihlorovanih bifenila generisanih tokom konfliktnog perioda na prostorima bivše Jugoslavije Maja Turk 2006 Inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu Fakultet tehničkih nauka
Profesor emeritus Mirjana Vojinović-Miloradov Magistratura Koncentracioni nivoi perzistentnih organskih polutanata u vazduhu generisanih u toku ratnog akcidenta od 1992. – 99. Jelena Radonic 2006 Inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu Fakultet tehničkih nauka
Profesor emeritus Radomir Folić Doktorat Eksperimentalna i analitička istraživanja armiranobetonskih zidova sa otvorima pod seizmičkim opterećenjem Žorić Svetlana 1990 Građevinsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
Profesor emeritus Radomir Folić Doktorat Prilog određivanju potrebne otpornosti betonskih zgrada prema požaru Krnjetin Slobodan 1999 Građevinsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
Profesor emeritus Radomir Folić Magistratura Javni prostori obala naselja vojvodine Jlena Atanacković 2005 Arhitektura Fakultet tehničkih nauka
Profesor emeritus Radomir Folić Doktorat Višekriterijumsaka analiza seizmičke otpornosti konstrukcija armiranobetonskih zgrada Lađinović Đorđe 2002 Građevinsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
Profesor emeritus Radomir Folić Magistratura Kritički osvrt na urbanu morfologiju čačka danas Zdenka Radovanović 2005 Arhitektura Fakultet tehničkih nauka
Profesor emeritus Radomir Folić Doktorat Analiza međuzavisnosti funkcionalnih i konstrukcijskih karakteristika zgrada kod aseizmičkog projektovanja Dražić Jasmina 2005 Građevinsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
Profesor emeritus Radomir Folić Magistratura Urbana periferija vojvođanskih gradova-naselja sa višeporodičnim stanovanjem Milica Kostreš 2005 Arhitektura Fakultet tehničkih nauka
Profesor emeritus Radomir Folić Magistratura Prilog analizi montažnih armiranobetonskih dvopojasnih nosača i njihovo sadejstvo sa ostalim elementima hale Zoran Drakulić 2001 Građevinsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
Profesor emeritus Radomir Folić Doktorat Dizajn stolice na prostorima jugoslovije u xx veku i osnovni kriterijumi za njegovo vrednovanje Kojić Đura 2005 Arhitektura Fakultet tehničkih nauka
Profesor emeritus Radomir Folić Magistratura Reološki modeli materijala u tlu i primena u projektovanju temeljnih konstrukcija Lidija Babić 2005 Građevinsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
Profesor emeritus Radomir Folić Doktorat Razvoj modela održavanja ustava sa segmentnim zatvaračima na primeru Hidrosistema Duna-Tisa-Dunav Popović Emil 2007 Građevinsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
Profesor emeritus Radomir Folić Magistratura Istraživanje morfogeneze, fizičke strukture i funkcije trgova u Vojvodini Bojan Tepavčević 2007 Arhitektura Fakultet tehničkih nauka
Profesor emeritus Radomir Folić Doktorat Razvoj i transformacije arhitekture školskih zgrada u Vojvodini od 18. veka do 2005. godine Atanacković-Jeličić Jelena 2007 Arhitektura Fakultet tehničkih nauka
Profesor emeritus Radomir Folić Magistratura Nastanak i razvoj prizemnih građanskih kuća u Subotici tokom XIX i početkom XX veka Nebojša Čamprag 2007 Arhitektura Fakultet tehničkih nauka
Profesor emeritus Radomir Folić Magistratura Prilog analizi ponašanja armiranobetonskih zidova sa otvorima pod seizmičkim opterećenjem Žorić Svetlana 1987 Građevinsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
Profesor emeritus Radomir Folić Doktorat Koncept performansi i upotrebna vrednost stanova u objektima višeporodičnog stanovanja Jakđić Željko (KOMENTOR RADA) 2007 Arhitektura Fakultet tehničkih nauka
Profesor emeritus Radomir Folić Magistratura Prilog proučavanju uticaja visokih temperatura na armiranobetonske konstrukcije Krnjetin Slobodan 1991 Građevinsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
Profesor emeritus Radomir Folić Magistratura Prilog statičkoj i dinamičkoj analizi visokih zgrada ukrućenih vertikalnim tankozidnim elementima Lađinović Đorđe 1993 Građevinsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
Profesor emeritus Radomir Folić Magistratura Primena metode ultrazvuka pri određivanju otpornosti betona na dejstvo mraza Malešev Mirjana 1994 Građevinsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
Profesor emeritus Radomir Folić Magistratura Prilog istraživanju osnovnih karakteristika betona modifikovanih polimerima sa aspekta njihove primene u armiranobetonskim konstrukcijama Radonjanin Vlastimir 1994 Građevinsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
Profesor emeritus Radomir Folić Magistratura Eksperimentalna i teorijska istraživanja osnovnih materijala i veza kod nosivih zidnih panela Kočetov-Mišulić Tatjana 1997 Građevinsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
Profesor emeritus Radomir Folić Magistratura Prilog analizi interakcije konstrukcija -tlo kod armiranobetonskih dijafragmi Pavlović Predrag 1996 Građevinsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
Profesor emeritus Radomir Folić Magistratura Prilog analizi uticaja tečenja i skupljanja betona kod spregnutih konstrukcija Cumbo Anđelko 1998 Građevinsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
Profesor emeritus Teodor Atanacković Doktorat Stabilnost i oscilacije rotirajuće kružne ploče Maretić Ratko 1997 Mašinsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
Profesor emeritus Teodor Atanacković Magistratura O optimalnom obliku rotirajućih stubova Braun David 2003 Mašinsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
Profesor emeritus Teodor Atanacković Doktorat O stabilnosti rotirajućeg stuba Glavardanov Valentin 1997 Mašinsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
Profesor emeritus Teodor Atanacković Magistratura O stabilnosti stuba promenljivog poprečnog preseka Novaković Branislava 2001 Mašinsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
Profesor emeritus Teodor Atanacković Doktorat O stabilnosti pritisnutog i uvijenog linearno-elastičnog stuba Spasić Dragan 1993 Mašinsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
Profesor emeritus Teodor Atanacković Magistratura Uticaj kompresibilnosti i smicanja na stabilnost stuba opterećenog silom i spregom na kraju Glavardanov Valentin 1995 Mašinsko inženjerstvo Matematički fakultet
Profesor emeritus Teodor Atanacković Doktorat Stabilnost pritisnutog Pfligerovog stuba Zamurović Olga 1992 Mašinsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
Profesor emeritus Teodor Atanacković Magistratura Prilog proračuna velikih ugiba tankih, kružnih, linearno elastičnih ploča Maretić Ratko 1992 Mašinsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
Profesor emeritus Teodor Atanacković Doktorat Stabilnost i optimalni oblik štapa na elastičnoj podlozi Novaković Branislava 2006 Mašinsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
Profesor emeritus Teodor Atanacković Magistratura Difuzno-talasna jednačina sa dva frakciona izvoda različitog reda Zorica Dušan 2006 Matematičke nauke Fakultet tehničkih nauka
prof. Jože Duhovnik Doktorat Razvoj izdelka s povezavo funkcije in delovnih principov ŽAVBI Roman 1998 Mašinsko inženjerstvo Republika Slovenija
prof. Jože Duhovnik Magistratura Modeliranje in simulacija pnevmatičnega pogonskega sklopa HERAKOVIČ Niko 1991 Mašinsko inženjerstvo Republika Slovenija
prof. Jože Duhovnik Doktorat Metode za klasifikacijo modelov pretoka informacij v konstrukcijsko-razvojni fazi TAVČAR Jože 1999 Mašinsko inženjerstvo Republika Slovenija
prof. Jože Duhovnik Magistratura Ekspertni sistem za zasnovo mehanskih prenosnikov ŽAVBI Roman 1992 Mašinsko inženjerstvo Republika Slovenija
prof. Jože Duhovnik Doktorat Modeliranje specifičnih oblik v hidravličnih pretočnih elementih KOLŠEK Tomaž 2002 Mašinsko inženjerstvo Republika Slovenija
prof. Jože Duhovnik Magistratura Model koncipiranja preoblikovalnih orodij v CAD procesu DOLINŠEK Miran 1992 Mašinsko inženjerstvo Republika Slovenija
prof. Jože Duhovnik Doktorat Numerička analiza procesa strujanja i naponskog stanja centrifugalnih pumpi u sistemima za hlađenje automobilskih motora BALIĆ Senad 2002 Mašinsko inženjerstvo Republika Slovenija
prof. Jože Duhovnik Magistratura 2-D modelirnik in njegova integracija v programsko okolje BUH Janez 1994 Mašinsko inženjerstvo Republika Slovenija
prof. Jože Duhovnik Doktorat Iskanje priložnosti za razvoj novega izdelka BENEDIČIČ Janez 2007 Mašinsko inženjerstvo Republika Slovenija
prof. Jože Duhovnik Magistratura Metodologija konstruiranja orodij za brizganje plastičnih mas ŠMUC Boštjan 1994 Mašinsko inženjerstvo Republika Slovenija
prof. Jože Duhovnik Magistratura Sistem za vodenje tehnične dokumentacije v CAD procesu = [Project management in CAD process TAVČAR Jože 1994 Mašinsko inženjerstvo Republika Slovenija
prof. Jože Duhovnik Magistratura Distribuirani sistem za upodabljanje tridimenzionalnih objektov KOS Leon 1995 Mašinsko inženjerstvo Republika Slovenija
prof. Jože Duhovnik Magistratura Raziskave napetostnih stanj v lopati Francisove turbine KOLŠEK Tomaž 1996 Mašinsko inženjerstvo Republika Slovenija
prof. Jože Duhovnik Magistratura Metodologija izdelave ponudb v PDM sistemih MEGUŠAR Andrej 2005 Mašinsko inženjerstvo Republika Slovenija
prof. Anđelka Mihajlov Doktorat Uticaj amonijacno sulfatnih voda na koroziju cementnog kamena, FTN Univerzitet u Novom Sadu Sasa Miletic 2007 Inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu Fakultet tehničkih nauka
prof. Anđelka Mihajlov Magistratura Uporedna analiza monitoring sistema za procenu rizika u složenim procesnim sistemima Zvonko Njezic 2007 Inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu Fakultet tehničkih nauka
prof. Anđelka Mihajlov Magistratura Doprinos regionalnom planiranju upravljanja čvrstim komunalnim otpadom u Regionu Sombor, Apatin, Kula, Odžaci i Bač Dunja Savic 2009 Inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu Fakultet tehničkih nauka
prof. Bato Kamberović Doktorat OPŠTI MODEL PRAĆENJA I OCENJIVANJA EFEKTIVNOSTI SISTEMA MENADŽMENTA KVALITETOM Radlovački Vladan 2007 Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment Fakultet tehničkih nauka
prof. Bato Kamberović Magistratura MODEL UPRAVLjANjA DOKUMENTACIJOM SISTEMA KVALITETA Radlovački Vladan 1999 Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment Fakultet tehničkih nauka
prof. Bato Kamberović Doktorat RAZVOJ MODELA INTEGRISANOG SISTEMA UPRAVLJANJA KVALITETOM U INDUSTRIJSKOJ PROIZVODNjI UZ PODRŠKU INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA Krunić Vlado 2006 Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment Fakultet tehničkih nauka
prof. Bato Kamberović Magistratura ULOGA PR NA UNAPREĐENjU KVALITETA USLUGE IZNOŠENjA I DEPONOVANjA OTPADA Mijatović Tatjana 2004 Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment Fakultet tehničkih nauka
prof. Bato Kamberović Doktorat Mogućnost unapređenja sistema menadžmenta kvalitetom (QMS) u proizvodnji i remontu sredstava naoružanja i vojne opreme (NVO) u sektpru za materijalne resurse ministarsta odbrane Miodrag Kuljanin 2008 Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment Fakultet tehničkih nauka
prof. Bato Kamberović Magistratura MENADŽMENT KVALITETOM ISPORUČILACA U INŽENjERING USLUZI Sladić Branislav 2006 Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment Fakultet tehničkih nauka
prof. Bato Kamberović Doktorat Model integrisanog sistema upravljanja na primeru usluga dezinfekcije, deratizacije i suzbijanja skladišnih štetočina Marija Grubor 2008 Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment Fakultet tehničkih nauka
prof. Bato Kamberović Magistratura PRILOG ISTRAŽIVANJU I RAZVOJU ORGANIZACIONIH MODELA I VALIDACIJE METODA PRILIKOM AKREDITACIJE LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE Orlić Branislav 2006 Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment Fakultet tehničkih nauka
prof. Bato Kamberović Doktorat Uticaj zadovoljstva korisnika na uspešnost rada lizing kompanije Branislav Šišarica 2010 Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment Fakultet tehničkih nauka
prof. Bato Kamberović Magistratura PRIMENA SAVREMENIH TEHNIKA ZA POBOLJŠANJE POSLOVNIH PROCESA U OBLASTI KONTROLE I ISPITIVANJA LEKOVA Savković Olga 2005 Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment Fakultet tehničkih nauka
prof. Bato Kamberović Magistratura Razvoj modela upravljanja troškovima kvaliteta sa praktičnom primenom u tehnološkom procesu izrade bušotina na vodu Ljubodraga Marjanović Medić 2005 Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment Fakultet tehničkih nauka
prof. Bato Kamberović Magistratura Menadžment kvalitetom "neophodnost usmerenosti organizacije na potrošače" Milan Đurić 2007 Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment Fakultet tehničkih nauka
prof. Bela Sabo Magistratura Analiza uticaja parametara navarivanja na otpornost na habanje Perović Milenko 2006 Mašinsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Biljana Radulović Magistratura Elementi razvoja informacionog sistema za elektronsko plaćanje komunalnih usluga Svetlana Varadinac 2004 Elektronsko poslovanje Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin" Zrenjanin
prof. Biljana Radulović Magistratura Razvoj internet informacioih sistema za usluge u železničkom putničkom saobraćaju Zoran Trivić 2004 Elektronsko poslovanje Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin" Zrenjanin
prof. Biljana Radulović Magistratura Korišćenje udaljenih baza podataka u sistemima automatskog rezonovanja Zoltan Kazi 2005 Tehničko - tehnološke Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin" Zrenjanin
prof. Bogdan Sovilj Magistratura Razvoj modela alata za obradu rezanjem prema STEP-NC standardima u integraciji CAD/CAM i CNC Vlastimir Pejić 2007 Mašinsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Borislav Jeftenić Doktorat Regulacija brzine asinhronog pogona sa pwm invertorom kompenzacijom učestanosti bez senzora brzine Mitrović Nebojša 1998 Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo Elektronski fakultet u Nišu
prof. Borislav Jeftenić Magistratura Vektorsko upravljanje asinhronim motorom u iznadmodulacionim režimima invertora Saša Štatkić 1997 Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo Elektrotehnički fakultet
prof. Borislav Jeftenić Magistratura Projektovanje adaptivnog upravljanja brzinom sinhronog motora sa permanentnim magnetima i davačem brzine na vratilu Jevremović Vladan 2006 Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Borislav Jeftenić Magistratura Identifikacija parametara asinhronog motora pri invertorskom napajanju Mitrović Nebojša Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Borislav Jeftenić Doktorat Algoritam za upravljanje sistemom elektromotornih pogona premotača sa smanjenim brojem davača na bazi estimacije procesnih veličina Milan Bebić 2011 Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo Elektrotehnički fakultet
prof. Borislav Jeftenić Magistratura Reverzibilni ispravljač sa jediničnim faktorom snage u pogonu sa motorom jdnosmerne struje Petronijević Milutin 1999 Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo Elektronski fakultet u Nišu
prof. Borislav Jeftenić Doktorat Razvoj algoritma za povećanje energetske efikasnosti sistema tračnih transportera na površinskim kopovima Leposava Ristić 2012 Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo Elektrotehnički fakultet
prof. Borislav Jeftenić Magistratura Vektorsko upravljanje asinhronim pogonom sa strujnim pretvaračem učestanosti Nikolić Aleksandar 1999 Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo Elektrotehnički fakultet
prof. Borislav Jeftenić Doktorat Višemotorni regulisani električni pogon sa promenljivom strukturom mehaničke sprege Saša Štatkić 2011 Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Borislav Odadžić Doktorat Jedan pristup analizi sistema automatskih besprekidnih napajanja Šinik Vladimir 2009 Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin" Zrenjanin
prof. Borislav Odadžić Doktorat Multimendijalni pristup interaktivnom učenju o računarskim mrežama Vasiljević Verica 2007 Informacione tehnologije Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin" Zrenjanin
prof. Božidar Leković Doktorat Razvoj sistema menadžmenta javnog preduzeća na osnovama holističkog pristupa Marković Aca 2000 Ekonomske nauke Ekonomski fakultet u Subotici
prof. Božidar Leković Magistratura Razvoj modela menadžment turističkog preduzeća u uslovima tranzicije Dukić Dragan 2003 Ekonomske nauke Ekonomski fakultet u Subotici
prof. Božidar Leković Magistratura Planiranje i organizacija rada u sportskom turizmu primorskih oblasti Grčke Ionnis Andriopulus 2003 Ekonomske nauke Ekonomski fakultet u Subotici
prof. Božidar Leković Magistratura Organizacija i upravljanje zatvorenim sportskim centrom Soufleros Nikolaos 2003 Ekonomske nauke Ekonomski fakultet u Subotici
prof. Božidar Leković Magistratura Kontrola efikasnosti i efektivnosti promotivnih actionist na primeru poslovnog sistema Zimonjih Jasmina 2005 Ekonomske nauke Ekonomski fakultet u Subotici
prof. Božidar Leković Magistratura Menadžment kontrole ekonomske efikasnosti propagande Bevanda Stela 2005 Ekonomske nauke Ekonomski fakultet u Subotici
prof. Branislav Borovac Doktorat Regulacija hibridnog mikropozicionog sistema za primene u industriji i robotici Laslo Juhas 2011 Robotika Fakultet tehničkih nauka
prof. Branislav Borovac Magistratura Razvoj softvera za modeliranje i simulaciju sistema automatski viđenih vozila (AGV) u CIM okruženju Goran Čolak 1994 Robotika Fakultet tehničkih nauka
prof. Branislav Borovac Magistratura Prilog realizaciji opšteg modela humanoidnih robota Babković Kalman 2005 Robotika Fakultet tehničkih nauka
prof. Branislav Borovac Magistratura Konstrukcija i ispitivanje novog tipa taktilnih senzora za realizaciju kontaktnih zadataka Pavlović Zoran 2007 Robotika Fakultet tehničkih nauka
prof. Branislav Borovac Magistratura Kretanje humanoidnog robota u nestruktuiranoj okolini – formiranje različitih kretanja na osnovu istog nominala Andrić Dejan 2007 Robotika Fakultet tehničkih nauka
prof. Branko Milosavljević Magistratura Okruženje za razvoj korisničkog interfejsa za dokumente definisane XML šemama Srđan Komazec 2006 Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Branko Milosavljević Magistratura Adaptivni sistem za pretraživanje zvučnih zapisa Aleksandar Kovačević 2006 Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Branko Pavić Doktorat Izlog pozorišta Šopalović – promotivni scenski događaj Tatjana Dadić Dinulović 2008 Scenski dizajn Univerzitet umetnosti u Beogradu
prof. Cvijan Krsmanović Magistratura Prilog razvoju sistema za efektivnu i računarom podržanu pripremu procesa rada u industrijskoj proizvodnji Nenad Vujasinović 2000 Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment Fakultet tehničkih nauka
prof. Cvijan Krsmanović Magistratura Razvoj i primena modularnog pristupa u projektovanju proizvodnih ćelija za centrifugalno livenje cevi podržanog računarom Zoran Karić 2001 Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment Fakultet tehničkih nauka
prof. Cvijan Krsmanović Magistratura Jedan prilaz inovaciji principa i postupaka projektovanja i izrade unikatnih konstrukcija Božidar Lukić 2002 Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment Fakultet tehničkih nauka
prof. Cvijan Krsmanović Magistratura Elementi savremenog pristupa planiranju efektivne proizvodnje i pripremi procesa rada - upravljanje konfiguracijama sistema Darko Stefanović 2005 Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment Fakultet tehničkih nauka
prof. Cvijan Krsmanović Magistratura Razvoj savremenog informacionog sistema za podršku upravljanju procesima remonta brodova i brodskih uređaja Miodrag Rašović 2006 Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment Fakultet tehničkih nauka
prof. Dejan Popović Doktorat Upravljanje funkcionalnom električnom stimulacijom za neurorehabilitaciju pokreta Nikola Jorgovanović 2003 Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo
prof. Djordje Bašić Doktorat MOGUĆNOST ENERGETSKE VALORIZACIJE IZDVOJENIH GASOVA SA DEPONIJE KOMUNALNOG OTPADA Vujić Goran 2007 Inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu Fakultet tehničkih nauka
prof. Djordje Bašić Doktorat Tehnička, ekonomska i upravljačka opravdanost uvođenja ekoloških tehnologija Kanazir Jasmina 2007 Inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu Fakultet tehničkih nauka
prof. Dragan Ivetić Magistratura Enkapsulacija JPEG2000 kompresione tehnike u DICOM standard Dragan Dinu Računarske nauke Fakultet tehničkih nauka
prof. Dragan Kukolj Magistratura Projektovanje observera stanja gasovodnog sistema baziranog na tehnikama veštačke inteligencije Miroslava Berko-Pušić 2000 Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Dragan Kukolj Magistratura Upravljanje brzinom jednosmernog motora primenom metoda veštačke inteligencije Filip Kulić 2000 Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Dragan Mrkšić Magistratura Ugovor o osiguranju u teoriji i praksi sa posebnim aspektom na njegov međunarodni karakter Ana Popović 2009 Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment Fakultet tehničkih nauka
prof. Dragan Popović Doktorat RESTAURACIJA SREDNJENAPONSKIH DISTRIBUTIVNIH MREŽA Rade Ćirić 2000 Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Dragan Popović Magistratura Ljiljana Glamočić 2000 Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Dragan Popović Doktorat PRIMENA SAVREMENIH METODA UPRAVLJANJA U ELEKTROENERGETSKOM SISTEMU Filip Kulić 2003 Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Dragan Popović Magistratura Kombinovani algoritmi za optimalnu rekonfiguraciju distributivne mreže Jugoslav Dujić 2004 Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Dragan Popović Doktorat PROŠIRENJE CIM-A KATALOGOM POLJA Ervin Varga 2007 Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Dragan Popović Magistratura Metode za upravljanje zagušenjima u visoko naponskoj mreži, magistarska teza Snežana Mijailović 2005 Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Dragan Popović Doktorat STRATEGIJA ZA ODRŽAVANJE DISTRIBUTIVNIH MREŽA KORIŠĆENJEM DEKOMPONOVANIH FAKTORA RIZIKA Aleksandar Janjić 2007 Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Dragan Popović Magistratura Vođenje distributivnih mreža primenom savremenih informacionih sistema Miodrag Ristić 2005 Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Dragan Popović Magistratura Planiranje distributivne mreže u deregularnom okruženju Marija Prica 2005 Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Dragan Spasić Doktorat Analiza disipacije energije u problemima sudara dva ili više tela Nenad Grahovac 2011 Mašinsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Dragan Spasić Doktorat Oscilacije konstrukcije sa pasivnim prigušivačima frakcionog tipa i suvim trenjem pri seizmičkom dejstvu Miodrag Žigić 2012 Mašinsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Dragana Bajić Doktorat Neki aspekti sinhronizacije rama sa posebim osvrtom na sinhronu digitalnu hijerarjhiju Stojanovic Jakov 2003 Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Dragana Bajić Doktorat Modelovanje parametara vremenskih sekvenci u surogat podacima kardiovaskularnih oscilacija Tatjana Lončar-Turukalo 2011 Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Dragana Bajić Magistratura Sinhronizacione sekvence i bifiks analiza Stefanovic Cedomir 2006 Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Dragana Bajić Doktorat Mere i modeli varijabilnosti srčanog pritiska i srčanog ritma: entropijska analiza i parametri Aleksandar Bošković 2012 Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Dragana Bajić Magistratura HRV vremenska sekvenca: AR modelovanje i nelinearna analiza Tatjana Loncar Turukalo Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Dragana Bajić Magistratura Modelovanje ISI vremenskih nizova elektrokortikografskih signala Janoš Minich 2009 Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Dragiša Tolmač Doktorat Modelovanje mehanizma prenosa toplote pri konvektivnom sušenju i utvrđivanje numeričkih pokazatelja Prvulović, Slavica 2004 Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin" Zrenjanin
prof. Dragiša Tolmač Magistratura Uporedni bilans tehnoloških sistema sušenja u procesu industrijske prerade žitarica, sa aspekta baznih parametara rada Blagojević Zvonimir 2006 Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin" Zrenjanin
prof. Dragiša Vilotić Magistratura Prilog istraživanju uticaja geometrije alata i pripremka na na tečenje metala i parametre procesa kod hladnog utiskivanja Milutinović Mladomir 2001 Mašinsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Dragiša Vilotić Magistratura Prilog istraživanju naponsko-deformacionog stanja, tečenja metala i parametara procesa kod hladnog višefaznog oblikovanja aksijalno simetričnih obradaka Kecman Darko 2003 Mašinsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Dragiša Vilotić Magistratura Prilog istraživanju kontaktnih napona i parametara procesa kod oblikovanja aksijalno simetričnih delova pomoću sferičnih alata Arambašić Slavko 2003 Mašinsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Dragiša Vilotić Magistratura Prolog istraživanju deformabilnosti materijala u procesima hladnog sabijanja valjka Kraišnik Milija 2008 Mašinsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Dragoljub Novaković Doktorat Tipografije baroknih ćiriličnih pisama transponovane u savremenu tipografsku formu Nedeljković Slobodan 2009 Grafičko inženjerstvo i dizajn Fakultet tehničkih nauka
prof. Dragoljub Novaković Magistratura Uticaj procesa flekso štampe na karakteristike polimernih ambalažnih folija Petra Balaban Đurđev 2006 Grafičko inženjerstvo i dizajn Fakultet tehničkih nauka
prof. Dragoljub Novaković Doktorat Karakterizacija kolorimetrijskih i geometrijskih osobina oplemenjenih površina u štampi Karlović Igor 2010 Grafičko inženjerstvo i dizajn Fakultet tehničkih nauka
prof. Dragoljub Novaković Magistratura Uticaj površinskog oplemenjivanja otiska na vizuelni osećaj boja Igor Karlović 2007 Grafičko inženjerstvo i dizajn Fakultet tehničkih nauka
prof. Dragoljub Novaković Doktorat Karakterizacija površinske strukture neštampajućih elemenata CtP štamparske forme za ofset štampu Pavlović Živko 2012 Grafičko inženjerstvo i dizajn Fakultet tehničkih nauka
prof. Dragoljub Novaković Magistratura Savremeni pristup razvoju merno kontrolnih traka za procesnu grafičku kontrolu Živko Pavlović 2007 Grafičko inženjerstvo i dizajn Fakultet tehničkih nauka
prof. Dragoljub Novaković Doktorat Razvoj modela praćenja procesnih parametara štampe tekstilnih materijala Kašiković Nemanja 2012 Grafičko inženjerstvo i dizajn Fakultet tehničkih nauka
prof. Dragoljub Novaković Magistratura Savremeni pristup razvoju ambalažnih formi Ristevski Blagojče 2008 Grafičko inženjerstvo i dizajn Fakultet tehničkih nauka
prof. Dragoljub Novaković Doktorat Razvoj modela procesne analize parametara izrade flekso štamparske forme Dedijer Sandra 2012 Grafičko inženjerstvo i dizajn Fakultet tehničkih nauka
prof. Dragoljub Novaković Magistratura Tehnika i tehnologija grafičkih komunikacija Dionisios Stanganellis 2007 Grafičko inženjerstvo i dizajn Fakultet tehničkih nauka
prof. Dragoljub Novaković Doktorat Karakterizacija uticajnih faktora na percepciju boje štampanih i bojenih ambalažnih proizvoda Gojko Vladić 2012 Grafičko inženjerstvo i dizajn Fakultet tehničkih nauka
prof. Dragoljub Novaković Magistratura Kreacija vizuelnog identiteta Vesna Valjarević 2009 Grafičko inženjerstvo i dizajn Fakultet tehničkih nauka
prof. Dragoljub Novaković Magistratura Iatraživanje uticajnih parametara na otisak kod tekstilnih materijala Kašiković Nemanja 2010 Grafičko inženjerstvo i dizajn Fakultet tehničkih nauka
prof. Dragoljub Novaković Magistratura Kvalitet reprodukcije u funkciji rasterizacije Pinćjer Ivan 2010 Grafičko inženjerstvo i dizajn Fakultet tehničkih nauka
prof. Dragoslav Stoiljković Doktorat "Perkolacioni procesi pri polimerizaciji olefina pomoću prelaznih metala" Pilić Branka 2006 Tehnološko inženjerstvo Tehnološki fakultet u Novom Sadu
prof. Dragoslav Stoiljković Doktorat "Primena še polipropilenske ambalaže za pakovanje proizvoda od mleka produžene održivosti". Stevanović P 2008 Tehnološko inženjerstvo Tehnološki fakultet u Novom Sadu
prof. Dragoslav Stoiljković Doktorat Uticaj nadmolekulske organizacije tečniih metilmetakrilata na kinetiku radikalne polimerizacije" Jašo V. 2011 Tehnološko inženjerstvo Tehnološki fakultet u Novom Sadu
prof. Dragoslav Stoiljković Doktorat Svojstva višekomponentnih polimernih i kompozitnih sistema Vujović R 2000 Tehnološko inženjerstvo Tehnološki fakultet u Novom Sadu
prof. Dragoslav Stoiljković Doktorat Penjenje i umrežavanje polietilena niske gustine Stojanovska B., “ 2000 Tehnološko inženjerstvo Tehnološki fakultet u Novom Sadu
prof. Dragoslav Stoiljković Doktorat Provera teorija nastajanja gumolike elastičnosti polimernih mreža na poli(uretan-izocijanuratnim) sistemima” Budinski-Simendić J. 1996 Tehnološko inženjerstvo Tehnološki fakultet u Novom Sadu
prof. Dragoslav Stoiljković Doktorat Radikalna polimerizacija alkilmetakrilata u masi Radičević R. 1993 Tehnološko inženjerstvo Tehnološki fakultet u Novom Sadu
prof. Dragoslav Stoiljković Doktorat Nadmolekulska organizacija i polimerizacija metilmetakrilata Korugić Lj. 1984 Tehnološko inženjerstvo Tehnološki fakultet u Novom Sadu
prof. Dragutin Stanivuković Doktorat Automatizacija postupaka ocene pouzdanosti tehnoloških sistema u industriji Lj. Papić 1988 Mašinsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Dragutin Stanivuković Magistratura Istraživanje mogućnosti povišenja operativne gotovosti uvođenjem održavanja po stanju u proizvodnji glinice u Jugoslaviji sa posebnim osvrtom na Kombinat aluminijuma u Titogradu M. Bulatović 1987 Mašinsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Dragutin Stanivuković Doktorat Istraživanje zahteva korisnika usluge prema kvalitetu u javnom prevozu I. Bodolo 1999 Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment Fakultet tehničkih nauka
prof. Dragutin Stanivuković Magistratura Prilog razvoju sistema za održavanje opreme i instalacija u procesnoj industriji S. Živanović 1987 Mašinsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Dragutin Stanivuković Doktorat Utvrđivanje uspešnosti funkcije održavanja I. Beker 1998 Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment Fakultet tehničkih nauka
prof. Dragutin Stanivuković Magistratura Prilog istraživanju otkaza i projektovanju postupaka za analizu tehnoloških sistema sa aspekta određivanja pouzdanosti i aktivnosti održavanja S. Kecojević 1987 Mašinsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Dragutin Stanivuković Magistratura Korišćenje potencijala održavanja i patentnih informacija pri projektovanju livničke opreme M. Teslić 1990 Mašinsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Dragutin Stanivuković Magistratura Istraživanje mogućnosti proizvodnje i definisanje optimalnog modela proizvodnog procesa izrade mono-blok troškova D. Petković 1990 Mašinsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Dragutin Stanivuković Magistratura Istraživanje mogućnosti primjene metoda tehničke dijagnostike u preventivnom održavanju sistema za pripremu ugljene prašine M. Koruga 1996 Mašinsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Dragutin Stanivuković Magistratura Istraživanje problema optimalnog veka eksploatacije sredstava za rad na primeru autobusa za gradski prevoz I. Bodolo 1992 Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment Fakultet tehničkih nauka
prof. Dragutin Stanivuković Magistratura Prilog istraživanju povišenja pouzdanosti tehnoloških sistema primenom analize stabla otkaza Lj. Miletić 1995 Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment Fakultet tehničkih nauka
prof. Dragutin Stanivuković Magistratura Razvoj opšteg modela šeme baze podataka za proces održavanja sredstava za rad I. Beker 1995 Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment Fakultet tehničkih nauka
prof. Dragutin Stanivuković Magistratura Prilog proučavanju pouzdanosti sistema za rano otkrivanje požara i alarmiranje D. Karabasil 1995 Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment Fakultet tehničkih nauka
prof. Dragutin Stanivuković Magistratura Razvoj modela dijagnostike u održavanju glavnog vretena CNC alatnih mašina Lj. Glamočić 1997 Mašinsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Dragutin Stanivuković Magistratura Prilog istraživanju mogućnosti unapređenja logističkog procesa transporta i skladištenja na primeru proizvodnje odlivaka u AD “Motins” Novi Sad D. Gavanski 2003 Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment Fakultet tehničkih nauka
prof. Dragutin Stanivuković Magistratura Razvoj modela integralnog sistema upravljanja održavanjem D. Šević 2004 Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment Fakultet tehničkih nauka
prof. Dušan Gvozdenac Doktorat Dinamičko ponašanje isparivača toplotne pumpe Njerš Jožef 1992 Mašinsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Dušan Gvozdenac Magistratura Analiza ponašanja amonijačne rashladne instalacije pri akumulaciji leda na isparivačima Vanjur Ištvan 1990 Mašinsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Dušan Gvozdenac Doktorat Model vrednovanja opravdanosti distribuirane spregnute proizvodnje električne i toplotne energije Petrović Jovan 2007 Mašinsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Dušan Gvozdenac Magistratura Izučavanje dinamičkog ponašanja i simulacija pomoću računara komora za brzo hladjenje Shahadeh Bassam 1990 Mašinsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Dušan Kovačević Doktorat COMPARATIVE ANALYSIS OF AXIALLY LOADED COMPOSITE COLUMNS Moftah Almadini 2011 Građevinsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Dušan Kovačević Magistratura Primena metode konačnih elemenata u modeliranju realnog pon?šanja konstrukcija objekata visokogradnje Ivana Matijević 2008 Građevinsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Duško Bekut Magistratura Izbor podešenja zaštite zasnovan na kriterijumu štete Dragan Đurić 2003 Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Duško Bekut Magistratura Proračun režima sa složenim kvarovima u distributivnoj mreži Zoran Grahovac 2003 Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Duško Bekut Magistratura Proračun režima sa složenim kvarovima u distributivnim mrežama sa spregnutim transformatorom Borislav Mihić 2003 Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Duško Bekut Magistratura Upravljanje rasklopnom opremom u distributivnim mrežama Branislav Brbaklić 2007 Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Duško Bekut Magistratura Relejna zaštita distributivnih mreža Izabela Stefani 2007 Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Đorđe Đukić Doktorat Varijacioni problemi sa pokreznim granicama Radomirović Dragi 1996 Mašinsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Đorđe Đukić Magistratura Primena teorije dvoskalarnog razlaganja na nelinearne oscilacije dinamičkih sistema Laletin Živa 1979 Mašinsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Đorđe Đukić Doktorat O polinomijalnim zakonima konzervacije Lagranževih dinamičkih sistema Simić Srboljub 1999 Mašinsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Đorđe Đukić Magistratura Ispitivanje parametarske stabilnosti rezonantne i nerezonantne, nelinearne torzione oscilacije reduktora sa dva stepena slobode kretanja Njerš Jožef 1987 Mašinsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Đorđe Đukić Magistratura Ekstremalni varijacioni principi sa primenama u mehanici Radomirović Dragi 1991 Mašinsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Đorđe Đukić Magistratura Primena Hamilton-Jakobijeve teoreme u teoriji poremećaja i optimalnog upravljanja Antonić Života 1992 Mašinsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Đorđe Kopić Doktorat Ocena kočne efikasnosti i otpora kretanja voza primenom apsolutno elastičnog centralnog sudara voza sa virtualnim masama, Fakultet tehničkih nauka,Novi Sad, 2004. Tanackov Ilija 2004 Saobraćajno inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Đorđe Kopić Magistratura Simulacioni model koordinacije rada pneumatskih i elektrodinamičke kočnice lokomotive serije 441 na primeru teretnog voza. Tanackov Ilija 1999 Saobraćajno inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Đorđe Kopić Doktorat Istraživanje uticaja mase i brzine šnskih vozila na vrednost otpora od krivine Tepić Jovan 2006 Saobraćajno inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Đorđe Kopić Magistratura Razvoj metodologije povišenja nivoa bezbednosti prevoza opasnih materija u železničkom saobraćaju. Dimovski – Poturica Anita 2004 Saobraćajno inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Đorđe Kopić Magistratura Istraživanje ponašanja vučne sile pri prolasku šinskih vozila kroz krivinu Tepić Jovan 2005 Saobraćajno inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Đorđe Lađinović Magistratura Nelinearna statička seizmička analiza višespratnih okvira Ćosić Mladen 2010 Građevinsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Đorđe Lađinović Doktorat A contribution to more reliable definition of design spectra in the north-western Balkan Bulajić Borko 2013 Građevinsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Đorđe Uzelac Doktorat Optimizacina upravljanja održavanjem autoputeva, sa primerom autoputa E-75, deonica Novi Sad - Beograd Radović Nebojša 2007 Građevinsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Ferenc Časnji Doktorat Uticaj šeme pogona na podužne oscilacije teretnih motornih vozila Šakota Željko 2005 Mašinsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Ferenc Časnji Magistratura Sinteza planetarnih prenosnika sa tri stepeni slobode kretanja Bilandžija Goran 1996 Mašinsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Ferenc Časnji Magistratura Prilog kinematskoj analizi sistema za upravljanje i oslanjanje automobila Poznanović Nenad 2001 Mašinsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Ferenc Časnji Magistratura Identifikacija glavnih izvora buke motornih vozila Radisavljević Miloš 2003 Mašinsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Ferenc Časnji Magistratura Razvoj koncepta automatizovanog sistema za promenu stepeni prenosa menjača motornih vozila Rajić Tanasije 2004 Mašinsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Ferenc Časnji Magistratura Primena teorije neuronskih mreža za modeliranje dinamičkog ponašanja amortizera motornih vozila Stojić Boris 2005 Mašinsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Ferenc Časnji Magistratura Istraživanje uticaja vibroakustičkih materijala na akustički komfor vozila Milinković-Pantelić Zorica 2005 Mašinsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Ferenc Časnji Magistratura Uticaj klimatizacije na toplotni komfor u putničkom automobilu Ružić Dragan 2006 Mašinsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Ferenc Časnji Magistratura Poboljšanje kontrole kočnica na tehničkom pregledu vozila u Bosni i Hercegovini Bogilović Halid 2007 Mašinsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Filip Kulić Doktorat Primena metoda veštačke inteligencije u realizaciji nadzorno upravLjačkih sistema stambenih i poslovnih objekata Velimir Čongradac 2009 Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Filip Kulić Magistratura Primena support vector maachines u predikciji potrošnje električne energije Živković Sonja 2006 Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Filip Kulić Doktorat Detekcija kvarova tipa slomLjene šipke kod asinhronih motora primenom metoda računarske inteligencije Dragan Matić 2012 Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Filip Kulić Magistratura Primena metoda veštačke inteligencije u upravljanju elektromotornim pogonima Matić Dragan 2008 Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Filip Kulić Magistratura Praktična rešenja nadzorno upravljačkih sistema i komunikacija u postrojenjima procesne industrije Perica nikolić 2008 Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Filip Kulić Magistratura Upravljanje elektromotornim pogonima sa asinhronim motorom primenom rasplinute logike Ljub?mir Fr?ncuski 2008 Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Filip Kulić Magistratura Realizacija integralnih nadzorno upravljačkih sistema energetskih postrojenja u procesnoj industriji Veroslav Janković 2008 Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo i mašinsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Filip Kulić Magistratura Upravljanje energijom u industrijskim termoenergetskim postrojenjima Miroslav Kljajić 2010 Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo i mašinsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Filip Kulić Magistratura Primena inteligentnih metoda u upravljanju vektorski kontrolisanim elektromotornim pogonima Velibor Rajić 2010 Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Goran Švenda Magistratura Unapređeni matematički model za regulaciju napona u radijalnim distributivnim mrežama Radojica Bibić 2007 Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Gradimir Vojvodić Doktorat Potpunost, funkcionalna potpunost i relativna potpunost. Jovanka Pantović 2000 Matematičke nauke Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu
prof. Gradimir Vojvodić Magistratura O mreži klonova hiperoperacija Biljana Rodić 2001 Matematičke nauke Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu
prof. Hotimir Ličen Magistratura Razvoj metodologije i ispitnog uređaja za proveru ispravnosti amortizera motornih vozila primenom koncepta virtualnih prototipova, magistarska teza, FTN, Novi Sad, 2000. Ninoslav Zuber 2000 Mašinsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Hotimir Ličen Doktorat Dinamički model kao osnova za proračun elemenata mehanizama pogona dizanja dizalice prema konceptu pogonske čvrstoće, doktorska disertacija, FTN, Novi Sad, 2007. Rastislav Šostakov 2007 Mašinsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Hotimir Ličen Magistratura Analiza naponsko defermacijskog stanja tornja remontnog postrojenja CARDWELL II KB 210A, magistarska teza, FTN, Novi Sad, 2002. Milenko Stašević 2002 Arhitektura Fakultet tehničkih nauka
prof. Ilija Ćosić Doktorat Razvoj ekspertnog prilaza za projektovanje i izbor sistema za rukovanje materijalom u procesima rada industrijskih sistema Milan Pavlović 1996 Mašinsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Ilija Ćosić Magistratura Istraživanje mogućnosti proizvodnje i definisanje optimalnog modela proizvodnog procesa izrade monoblok točkova Darko Petrović 1992 Mašinsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Ilija Ćosić Doktorat Istraživanje uticaja izbora varijante proizvodnih struktura na stepen složenosti i stepen fleksibilnosti industrijskih sistema Rado Maksimović 1998 Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment Fakultet tehničkih nauka
prof. Ilija Ćosić Magistratura Prilog razvoju efektivnih proizvodnih sistema na principima sposobnosti održanja separatne egzistencije, magistarska teza, Univerzitet u Banja Luci, Banja Luka, Milan Cvijić 1994 Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment Fakultet tehničkih nauka
prof. Ilija Ćosić Doktorat Razvoj baze znanja za projektovanje tehnoloških postupaka Nikola Radaković 2001 Mašinsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Ilija Ćosić Magistratura Razvoj postupka za dinamičko modeliranje i tehnoekonomsku optimizaciju montažnih sistema, magistarska teza, Novi Sad, Zoran Anišić 1997 Mašinsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Ilija Ćosić Doktorat Prilog razvoju efektivne organizacione strukture složenih procesnih industrijskih sistema, doktorska disertacija Mile Lovre 2002 Mašinsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Ilija Ćosić Magistratura Razvoj inteligentne metode za ocenu stepena pogodnosti predmeta rada u montaži Zvonimir Bukta 1998 Mašinsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Ilija Ćosić Doktorat Prilog razvoju efektivne organizacije strukture Srpske Pravoslavne Crkve Božo Sovilj 2003 Organizacione nauke Fakultet tehničkih nauka
prof. Ilija Ćosić Magistratura Razvoj modela za identifikaciju i procenu rizika proizvodnih sistema primenom teorije fuzzy skupova i fuzzy logike Sava Bogičević 1998 Mašinsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Ilija Ćosić Doktorat Prilog razvoju sistema spremnosti za promene u nestabilnim uslovima Leposava Grubić-Nešić 2003 Organizacione nauke Fakultet tehničkih nauka
prof. Ilija Ćosić Magistratura Razvoj postupaka za povećanje pogodnosti proizvoda za montažu Nedeljko Sredić 1999 Mašinsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Ilija Ćosić Doktorat Prilog istraživanju osnovnih uticajnih veličina na razvoj efikasnog sistema rukovođenja u industrijskim preduzećima Simeun Čuturić 2004 Organizacione nauke Fakultet tehničkih nauka
prof. Ilija Ćosić Magistratura Razvoj ekspertnog sistema za ocenu spremnosti preduzeća za integralni razvoj proizvoda Dejan Arsenijević 1999 Mašinsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Ilija Ćosić Doktorat Prilog istraživanju uslova za razvoj opšteg modela efektivnih procesa rada u sistem inženjeringu Aleksandar Jankulović 2004 Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment Fakultet tehničkih nauka
prof. Ilija Ćosić Magistratura Istraživanje uslova za primenu modularnog prilaza u projektovanju i izradi autobusa, magistarska teza Saša Igić 1999 Mašinsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Ilija Ćosić Doktorat LEAN koncept u efektivnim proizvodnim sistemima, doktorska disertacija Ranko Božičković 2005 Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment Fakultet tehničkih nauka
prof. Ilija Ćosić Magistratura Istraživanje postupaka za upravljanje podacima o proizvodima Ratko Dakić 1999 Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment Fakultet tehničkih nauka
prof. Ilija Ćosić Doktorat Izbor strategije za upravljanje krajem životnog ciklusa proizvoda Nedeljko Sredić 2005 Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment Fakultet tehničkih nauka
prof. Ilija Ćosić Magistratura Razvoj integralnog prilaza u projektovanju fleksibilnih montažnih sistema Momčilo Simić 1999 Mašinsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Ilija Ćosić Doktorat Intelektualni kapital strategijskih procesa industrijskih sistema Vilmoš Tot 2007 Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment Fakultet tehničkih nauka
prof. Ilija Ćosić Magistratura Razvoj modela organizacione i upravljačke strukture malih preduzeća, magistarska teza Vojin Mitrović 1999 Mašinsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Ilija Ćosić Doktorat Društvene promene i inženjerska profesija Smiljana Mirkov 2008 Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment Fakultet tehničkih nauka
prof. Ilija Ćosić Magistratura Uticaj studije rada na menadžerske odluke, magistarska teza, ECPD Todor Balaš 1999 Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment Fakultet tehničkih nauka
prof. Ilija Ćosić Magistratura Razvoj postupka za određivanje efekata u proizvodnim strukturama oblikovanim na osnovama grupne tehnologije, magistarska teza Aleksandar Maksimović 2000 Mašinsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Ilija Ćosić Doktorat Razvoj podela za restruktuiranje javnih preduzeća – sa posebnim osvrtom na preduzeću za proizvodnju i distribuciju toplotne energije Petar Zagorčić 2008 Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment Fakultet tehničkih nauka
prof. Ilija Ćosić Magistratura Istraživanje uslova razvoja i uvođenja sistema kvaliteta u obrazovnoj delatnosti sa posebnim osvrtom na srednje obrazovanje Indijana Putar-Kramarić 2001 Mašinsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Ilija Ćosić Magistratura Razvoj modela organizacione strukture i tokova informacija malog preduzeća u uslovima primene standarda ISO 9000, magistarska teza Mile Dragić 2001 Mašinsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Ilija Ćosić Doktorat Prilog razvoju opšteg modela uspostavljanjua industrijskih klastera Slobodan Morača 2010 Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment Fakultet tehničkih nauka
prof. Ilija Ćosić Magistratura Modeliranje kao podloga za projektovanje i rekonfiguraciju proizvodnih sistema Bojan Lalić 2004 Mašinsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Ilija Ćosić Doktorat Prilog istraživanju uslova za razvoj inteligentnih preduzeća Bojan Lalić 2011 Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment Fakultet tehničkih nauka
prof. Ilija Ćosić Magistratura Prilog razvoju opšteg modela integracije procesa u preduzeću, magistarska teza Slobodan Morača 2005 Mašinsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Ilija Ćosić Magistratura Prilog istraživanju profila menadžera za 21. vek Tatjana Savić-Šikoparija 2005 Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment Fakultet tehničkih nauka
prof. Ilija Ćosić Doktorat Istraživanje karakteristika menadžera u obrazovnim institucijama i njihov uticaj na kvalitet Snežana Jokić 2012 Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment Fakultet tehničkih nauka
prof. Ilija Ćosić Magistratura Prilog automatizaciji postupaka projektovanja tehnoloških montažnih sistema Vukica Jovanović 2006 Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment Fakultet tehničkih nauka
prof. Ilija Ćosić Doktorat Istraživanje uticaja inovacija na tehnološki razvoj preduzeća sa aspekta zaposlenih Marko Carić 2008 Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment Fakultet tehničkih nauka
prof. Ilija Ćosić Magistratura Prilog razvoju modela donošenja odluka u organizaciji Snežana Kirin 2006 Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment Fakultet tehničkih nauka
prof. Ilija Ćosić Doktorat Prilog razvoju sistema za demontažu proizvoda u skladu sa usvojenom strategijom za upravljanje proizvodima na kraju životnog veka Milovan Lazarević 2009 Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment Fakultet tehničkih nauka
prof. Ilija Ćosić Magistratura Razvoj opšteg modela postupaka rada za različite vrste proizvoda Nenad Simenunović 2006 Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment Fakultet tehničkih nauka
prof. Ilija Ćosić Doktorat Razvoj modela za određivanje strategijske pozicije preduzeća Jelena Borocki 2009 Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment Fakultet tehničkih nauka
prof. Ilija Ćosić Magistratura Prilog razvoju sistema za demontažu proizvoda u skladu sa usvojenom strategijom za upravljanje proizvodima na kraju životnog veka Milovan Lazarević 2006 Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment Fakultet tehničkih nauka
prof. Ilija Ćosić Doktorat Uticaj rizika osiguranja na rizike osiguravajućeg društva Mirjana Obradović 2010 Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment Fakultet tehničkih nauka
prof. Ilija Ćosić Magistratura Razvoj modela odnosa sa javnošću na internetu u obrazovnim institucijama Danijela Lalić 2007 Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment Fakultet tehničkih nauka
prof. Ilija Ćosić Doktorat Razvoj sistemske nefinansijske podrške malim i srednjim preduzećima i preduzetništvu u Srbiji Robert Molnar 2010 Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment Fakultet tehničkih nauka
prof. Ilija Ćosić Magistratura Razvoj modela za određivanje strategijske pozicije preduzeća Jelena Maletić 1998 Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment Fakultet tehničkih nauka
prof. Ilija Ćosić Doktorat Model uvođenja etiči zasnovanog menadžmenta u visokoobrazovne institucije Mladen Pečujlija 2010 Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment Fakultet tehničkih nauka
prof. Ilija Ćosić Magistratura Organizacione, individualne i kulturne vrednosne dimenzije zaposlenih u lokalnoj samoupravi u Vojvodini Marko Ljuan Gaši 2007 Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment Fakultet tehničkih nauka
prof. Ilija Ćosić Doktorat Istraživanje uslova za rad na zadovoljstvo poslom, motivacijom za rad i vrednosne stavove zaposlenih u sistemim Velibor Ivanišević 2010 Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment Fakultet tehničkih nauka
prof. Ilija Ćosić Magistratura Analiza modela investiranja u stambenu izgradnju u Novom Sadu Ranko Bojanić 2007 Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment Fakultet tehničkih nauka
prof. Ilija Ćosić Doktorat Upravljanje rizicima pri odlučivanju u savremenim industrijskim sistemima Snežana Kirin 2011 Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment Fakultet tehničkih nauka
prof. Ilija Ćosić Magistratura Razvoj modela za procenu uspešnosti zaposlenih u radnim sistemima Perica Višnjevčanin 2007 Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment Fakultet tehničkih nauka
prof. Ilija Ćosić Doktorat Menadžersko odlučivanje u industrijskim sistemima u uslovima rastuće neodređenosti i povećanog rizika u poslovanju Slavica Mitrović 2011 Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment Fakultet tehničkih nauka
prof. Ilija Ćosić Magistratura Analiza uloge OFFSHORE kompanija u globalnim privrednim tokovima Nenad Mačvanin 2007 Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment Fakultet tehničkih nauka
prof. Ilija Ćosić Doktorat Organizacione vrednosti zaposlenih i njihov uticaj na tokove investiranja Ljuan Marko Gaši 2012 Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment Fakultet tehničkih nauka
prof. Ilija Ćosić Magistratura Razvoj modela efektivnog vođenja preduzeća u nastalim uslovima privređivanja Slavica Mitrović 2007 Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment Fakultet tehničkih nauka
prof. Ilija Ćosić Doktorat Istraživanje uslova za primenu metoda i tehnika operacionog menadžmenta u uslužnim sistemima Nenad Simeunović 2012 Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment Fakultet tehničkih nauka
prof. Ilija Ćosić Magistratura Pouzdanost motivacije učesnika predavača na FTN-u i ocena njihovog rada od strane studenata Mladen Pečujlija 2007 Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment Fakultet tehničkih nauka
prof. Ilija Ćosić Magistratura Istraživanje uslova za razvoj integrisanog modela planiranja i analize poslovnh procesa u industrijskom preduzeću Andreja Ivanišević 2008 Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment Fakultet tehničkih nauka
prof. Ilija Ćosić Doktorat Uticaj koriupcije na radne karakteristike izlazne veličine proizvodnih i uslužnih sistema Nenad Simić 2012 Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment Fakultet tehničkih nauka
prof. Ilija Ćosić Magistratura Razvoj modela za upravljanje krizom u malim preduzećima Vlado Medaković 2008 Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment Fakultet tehničkih nauka
prof. Ilija Ćosić Magistratura Prilog istraživanja motivacije za rad kao osnova upravljanja ljudskim resursima Dragiša Delić 2008 Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment Fakultet tehničkih nauka
prof. Ilija Ćosić Magistratura Analiza komunikacionih aspekata menadžmenta ideja Petar Vrgović 2009 Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment Fakultet tehničkih nauka
prof. Ilija Ćosić Magistratura Jedan koncept razvoja informaciono-komunikacionih tehnologija velikih poslovnih sistema Mićo Vujinović 2009 Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment Fakultet tehničkih nauka
prof. Ilija Ćosić Magistratura Istraživanje uslova za primenu Z Score modela za kreditiranje malih i srednjih preduzeća u zemljama u tranziciji Vladimir Čolić 2009 Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment Fakultet tehničkih nauka
prof. Ilija Ćosić Magistratura Razvoj modela zaštite intelektualnog kapitala u poslovnom sistemu Dušan Aleksić 2010 Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment Fakultet tehničkih nauka
prof. Ilija Ćosić Magistratura Istraživanje mogućnosti primene koncepta "masovne proizvodnje prema individualnim zahtevima kupca" Nikola Suzić 2010 Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment Fakultet tehničkih nauka
prof. Ilija Ćosić Magistratura Uticaj reosiguranja na razvoj industrije osiguranja Marijana Lemić Saramandić 2010 Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment Fakultet tehničkih nauka
prof. Ilija Tanackov Doktorat Razvoj modela za vrednovanje načina upravljanja železničkom infrastrukturom Stojić Gordan 2010 Saobraćajno inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Ilija Tanackov Magistratura Elementi održavanja autoputa E75 i ekologije u oceni ekonomske opravdanosti uvođenja multimodalne tehnologije A nakoridoru Xc u Srbiji Dejan Aleksić Saobraćajno inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Ivan Klinar Magistratura Razvoj dijagnostike agregata gasni motor-kompresor u NIS-GAS Bošnjaković Srđan 2002 Mašinsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Ivan Klinar Magistratura Uticaj obrade cilindra na neke tehno-eksploatacione karakteristike dizel motora Vrač Damir 2001 Mašinsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Ivan Klinar Magistratura Razvoj modela upravljanja procesima podmazivanja Stoilković Mile 2000 Mašinsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Ivan Luković Doktorat Automatizovani razvoj prototipova aplikacija informacionog sistema, učešće u mentorstvu Govedarica Miro 2001 Računarske nauke Fakultet tehničkih nauka
prof. Ivan Luković Magistratura Jedan SQL generator implementacionog opisa šeme baze podataka CASE alata Aleksić Slavica 2006 Računarske nauke Fakultet tehničkih nauka
prof. Ivan Luković Doktorat Jedan pristup generisanju izvršnih softverskih specifikacija informacionog sistema Banović Jelena 2010 Računarske nauke Fakultet tehničkih nauka
prof. Ivan Luković Magistratura Specifikacija vizuelnih atributa i struktura poslovnih aplikacija u alatu IIS*Case Popović Aleksandar 2008 Računarske nauke Fakultet tehničkih nauka
prof. Ivan Luković Doktorat Metode transformacija šema baza podataka u obezbeđenju reinženjeringa informacionih sistema Aleksić Slavica 2013 Računarske nauke Fakultet tehničkih nauka
prof. Ivan Luković Magistratura Specifikacija regularnih izraza i funkcija u alatu IIS*Case Mostić Jovo 2010 Računarske nauke Fakultet tehničkih nauka
prof. Ivan Luković Doktorat Domenski orijentisani jezici za formalnu specifikaciju dokumenata i različite vizuelne interpretacije Đukić Verislav 2013 Računarske nauke Fakultet tehničkih nauka
prof. Ivan Luković Doktorat Jedan pristup specificiranju izvršnih modela aplikacija informacionog sistema Popović Aleksandar 2013 Računarske nauke Prirodno - matematički fakultet
prof. Ivan Luković Doktorat Istraživanje problema konsolidacije podšema baze podataka, učešće u mentorstvu Ristić Sonja 2003 Računarske nauke Ekonomski fakultet u Subotici
prof. Ivan Župunski Doktorat Prilog razvoju etalona faznog ugla, doktorska disertacija Mitrović Zoran 2004 Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Ivan Župunski Doktorat Kompenzacija frekvencijski zavisne sistematske greške "Time Division" množača u preciznom mernom pretvaraču električne snage Jovanović Ljubiša 2004 Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Ivan Župunski Magistratura Poređenje dva naizmenična signala Avramov Svetlana 1990 Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Ivan Župunski Magistratura Kalibrator faktora snage Holiček Laslo 1995 Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Janko Hodolič Doktorat Povećanje tačnosti merenja numerički upravljanih mernih mašina Stević Miodrag 2004 Mašinsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Janko Hodolič Magistratura Prilog razvoju procesora merno-kontrolnih zahvata u kompleksnom sistemu za automatizovano programiranje fleksibilnih tehnoloških sistema za obradu rotacionih delova Vasić Siniša 1991 Mašinsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Janko Hodolič Doktorat Razvoj sistema za projektovanje i optimizaciju konstrukcije pribora Vukelić Đorđe 2010 Mašinsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Janko Hodolič Magistratura Provera parametara kvaliteta numerički upravljanih mernih mašina Stević Miodrag 1999 Mašinsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Janko Hodolič Doktorat Razvoj modela za vrednovanje kvaliteta primjenom fazi logike i fazi skupova Mirković Marko 2008 Mašinsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Janko Hodolič Magistratura Prilog integraciji CAD sistema u eksperimentalni sistem za simultano projektovanje na bazi step modela proizvoda, Lužanin Ognjan 2002 Mašinsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Janko Hodolič Magistratura Prilog razvoju sistema za nadzor alata u automatskim fleksibilnim tehnološkim strukturama Antić Aco 2002 Mašinsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Janko Hodolič Magistratura Razvoj eksperimentalnog sistema za reverzibilno inžinjersko projektovanje složenih površina Budak Igor 2004 Mašinsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Janko Hodolič Magistratura Razvoj sistema za automatizovano projektovanje modularnih pribora Vukelić Đorđe 2005 Mašinsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Janko Hodolič Magistratura Višekriterijumska analiza opterećenja životne sredine Agarski Boris 2009 Inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu Fakultet tehničkih nauka
prof. Jelena Kiurski Doktorat Model distribucije rezidua hazardnih teških metala izmedju čvrste i tečne faze Snežana (Momčilo) Aksentijević 2011 Inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu Fakultet tehničkih nauka
prof. Jelena Kiurski Magistratura Starenje keramičkog crepa Fazekaš Agneš 2007 Inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu Fakultet tehničkih nauka
prof. Jovan Filipović Doktorat Opšti organizacioni model agencije za lekove u infrastrukturi kvaliteta Gordana Pejović 2012 Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment Fakultet organizacionih nauka
prof. Jovan Filipović Doktorat Prilog razvoju modela standardizacije terminologije u organizaciji Gordana Jakić 2012 Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment Fakultet organizacionih nauka
prof. Jovan Filipović Doktorat Podizanje nivoa kvaliteta zdravstvenih poslovnih sistema Aleksandra Živaljević 2012 Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment Fakultet organizacionih nauka
prof. Jovan Vladić Doktorat Razvoj postupaka za istraživanje statičkog i dinamičkog ponašanja jednoužnih žičara Pavić Predrag 2006 Mašinsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Jovan Vladić Magistratura Razvoj kriterijuma za izbor sistema za rukovanje materijalom u uslovima efektivnih proizvodnih sistema (komentor) Dudić Slobodan 1999 Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment Fakultet tehničkih nauka
prof. Jovan Vladić Magistratura Automatizacija postupaka za statičku i dinamičku analizu jednoužnih žičara Živanić Dragan 2006 Mašinsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Jovan Vladić Magistratura Prilog optimalnom izboru transportne mehanizacije na površinskim kopovima uglja Gajić Anto 2003 Mašinsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Jovan Vladić Magistratura Analiza i razvoj modela pogonskog mehanizma mašina za pakovanje Vasić Velibor 2007 Mašinsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Ljiljana Cvetković Doktorat Prednosti generalizovane dijagonalne dominacije Vladimir Kostić 2010 Matematičke nauke Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu
prof. Ljiljana Živanov Doktorat Modelovanje LC mreža u VF opsegu Desnica Vladan 2002 Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Ljiljana Živanov Magistratura Modelovanje i optimizacija planarnih debeloslojnih induktora solenoidnog tipa Desnica Vladan 1999 Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Ljiljana Živanov Doktorat Optimizacija monolitnih induktivnih mikrostruktura Stojanović Goran 2005 Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Ljiljana Živanov Magistratura Modelovanje i optimizacija monolitnih spiralnih induktora Stojanović Goran 2002 Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Ljiljana Živanov Doktorat Nove konfiguracije fraktalnih i LH mikrostrip rezonatora Crnojević-Bengin Vesna 2006 Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Ljiljana Živanov Magistratura Induktivni senzor malih pomeraja u dva pravca Damnjanović Mirjana 2002 Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Ljiljana Živanov Doktorat Projektovanje, modelovanje i karakterizacija EMI potiskivača Damnjanović Mirjana 2006 Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Marko Nedeljkov Doktorat Konstrukcija Kolomboovih rešenja determinističkih i stohastičkih diferencijalnih jednačina Danijela Rajter 2002 Matematičke nauke Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu
prof. Marko Nedeljkov Magistratura Numerička verifikacija singularnih udarnih talasa kod zakona održanja Nebojša Dedović 2004 Matematičke nauke Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu
prof. Marko Nedeljkov Magistratura Optimalno upravljanje snabdevanja vodom Vladimir Ćurić 2007 Matematičke nauke Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu
prof. Mila Stojaković Magistratura Varijacioni princip u fazi metričkom prostoru Ovcin Zoran 1995 Matematičke nauke Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu
prof. Mila Stojaković Magistratura Komparativna analiza statističkih testova podataka dobijenih lećenjem lumbalnog sindroma Miler Vera 2009 Matematičke nauke Fakultet tehničkih nauka
prof. Milan Aleksić Doktorat Zgrada Generalštaba – višemedijska scenska intervencija Isidora Amidžić 2012 Scenski dizajn Univerzitet umetnosti u Beogradu
prof. Milan Dimić Magistratura Istraživanje i rešavanje nekih problema sušenja zrnastih materijala Đaković Damir 2007 Mašinsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Milan Dimkić Doktorat Starenje bunara u aluvijalnim sredinama različitog stepena oksičnosti Brankica Majkić Tehničko tehnološke nauke Rudarsko-geološki fakultet
prof. Milan Martinov Doktorat Uticaj raznih postupaka mehaničkog usitnjavanja suve pitome nane na kvalitet dobijene biljne sirovine Veselinov Branislav Mašinsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Milan Martinov Magistratura Istraživanje mogućnosti poboljšanja dorade semena sirka metlaša Konstantinović Miodrag 2003 Mašinsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Milan Martinov Doktorat Unapređenje pozicioniranja i automatskog upravljanja radnim operacijama poljoprivrednih mašina primenom GPS tehnologije Milan Gavrić 2011 Mašinsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Milan Pavlović Magistratura Uticaj rashladnih medijuma na radnu i životnu sredinu Brković Milenko 2003 Inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin" Zrenjanin
prof. Milan Pavlović Magistratura Mogućnosti primene membranske tehnologije za primenu vode za piće u Zrenjaninu Jovanov Dejan 2003 Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin" Zrenjanin
prof. Milan Trivunić Doktorat PROCESNO ORIJENTISANA TRANSFORMACIJA GRAĐEVINSKIH PREDUZEĆA Zoran Matijević 2006 Građevinsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Milan Trivunić Magistratura REINŽENJERING GRAĐEVINSKIH PREDUZEĆA VISOKOGRADNJE Zoran Matijević 2004 Građevinsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Milan Trivunić Doktorat Koncept performansi i upotrebna vrednost stanova u objektima višeporodičnog stanovnja Željko Jakšić 2007 Arhitektura Fakultet tehničkih nauka
prof. Milan Trivunić Magistratura PRIMENA STRATEGIJSKOG BENČMARKINGA U GRAĐEVINARSTVU Jelena Božilović Ristoska 2007 Građevinsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Milan Trivunić Doktorat MESTO GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U MENADŽMENTU URBANOG RAZVOJA Aleksandar Jevtić 2011 Građevinsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Milan Trivunić Magistratura UPRAVLJANJE ODRŽAVANJEM GRAĐEVINSKIH OBJEKATA KORIŠĆENJEM BAZE PODATAKA Dijana Dukić 2010 Građevinsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Milan Trivunić Doktorat OPTIMIZACIJA ORGANIZACIONE STRUKTURE GRADITELJSKOG PROJEKTA PRIMENOM EKSPERTNOG FAZI SISTEMA Dejan Beljaković 2012 Građevinsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Milan Vidaković Doktorat Model adaptivnog sistema za praćenje i predikciju rada distribuiranih softverskih aplikacija Dušan Okanović 2012 Tehničko - tehnološke Fakultet tehničkih nauka
prof. Milan Vidaković Magistratura Sistem za upravljanje instalacijama Java aplikacija baziran na JMX tehnologiji Okanović Dušan 2006 Računarske nauke Fakultet tehničkih nauka
prof. Milan Zeljković Doktorat Razvoj programskog sistema za automatizovano projektovanje mašina alatki na bazi paralelnih mehanizama i optimalni izbor njihovih komponenti Tabaković mr Slobodan 2008 Mašinsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Milan Zeljković Magistratura Razvoj sistema za automatizovano modularno projektovanje koncepcionoh rešenja brusilica Požar Atila 2001 Mašinsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Milan Zeljković Doktorat Sistem za vizuelizaciju radnog prostora mašina alatki u realnom vremenu Milojević mr Zoran 2008 Mašinsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Milan Zeljković Magistratura Eksperimentalna i računarska analiza toplotno-elastičnog ponašanja skolopa visokobrzinskog glavnog vretena Živković Aleksandar 2007 Mašinsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Milan Zeljković Magistratura Prilog usavršavanju modula SAPOR-S sistema po principima ekspertnih sistema Zeljković Željko 2007 Mašinsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Milan Zeljković Magistratura Razvoj specijalizovanog programskog sistema za analizu statičkog ponašanja slopa glavnog vretena mašina alatki korišćenjem savremenih softverskih paketa Milojević Zoran 2002 Mašinsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Milan Zeljković Doktorat Prepoznavanje stanja pohabanosti alata za obradu rezanjem primenom neuro-fazi klasifikatora Aco Antić 2010 Mašinsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Milan Zeljković Magistratura Analiza mogućnosti primene pojedinih tipova paralelnih mehanizama u gradnji mašina alatki i razvoj programskog sistema za njihov automatizovani izbor Tabaković Slobodan 2002 Mašinsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Milan Zeljković Doktorat Računarska i eksperimentalna analiza ponašanja kugličnih ležaja za specijalne namene Aleksandar Živković 2013 Mašinsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Milan Zeljković Magistratura Razvoj integralnog automatizovanog sistema za reinženjering složenih geometrijskih oblika primenom tehnike 3D laserskog skeniranja Šaletić Simo 2003 Mašinsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Milan Zeljković Magistratura Razvoj modela alata za obradu rezanjem prema STEP-NC standardima u integraciji CAD/CAM i CNC Pejić Vlastimir 2007 Mašinsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Milan Zeljković Doktorat Modeliranje dinamičkog ponašanja sistema glavno vreteno-držač alata-alat Đorđe Čiča 2010 Mašinsko inženjerstvo Univerzitet u Banja Luci
prof. Milan Zeljković Magistratura Endoproteza zgloba kuka, zamor materijala, CAD, metod konačnih elemenata, eksperimentalno ispitivanje Jovan Grujić 2009 Mašinsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Milan Zeljković Magistratura Analiza uticaja pojedinih parametara na dinamičko ponašanje sklopa glavnog vretena Rastko Đurić 2009 Mašinsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Milan Zeljković Magistratura Automatizacija projektovanja i vizuelizacija rada fleksibilnih tehnoloških struktura Aleksandar Košarac 2010 Mašinsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Milan Zeljković Magistratura Razvoj softverskih rešenja za numerički upravljane brusilice za ravno brušenje Milan Petrić 2010 Mašinsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Mile Klašnja Doktorat Uklanjanje teških metala iz vode piljevinom drveta, celulozom i ligninom Marina B. Šćiban 2002 Tehničko - tehnološke Tehnološki fakultet u Novom Sadu
prof. Milena Dragićević-Šešić Doktorat Uticaj organizacije kulturnih i umetničkih delatnosti na kulturni identitet sela Vesna Đukić Dojčinović 1995 Kulturološke nauke i komunikologija Fakultet dramskih umetnosti
prof. Milena Dragićević-Šešić Magistratura Kulturološki činioci razvoja seoskog turizma u Jugoslaviji Vesna Đukić Dojčinović 1989 Kulturološke nauke i komunikologija
prof. Milena Dragićević-Šešić Magistratura Radio propaganda Dragana Čulić 1995 Kulturološke nauke i komunikologija
prof. Milena Dragićević-Šešić Doktorat Organizaciona rekonstrukcija institucija kulture i umetnosti u tranziciji Biljana Ramić 2004 Kulturološke nauke i komunikologija Univerzitet umetnosti u Beogradu
prof. Milena Dragićević-Šešić Doktorat Stanko Crnobrnja 2004 Kulturološke nauke i komunikologija
prof. Milena Dragićević-Šešić Magistratura Alternativno pozorište u Jugoslaviji osamdesetih - ima li alternativna potkultura vlastite, autentične žanrove? Filip Mladenović 1995 Kulturološke nauke i komunikologija
prof. Milena Dragićević-Šešić Doktorat Nikola Maričić 2002 Kulturološke nauke i komunikologija
prof. Milena Dragićević-Šešić Magistratura Poslovanje marketing agencija u kulturnim delatnostima Marija Jeličić 1997 Kulturološke nauke i komunikologija
prof. Milena Dragićević-Šešić Magistratura Uloga elektronskih sredstava komunikacije u unapređenju muzeološke delatnosti Milica Cukić 1997 Kulturološke nauke i komunikologija
prof. Milena Dragićević-Šešić Magistratura Muzički video spot u Srbiji devedesetih: estetika filmskog jezika kao nosilac stila neofolk kulture Ivana Kronja 1998 Kulturološke nauke i komunikologija
prof. Milena Dragićević-Šešić Magistratura Kreativna drama - proces dramskog stvaralaštva u Škozorištu - kreativna drama Milan Mađarev 1998 Kulturološke nauke i komunikologija
prof. Milena Dragićević-Šešić Magistratura Svečanost - scenski rituali i identitet (pozorišna umetnost u Memorijalnom centru Slobodište, Kruševac) Zorica Stanković Duković 2000 Kulturološke nauke i komunikologija
prof. Milena Dragićević-Šešić Magistratura Litvanska kulturna politika, Moscow School for Social and Economic Sciences Egle Rindzeviciute 2000 Kulturološke nauke i komunikologija
prof. Milena Dragićević-Šešić Magistratura Kulturna politika i kulturni identitet u Crnoj Gori, Dižon, Francuska Svetlana Racanović 2000 Kulturološke nauke i komunikologija
prof. Milena Dragićević-Šešić Magistratura Mogućnosti i dometi sponzorstva u kulturi kao marketinških strategija ustanova kulture i privrednih preduzeća Biljana Ramić 2001 Kulturološke nauke i komunikologija
prof. Milena Dragićević-Šešić Magistratura Poststrukturalistička materijalistička teorija izvođačkih umetnosti Ana Vujanović 2003 Kulturološke nauke i komunikologija
prof. Milena Dragićević-Šešić Magistratura Herman Glazer kao kreator kulturne politike i modela kulturnog menadžmenta grada Nirnberga Katarina Krželj 2003 Kulturološke nauke i komunikologija
prof. Milena Dragićević-Šešić Magistratura Nasleđena budućnost: Kulturna i umetnička reutilizacija nepokretne kulturne budućnosti na Balkanu Katarina Tojić 2005 Kulturološke nauke i komunikologija
prof. Milorad Banjanin Magistratura PRILOG ISTRAŽIVANJU INFORMACIONO-KOMUNIKACIONE INFRASTRUKTURE I STRUKTURE SPOSOBNOSTI PROVAJDERA TRANSPORTNIH USLUGA Drakulić Goran 2008 Tehničko - tehnološke Fakultet tehničkih nauka
prof. Milorad Banjanin Magistratura PRILOG ISTRAŽIVANJU ONTOLOGIJA ZA PRIMENU MULTIAGENTNIH SISTEMA U LOGISTIČKIM TOKOVIMA Miladinović Danka 2009 Tehničko - tehnološke Fakultet tehničkih nauka
prof. Milorad Banjanin Magistratura Prilog istraživanju primene mreže senzora u optimizaciji tokova u logističkom informaciono-komunikacionom sistemu Dimitrijević Aleksandra 2009 Tehničko - tehnološke Fakultet tehničkih nauka
prof. Milorad Banjanin Magistratura Funkcije kompleksnih mreža za primenu e-logistike u servisno orijentisanom inženjeringu Petrović Latinka 2009 Tehničko - tehnološke Fakultet tehničkih nauka
prof. Milorad Banjanin Magistratura Kolaborativne tehnologije u online komunikaciji poslovnih mreza sa zajednicama praksi CoPs Lazarevic Igor 2010 Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment Fakultet tehničkih nauka
prof. Milorad Banjanin Magistratura Integrisanje RFID-a i softverskih agenata u tokovima sofisticiranih logistickih objekata Slađana Ilić Tehničko - tehnološke Fakultet tehničkih nauka
prof. Milosav Georgijević Magistratura Computer Simulation of a Modern Heavy Caterpillar Vehicle Transmission System Jiying Bao 1999 Mašinsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Milosav Georgijević Magistratura Istraživanje i razvoj regalnog viljuškara baziranog na čeonom viljuškaru TU - 35 Kostić Radenko 1999 Mašinsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Milosav Georgijević Magistratura Prilog razvoju metodologije projektovanja i konstruisanja jednostubnih regalnih dizalica Erdevik Dragan 2000 Mašinsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Miloš Tešić Doktorat Istraživanje postupaka sitnjenja kukuruzovine u sečkama sa noževima na bubnju Martinov Milan 1988 Mašinsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Miloš Tešić Magistratura Prilog razvoju sistema za sabijanje vlaknastih biomaterijala kod presa za valjkaste bale sa promenljivom zapreminom komore za presovanje Veselinov Branislav 1989 Mašinsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Miloš Tešić Doktorat Istraživanje opravdanosti korišćenja slame kao energenta Šefčić Đerđ 1993 Mašinsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Miloš Tešić Doktorat Fizička svojstva zrna pšenice kao parametar za projektovanje sušara Babić Mirko 1994 Mašinsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Miloš Živanov Doktorat Karakterizacija degradacije snažnih MOSFETova u uslovima radijacije Mileusnić Saša 2002 Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Miloš Živanov Magistratura Primena odvojene kapacitativno-naponske metode za karakterizaciju snažnog MOSFETa Saša Mileusnić 2000 Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Miloš Živanov Doktorat Merenje električnih parametara i modelovanje nelinearnog prekidačkog efekta kod visokootpornih poluprovodnika Miloš Slankamenac 2010 Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Miloš Živanov Magistratura Jedno novo rešenje za merenje prečnika i protoka u bušotinama Miloš Slankamenac 2004 Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Miloš Živanov Doktorat Analiza i optimizacija prijema optičkog signala sa optoelektronskog koordinatora u impulsnim laserskim sistemima praćenja Lazo Manolović 2010 Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Miloš Živanov Magistratura Projektovanje multifaznih konvertora za podizanje napona za sitem goriva ćelija/akumulator Boris Sasic 2010 Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Miodrag Temerinac Doktorat Prilog realizaciji algoritama morfoloških filtara u fizičkoj arhitekturi sa ograničenim resursima Vladimir Radenković 204 Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Miodrag Temerinac Doktorat Prilozi razvoju tehnologije prenosa telefonske signalizacije preko interneta Aleksandar Lebl 208 Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Miodrag Temerinac Doktorat Prilog rešenju obrade govornog signala korišćenjem mikrofonskog niza Andrej Domazetović 2009 Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Miodrag Temerinac Doktorat Jedno rešenje sistema za bežičnu distribuciju audio signala u lokalnim multimedijalnim mrežama Jelena Kovačević 2010 Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Miodrag Temerinac Doktorat Primena softverskih paketa i numeričkih metoda u analizi i konstrukciji novih tipova prelaza sa mikrotrakastog voda na talasovod Boro Reljić 2012 Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Miodrag Temerinac Doktorat Paraunitarna reprezentacija komplementarnih sekvenci Srđan Budišin 2012 Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Miomir Mijić Doktorat Sinrhreza – interaktivna audiovizuelna instalacija Zoran Maksimović 2010 Scenski dizajn Univerzitet umetnosti u Beogradu
prof. Miro Govedarica Magistratura Modeliranje prostornih infrastrukturnih objekata u geoinformacionim sistemima Pržulj Đorđe 2004 Računarske nauke Fakultet tehničkih nauka
prof. Miro Govedarica Doktorat Model ontologija prostornih sistema Sladić Dubravka 2013 Informacione tehnologije Fakultet tehničkih nauka
prof. Miro Govedarica Magistratura WEB servisi za vizuelnu interpretaciju geoprostornih podataka Popov Srđan 2006 Računarske nauke Fakultet tehničkih nauka
prof. Miro Govedarica Doktorat Servisno orijentisana arhitektura katastarskog informacionog sistema Pržulj Đorđe 2013 Informacione tehnologije Fakultet tehničkih nauka
prof. Miro Govedarica Magistratura Poređenje objektno orijentisane klasifikacije i standradnih tehnika analize slike u detekciji promena šumskih površina Jovanović Dušan 2010 Automatika i upravljanje sistemima Fakultet tehničkih nauka
prof. Miro Govedarica Doktorat Analiza metode premera građevinskih objekata 3D laserskim skenerima Jasmina D. Nedeljković Ostojić 2012 Geodetsko inženjerstvo Univerzitet u Banja Luci
prof. Miro Govedarica Magistratura Analiza primene i ocena tačnosti tehnologije laserskog skeniranja za prikupljanje podataka o terenu Pajić Vladimir 2010 Automatika i upravljanje sistemima Fakultet tehničkih nauka
prof. Miro Govedarica Magistratura Standardizovana arhitektura geoinformacionog sistema vodoprivrede Srbije Bošković Dubravka 2008 Informacione tehnologije Fakultet tehničkih nauka
prof. Miroslav Hajduković Doktorat Parametrizovani univerzalni editor programskog teksta Suvajdžin Zorica 2007 Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Miroslav Hajduković Magistratura Poređenje sredstava za međuprocesnu saradnju u okviru distribuiranih računarskih sistema Zgonjanin Darko 1994 Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Miroslav Hajduković Doktorat Objedninjeni objektno orijentisani programski interfejs operativnih sistema za bežične senzorske mreže sa stalnim i baterijskim napajanjem Rakić Predrag 2011 Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Miroslav Hajduković Magistratura Programsko okruženje za programabilne logičke kontrolere Gavrić Milan 1998 Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Miroslav Hajduković Doktorat Prilagođavaqnje aplikacija uslovima bežičnih senzorskih mreža sa baterisjim napajanjem i njihova simulacija Živanov Žarko 2012 Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Miroslav Hajduković Magistratura Strukturni sintaksno vođeni editor za programski jezik ST Suvajdžin Zorica 2000 Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Miroslav Hajduković Magistratura Migracija konkurentne biblioteke COLIBRY sa MS/DOS na GNU/LINUX platformu Rakić Predrag 2006 Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Miroslav Hajduković Magistratura Generator kiosk aplikacija Živanov Žarko 2006 Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Miroslav Hajduković Magistratura Obezbeđenje rada DMS softvera u prisustvu otkaza mreže Stričević Lazar 2010 Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Miroslav Hajduković Magistratura Obrazovni softver za analizu linearnih električnih mreža Marić Ivan 2010 Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Miroslav Hajduković Magistratura Migracija DMS-a na WEB Trninić Nebojša 2008 Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Miroslav Lambić Magistratura Analiza energetskih karakteristika valjkastih sušara rastvora skroba i vode sa aspekta razvoja metode kontaktnog sušenja, magistarska teza Tolmač Dragiša 1994 Mašinsko inženjerstvo Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin" Zrenjanin
prof. Miroslav Lambić Magistratura Pad energetske efikasnosti prijemnika sunčeve energije tokom vremena Kojčić Ninoslav 1998 Mašinsko inženjerstvo Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin" Zrenjanin
prof. Miroslav Lambić Magistratura Model za analizu energetskog pilansiranja u proizvodnji kukuruza Mitrović, Dragan 1999 Mašinsko inženjerstvo Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin" Zrenjanin
prof. Miroslav Lambić Magistratura Model optimizacije preduzeća za fleksibilnu proizvodnju Jančev, Đorđe 2000 Mašinsko inženjerstvo Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin" Zrenjanin
prof. Miroslav Lambić Magistratura Sistemski pristupu kreiranju i upravljanju nacionalnim inovacionim sistemom: primer-izgradnja tehnološke infrastrukture Semenčenko, Dušica 2001 Mašinsko inženjerstvo Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin" Zrenjanin
prof. Miroslav Lambić Magistratura Uvođenje višeg stepena determinacije u proces osvajanja novog proizvoda u preduzećima Nikolić, Milan 2001 Mašinsko inženjerstvo Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin" Zrenjanin
prof. Miroslav Lambić Magistratura Model procesa projektovanja novog proizvoda u skladu sa ISO 9000 serijom standarda Ćoćkalo, Dragan 2001 Mašinsko inženjerstvo Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin" Zrenjanin
prof. Miroslav Lambić Magistratura energetskih karakteristika pneumatskih sušara, sa aspekta razvoja metode konvektivnog sušenja Prvulović, Slavica 2002 Mašinsko inženjerstvo Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin" Zrenjanin
prof. Miroslav Lambić Magistratura Ispitivanje mogućnosti poboljšanja procesa sagorevanja u parnim kotlovima tipa, magistarska teza Stoićević, Dragan 2002 Mašinsko inženjerstvo Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin" Zrenjanin
prof. Miroslav Lambić Magistratura Razvoj konstrukcije gasnih kotlova snaga 15-50 kW sa aspekta korišćenja gornje toplotne moći goriva Starčević, Aleksandar 2003 Mašinsko inženjerstvo Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin" Zrenjanin
prof. Miroslav Lambić Magistratura Povećanje efikasnosti rada blok kotlova pri dinamičkoj promeni parametara rada Tasić, Ivan 2003 Mašinsko inženjerstvo Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin" Zrenjanin
prof. Miroslav Lambić Magistratura Povećanje energetske efikasnosti solarnih kolektora u dinamičkim uslovima rada Pekez, Jasmina 2005 Mašinsko inženjerstvo Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin" Zrenjanin
prof. Miroslav Lambić Magistratura Energetski bilans "aktivnog " i "pasivnog" masivnog solarnog zida u realnim uslovima rada Vukadinović, Boško 2005 Mašinsko inženjerstvo Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin" Zrenjanin
prof. Miroslav Lambić Magistratura efikasnosti gasnih kotlova snaga 15 - 50 kW korišćenjem gornje toplotne moći goriva Kovačević, Miodrag 2006 Mašinsko inženjerstvo Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin" Zrenjanin
prof. Miroslav Lambić Magistratura Energetski efekti energetski efikasnog objekta nove koncepcije sa višim stepenom sunčeve energije Cvejić, Radoje 2006 Mašinsko inženjerstvo Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin" Zrenjanin
prof. Miroslav Lambić Magistratura Analiza energetske efikasnosti sistema za kogeneraciju Krnjački, Mita 2007 Mašinsko inženjerstvo Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin" Zrenjanin
prof. Miroslav Lambić Magistratura Povećanje efektivnosti i efikasnosti termoelektrane toplane snage iznad 50 MW Grbić, Jovan 2008 Mašinsko inženjerstvo Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin" Zrenjanin
prof. Miroslav Lambić Doktorat Koeficijent prenosa toplote kod rotirajućeg valjka kontaktne sušare Tolmač, Dragiša 1995 Mašinsko inženjerstvo Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin" Zrenjanin
prof. Miroslav Lambić Doktorat Modelovanje obrazovnog sistema u energetici u uslovima intenzivnog tehnološkog razvoja Marjanović, Milorad 1996 Mašinsko inženjerstvo Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin" Zrenjanin
prof. Miroslav Lambić Doktorat Razvoj modela povišenja nivoa funkcionalnosti, doktorska disertacija Milošević, Živorad 1997 Mašinsko inženjerstvo Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin" Zrenjanin
prof. Miroslav Lambić Doktorat Istraživanje atributa koji determinišu inovativnost poslovnih subjekata Inić, Branimir 1997 Mašinsko inženjerstvo Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin" Zrenjanin
prof. Miroslav Lambić Doktorat Razvoj ravnih toplotnih sunčevih prijemnika, sa aspekta povećanja energetske efikasnosti Stojićević, Dragan 2000 Mašinsko inženjerstvo Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin" Zrenjanin
prof. Miroslav Lambić Doktorat Tehno-ekonomska analiza snabdevanja urbanih sredina energijom Pavlović, Novica 2000 Mašinsko inženjerstvo Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin" Zrenjanin
prof. Miroslav Lambić Doktorat Razvoj modela analize osnovnih resursa u izgradnji energetskih sistema Rajnović, Božidar 2000 Mašinsko inženjerstvo Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin" Zrenjanin
prof. Miroslav Lambić Doktorat Matematički model energetski samostalnog individualnog stambenog solarnog objekta, Radosavljević, Jasmina 2001 Mašinsko inženjerstvo Mašinski fakultet
prof. Miroslav Lambić Doktorat Optimizacioni model konstruktivnih i radnih parametara aktivnog solarnog zida sa aspekta veće energetske efikasnosti Dragićević, Snežana 2003 Mašinsko inženjerstvo Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin" Zrenjanin
prof. Miroslav Lambić Doktorat Kriterijalne jednačine radnih parametara energetski efikasnog objekta u dinamičnim uslovima rada Radoje Cvejić 2008 Mašinsko inženjerstvo Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin" Zrenjanin
prof. Miroslav Lambić Magistratura MOGUĆNOSTI I KARAKTERISTIKE PODZEMNOG SKLADIŠTENJA PRIRODNOG GASA U AP VOJVODINI Mile Ćopić 2008 Mašinsko inženjerstvo Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin" Zrenjanin
prof. Miroslav Plančak Doktorat Integracija tehnologija virtuelne stvarnosti u sistem za računarom podržano projektovanje u domenu proizvodnog mašinstva Lužanin Ognjan 2010 Mašinsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Miroslav Plančak Magistratura Prilog istraživanju procesa hladnog istiskivanja delova složenih geometrijskih delova Skakun Plavka 2001 Mašinsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Miroslav Plančak Magistratura Razdvajanje elektro limova Rozgonji Endre 1996 Mašinsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Miroslav Plančak Magistratura Analiza dvosmernog tecenja u procesima deformisanja metala Cupkovic Đorđe 2005 Mašinsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Miroslav Popović Doktorat Pristup standardizaciji metoda ispitivanja zaštićenosti u digitalnim mrežama sa integrisanim službama Šećerov Emil 1998 Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Miroslav Popović Magistratura Jedno rešenje integracije računara i telefonije u centru za distribuciju poziva Bašićević Ilija 2001 Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Miroslav Popović Doktorat Prilog razvoju arhitekture za obezbeđivanje usluga u računarskim mrežama nove generacije Ilija Bašičević 2009 Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Miroslav Popović Magistratura Jedno rešenje sistemskih podloga programske podrške centra za distribuciju poziva Velikić Ivan 2001 Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Miroslav Popović Doktorat Metode za zaštitue saobraćaja u IP radio mrežama iznad 70 GHz Dragana Perić 2011 Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Miroslav Popović Magistratura Jedno rešenje dodele resursa i izdavanja koda u realizaciji generisanja koda prevodioca za digitalne signal procesore Pap Ištvan 2001 Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Miroslav Popović Doktorat Generički metod za statističko testiranje paralelnih programa baziranih na stablu zadataka Ilija Kuprešanin 2012 Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Miroslav Popović Magistratura Jedno rešenje grupne zaštite podataka na komunikacionim kanalima korišćenjem algoritma IDEA Krajačević Zoran 2002 Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Miroslav Popović Doktorat Metod za analizu performansi računarske mreže sa usmerivačima povezanim radio-relejnim vezama na frekvencijama iznad 70GHz Miroslav Perić 2013 Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Miroslav Popović Magistratura Jedno rešenje izbora suboptimalne strategije sažimanja mašinskog koda jedne klase procesora primenom genetskog algoritma Ćulibrk Dubravko 2003 Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Miroslav Popović Doktorat Uticaj telefonskog saobraćaja na raspodelu srednje izlazne snage bazne stanice u mreži mobilne telefonije (GSM) Mladen Mileusnić 2014 Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Miroslav Popović Magistratura Jedno rešenje optimizacije asemblerskog koda tehnikom zamene redosleda instrukcija Mišković Dejan 2005 Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Miroslav Popović Magistratura Jedno rešenje faze izbora instrukcija C prevodioca Jovanović Zoran 2005 Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Miroslav Popović Magistratura Jedno rešenja globalnog raspoređivača instrukcija za arhitekture sa dubokom protočnom obradom Simeonon Aleksandar 2005 Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Miroslav Popović Magistratura Jedno rešenje funkcionalne integracije prikupljanja, prenosa i obrade informacija u EV-net-u Miljković Boža 2007 Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Miroslav Popović Magistratura Jedno rešenje podsistema za nadzor distribuiranih sistema Aleksandar Stojićević 2010 Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Miroslav Popović Magistratura Jedan pristup upravljanju paralelnim izvršavanjem aplikativnih funkcija Bogdan Trifunović 2010 Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Miroslava Radeka Doktorat Parametarska analiya osnovnih svojstava betona sa visokim sadr\ajem recikliranog agregata i mineralnih dodataka Ali Emhemd Saed Al Malty 2013 Građevinsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Momčilo Kujačić Doktorat Prilog strategiji obezbeđivanja univerzalne poštanske usluge primenom modela koordiniranog razvoja Šarac Dragana 2009 Saobraćajno inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Nađa Kurtović-Folić Doktorat Urbano-ruralne veze i odnosi između naselja - na primeru grada Novog Sada Milica Kostreš 2012 Arhitektura Fakultet tehničkih nauka
prof. Nađa Kurtović-Folić Doktorat Koncept urbanih prostora koji sadrže šinske sisteme za prevoz putnika Miloš Kopić 2011 Arhitektura Fakultet tehničkih nauka
prof. Nađa Kurtović-Folić Doktorat Programski, funkcionalni i prostorni činioci arhitekture predškolskih ustanova u Vojvodini Milena Krklješ 2011 Arhitektura Fakultet tehničkih nauka
prof. Nađa Kurtović-Folić Doktorat Generisanje prostora na osnovu perspektivnih slika i primena u oblasti graditeljskog nasleđa Vesna Stojaković 2011 Arhitektura Fakultet tehničkih nauka
prof. Nađa Kurtović-Folić Doktorat Opažanje i pamćenje arhitektonskog prostora i forme Rifat Alihodžić 2009 Arhitektura Fakultet tehničkih nauka Carnagie Melon University
prof. Nađa Kurtović-Folić Magistratura Nastanak i tipologija planiranih otvorenih javnih prostora na istorijskim primerima poseda u Londonu Poljak Stanislav 2010 Arhitektura Fakultet tehničkih nauka
prof. Nađa Kurtović-Folić Doktorat Pravoslavna crkvena porta u prvoprestolničkoj Arhiepiskopiji mitropolije karlovačke – razvoj i tipologija oblika Cerimovic Velimir 2007 Arhitektura Fakultet tehničkih nauka
prof. Nađa Kurtović-Folić Magistratura Vile Novog Sada – kontekst i kontinuitet u XX i početkom XXI veka Babić Tatjana 2010 Arhitektura Fakultet tehničkih nauka
prof. Nađa Kurtović-Folić Doktorat Razvoj i transformacije krovnog vrta od nastanka do danas i njegova savremena primena Mirjana Sekulić 2013 Arhitektura Fakultet tehničkih nauka
prof. Nađa Kurtović-Folić Doktorat Formiranje urbane strukture i arhitektonskih oblika Caričinog Grada u VI veku Ana Momčilović 2013 Arhitektura Građevinsko-arhitektonski fakultet u Nišu
prof. Nađa Kurtović-Folić Magistratura Razvoj sela i seoske arhitekture Kolubare i Podgorine u XIX i početkom XX veka Živorad Krsmanović 2011 Arhitektura Fakultet tehničkih nauka
prof. Nađa Kurtović-Folić Doktorat Crkve sa prislonjenim lukovima-porijeklo oblika, tipologija i rasprostranjenost na Balkanskom poluostrvu Milijana Okilj 2013 Arhitektura Građevinsko-arhitektonski fakultet
prof. Nađa Kurtović-Folić Doktorat Uticajni faktori na urbanu transformaciju – primjer nekih gradova B i H u novijoj istoriji (1945-2005) Brankica Milojević 2009 Urbanizam i regionalni razvoj: Tehničke nauke; Ekonomske nauke Građevinsko-arhitektonski fakultet
prof. Nađa Kurtović-Folić Magistratura Razvoj, analiza i principi i projektovanja enterijera restorana Monika Štiklica-Šćepanović 2011 Arhitektura Fakultet tehničkih nauka
prof. Nađa Kurtović-Folić Magistratura Metode određivanja potencijala za revitalizaciju graditeljskog nasleđa /na primeru grada Berna/ Goran Stanišić 2013 Arhitektura Fakultet tehničkih nauka
prof. Nađa Kurtović-Folić Doktorat Geneza i razvoj graditeljske i urbane devastacije prostora i mehanizmi rešavanja problema, na primjeru Podgorice Komatina Dragan 2009 Arhitektura Uneverzitet Crne Gore
prof. Nađa Kurtović-Folić Magistratura Stambena arhitektura modernog koncepta u Banja Luci između dva svetska rata Siniša Cvijić 2012 Arhitektura Fakultet tehničkih nauka
prof. Nebojša Ralević Magistratura Uklanjanje šuma sa slike korišćenjem pune frakcione neizotropske difuzije Janev Marko 2009 Primenjena matematika: Tehničke nauke; Matematičke nauke Fakultet tehničkih nauka
prof. Nebojša Ralević Magistratura Analiza oblika Dražić Slobodan 2010 Primenjena matematika: Tehničke nauke; Matematičke nauke Fakultet tehničkih nauka
prof. Neda Pekarić-Nađ Magistratura Modelovanje frekvencijski zavisnih impedansi uz pomoć genetskog algoritma Herceg Dejana 2002 Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Neda Pekarić-Nađ Magistratura Optimizacija elektromagnetskog polja nadzemnih vodova Milutinov Miodrag 2009 Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Nikola Jorgovanović Doktorat Razvoj ekspertnog sistema za interpretaciju elektrofizioloških signala Dubravka Bojanić 2012 Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Nikola Jorgovanović Magistratura Prilog analizi jednodimenzionalnih elektrofizioloških signala Vojin Ilić 2007 Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Nikola Jorgovanović Doktorat Prilog upravljačkim interfejsima neuralnih proteza Vojin Ilić 2013 Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Nikola Teslić Doktorat Jedan pristup odabiru optimalne arhitekture za realizaciju algoritama digitalne obrade video signala Mihajlo Katona 2007 Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Nikola Teslić Doktorat Prilog rešenju obrade govornog signala korišćenjem mikrofonskog niza Ištvan Pap 2009 Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Nikola Teslić Doktorat Razvoj metodologije testiranja softvera u multimedijalnim sistemima Dušica Marijan 2011 Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Nikola Teslić Doktorat Jedno rešenje procesorske arhitekture visokih performansi prilagođene modelovanju hibridnih dinamičkih sistema za rad u realnom vremenu Dušan Majstorović 2012 Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Nila Kapor-Stanulović Doktorat Relacije između spremnosti za promene i otvorenosti za inovacije Mićević Jelena 2006 Psihološke nauke Filozofski fakultet u Novom Sadu
prof. Nila Kapor-Stanulović Magistratura Mišljenje i verbalni problemi Šurša Grijak 2005 Psihološke nauke Filozofski fakultet u Novom Sadu
prof. Nila Kapor-Stanulović Magistratura Uloga oca u porodici: formiranje identiteta adolescenata Marinković Lada 2006 Psihološke nauke Filozofski fakultet u Novom Sadu
prof. Nila Kapor-Stanulović Doktorat Determinante kontraceptivnih navika u ženskoj studentskoj populaciji Bjelica Artur 2004 Medicinske nauke Medicinski fakultet u Novom Sadu
prof. Nila Kapor-Stanulović Magistratura Uloga tolerancije roditelja i učitelja u formiranju tolerancije kod dece Mićević Jelena 2004 Psihološke nauke Filozofski fakultet u Novom Sadu
prof. Nila Kapor-Stanulović Magistratura Procena uticaja nastavnog programa "Korak po korak" na kognitivni razvoj učenika prvog razreda osnovne škole Radojčić-Pavlović Svetlana 2006 Psihološke nauke Filozofski fakultet u Novom Sadu
prof. Olga Petrović Magistratura MIKROBIOLOŠKE KARAKTERISTIKE OTPADNIH VODA I ČVRSTOG OTPADA INDUSTRIJEULJA SA ASPEKTA ZAŠTITE OKOLINE Trivunović Violeta 1997 Biološke nauke Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu
prof. Olga Petrović Magistratura ISPITIVANJE KVALITETA VODE AKUMULACIJE GRLIŠTE U CILJU PROCENE DALJEG KORIŠĆENJA ZA VODOSNABDEVANJE Nikolić Nadežda 2002 Biološke nauke Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu
prof. Olga Petrović Magistratura KVALITET VODE ZA PIĆE GRADA KRUŠEVCA OD IZVORIŠTA DO POTROŠAČA SA POSEBNIM OSVRTOM NA UKUPAN BROJ AEROBNIH MEZOFILNIH BAKTERIJA Ćirić Slavica 2003 Biološke nauke Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu
prof. Olga Petrović Magistratura ANTIBIOTSKA REZISTENCIJA E.coli IZOLOVANE IZ CREVNOG TRAKTA KLINIČKI ZDRAVIH GOVEDA, SVINJA I ŽIVINE Knežević Petar 2005 Biotehničke nauke Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu
prof. Pavle Gladović Doktorat Prilog istraživanju performansi gradskog masovnog transporta putnika kao javnog servisa Božović Miroslav 2012 Saobraćajno inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Pavle Gladović Magistratura Optimizacija transporta tereta u drumskom transportu Miličić Milica 2001 Saobraćajno inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Pavle Gladović Doktorat Modeliranje integracije transportne ponude u cilju povecanja saobracajne pristupacnosti Simeunović Milan 2012 Saobraćajno inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Pavle Gladović Magistratura Kvalitet prevozne usluge u javnom prevozu kao posledica međuzavisnosti statičkih i dinamičkih parametara Simeunović Milan 2001 Saobraćajno inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Pavle Gladović Doktorat Prilog istraživanju akumulativnosti rada medumesnih autobuskih linija Miličić Milica 2011 Saobraćajno inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Pavle Gladović Magistratura Optimizacija transporta putnika u medjinarodnom transportu Stanišic Radomir 2010 Saobraćajno inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Pavle Gladović Magistratura Uticaj povećanja intervala na koeficijent iskorišćenja kapaciteta u javnom linijskom prevozu putnika Dobrić Mladen 2002 Saobraćajno inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Petar Dokić Doktorat Uticaj micelarnih karakteritika smeša površinski aktivnih materija na obrazovanje pena Mr Rajko Tomanović 1980 Tehničko - tehnološke Tehnološki fakultet u Novom Sadu
prof. Petar Dokić Magistratura Uticaj osobina sistema Tween 80/ksantan na reološko pošanje i disperzione karakteristike U/V emulzija Veljko Krstonošić, dipl. ing Tehničko - tehnološke Tehnološki fakultet u Novom Sadu
prof. Petar Dokić Doktorat Uticaj frakcija mlečne masti na reološka svojstva i kvalitet čokolade"" 2005. godine Mr Biljana Pajin 2005 Tehničko - tehnološke Tehnološki fakultet u Novom Sadu
prof. Petar Dokić Magistratura Obrazovanje i osobine pene u dvokomponentnom sistemu anjonskih PAM Kosana Lazić, dipl ing 2010 Tehničko - tehnološke Tehnološki fakultet u Novom Sadu
prof. Rade Doroslovački Magistratura Konačne n-reči sa nekim interpretacijama Marković Olivera 1998 Matematičke nauke Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu
prof. Radivoje Dinulović Doktorat "Konstrukcija događaja – prostorna intervencija" Romana Bošković 2010 Scenski dizajn Univerzitet umetnosti u Beogradu
prof. Radivoje Dinulović Doktorat "Privremena arhitektura kao kritičko promišljanje urbanog prostora – višemedijska intervencija" Ivana Knez 2011 Scenski dizajn Univerzitet umetnosti u Beogradu
prof. Radivoje Dinulović Doktorat "Otvaranje unutrašnjeg prostora – umetničko-istraživački proces stvaranja predstave" Dina Radoman 2009 Scenski dizajn Univerzitet umetnosti u Beogradu
prof. Radivoje Dinulović Doktorat "4,5D B(a)osna – ambijentalni scenski događaj" Marina Radulj 2011 Scenski dizajn Univerzitet umetnosti u Beogradu
prof. Radivoje Dinulović Doktorat "Zgrada Generalštaba – višemedijska scenska intervencija" Isidora Amidžić 2012 Scenski dizajn Univerzitet umetnosti u Beogradu
prof. Radivoje Dinulović Doktorat "Izgubljeni – umetnička prostorna instalacija" Mia David 2009 Scenski dizajn Univerzitet umetnosti u Beogradu
prof. Radivoje Dinulović Doktorat "Unutrašnji pejzaži – višemedijska prostorna instalacija" Sonja Žugić 2012 Scenski dizajn Univerzitet umetnosti u Beogradu
prof. Radivoje Dinulović Doktorat "Društvo neograničene odgovrosnosti – višemedijski umetnički projekat" Irena Lagator Pejović 2012 Scenski dizajn Univerzitet umetnosti u Beogradu
prof. Radmila Kovačević Doktorat Akutni efekat polihlorovanih bifenila na steroidogenu funkciju testisa Andrić Silvana 1999 Biološke nauke Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu
prof. Radmila Kovačević Magistratura Polihidroksilni derivat fulerena kao hvatač slobodnih radikala u biološkim sistemima Mirkov Snežana 2001 Biološke nauke Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu
prof. Radmila Kovačević Magistratura Uloga azot pksid/azotoksid sintaze u inhibiciji steroidogene aktivnosti testisa u uslovima stresa Andrić nebojša 2001 Biološke nauke Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu
prof. Radmila Kovačević Magistratura Toksičnost polihlorovanih bifenila na nivou testikularne steroidogeneze Andrić Nebojša 2005 Biološke nauke Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu
prof. Radmila Kovačević Magistratura Korišćenje bioanaliza na prisustvo polihlorovanih bifenila, dioksina i dioksinu-sličnih jedinjenja u monitoringu kvaliteta životne sredine na teritoriji Vojvodine Zorić Sonja 2005 Biološke nauke Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu
prof. Rado Maksimović Doktorat PRILOG RAZVOJU OPŠTEG MODELA SISTEMA ZA UPRAVLJANJE PROCESIMA RADA U INDUSTRIJSKIM PREDUZEĆIMA Zdravko Tešić 2006 Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment Fakultet tehničkih nauka
prof. Rado Maksimović Magistratura UNAPREĐENJE KVALITETA TEHNOLOŠKOG PROCESA PRIMENOM KONCEPTA HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points) I NJEGOVA INTEGRACIJA SA SISTEMOM UPRAVLJANJA KVALITETOM Biljana Gemović 2006 Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment Fakultet tehničkih nauka
prof. Rado Maksimović Doktorat AKTUARSKI ASPEKTI UPRAVLJANJA PENZIJSKIM FONDOVIMA I PRNZIJSKIM PLANOVIMA Milimir Lisov 2006 Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment Fakultet tehničkih nauka
prof. Rado Maksimović Magistratura ISTRAŽIVANJE UTICAJA PODSISTEMA I UREĐAJA NA OSNOVNE PERFORMANSE I KONCEPCIJU TENKA Branko Jovović 2006 Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment Fakultet tehničkih nauka
prof. Rado Maksimović Doktorat ISTRAŽIVANJE I UNAPREĐENJE FAKTORA USPEŠNOSTI PREDUZETNIŠTVA I MENADŽMENTA MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA Radoslav Avlijaš 2006 Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment Fakultet tehničkih nauka
prof. Rado Maksimović Magistratura ISTRAŽIVANJE TRŽIŠNOG POTENCIJALA ZA INOVATIVNA REŠENJA U PLASMANU I PRIMENI ANKERA ZA GRAĐEVINSKU INDUSTRIJU Milan Babić 2007 Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment Fakultet tehničkih nauka
prof. Rado Maksimović Doktorat ADAPTACIJA KVANTITATIVNO KVALITATIVNIH MODELA ZA DONOŠENJE ODLUKA IZ OBLASTI KOMERCIJALNOG POSLOVANJA U PREDUZEĆU Radoslav Penezić 2007 Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment Fakultet tehničkih nauka
prof. Rado Maksimović Magistratura ISTRAŽIVANJE USLOVA ZA EFEKTIVNU ORGANIZACIJU ODRŽAVANJA U INDUSTRIJI GRAĐEVINSKOG MATERIJALA Zoran Đelošević 2007 Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment Fakultet tehničkih nauka
prof. Rado Maksimović Doktorat ISTRAŽIVANJE USLOVA ZA USPOSTAVLJANJE ODRŽIVOG LOKALNOG RAZVOJA Ilija Šušić 2007 Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment Fakultet tehničkih nauka
prof. Rado Maksimović Magistratura ISTRAŽIVANJE USLOVA UVOĐENJA NOVIH PROIZVODA NA TRŽIŠTU SRBIJE SA POSEBNIM OSVRTOM NA INDUSTRIJU PRERADE VOĆA Adžić Veljko 2008 Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment Fakultet tehničkih nauka
prof. Rado Maksimović Doktorat ISTRAŽIVANJE KARAKTERISTIKA PROCESA U MALIM I SREDNJIM PREDUZEĆIMA I RAZVOJ MODELA ZA OCENU PARAMETARA NJIHOVE USPEŠNOSTI Vojin Mitrović 2007 Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment Fakultet tehničkih nauka
prof. Rado Maksimović Magistratura UTICAJ PREFERENCIJA KLIJENATA NA RAST TRŽIŠNOG UČEŠĆA ŽIVOTNIH OSIGURANJA Dinić-Dašić Marija 2008 Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment Fakultet tehničkih nauka
prof. Rado Maksimović Doktorat ISTRAŽIVANJE UTICAJA KVALITETA PROCESA U OSIGURANJU NA EFEKTIVNOST OSIGURAVAJUĆIH DRUŠTAVA Renovica Ranko 2008 Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment Fakultet tehničkih nauka
prof. Rado Maksimović Magistratura UPRAVLJANJE MODULARNOM ORGANIZACIONOM STRUKTUROM JAVNIH PREDUZEĆA PRIMENOM KONCEPTA UPRAVLJANJEM ZNANJEM SA POSEBNIM OSVRTOM NA KOMERCIJALNU FUNKCIJU Branko Šaranović 2007 Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment Fakultet tehničkih nauka
prof. Rado Maksimović Doktorat KORPORATIVNO UPRAVLJANJE SA POSEBNIM OSVRTOM NA DRUŠTVA ZA OSIGURANJE Miškić Miroslav 2008 Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment Fakultet tehničkih nauka
prof. Rado Maksimović Magistratura FUNKCIJE FONDA PREVENTIVE U OSIGURANJU Radenko Purić 2007 Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment Fakultet tehničkih nauka
prof. Rado Maksimović Doktorat TRADICIONALNI I ALTERNATIVNI TRANSFERI RIZIKA KAO OBLICI UPRAVLJANJA RIZIKOM OSIGURANJA Vladimir Njegomir 2009 Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment Fakultet tehničkih nauka
prof. Rado Maksimović Magistratura ZNAČAJ I FUNKCIJA MENADŽMENTA U UPRAVLJANJU RIZICIMA I REGULACIJI ŠTETA U OSIGURANJU Dragan Marković 2009 Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment Fakultet tehničkih nauka
prof. Rado Maksimović Doktorat SOCIJALNE MREŽE U FUNKCIJI UNAPREĐENJA ODNOSA SA JAVNOŠĆU Danijela Lalić 2010 Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment Fakultet tehničkih nauka
prof. Rado Maksimović Magistratura RAZVOJ MODELA ZA PROCENU INOVATIVNOSTI VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA Predrag Vidicki 2010 Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment Fakultet tehničkih nauka
prof. Rado Maksimović Doktorat MODELI REALIZACIJE PROJEKATA UZ PODRŠKU FONDOVA EVROPSKE UNIJE NA PODRUČJU VOJVODINE Mirjana Kranjac 2010 Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment Fakultet tehničkih nauka
prof. Rado Maksimović Magistratura STRATEGIJSKO UPRAVLJANJE KAO FAKTOR KONKURENTNOSTI I STABILNOSTI PREDUZEĆA Zdenka Dudić 2010 Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment Fakultet tehničkih nauka
prof. Rado Maksimović Doktorat INOVACIJE U ANALIZI INTERNIH FAKTORA ORGANIZACIJE - FUZZY PRISTUP Aleksandar Pešić 2011 Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment Fakultet tehničkih nauka
prof. Rado Maksimović Magistratura PROCESNI MODEL USLUGA OSIGURANJA I ORGANIZACIJA OSIGURAVAJUĆIH KOMPANIJA Marijana Mandić 2010 Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment Fakultet tehničkih nauka
prof. Rado Maksimović Doktorat UPRAVLJANJE RIZICIMA KAO ELEMENAT INTEGRISANOG SISTEMA MENADŽMENTA PREDUZEĆA Biljana Gemović 2011 Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment Fakultet tehničkih nauka
prof. Rado Maksimović Magistratura ORGANIZACIONA STRUKTURA JAVNIH PREDUZEĆA ZA GAZDOVANJE VODAMA KAO FAKTOR NJIHOVE USPEŠNOSTI Jelena Vojvodić 2011 Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment Fakultet tehničkih nauka
prof. Rado Maksimović Doktorat RAZVOJ MODELA INTEGRISANOG UPRAVLJANJA ODNOSIMA SA KORISNICIMA U ORGANIZACIJAMA U SRBIJI Stevan Milisavljević 2012 Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment Fakultet tehničkih nauka
prof. Rado Maksimović Magistratura ULOGA, ZNAČAJ I ORGANIZACIJA INVESTICIONIH FONDOVA U REPUBLICI SRBIJII Živko Makarić 2012 Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment Fakultet tehničkih nauka
prof. Rado Maksimović Doktorat ORGANIZACIONA KULTURA KAO DETERMINANTA KONKURENTNOSTI PREDUZEĆA U AP VOJVODINI U RECESIONIM USLOVIMA Valentina Ivanić 2012 Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment Fakultet tehničkih nauka
prof. Rado Maksimović Magistratura RAZVOJ MODELA EFEKTIVNOG UPRAVLJANJA SKIJAŠKIM CENTRIMA Branko Koroman 2014 Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment Fakultet tehničkih nauka
prof. Rado Maksimović Doktorat MODEL PRIMENE ŠEST SIGMA (6?) METODOLOGIJE U FUNKCIJI UNAPREĐENJA PROCESA INDUSTRIJSKOG PREDUZEĆA Saša Spasojević 2013 Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment Fakultet tehničkih nauka
prof. Rado Maksimović Doktorat UTICAJ SISTEMA MENADŽMENTA I PRIMENE INFORMACONIH TEHNOLOGIJA NA PERFORMANSE ORGANIZACIJE Milan Delić 2013 Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment Fakultet tehničkih nauka
prof. Rado Maksimović Doktorat MODEL MERENJA I UPRAVLJANJA RAZVOJNIM AKTIVNOSTIMA U ORGANIZACIJI Vidicki Predrag 2014 Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment Fakultet tehničkih nauka
prof. Ratko Obradović Magistratura MODELIRANJE PRELAZNIH RAZVOJNIH POVRŠI U KOMPJUTERSKOJ GRAFICI Branislav Beljin 2010 Računarska grafika Fakultet tehničkih nauka
prof. Ratko Obradović Magistratura KORIŠĆENJE SAVREMENIH 3D WEB TEHNOLOGIJA U PROCESU KONSTRUISANJA RAČUNARSKOG CAD MODELA Oto Peter 2010 Računarska grafika Fakultet tehničkih nauka
prof. Ratomir Vračarević Magistratura Uticaj sistema parkiranja na raspodelu putovanja na vidove saobraćaja Basarić Valentina 2006 Saobraćajno inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Silvia Gilezan Magistratura Formalni računi za intuicionističku logiku Ivetić Jelena 2008 Matematičke nauke Fakultet tehničkih nauka
prof. Siniša Crvenković Doktorat Univerzalno algebarski prilozi algebarskoj logici Rozalija Madarsz 1989 Matematičke nauke Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu
prof. Siniša Crvenković Doktorat O identitetima regularnih jezika Igor Dolinka 2000 Matematičke nauke Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu
prof. Siniša Crvenković Doktorat Involutivne algebre Milovan Vinčić 2001 Matematičke nauke Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu
prof. Siniša Kuzmanović Magistratura Istraživanje konstrukcionih mogućnosti smanjenja otkaza univerzalnih zupčastih reduktora Milan Rackov 2007 Mašinsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Slobodan Krnjetin Doktorat Mere zaštite životne sredine u prostornom planiranju radnih zona Vrbaški Biljana 2005 Arhitektura Fakultet tehničkih nauka
prof. Slobodan Krnjetin Magistratura Bioklimatska gradnja zgrada i mogućnosti primene JUS TP 21 Trifković Miladin 2007 Arhitektura Fakultet tehničkih nauka
prof. Slobodan Krnjetin Doktorat Vertikalne zelene površine u planiranju i poboljšanju delova urbane strukture Beograda Milošević Brevinac Dragana 2007 Arhitektura Fakultet tehničkih nauka
prof. Sonja Bunčić Doktorat Pravna uređenost u oblasti kulture u Srbiji mr Blagojević Predrag 2012 Pravne nauke Pravni fakultet
prof. Stevan Stankovski Doktorat Model inteligentne podrške u osiguranju transportnih i automatizovanih sistema Bogdan Kuzmanović 2005 Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment Fakultet tehničkih nauka
prof. Stevan Stankovski Magistratura Prilog razvoju ekpsetnog sistema za funkcionalno ispitivanje i pravilnu primenu ureznika Željko Ratković 2001 Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment Fakultet tehničkih nauka
prof. Stevan Stankovski Magistratura Razvoj modela sistema za automatizaciju u stambenim okruženjima Gordana Ostojić 2003 Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo i mašinsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Svetozar Kostić Doktorat Istraživanje i definisanje metodologije multivarijantne ekspertize saobraćajnih nezgoda Mandić Danimir 1994 Saobraćajno inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Svetozar Kostić Magistratura Analiza savremenih metoda i mogućnosti njihove primene za utvrđivanje sudarnih brzina kod ekspertiza čeonih sudara automobila Papić Zoran 1998 Saobraćajno inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Svetozar Kostić Magistratura Analiza i definisanje metodologije saobraćajno-tehničkog veštačenja sa posebnim osvrtom na mišljenje i zaključak veštaka Kostić Budiša 2001 Saobraćajno inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Svetozar Kostić Magistratura Prilog istraživanju optimalne organizacije rada centara za tehnički pregled automobila na teritoriji Srbije Lalić Zoran 2001 Saobraćajno inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Svetozar Kostić Magistratura Istraživanje metodologija ekspertize saobraćajnih nezgoda sa učešćem bicikla Feher Laslo 2006 Saobraćajno inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Svetozar Kostić Magistratura Određivanje sudarne brzine vozila na osnovu njihovih deformacija evidentiranih u uviđajnoj dokumentaciji Bogićević Dejan 2006 Saobraćajno inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Tripo Torović Magistratura Jedan prilaz optimizaciji unutrasnjeg uravnotezenja motora sa unutrasnjim sagorevanjem Nikolić Nebojša 2001 Mašinsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Velimir Todić Doktorat Kolaborativni sistem za projektovanje tehnoloških procesa izrade proizvoda baziiran na internet tehnologijama Mijodrag Milošević 2012 Mašinsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Velimir Todić Magistratura Razvoj specijalizovanog CAD/CAPP/CAM rešenja primenom savremenih programskih sistema opšte namene Milošević Mijodrag 2005 Mašinsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Velimir Todić Doktorat Razvoj opšteg modela tehnološke pripreme proizvodnje Dejan Lukić 2012 Mašinsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Velimir Todić Magistratura Razvoj sistema za automatizovano projektovanje tehnoloških procesa izrade alata za brizganje plastike Lukić Dejan 2007 Mašinsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Veljko Malbaša Magistratura Formalna specifikacija i projektovanje asinhrone upravljačke jedinice visokog stepena integracije Sešić Aleksandra 2003 Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Veljko Malbaša Magistratura Korisnički interfejs u inteligentnom elektronskom nadzoru prekidačkih elemenata elektroenegetskog sistema Latiško Goran 2003 Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Veljko Malbaša Magistratura Formalna specifikacija i realizacija laboratorijskog mikroračunara na programabilnom integrisanom kolu Mezei Ivan 2005 Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Veljko Malbaša Magistratura Mikroračunarski sistem za upravljanje robotom i robotskom hvataljkom sa mekim kontaktnim površinama Nikolić MIlan 2005 Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Veran Vasić Doktorat Procena otpora namotaja statora asinhronog motora u pogonu sa prirodnom orijentacijom polja Oros Đura 2008 Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Veran Vasić Magistratura Uticaj varijacije parametara na estimaciju brzine u vektorski upravljanom pogonu sa prirodnom orijentacijom polja Ostojić Darko 2006 Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Veran Vasić Doktorat Upravljanje asinhronim motorom bez davača brzine zasnovano na reaktivnoj snazi Vladan Jevremović 2010 Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Veran Vasić Magistratura Upravljanje elektromotornim pogonom bez davača Reljić Dejan 2006 Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Veran Vasić Magistratura Modulacione tehnike upravljanja šestofaznim naponskim invertorom za napajanje asinhronih motora sa asimetrično izvedenim namotajem Milićević Dragan 2008 Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Veran Vasić Magistratura Aspekti modelovanja sinhronih motora sa izraženim polovima u prelaznim i ustaljenim asinhronim režimima rad Kiralj Ištvan 2008 Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Vesna Spasić-Jokić Doktorat Metrolosko obezbedjenje kvaliteta u medicinskoj primeni jonizujucih zracenja Aleksandra Milatović 2012 Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Vjekoslav Sajfert Doktorat Istraživanje uticaja promene vrste materijala na frekvencijski spektar muzičkih instrumenata Sonja Krstić 2009 Fizičke nauke Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin" Zrenjanin
prof. Vladeta Gajić Doktorat Pristup modeliranju logističkih procesa i izgradnja optimalnog informacionog sistema kao polaz za realizaciju optimalne logističke koncepcije Banković Miroljub 2002 Saobraćajno inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Vladeta Gajić Magistratura Modeliranje procesa upravljanja i kontrole prevoza robe sa posebnim osvrtom na eksploataciju voznog parka Božović Miroslav 2001 Saobraćajno inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Vladeta Gajić Doktorat Prilog optimalnom oblikovanju distribucionih kanala na logističkim principima Lazić Spomenka 2006 Saobraćajno inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Vladeta Gajić Magistratura Modeliranje organizacije logističke funkcije u većim trgovinskim preduzećima Nikoličić Svetlana 2001 Saobraćajno inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Vladeta Gajić Magistratura Pristup optimizaciji kapaciteta za sopstvene potrebe preduzeća Cakić Đurđica 2002 Saobraćajno inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Vladimir Katić Doktorat Deregulacija i harmonijski kvalitet električne energije Jordan Šikoski 2004 Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Vladimir Katić Magistratura Upravljanje asinhronom mašinom u pogonu vetroelektrane bez davača Boris Dumnić 2007 Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Vladimir Katić Doktorat Univerzalni sistem za korekciju kvaliteta električne energije Dušan Graovac 2001 Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Vladimir Katić Magistratura Vektorski impulsno širinski modulator za šestofazni naponski invertor Dražen Dujić 2005 Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Vladimir Katić Doktorat Pogon vetroelektrane sa sinhronim generatorom sa stalnim magnetima upravljan serijskim pretvaračem Stevan Grabić 2011 Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Vladimir Katić Magistratura Determinisanje nivoa kvaliteta isporučene električne energije u realnom elektrodistributivnom konzumu Velimir Strugar 2005 Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Vladimir Katić Magistratura Komparativna analiza savremenih procesora za kontrolu elektromotornih pogona Vlado Porobić 2005 Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Vladimir Katić Doktorat Upravljanje pogonom sa asinhronim generatorom i dvostrukim pretvaračem povezanim na mrežu Boris Dumnić 2012 Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Vladimir Katić Magistratura Nova rešenja u povezivanju vetro-turbina sa sinhronim generatorom sa stalnim magnetima na električnu mrežu Stevan Grabić 2004 Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Vladimir Katić Doktorat Poboljšane tehnike upravljanja pretvaračem prema mreži u slučaju propada napona u distributivnim mrežama sa sistemima za skladištenje električne energije Zoran Ivanović 2013 Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Vladimir Katić Magistratura Primena vektorski regulisanog asinhronog pogona za pozicioniranje ose na CNC mašini Milan Živić 2002 Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Vladimir Katić Magistratura Analiza talasnih oblika energetskih pretvarača primenom Wavelet transformacije Jovan Knežević 2000 Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Vladimir Katić Magistratura Optimizacija mrežnog filtra aktivnog ispravljača strujne topologije Dušan Graovac 1998 Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Vladimir Katić Magistratura Raspregnuto upravljanje aktivnom i reaktivnom snagom u pogonu vetroelektrana Evgenije Adžić 2007 Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Vladimir Katić Magistratura Upravljanje vetroelektranom u slučaju poremećaja u električnoj mreži Zoran Ivanović 2007 Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Vladimir Katić Magistratura Modelovanje prilagodljivih uređaja prenosa naizmjenične struje u uslovima propada napona Marko Vekić 2007 Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Vladimir Katić Magistratura Upravljanje asinhronom mašinom u pogonu vetroelektrane bez davača Boris Dumnić 2007 Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Vladimir Katić Magistratura Direktna kontrola momenta sa konstantnom frekvencijom prekidanja za elektromotorne pogone sa više nivoa Saša Nikolić 2007 Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Vladimir Katić Magistratura Mogućnosti primene hibridnog sistema za pretvaranje energije vetra i sunca u električnu Zoltan Čorba 2009 Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Vladimir Katić Magistratura Upravljanje motorom jednosmerne struje sa impulsno širinski modulisanim ispravljačem sa faktorom snage bliskim jedinici Milan Adžić 2010 Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Vladimir Milošević Doktorat "Novi koncept skremplovanja govora baziran na Adamarovoj transformaciji" Mr Vlado Delić 1997 Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Vladimir Milošević Doktorat "Optimizacija radnog režima pojačavača velike VF snage u klasi C i D" Mr Srđan Kostić 2004 Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Vladimir Milošević Magistratura “Morfološki filtri i njihova primena u digitalnoj obradi statičke slike” Vladimir Radenković,dipl.inž. 1996 Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Vladimir Milošević Magistratura “Metode predikcije mediane elektromagnetskog polja” Milan Paroški, dipl.inž. 1996 Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Vladimir Milošević Magistratura "Potiskivanje inpulsnog šuma u slici primenom adaptivnog medijan filtra" Vladimir Crnojević,dipl.inž. 1998 Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Vladimir Milošević Magistratura "Koncept telekomunikacionih mreža zasnovanih na ISDN-u" Srđan Cvijanović,dipl.inž. 1998 Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Vladimir Milošević Magistratura "Priprema i obrada govornih baza namenjenih automatskom prepoznavanju i sintezi govora" Živko Bojović, dipl.inž. 2001 Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Vladimir Milošević Magistratura Sistem upravljanja SDH mrežom prenosa Mraović Milan 2009 Tehničko - tehnološke Fakultet tehničkih nauka
prof. Vladimir Savić Doktorat Uticaj geometrije zazora u hidrauličnim komponentama automatskog upravljanja na efikasnost rada hidrauličkih sistema Darko Knežević 2007 Mašinsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Vladimir Savić Magistratura Analiza procesa dekompresije hidrauličkih ulja u cilindrima hidrauličkih presa Darko Knežević 2002 Mašinsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Vladimir Savić Magistratura Razvoj integralnog modela za izbor i dijagnostiku mineralnih hidrauličkih ulja Mitar Jocanović 2006 Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment Fakultet tehničkih nauka
prof. Vladimir Strezoski Doktorat PRORAČUN NESIMETRIČNIH TOKOVA SNAGA ELEKTROENERGETSKIH SISTEMA Ljupčo Trpezanovski 2000 Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Vladimir Strezoski Doktorat KORDINACIJA OPTIMALNE KONFIGURACIJE I REGULACIJE NAPONA DISTRIBUTIVNIH MREŽA U DEREGULISANOJ PRIVREDI Nenad Katić 2002 Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Vladimir Strezoski Doktorat OPTIMIZACIJA LOKACIJA I SNAGA DISTRIBUTIVNIH TRANSFORMATORSKIH STANICA PRIMENOM CELOBROJNOG PROGRAMIRANJA Dragoslav Jovanović 2004 Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Vladimir Vujičić Doktorat Adaptivni A/D konvertor i njegova primena Milovančev Slobodan 1996 Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Vladimir Vujičić Doktorat Merenje električne snage sporom A/D konverzijom Petrović Predrag 2004 Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Vladimir Vujičić Doktorat Merenje električnih veličina u elektroenergetskoj mreži metodom maksimalne verodostojnosti Kušljević Miodrag 2006 Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Vlado Delić Doktorat “Prepoznavanje ključnih reči u spontanom govoru na srpskom jeziku” Stanimirović Ljiljana 2003 Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Vlado Delić Magistratura “Priprema i obrada govornih baza za ASR i TTS na srpskom jeziku” Bojović Živko 2001 Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Vlado Delić Doktorat “Personalni mobilni sistemi za daljinsko nadgledanje zdravstvenog stanja: arhitektura i protokoli” Krčo Srđan 2004 Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Vlado Delić Magistratura “Prozodijski elementi u sintezi govora na osnovu teksta na srpskom jeziku” Sečujski Milan 2002 Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Vlado Delić Magistratura “Procena i praćenje formantne strukture govornog signala” Jovanov Ljubomir 2005 Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Vlado Delić Magistratura “Učenje na daljinu: on-line vežbe iz digitalne obrade audio signala” Piroška Stanić-Molcer 2008 Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Vlado Delić Doktorat "Automatska morfološka anotacija tekstova na srpskom jeziku" Milan Sečujski 2009 Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Vlado Delić Magistratura "Primena normalizacije vokalnog trakta u cilju unapređenja performansi sistema za automatsko prepoznavanje govora" Jakovljević Nikša 2009 Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Vlado Delić Doktorat "Integrisana komponenta sistema učenja digitalne obrade signala implementirana u mrežnom okruženju" Piroška Stanić Molcer 2011 Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Vlado Delić Magistratura "Uticaj telefonskog kanala na automatsko prepoznavanje govornika" Jokić Ivan 2010 Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Vlado Delić Doktorat "Algoritmi za interaktivnu obuku studenata u projektovanju mikroprocesorskih sistema za digitalnu obradu signala" Anita Sabo 2012 Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Vlado Delić Magistratura Verifikacija govornika Milan Dobrović 2013 Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Vlado Delić Doktorat "Hijerarhijsko klasterovanje modela Gausovih smeša u aplikacijama za kontinualno prepoznavanje govora" Branislav Popović 2012 Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Vlado Delić Magistratura "Poređenje emocija u arapskom prirodnom i sintetizovanom govoru" Mohammad Raouf Al-Abbushi 2010 Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Vlado Delić Magistratura "Trajanje vokala kao jedan od prozodijskih elemenata u sintezi govora na srpskom jeziku" Sandra Sovilj-Nikić 2007 Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Vlado Delić Doktorat "Improvement of Thai Speech Emotion Recognition Using Face Feature Analysis" Igor Stanković 2012 Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo
prof. Vlado Delić Doktorat "Primena retke reprezentacije na modelima Gausovih mešavina koje se koriste za automatsko prepoznavanje govora" Nikša Jakovljević 2014 Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Vlado Delić Doktorat "Modelovanje i analiza EKG signala uz aplikacije u mobilnim telemedicinskim sistemima" Stevan Jokić 2013 Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Vlado Delić Doktorat "Ekstrakcija i selekcija skupa obeležja za automatsko prepoznavanje emocija u govoru" Milana Bojanić 2013 Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Vlastimir Radonjanin Doktorat Teorijska i eksperimentalna analiza brzine kernovanja kao parametra semi-destruktivne metode za određivanje čvrstoće betona pri pritisku Drakulić Zoran 2007 Građevinsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Vlastimir Radonjanin Doktorat Comparative Analysis of Axially Loaded Composite Columns Moftah Masoud Almadini 2011 Građevinsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Vlastimir Radonjanin Doktorat Primena genetskih algoritama u optimizaciji greda od betona visokih i ultra visokih čvrstoća sa aspekta nosivosti na savijanje i smicanje Dragan Nikolić 2012 Građevinsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Vlastimir Radonjanin Doktorat Razvoj modela za predviđanje temperatura asfaltnih slojeva kolovoznih konstrukcija u Srbiji Bojan Matić 2012 Građevinsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Vojin Grković Doktorat Istraživanje uklapanja postrojenja za spregnutu proizvoidnju električne i toplotne energije u toplotno-energetske sisteme Stolić Radosav 1998 Mašinsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Vojin Šenk Magistratura Kompleksnost dekodovanja trelis kodova Slobodan Vučetić 1997 Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Vojin Šenk Magistratura Neuralna mreža kao estimator verovatnoće greške u digitalnim komunikacionim sistemima Milan Narandžić 1999 Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
prof. Vojislav Petrović Doktorat Palindromes in finite and infinite words Bojan Bašić 2012 Matematičke nauke Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu
prof. Vojislav Petrović Magistratura Kingovi u turnirima i hiperturnirima DejanBrcanov 2007 Matematičke nauke Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu
prof. Zagorka Lozanov-Crvenković Magistratura Application of Logistic Regression to Determining the Relation Between Obesity and Potential Factors of Risk Nataša Dragnić 2006 Matematičke nauke Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu
prof. Zagorka Lozanov-Crvenković Magistratura Interest in teaching mathematics in secondary school of Economics Aleksandra Stojiljković 2005 Matematičke nauke Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu
prof. Zora Konjović Doktorat Proširivi sistem za pronalaženje multimedijalnih dokumenata Milosavljević Branko 2003 Računarske nauke Fakultet tehničkih nauka
prof. Zora Konjović Magistratura Fizičko projektovanje relacionih baza podataka Bender Miroslav 1998 Računarske nauke Fakultet tehničkih nauka
prof. Zora Konjović Magistratura Objektno orijentisana specifikacija i implementacija sistema za detekciju i korekciju grešaka u tekstu na srpskom jeziku Weinstein Vladimir 2004 Računarske nauke Fakultet tehničkih nauka
prof. Zora Konjović Doktorat Proširivo agentsko okruženje bazirano na Java tehnologiji Vidaković Milan 2003 Računarske nauke Fakultet tehničkih nauka
prof. Zora Konjović Magistratura Objektno orijentisana specifikacija i implementacija korisničkog interfejsa bibliotečkog informacionog sistema Vidaković Milan 1998 Računarske nauke Fakultet tehničkih nauka
prof. Zora Konjović Doktorat Model računaraskog simulacionog sistema za upravljanje geoprostorom u uslovima neodređenosti Đorđe Obradović 2011 Računarske nauke Fakultet tehničkih nauka
prof. Zora Konjović Magistratura Tekst server UNIMARC zapisa Milosavljević Branko 1999 Računarske nauke Fakultet tehničkih nauka
prof. Zora Konjović Doktorat Automatizovano izdvajanje semantike iz naučnih članaka u oblasti informatike Aleksandar Kovačević 2011 Računarske nauke Fakultet tehničkih nauka
prof. Zora Konjović Magistratura Softverski sistem za simulaciju antropomorfnog hoda Obradović Đorđe 2003 Računarske nauke Fakultet tehničkih nauka
prof. Zora Konjović Magistratura Metoda za sintezu suboptimalnog direktnog upravljanja u elektro energetskom sistemu Varga Ervin 2001 Računarske nauke Fakultet tehničkih nauka
prof. Zora Konjović Magistratura Proširivi sistem za kontrolu pristupa XML dokumentima zasnovanu na korisničkim ulogama Sladić Goran 2006 Računarske nauke Fakultet tehničkih nauka
prof. Zora Konjović Magistratura Elektronska razmena strukturiranih bibliografskih zapisa u XML formatu Zarić Miroslav 2006 Računarske nauke Fakultet tehničkih nauka
prof. Zora Konjović Magistratura Komunikaciona infrastruktura sistema za geoprostorne podatke baziranog na globalnoj satelitskoj navigaciji Milan Kerac 2011 Informacione tehnologije Fakultet tehničkih nauka
prof. Zora Konjović Magistratura Implementacija meta-imenika za pristup heterogenim skupovima podataka Ivan Nejgebauer 2011 Računarske nauke Fakultet tehničkih nauka
prof. Zora Konjović Magistratura Distributivni segment sistema za geoprostorne podatke baziranog na globalnoj satelitskoj navigaciji Aleksandar Sudarević 2011 Informacione tehnologije Fakultet tehničkih nauka
prof. Zora Konjović Magistratura Softverski sistem za evaluaciju dobavljača baziran na fazi-neuro pristupu Radoslav Dutina 2012 Računarske nauke Fakultet tehničkih nauka
prof. Zoran Anišić Doktorat Razvoj modela inovacione politike zasnovanom na konceptu otvorenih inovacija Dragica Koldžin 2012 Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment Fakultet tehničkih nauka
prof. Zoran Anišić Magistratura Razvoj metodologije za povezivanje činilaca u procesu integralnog razvoja proizvoda u mrežnom okruženju Firstner Igor 2005 Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment Fakultet tehničkih nauka
prof. Zoran Anišić Doktorat Metodologija poslovnog predviđanja kao osnova za strategijsko odlučivanje u malim i srednjim preduzećima Marija Servo 2012 Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment Fakultet tehničkih nauka
prof. Zoran Anišić Doktorat Razvoj opšteg modela za definisanje funkcija i atributa proizvoda u uslovima masovne proizvodnje prema individualnim zahtevima kupca Igor Firstner 2013 Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment Fakultet tehničkih nauka
prof. Zoran Cekić Doktorat Korporativni menadžment nekretnina Dušan Dukić 2008 Arhitektura, urbanizam i ekonomske nauke Univerzitet Union Nikola Tesla
prof. Zoran Jeličić Doktorat Identifikacija, simulacija i upravljanje klasom EDFA pojačavača Nebojša Petrovački 2008 Automatika i upravljanje sistemima Fakultet tehničkih nauka
prof. Zoran Jeličić Doktorat Optimalno i suboptimalno upravljanje klasom sistema sa raspodeljenim parametrima Milan Rapaić 2011 Automatika i upravljanje sistemima Fakultet tehničkih nauka
prof. Zoran Jeličić Doktorat Modifikacija algoritma optimizacije rojem čestica sa primenom u detekciji kvarova na objektima automatskog upravljanja sa kontinualnom dinamikom Željko Kanović 2012 Automatika i upravljanje sistemima Fakultet tehničkih nauka
prof. Zorica Uzelac Doktorat Subjektivni aspekti procene ljudskog kapitala na visokoobrazovnim institucijama Bojanić Željka 2007 Menadžment i biznis Fakultet tehničkih nauka
prof. Zorica Uzelac Magistratura Prilog istraživanju žene menqdžera i i novog stila rukovodjenja Hristić Daniela 2006 Menadžment i biznis Fakultet tehničkih nauka
prof. Zorica Uzelac Doktorat Istraživanje indikatora za merenje intelektualnog kapitala u organizacijama Čabrilo Slađana 2008 Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment Fakultet tehničkih nauka
prof. Zorica Uzelac Magistratura Procena i praćenje intelektualnog kapitala Čabrilo Slađana 2005 Menadžment i biznis Fakultet tehničkih nauka
prof. Zorica Uzelac Magistratura Fitovani numerički metodi za singularno perturbovane probleme Pavlović Ljiljana Matematičke nauke Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu
prof. Živko Popović Magistratura Mogućnosti fotografije, slike, grafike, crteža u tumačenju tehnika i pokreta tela kao specifičnog pozorišnog jezika i neverbalnog scenskog izraza Marijana Prpa Fink 2007 Dramske i audiovizuelne umetnosti Univerzitet u Novom Sadu
prof. Živko Popović Doktorat Nastajanje dramske književnosti u građanskoj kulturi kod Srba Nada Savković 2006 Dramske i audiovizuelne umetnosti Akademija umetnosti
prof. Živoslav Adamović Doktorat Razvoj modela povišenja nivoa funkcionalnosti hidrauličkih sistema Milošević Živorad 1997 Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin" Zrenjanin
prof. Živoslav Adamović Doktorat Optimizacioni model razvoja tehnologije procesa hladnog vučenja metala Đapić Miloš 1997 Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin" Zrenjanin
prof. Živoslav Adamović Doktorat Metodologija istraživanja uticajnih faktora na efikasnost prerađivačke industrije Alihodžić Asib 2004 Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin" Zrenjanin
prof. Živoslav Adamović Doktorat Uticaj pojava mehaničkih oscilacija na sigurnost funkcionisanja sklopova u sistemu prenosa snage tekstilnih mašina Stefanović Slobodan 2006 Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin" Zrenjanin
prof. Živoslav Adamović Doktorat Efikasnost modela održavanja termoelektrana Šćepanović Spasoje 2006 Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin" Zrenjanin
prof. Živoslav Adamović Doktorat Unifikacija i sistematizacija modela za utvrđivanje optimalnog perioda tehničke dijagnostike i njihova primena na grafičkim mašinama Savić Branko 2006 Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin" Zrenjanin
prof. Živoslav Adamović Doktorat Model aerodinamičnih istraživanja kod vozova velikih brzina Mirjana Puharić 2009 Mašinsko inženjerstvo Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin" Zrenjanin
prof. Živoslav Adamović Doktorat Metodologija istraživanja dijagnostike osnovnih delova sistema za kočenje Jovanov Goran 2008 Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin" Zrenjanin
prof. Živoslav Adamović Doktorat Modeli za donošenje odluka u procesima prepoznavanja tipa funkcije pouzdanosti brodskih postrojenja Tomašević Marko 2007 Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin" Zrenjanin
vanr. prof. Aleksandar Erdeljan Doktorat Algoritam za nalaženje repetitivnih topoloških podstruktura u modelima elektroenergetskih sistema Imre Lendak 2011 Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
vanr. prof. Aleksandar Erdeljan Magistratura Primena OPC XML-DA servera u nadzorno-upravljačkim sistemima Srđan Vukmirović 2004 Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
vanr. prof. Aleksandar Erdeljan Doktorat Inteligentno upravljanje raspodelom zadataka u velikim nadzorno-upravljačkim sistemima Srđan Vukmirović 2011 Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
vanr. prof. Aleksandar Erdeljan Magistratura Konverzije modela elektro-energetskih sistema u Objedinjeni informacioni model (Common Information Model) Imre Lendak 2007 Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
vanr. prof. Aleksandar Erdeljan Doktorat Optimalna podela velikih modela podataka u okviru nadzorno-upravljačkih elektroenergetskih sistema Darko Čapko 2012 Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
vanr. prof. Aleksandar Erdeljan Magistratura Simulacija i optimizacija rada pumpe u vodovodnom distributivnom sistemu upotrebom genetskog algoritma Željko Kanović 2007 Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
vanr. prof. Biljana Ratković-NJegovan Doktorat Uticaj menadžmenta medija na izbor medijskog sadržaja Mirjana Kovačević 2011 Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment Fakultet tehničkih nauka
vanr. prof. Branislav Atlagić Magistratura Realizacija HTTP sprege sa GAUS SCADA sistemom Tomislav Maruna 2006 Računarske nauke Fakultet tehničkih nauka
vanr. prof. Branislav Atlagić Magistratura Jedno rešenje tehnološkog informacionog sistema Zvonimir Kaprocki 2010 Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
vanr. prof. Branislav Nerandžić Magistratura Istraživanje uloge interne revizije u korporativnom upravljanju Tanja Žerajić 2010 Tehničko - tehnološke Fakultet tehničkih nauka
vanr. prof. Branislav Nerandžić Magistratura Istraživanje zavisnosti investicionih ulaganja i novčanih tokova u preduzeću primenom modela ERP (Enterprise Resourse Planning) Emil Živkov 2009 Tehničko - tehnološke Fakultet tehničkih nauka
vanr. prof. Branislav Nerandžić Magistratura Istraživanje uloge upravljačkog računovodstva u upravljanju preduzećem Vesna Gavran 2010 Tehničko - tehnološke Fakultet tehničkih nauka
vanr. prof. Branka Nakomčić-Smaragdakis Magistratura Solarni fotonaponski sistemi i njihova primena na građevinske objektime Tatalović Ilija 2009 Tehničko - tehnološke Fakultet tehničkih nauka
vanr. prof. Branka Nakomčić-Smaragdakis Magistratura Analiza potencijala energije vetra u AP Vojvodini (Kikinda) Mudrić Ivana 2009 Tehničko - tehnološke Fakultet tehničkih nauka
vanr. prof. Branka Nakomčić-Smaragdakis Magistratura Analiza uticaja na životnu sredinu procesa sagorevanja biomase (pšenične slame) sa aspekta zaštite vazduha Analiza uticaja na životnu sredinu procesa sagorevanja biomase (pšenične slame) sa aspekta zaštite vazduha Gajin Slobodan 2009 Tehničko - tehnološke Fakultet tehničkih nauka
vanr. prof. Branka Nakomčić-Smaragdakis Magistratura Potencijal energije vetra AP Vojvodine sa aspekta energetskog bilansa Tot Bojana 2009 Tehničko - tehnološke Fakultet tehničkih nauka
vanr. prof. Branka Nakomčić-Smaragdakis Magistratura Analiza mogućnosti korišćenja energije vetra u AP Vojvodini (Rimski Šančevi) Hadži Kosta 2009 Tehničko - tehnološke Fakultet tehničkih nauka
vanr. prof. Branka Nakomčić-Smaragdakis Magistratura Koriscenje geotermalne energije primenom geotermalne toplotne pumpe Ilić Dragan 2009 Tehničko - tehnološke Fakultet tehničkih nauka
vanr. prof. Branka Nakomčić-Smaragdakis Magistratura Status i vizija razvoja solarne energije u Evropi i Republici Srbiji Vasic Bojana 2009 Tehničko - tehnološke Fakultet tehničkih nauka
vanr. prof. Branka Nakomčić-Smaragdakis Magistratura Ekonomska i ekološka analiza procesa zamene goriva u fabrici cementa ’La Farge BFC“ Pavić Svetlana 2011 Tehničko - tehnološke Fakultet tehničkih nauka
vanr. prof. Branka Nakomčić-Smaragdakis Magistratura Uporedna analiza mogućnosti korišćenja geotermalne tolotne pumpe i kotla na prirodni gas u svrhu zagrevanja stambeno - poslovnog objekta Spasojević Violeta 2012 Tehničko - tehnološke Fakultet tehničkih nauka
vanr. prof. Branka Nakomčić-Smaragdakis Magistratura Primena Mehanizma čistog razvoja na primeru hibridnog sistema (solarna/vetar) u laboratoriji za obnovljive i distribuirane izvore električne energije Mirković Aleksandra 2012 Tehničko - tehnološke Fakultet tehničkih nauka
vanr. prof. Branka Nakomčić-Smaragdakis Magistratura Analiza mogućnosti zamene neobnovljivog sa obnovljivim izvorom energije u svrhu zagrevanja prostora i sanitarne tople potrošne vode u stambenom objektu Novaković Maja 2011 Tehničko - tehnološke Fakultet tehničkih nauka
vanr. prof. Branka Nakomčić-Smaragdakis Magistratura Primena solarne energije u svrhu pripreme sanitarne tople potrošne vode i grejanja stambenog objekta kombinovane namene Stevović Boško 2011 Tehničko - tehnološke Fakultet tehničkih nauka
vanr. prof. Branka Nakomčić-Smaragdakis Magistratura Primena metodologije Mehanizma čistog razvoja pri korišćenju geotermalih pumpi Dragutinović Nataša 2012 Tehničko - tehnološke Fakultet tehničkih nauka
vanr. prof. Branka Nakomčić-Smaragdakis Magistratura Procena uticaja na životnu sredinu procesa rekonstrukcije pogona za proizvodnju teksturiranih sojinih proizvoda u Sojaproteinu Bečej Zoltan Varga 2012 Tehničko - tehnološke Fakultet tehničkih nauka
vanr. prof. Branka Nakomčić-Smaragdakis Magistratura Matematičko modelovanje procesa nastanka emisija štetnih gasova u termoelektranama Dragan Lazić 2012 Tehničko - tehnološke Fakultet tehničkih nauka
vanr. prof. Branka Nakomčić-Smaragdakis Magistratura Proces proizvodnje biogasa kod postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda Momčilović Dijana 2012 Tehničko - tehnološke Fakultet tehničkih nauka
vanr. prof. Branka Nakomčić-Smaragdakis Magistratura Analiza potencijala energije vetra na teritoriji Bačke Tatjana Sopka 2012 Tehničko - tehnološke Fakultet tehničkih nauka
vanr. prof. Branka Nakomčić-Smaragdakis Magistratura Analiza potencijala energije vetra na teritoriji Srema Radosavljevic Robert 2013 Tehničko - tehnološke Fakultet tehničkih nauka
vanr. prof. Branka Pilić Doktorat Dobijanje i karakterizacija suspenzija nanočestica i njihovih kompozita Oskar J. Bera 2012 Tehnološko inženjerstvo Tehnološki fakultet u Novom Sadu
vanr. prof. Branko Perišić Magistratura Razvojno okruženje sa minimalnim skupom funkcija, za razvoj složenih softverskih proizvoda Milosavljević (Ristanović) Gordana 2001 Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
vanr. prof. Branko Perišić Doktorat Prilog metodama brzog razvoja adaptivnih poslovnih informacionih sistema Gordana Milosavljević 2010 Računarske nauke Fakultet tehničkih nauka
vanr. prof. Branko Perišić Magistratura Reinženjering upravljačkih informacionih sistema zasnovan na savremenim informacionim tehnologijama Simić Dragan 2001 Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
vanr. prof. Branko Perišić Doktorat Prilog metodologiji brzog razvoja softvera na bazi proširivih jezickih specifikacija Igor Dejanović 2011 Računarske nauke Fakultet tehničkih nauka
vanr. prof. Branko Perišić Magistratura Model korisničkih servisa sistema za upravljanje konfiguracijom softvera Stojanov Željko 2004 Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
vanr. prof. Branko Perišić Doktorat Prilog upravljanju promenama kroz integrisanje servisa za generisanjezahteva za promenama u model standardnog softverskog proizvoda Željko Stojanov 2011 Računarske nauke Fakultet tehničkih nauka
vanr. prof. Branko Perišić Magistratura Grafički okvir za modelovanje strukture poslovnih aplikacija na bazi domen-specifičnih jezika Maja Tumbas Živanov 2010 Računarske nauke Fakultet tehničkih nauka
vanr. prof. Branko Perišić Magistratura Metamodel, editor modela i generator poslovnih aplikacija Igor Dejanović 2008 Računarske nauke Fakultet tehničkih nauka
vanr. prof. Dejan Vukobratović Doktorat Construction and analysis of distributed coding algorithms for data persistence and data gathering in wireless ad-hoc networks Čedomir Stefanović 2011 Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
vanr. prof. Dragan Jovanović Doktorat Vozači visokog rizika-doprinos istraživanju uzroka povećanog rizika kod ovih vozača Vasiljević Jovica 2009 Saobraćajno inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
vanr. prof. Dragan Jovanović Magistratura Struktura i faktori rizika agresivnosti vozača u saobraćaju Stanojević Predrag 2009 Saobraćajno inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
vanr. prof. Dragan Samardžija Magistratura Lokalno pozicioniranje uredjaja povezanih u lokalnu bezicnu mrezu Miloš Vasić 2011 Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
vanr. prof. Dragan Samardžija Magistratura Sistem 'pametnih basti' zasnovan na detekciji pokreta i prisustva uz pomoc radio signala Aleksandar Miljkovic 2011 Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
vanr. prof. Dubravko Ćulibrk Doktorat Primena metoda i tehnika istraživanja podataka u domenu analize javno dostupnog korisnički-generisanog sadržaja Milan Mirković 2012 Informacione tehnologije Fakultet tehničkih nauka
vanr. prof. Dubravko Ćulibrk Doktorat Kvalitetom vođena dostava multimedijalnog sadržaja u bežičnim telekomunikacionim mrežama Srđan Sladojevic 2013 Informacione tehnologije Fakultet tehničkih nauka
vanr. prof. Dubravko Ćulibrk Doktorat Metod uklanjanja metalom prouzrokovanih artefakata iz snimaka dobijenih računarskom tomografijom Andraš Anderla 2013 Informacione tehnologije Fakultet tehničkih nauka
vanr. prof. Goran Stojanović Doktorat Doprinos analizi strukturnih, električnih i optičkih svojstava debeloslojnih NTC termistora Savić Slavica 2010 Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
vanr. prof. Goran Stojanović Magistratura Poređenje električnih performansi integrisanih induktora na silicijumskoj podlozi Marić Andrea 2008 Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
vanr. prof. Goran Stojanović Magistratura Razvoj senzora za primjene u savremenoj poljoprivredi i zaštiti životne sredine Mirjana Maksimović 2010 Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo Elektrotehnički fakultet
vanr. prof. Goran Stojanović Magistratura DC UPS sa korektorom faktora snage kao optimalno rešenje za neprekidno napajanje uređaja IT Dragana Petrović (rođ. Titelac) 2011 Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
vanr. prof. Goran Stojiljković Magistratura Varijabilnost D2S1338 i D19S433 mikrosatelitskoh lokusa deoksiribonukleinske kiseline u uzorku stanovništva Vojvodine Miljen Maletin 2009 Medicinske nauke Medicinski fakultet u Novom Sadu
vanr. prof. Gordana Ostojić Doktorat UNAPREĐENJE PROCESA UPRAVLJANJA NAFTNO-GASNIM SISTEMIMA Gordana Gajić 2013 Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment Fakultet tehničkih nauka
vanr. prof. Ivan Beker Magistratura Razvoj baze podataka za upravljanje procesima podmazivanja Dragan Jović 2005 Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment Fakultet tehničkih nauka
vanr. prof. Ivan Beker Magistratura Unapređenje uspešnosti procesa održavanja u organizacijama za održavanje složenih tehničkih sistema kod kojih se zahteva visok nivo pouzdanosti Igor Kesić 2013 Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment Fakultet tehničkih nauka
vanr. prof. Ivana Kovačić Doktorat Slobodne i prinudne oscilacije nekonzervativnih sistema sa restitucionom silom necelog stepena Zvonko Rakarić 2011 Tehničko - tehnološke Fakultet tehničkih nauka
vanr. prof. Jelena Atanacković-Jeličić Doktorat Pluralizam arhitektonskih identiteta na prelazu iz XX u XXI vek Ivana Miškeljin 2014 Arhitektura Fakultet tehničkih nauka
vanr. prof. Jelena Todorović Doktorat „Analitičke razlike fizičkih i virtuelnih manifestovanja prostora u umetnosti“ Milica Bajić 2010 Teorija umetnosti i mediji Univerzitet umetnosti u Beogradu
vanr. prof. Jelena Todorović Magistratura „Patrijarh Arsenije IV Jovanović Šakabenta i crkvena umetnost na području Karlovačke mitropolije 40-tih godina XVIII veka“. Katarina Vasić 2007 Istorijske i arheološke nauke Filozofski fakultet
vanr. prof. Jelena Todorović Doktorat Unutrašnji pejzaži Sonja Žugić 2012 Scenski dizajn Univerzitet umetnosti u Beogradu
vanr. prof. Jovan Petrović Doktorat Model planiranja razvoja distribuirane kogeneracije i njene integracije u regionalni energetski sistem Branka Gvozdenac 2011 Mašinsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
vanr. prof. Jovan Petrović Magistratura Numerički simulator parnog kotla TGME464/S u softverskom alatu VIEW6000 Slobodan Stefanović 2010 Mašinsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
vanr. prof. Jovan Tepić Doktorat MODEL ZA UPRAVLJANJE TOKOVIMA ROBE U TRANSPORTNO-SKLADIŠNIM PROCESIMA SINIŠA SREMAC 2013 Saobraćajno inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
vanr. prof. Jovan Tepić Magistratura ISTRAŽIVANJE RASPOLOŽIVOSTI RADA LOKOMOTIVA SERIJE 661 VOJISLAV VUKADINOVIĆ 2013 Saobraćajno inženjerstvo i mašinsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
vanr. prof. Laslo Nađ Magistratura Modelovanje podešenog pojačavača velike VF snage sa elektronskom cevi u programu "PSPICE" Kostić Srđan 1997 Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
vanr. prof. Laslo Nađ Magistratura Fazni šum LC oscilatora sa dual-gejt mosfetom, mjerenje i simulacija, magistarska teza, Fakultet tehničkih nauka Videnović-Mišić Mirjana 2003 Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
vanr. prof. Laslo Nađ Magistratura Mikroračunarski sistem za upravljanje hvataljkom u distribuiranoj i kooperativnoj realizaciji robotizovanih zadataka kontaktnog tipa Krklješ Damir 2005 Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
vanr. prof. Laslo Nađ Magistratura Eksterno testiranje površinskih kalemova uređaja za magnetsku rezonansu Sovilj Platon 2006 Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
vanr. prof. Laslo Nađ Magistratura Konstrukcija i ispitivanje novog tipa taktilnih senzora za realizaciju kontaktnih zadataka, magistarska teza, Pavlović Zoran 2007 Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo i mašinsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
vanr. prof. Leposava Grubić-Nešić Doktorat Istraživanje motivacije i zadovoljstva poslom u organizaciji u uslovima tranzicije Milena Nedeljković 2009 Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment Fakultet tehničkih nauka
vanr. prof. Leposava Grubić-Nešić Doktorat Uloga ženskog političkog liderstva u razvoju kulture menadžmenta-komparativna studija Švedska- AP Vojvodina Vesna Reinders 2009 Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment Fakultet tehničkih nauka
vanr. prof. Leposava Grubić-Nešić Magistratura Ocena performansi učinaka i njihov uticaj na motivaciju zaposlenih Vidosav Smiljanić 2009 Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment Fakultet tehničkih nauka
vanr. prof. Leposava Grubić-Nešić Doktorat Razvoj korporativne i lične odgovornosti u industrijskim sitemima Ljubica Duđak 2010 Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment Fakultet tehničkih nauka
vanr. prof. Leposava Grubić-Nešić Doktorat Model razvoja ljudskih resursa u funkciji upravljanja performansama Sanja Vranješ 2011 Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment Fakultet tehničkih nauka
vanr. prof. Leposava Grubić-Nešić Doktorat Istraživanje indikatora uticaja na pozicioniranje žena u menadžmentu Daniela Hristić 2012 Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment Fakultet tehničkih nauka
vanr. prof. Leposava Grubić-Nešić Magistratura Istraživanje povezanosti sistema vrednosti i otpora promenama u organizaciji Jelena Pavlović 2009 Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment Fakultet tehničkih nauka
vanr. prof. Leposava Grubić-Nešić Magistratura Povezanost angažovanosti zaposlenih i motivisanosti za rad Mirjana Relić-Bajić 2010 Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment Fakultet tehničkih nauka
vanr. prof. Leposava Grubić-Nešić Magistratura Faktori uspešnosti zaposlenih u prodaji osiguranja Nemanja Dinić 2008 Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment Fakultet tehničkih nauka
vanr. prof. Marina Šćiban Magistratura Bistrenje vode primenom prirodnog koagulanta iz semena pasulja Slavica Adamović 2010 Tehnološko inženjerstvo Tehnološki fakultet u Novom Sadu
vanr. prof. Maša Bukurov Magistratura Bikić Siniša 2007 Mašinsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
vanr. prof. Milomir Veselinović Doktorat Uticaj elemenata saobraćajne pristupačnosti na mobilnost u prigradskom prevozu putnika Vladimir Bajagić 2004 Saobraćajno inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
vanr. prof. Milomir Veselinović Magistratura Uticaj poremećaja intervala na koeficijent iskorišćenja kapaciteta u javnom linijskom prevozu putnika Dobrić Mladen 2003 Saobraćajno inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
vanr. prof. Miodrag Hadžistević Magistratura Vrednovanje sistema za merenje kružnosti Nemedi Imre 2009 Mašinsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
vanr. prof. Mirjana Damnjanović Doktorat Projektovanje, modelovanje i optimizacija geometrijskih parametara planarnog senzora pomeraja Snežana Đurić Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
vanr. prof. Miroslav Nimrihter Magistratura Uticaj distributivne automatike na pokazatelje pouzdanosti napajanja električnom energijom potrošača i štete koje trpe potrošači zbog prekida Branislav Orešković 2006 Arhitektura Fakultet tehničkih nauka
vanr. prof. Miroslav Prša Doktorat Trodimenzionalni proračun sila u namotajima transformatora u kratkom spoju Miloš Milanković 1994 Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
vanr. prof. Nataša Sladoje Matić Doktorat Regularizovani problemi u obradi slika Tibor Lukić 2011 Primenjena matematika: Tehničke nauke; Matematičke nauke Fakultet tehničkih nauka
vanr. prof. Nenad Penezić Doktorat Istraživanje uslova i mogućnosti za razvoj preduzetnišzva u procesu tranzicije Cvijić Milan 2007 Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment Fakultet tehničkih nauka
vanr. prof. Nikola Gradojević Doktorat PORTFOLIO INVESTITORI U EVROPSKIM ZEMLJAMA U TRANZICIJI: PROCENA RIZIKA I POTENCIJALA RASTA TRŽIŠTA Mladen Radišić 2011 Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment Fakultet tehničkih nauka
vanr. prof. Nikola Radaković Doktorat Razvoj modela upravljanja projektom pripreme postrojenja za bušenje nafte i gasa Radišić Ognjen 2013 Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment Fakultet tehničkih nauka
vanr. prof. Obrad Peković Magistratura Modeliranje optimalne propusne sposobnosti pretovarnih sredstava u logističkom lučnom sistemu Bojanić Miloš 2009 Saobraćajno inženjerstvo i mašinsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
vanr. prof. Obrad Peković Magistratura Istraživanje uticaja operativne gotovosti sredstava lučke mehanizacije na produktivnost rada u procesu pretovara brodova Tadić Vladimir 2010 Saobraćajno inženjerstvo i mašinsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
vanr. prof. Obrad Peković Magistratura Modeliranje redosleda poslova pretovara brodova i rasporeda pretovarnih sredstava na te poslove u cilju poboljšanja logističkih performansi lučkih sistema Matić Aleksandar 2010 Saobraćajno inženjerstvo i mašinsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
vanr. prof. Slavka Nikolić Magistratura Uloga analize i modeliranje u procesu donošenja odluka Gospić Miloš 2009 Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment Fakultet tehničkih nauka
vanr. prof. Slavko Đurić Doktorat Istraživanje uticaja procesnih parametara dimnih gasova na optimizaciju elektrofiltra Stanojević Petko 2008 Inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu Fakultet tehničkih nauka
vanr. prof. Slavko Đurić Magistratura Uticaj temperature dimnih gasova i veličine sorbenta na odsumporavanje dimnih gasova suvim aditivnim postupkom pomoću CaO Brankov Saša 2010 Inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu Fakultet tehničkih nauka
vanr. prof. Slobodan Milovančev Magistratura Optičko merilo debljine providnih folija Santrač Branislav 2001 Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
vanr. prof. Vesna Crnojević-Bengin Doktorat Nove konfiguracije jediničnih ćelija metamaterijala i njihove primene Vasa Radonić 2010 Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
vanr. prof. Vesna Crnojević-Bengin Magistratura Različite konfiguracije kompaktnih jediničnih ćelija metamaterijala Radonić Vasa 2007 Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
vanr. prof. Vesna Crnojević-Bengin Doktorat Mikrotalasni filtri sa vise nezavisno kontrolisanih propusnih opsega realizovani u mikrostrip arhitekturi Nikolina Jankovic 2013 Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
vanr. prof. Vladan Radlovački Doktorat Menadžment kvalitetom u nabavci, razvoj opšteg modela i mogućnosti za njegovu primenu Branislav Sladić 2013 Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment Fakultet tehničkih nauka
vanr. prof. Vladan Radlovački Doktorat Uticaj sistema menadžmenta i primene informacionih tehnologija na performanse organizacije - KOMENTORSTVO Milan Delić 2013 Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment Fakultet tehničkih nauka
vanr. prof. Vladimir Crnojević Doktorat Primena genetskog programiranja za potiskivanje impulsnog šuma u slici Nemanja Petrović 2010 Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
vanr. prof. Vladimir Crnojević Magistratura Petrović Nemanja Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
vanr. prof. Vladimir Crnojević Magistratura Statističke metode za detekciju pokretnih objekata u video sekvencama Borislav Antić 2009 Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
vanr. prof. Zdravko Tešić Magistratura Primena informacionih tehnologija u razvoju komercijalnih poslova Siniša Mitić 2010 Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment Fakultet tehničkih nauka
vanr. prof. Zdravko Tešić Magistratura Procesni model poslovanja prodajno-servisnog poslovnog sistema Stevica Bašić 2010 Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment Fakultet tehničkih nauka
vanr. prof. Željen Trpovski Doktorat Filtriranje impulsnog šuma u slici primenom nelinearnih filtara zasnovanih na robusnoj statistici Vladimir Crnojević 2004 Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
vanr. prof. Željen Trpovski Magistratura Analiza primene jednofrekvencijskih mreža u digitalnoj distribuciji TV signala Sanja Maksimović Moićević 2011 Tehničko tehnološke nauke Fakultet tehničkih nauka
vanr. prof. Željen Trpovski Doktorat Detekcija pokretnih objekata u video sekvenci Vesna Zeljković 2004 Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo Fakultet tehničkih nauka
vanr. prof. Željen Trpovski Magistratura Upravljanje resursima satelitskih mreža kroz višeslojnu arhitekturu protokola Danijela Šikanja 2010 Tehničko tehnološke nauke Fakultet tehničkih nauka
vanr. prof. Željen Trpovski Magistratura Primena SAGE algoritma u obradi signala Milan Bezbradica 2009 Tehničko tehnološke nauke Fakultet tehničkih nauka
vanr. prof. Željen Trpovski Doktorat Primena metode aktivnog modela oblikovanja u oblasti automatske identifikacije rendgenkefalometrijskih tačaka Predrag Vučinić 2006 Medicinske nauke Medicinski fakultet u Novom Sadu
vanr. prof. Željen Trpovski Magistratura Detekcija i očitavanje registracionih tablica s posebnim osvrtom na slike snimljene klasičnim digitalnim fotoaparatom Vladimir Tadić 2009 Tehničko tehnološke nauke Fakultet tehničkih nauka
vanr. prof. Željen Trpovski Magistratura Komparativna analiza interpolacionih postupaka u digitalnoj obradi slike Mikloš Pot 2009 Tehničko tehnološke nauke Fakultet tehničkih nauka
Viši naučni saradnik Dragan Palić Magistratura Techniques to Evaluate the Extent of Soya Bean Processing for Poultry Foods Ms Thea Coetzee 2003 Biotehničke nauke Inostranstvo
Viši naučni saradnik Dragan Palić Magistratura The nutritive value and protein digestibility of soybeans Ms KY Modika 2010 Biotehničke nauke Inostranstvo
Viši naučni saradnik Milan Rajković Magistratura Statistička mehanika simpliciajlnih kompleksa Slobodan Maletić 2009 Fizičke nauke FIZIČKI FAKULTET
Viši naučni saradnik Milan Rajković Magistratura Proračunska topologija simplicijlanih kompleksa Danijela Vasiljević 2008 Matematičke nauke Matematički fakultet