Mentorstvo nastavnika
ProfesorTipNaslovKandidat

Buchmeister dr Borut
Gostujući profesor

MagistraturaNačrtovanje integriranega informacijskega sistema za proizvodnjo

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

Republika Slovenija

2005

Terpin Zorko

Buchmeister dr Borut
Gostujući profesor

MagistraturaNačrtovanje pretoka blaga z verjetnostnimi metodami

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

Republika Slovenija

2005

Klepac Branko

Buchmeister dr Borut
Gostujući profesor

MagistraturaRazvoj sistema za nadzor pretoka izdelkov z napovedovanjem ocene tveganja

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

Republika Slovenija

2005

Korosec Matjaz

Buchmeister dr Borut
Gostujući profesor

MagistraturaUporaba nacel vitke proizvodnje pri proizvodnji žarometov

Organizacione nauke

Republika Slovenija

2012

Šverko Marko

Duhovnik dr Jože
Redovni profesor

DoktoratRazvoj izdelka s povezavo funkcije in delovnih principov

Mašinsko inženjerstvo

Republika Slovenija

1998

ŽAVBI Roman

Duhovnik dr Jože
Redovni profesor

MagistraturaModeliranje in simulacija pnevmatičnega pogonskega sklopa

Mašinsko inženjerstvo

Republika Slovenija

1991

HERAKOVIČ Niko

Duhovnik dr Jože
Redovni profesor

DoktoratMetode za klasifikacijo modelov pretoka informacij v konstrukcijsko-razvojni fazi

Mašinsko inženjerstvo

Republika Slovenija

1999

TAVČAR Jože

Duhovnik dr Jože
Redovni profesor

MagistraturaEkspertni sistem za zasnovo mehanskih prenosnikov

Mašinsko inženjerstvo

Republika Slovenija

1992

ŽAVBI Roman

Duhovnik dr Jože
Redovni profesor

DoktoratModeliranje specifičnih oblik v hidravličnih pretočnih elementih

Mašinsko inženjerstvo

Republika Slovenija

2002

KOLŠEK Tomaž

Duhovnik dr Jože
Redovni profesor

MagistraturaModel koncipiranja preoblikovalnih orodij v CAD procesu

Mašinsko inženjerstvo

Republika Slovenija

1992

DOLINŠEK Miran

Duhovnik dr Jože
Redovni profesor

DoktoratNumerička analiza procesa strujanja i naponskog stanja centrifugalnih pumpi u sistemima za hlađenje automobilskih motora

Mašinsko inženjerstvo

Republika Slovenija

2002

BALIĆ Senad

Duhovnik dr Jože
Redovni profesor

Magistratura2-D modelirnik in njegova integracija v programsko okolje

Mašinsko inženjerstvo

Republika Slovenija

1994

BUH Janez

Duhovnik dr Jože
Redovni profesor

DoktoratIskanje priložnosti za razvoj novega izdelka

Mašinsko inženjerstvo

Republika Slovenija

2007

BENEDIČIČ Janez

Duhovnik dr Jože
Redovni profesor

MagistraturaMetodologija konstruiranja orodij za brizganje plastičnih mas

Mašinsko inženjerstvo

Republika Slovenija

1994

ŠMUC Boštjan

Duhovnik dr Jože
Redovni profesor

MagistraturaSistem za vodenje tehnične dokumentacije v CAD procesu = [Project management in CAD process

Mašinsko inženjerstvo

Republika Slovenija

1994

TAVČAR Jože

Duhovnik dr Jože
Redovni profesor

MagistraturaDistribuirani sistem za upodabljanje tridimenzionalnih objektov

Mašinsko inženjerstvo

Republika Slovenija

1995

KOS Leon

Duhovnik dr Jože
Redovni profesor

MagistraturaRaziskave napetostnih stanj v lopati Francisove turbine

Mašinsko inženjerstvo

Republika Slovenija

1996

KOLŠEK Tomaž

Duhovnik dr Jože
Redovni profesor

MagistraturaMetodologija izdelave ponudb v PDM sistemih

Mašinsko inženjerstvo

Republika Slovenija

2005

MEGUŠAR Andrej

Xu dr Ming
Gostujući profesor

DoktoratStudy of Service Innovation in Modern Manufacturing Enterprise

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

2010

Liang Guangyan

Xu dr Ming
Gostujući profesor

MagistraturaResearch on the Relationship of the Internal Service Quality, EmployeeSatisfactionandEmployeeLoyalty

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

2003

Xiao Qipeng

Xu dr Ming
Gostujući profesor

DoktoratChoice of Online Channels by Firms in the Internet Environment

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

2010

Yang Lifan

Xu dr Ming
Gostujući profesor

MagistraturaResearch on the University Teaching Quality Evaluation Item System

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

2004

Shen Weixing

Xu dr Ming
Gostujući profesor

DoktoratThe Study on Congruence between Endorser and Advertising Claim Strength

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

2010

Liu Zhonggang

Xu dr Ming
Gostujući profesor

MagistraturaThe Research on Our Country’s Logistics Industry Based on SCP Analytical Method

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

2004

Zhang Guorong

Xu dr Ming
Gostujući profesor

DoktoratTheRelationship between the Ownership Structure and the Change Trend of Distress of Chinese Listed Company in Financial Distress

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

2010

Zheng Haiyan

Xu dr Ming
Gostujući profesor

MagistraturaResearch on Construction of the Hotel’s Core Competence

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

2004

Xiao Yingxue

Xu dr Ming
Gostujući profesor

MagistraturaResearch on the Supplier Management of a Private Manufacturing Firm - Taking Private Manufacturing Firm in Yangtze Deltafor Example

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

2005

Lou Xinfeng

Xu dr Ming
Gostujući profesor

MagistraturaThe Marketing Strategy Study of Chinese Self-owned Brand Car on Developing European Market

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

2007

Zhang Rui

Xu dr Ming
Gostujući profesor

MagistraturaExploring Research on Marketing Channels for Chinese Apparel Enterprises to Expand Italian Market

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

2007

Jiang Na

Xu dr Ming
Gostujući profesor

MagistraturaResearch on the Evaluation Model of Service Delivery Quality of Online Sales

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

2010

Sun Yin

Schulze Lamers dr Peter
Gostujući profesor

DoktoratAmmoniakemissionen bei der Lagerung von Festmisten, Aufbau einer Versuchsmethode und Quantifizierung der Emissionen

Biotehničke nauke

Carnagie Melon University

2000

Römer; Günter

Schulze Lamers dr Peter
Gostujući profesor

DoktoratComputer Based Modelling and Measurement of Soil Moisture Content Based on a Remote Sensing Method for Use under Tropical and Semi Arid Conditions

Biotehničke nauke

Carnagie Melon University

1999

Salim, Baanda

Schulze Lamers dr Peter
Gostujući profesor

DoktoratEntwicklung eine Sensorarrays für die Online-Überwachung geruchsintensiver Quellen

Biotehničke nauke

2004

Hamacher, Tim

Schulze Lamers dr Peter
Gostujući profesor

DoktoratAufbau einer Einrichtung für die Kalibrierung von Multigassensoren

Biotehničke nauke

Carnagie Melon University

2000

Rechenbach, Thomas

Schulze Lamers dr Peter
Gostujući profesor

DoktoratErstellung eines numerischen Modells zur zeitaufgelösten Prognose luftgetragener Gasausbreitung und deren experimentelle Verifikation

Biotehničke nauke

Carnagie Melon University

2002

Wallenfang, Oliver

Schulze Lamers dr Peter
Gostujući profesor

DoktoratSupramolekulare Sensoren und Anreicherung von biogenen Geruchsstoffen für die elektronische Olfaktometrie

Biotehničke nauke

2004

Nieß, Johannes

Schulze Lamers dr Peter
Gostujući profesor

DoktoratOptimierung der Direkteinspeisung von Pflanzenschutzmitteln

Biotehničke nauke

Carnagie Melon University

2007

Hloben, Peter

Schulze Lamers dr Peter
Gostujući profesor

DoktoratIn-Soil Measuring of Sugar Beet Yield Using UWB Radar Sensor System

Biotehničke nauke

Carnagie Melon University

2007

Konstantinovic, Miodrag

Schulze Lamers dr Peter
Gostujući profesor

DoktoratDevelopment of a novel mechatronic system for mechanical weed control of the intra-row area in row crops based on detection of single plants and adequate controlling of the hoeing tool in real-time

Biotehničke nauke

2007

Gobor Zoltan

Schulze Lamers dr Peter
Gostujući profesor

DoktoratStudy on the Process of Direct Nozzle Injection for Real-Time Site-Specific Pesticide Application

Biotehničke nauke

2008

Vondricka, Jiri

Tollazzi dr Tomaž
Gostujući profesor

DoktoratUsing neural networks in the process of calibrating the microsimulation models in the analysis and design of roundabouts in urban areas

Saobraćajno inženjerstvo

Univerzitet u Mariboru

2011

Ištoka Otković

Tollazzi dr Tomaž
Gostujući profesor

MagistraturaMetodologija za določevanje odvisnosti med prometnimi nesrečami in infrastrukturnimi objekti na avtocestnem omrežju v RS

Građevinsko inženjerstvo

Univerzitet u Mariboru

2009

Barbara Bratina

Tollazzi dr Tomaž
Gostujući profesor

MagistraturaMetodologija za napovedovanje motenj prometnega toka na avtocestnih odsekih pred pričakovano oviro - predorom

Saobraćajno inženjerstvo

Univerza v Mariboru

2009

Zorin Ulrich

Tollazzi dr Tomaž
Gostujući profesor

MagistraturaMetodologija za napovedovanje pričakovane ravni prometne varnosti v načrtovanih nivojskih križiščih

Saobraćajno inženjerstvo

Univerza v Mariboru

2006

ZAVASNIK, Zvonko

Tollazzi dr Tomaž
Gostujući profesor

MagistraturaVpliv tokov nemotoriziranih udeležencev v prometu na kapaciteto enopasovnih krožnih križišč

Saobraćajno inženjerstvo

Univerzitet u Mariboru

2006

HRISTOSKI, Jovan T.

Tollazzi dr Tomaž
Gostujući profesor

MagistraturaDokaz ponovljivosti vzorca porazdelitve temperature vozišč in praktična uporaba pri povečanju varnosti v cestnem prometu

Građevinsko inženjerstvo

Univerza v Mariboru

2003

KRAMBERGER, Tomaž

Erdeljan dr Aleksandar
Vanredni profesor

DoktoratAlgoritam za nalaženje repetitivnih topoloških podstruktura u modelima elektroenergetskih sistema

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2011

Imre Lendak

Erdeljan dr Aleksandar
Vanredni profesor

MagistraturaPrimena OPC XML-DA servera u nadzorno-upravljačkim sistemima

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2004

Srđan Vukmirović

Erdeljan dr Aleksandar
Vanredni profesor

DoktoratInteligentno upravljanje raspodelom zadataka u velikim nadzorno-upravljačkim sistemima

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2011

Srđan Vukmirović

Erdeljan dr Aleksandar
Vanredni profesor

MagistraturaKonverzije modela elektro-energetskih sistema u Objedinjeni informacioni model (Common Information Model)

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2007

Imre Lendak

Erdeljan dr Aleksandar
Vanredni profesor

DoktoratOptimalna podela velikih modela podataka u okviru nadzorno-upravljačkih elektroenergetskih sistema

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2012

Darko Čapko

Erdeljan dr Aleksandar
Vanredni profesor

MagistraturaSimulacija i optimizacija rada pumpe u vodovodnom distributivnom sistemu upotrebom genetskog algoritma

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2007

Željko Kanović

Perović dr Aleksandar
Vanredni profesor

DoktoratNejednakosti Jensena i Čebiševa za intervalno-vrednosne funkcije

Matematičke nauke

Fakultet tehničkih nauka

2014

Slavica Medić

Groznik dr Aleš
Gostujući profesor

MagistraturaAnaliza primernosti uvedbe elektronske nabave za podjetje TCG Unitech LTH-ol

Elektronsko poslovanje

Republika Slovenija

2004

Mihael Lavtar

Groznik dr Aleš
Gostujući profesor

MagistraturaInformatizacija upravljanja kakovosti v podjetju Krka

Elektronsko poslovanje

Republika Slovenija

2004

Mateja Košiček

Groznik dr Aleš
Gostujući profesor

MagistraturaEvropski skladi kot vzvod prehoda v informacijsko družbo

Elektronsko poslovanje

Republika Slovenija

2005

Ciril Kafol

Groznik dr Aleš
Gostujući profesor

MagistraturaAnaliza vzrokov neuspešne implementacije poslovno-informacijskega sistema v praksi

Elektronsko poslovanje

Republika Slovenija

2006

Stanislav Bajuk

Groznik dr Aleš
Gostujući profesor

MagistraturaUporaba intranetov in ekstranetov v manjših podjetjih

Elektronsko poslovanje

Republika Slovenija

2006

Tomaž Perc

Groznik dr Aleš
Gostujući profesor

MagistraturaUvedba celovitega poslovno informacijskega sistema v mednarodno okolje podjetij v skupni Iskratel

Elektronsko poslovanje

Republika Slovenija

2006

Gašper Kepic

Groznik dr Aleš
Gostujući profesor

MagistraturaVloga informatike pri zagotovljanju neprekinjenega poslovanja v slovenskih podjetjih

Ekonomske nauke

Republika Slovenija

2006

Borut Žnidar

Groznik dr Aleš
Gostujući profesor

MagistraturaPoslovni pomen notranjih kontrol z vidika informatike

Ekonomske nauke

Republika Slovenija

2007

Milan Osterman

Groznik dr Aleš
Gostujući profesor

MagistraturaUporaba tehnik ustvarjalnega mišljenja v slovenskih podjetjih

Ekonomske nauke

Republika Slovenija

2005

Jambrovič Marjanca

Groznik dr Aleš
Gostujući profesor

MagistraturaPrilog istraživanju uticaja karakteristika informacionih tokova na planiranje i koordinaciju logističkih procesa u lancima snabdevanja

Saobraćajno inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2008

Maslarić Marinko

Mihajlov dr Anđelka
Redovni profesor

DoktoratUticaj amonijacno sulfatnih voda na koroziju cementnog kamena, FTN Univerzitet u Novom Sadu

Inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu

Fakultet tehničkih nauka

2007

Sasa Miletic

Mihajlov dr Anđelka
Redovni profesor

MagistraturaUporedna analiza monitoring sistema za procenu rizika u složenim procesnim sistemima

Inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu

Fakultet tehničkih nauka

2007

Zvonko Njezic

Mihajlov dr Anđelka
Redovni profesor

MagistraturaDoprinos regionalnom planiranju upravljanja čvrstim komunalnim otpadom u Regionu Sombor, Apatin, Kula, Odžaci i Bač

Inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu

Fakultet tehničkih nauka

2009

Dunja Savic

Kamberović dr Bato
Redovni profesor

DoktoratOPŠTI MODEL PRAĆENJA I OCENJIVANJA EFEKTIVNOSTI SISTEMA MENADŽMENTA KVALITETOM

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

Fakultet tehničkih nauka

2007

Radlovački Vladan

Kamberović dr Bato
Redovni profesor

MagistraturaMODEL UPRAVLjANjA DOKUMENTACIJOM SISTEMA KVALITETA

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

Fakultet tehničkih nauka

1999

Radlovački Vladan

Kamberović dr Bato
Redovni profesor

DoktoratRAZVOJ MODELA INTEGRISANOG SISTEMA UPRAVLJANJA KVALITETOM U INDUSTRIJSKOJ PROIZVODNjI UZ PODRŠKU INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

Fakultet tehničkih nauka

2006

Krunić Vlado

Kamberović dr Bato
Redovni profesor

MagistraturaULOGA PR NA UNAPREĐENjU KVALITETA USLUGE IZNOŠENjA I DEPONOVANjA OTPADA

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

Fakultet tehničkih nauka

2004

Mijatović Tatjana

Kamberović dr Bato
Redovni profesor

DoktoratMogućnost unapređenja sistema menadžmenta kvalitetom (QMS) u proizvodnji i remontu sredstava naoružanja i vojne opreme (NVO) u sektpru za materijalne resurse ministarsta odbrane

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

Fakultet tehničkih nauka

2008

Miodrag Kuljanin

Kamberović dr Bato
Redovni profesor

MagistraturaMENADŽMENT KVALITETOM ISPORUČILACA U INŽENjERING USLUZI

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

Fakultet tehničkih nauka

2006

Sladić Branislav

Kamberović dr Bato
Redovni profesor

DoktoratModel integrisanog sistema upravljanja na primeru usluga dezinfekcije, deratizacije i suzbijanja skladišnih štetočina

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

Fakultet tehničkih nauka

2008

Marija Grubor

Kamberović dr Bato
Redovni profesor

MagistraturaPRILOG ISTRAŽIVANJU I RAZVOJU ORGANIZACIONIH MODELA I VALIDACIJE METODA PRILIKOM AKREDITACIJE LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

Fakultet tehničkih nauka

2006

Orlić Branislav

Kamberović dr Bato
Redovni profesor

DoktoratUticaj zadovoljstva korisnika na uspešnost rada lizing kompanije

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

Fakultet tehničkih nauka

2010

Branislav Šišarica

Kamberović dr Bato
Redovni profesor

MagistraturaPRIMENA SAVREMENIH TEHNIKA ZA POBOLJŠANJE POSLOVNIH PROCESA U OBLASTI KONTROLE I ISPITIVANJA LEKOVA

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

Fakultet tehničkih nauka

2005

Savković Olga

Kamberović dr Bato
Redovni profesor

MagistraturaRazvoj modela upravljanja troškovima kvaliteta sa praktičnom primenom u tehnološkom procesu izrade bušotina na vodu

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

Fakultet tehničkih nauka

2005

Ljubodraga Marjanović Medić

Kamberović dr Bato
Redovni profesor

MagistraturaMenadžment kvalitetom "neophodnost usmerenosti organizacije na potrošače"

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

Fakultet tehničkih nauka

2007

Milan Đurić

Sabo dr Bela
Redovni profesor

MagistraturaAnaliza uticaja parametara navarivanja na otpornost na habanje

Mašinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2006

Perović Milenko

Radulović dr Biljana
Redovni profesor

MagistraturaElementi razvoja informacionog sistema za elektronsko plaćanje komunalnih usluga

Elektronsko poslovanje

Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin" Zrenjanin

2004

Svetlana Varadinac

Radulović dr Biljana
Redovni profesor

MagistraturaRazvoj internet informacioih sistema za usluge u železničkom putničkom saobraćaju

Elektronsko poslovanje

Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin" Zrenjanin

2004

Zoran Trivić

Radulović dr Biljana
Redovni profesor

MagistraturaKorišćenje udaljenih baza podataka u sistemima automatskog rezonovanja

Tehničko - tehnološke

Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin" Zrenjanin

2005

Zoltan Kazi

Ratković-NJegovan dr Biljana
Vanredni profesor

DoktoratUticaj menadžmenta medija na izbor medijskog sadržaja

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

Fakultet tehničkih nauka

2011

Mirjana Kovačević

Kuzmanović dr Bogdan
Docent

MagistraturaOsiguranje odgovornosti drumskog prevoznika za robu pruzetu na prevoz-kvar termokinga

Menadžment i biznis

Fakultet tehničkih nauka

2010

Vujić Zoran

Kuzmanović dr Bogdan
Docent

MagistraturaOsiguranje rečnih plovila u Srbiji u uslovima tranzicije

Menadžment i biznis

Fakultet tehničkih nauka

2010

Sandra Milić

Kuzmanović dr Bogdan
Docent

MagistraturaEnergetski rizici u osiguranju prema praksi evropskih osiguravača

Menadžment i biznis

Fakultet tehničkih nauka

2010

Zorana Šobot - milić

Kuzmanović dr Bogdan
Docent

MagistraturaUticaj funkcije održavanja na smanjenje rizika sa stanovišta osiguranja sredstava za rad

Menadžment i biznis

Fakultet tehničkih nauka

2010

Stankov Branko

Sovilj dr Bogdan
Redovni profesor

MagistraturaRazvoj modela alata za obradu rezanjem prema STEP-NC standardima u integraciji CAD/CAM i CNC

Mašinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2007

Vlastimir Pejić

Lalić dr Bojan
Docent

DoktoratProjektna podrška uspostavljanju informacionog društva

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

Fakultet tehničkih nauka

2013

Kafol Ciril

Jeftenić dr Borislav
Redovni profesor

DoktoratRegulacija brzine asinhronog pogona sa pwm invertorom kompenzacijom učestanosti bez senzora brzine

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Elektronski fakultet u Nišu

1998

Mitrović Nebojša

Jeftenić dr Borislav
Redovni profesor

MagistraturaVektorsko upravljanje asinhronim motorom u iznadmodulacionim režimima invertora

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Elektrotehnički fakultet

1997

Saša Štatkić

Jeftenić dr Borislav
Redovni profesor

MagistraturaProjektovanje adaptivnog upravljanja brzinom sinhronog motora sa permanentnim magnetima i davačem brzine na vratilu

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2006

Jevremović Vladan

Jeftenić dr Borislav
Redovni profesor

MagistraturaIdentifikacija parametara asinhronog motora pri invertorskom napajanju

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

Mitrović Nebojša

Jeftenić dr Borislav
Redovni profesor

DoktoratAlgoritam za upravljanje sistemom elektromotornih pogona premotača sa smanjenim brojem davača na bazi estimacije procesnih veličina

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Elektrotehnički fakultet

2011

Milan Bebić

Jeftenić dr Borislav
Redovni profesor

MagistraturaReverzibilni ispravljač sa jediničnim faktorom snage u pogonu sa motorom jdnosmerne struje

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Elektronski fakultet u Nišu

1999

Petronijević Milutin

Jeftenić dr Borislav
Redovni profesor

DoktoratRazvoj algoritma za povećanje energetske efikasnosti sistema tračnih transportera na površinskim kopovima

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Elektrotehnički fakultet

2012

Leposava Ristić

Jeftenić dr Borislav
Redovni profesor

MagistraturaVektorsko upravljanje asinhronim pogonom sa strujnim pretvaračem učestanosti

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Elektrotehnički fakultet

1999

Nikolić Aleksandar

Jeftenić dr Borislav
Redovni profesor

DoktoratVišemotorni regulisani električni pogon sa promenljivom strukturom mehaničke sprege

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2011

Saša Štatkić

Odadžić dr Borislav
Redovni profesor

DoktoratJedan pristup analizi sistema automatskih besprekidnih napajanja

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin" Zrenjanin

2009

Šinik Vladimir

Odadžić dr Borislav
Redovni profesor

DoktoratMultimendijalni pristup interaktivnom učenju o računarskim mrežama

Informacione tehnologije

Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin" Zrenjanin

2007

Vasiljević Verica

Leković dr Božidar
Redovni profesor

DoktoratRazvoj sistema menadžmenta javnog preduzeća na osnovama holističkog pristupa

Ekonomske nauke

Ekonomski fakultet u Subotici

2000

Marković Aca

Leković dr Božidar
Redovni profesor

MagistraturaRazvoj modela menadžment turističkog preduzeća u uslovima tranzicije

Ekonomske nauke

Ekonomski fakultet u Subotici

2003

Dukić Dragan

Leković dr Božidar
Redovni profesor

MagistraturaPlaniranje i organizacija rada u sportskom turizmu primorskih oblasti Grčke

Ekonomske nauke

Ekonomski fakultet u Subotici

2003

Ionnis Andriopulus

Leković dr Božidar
Redovni profesor

MagistraturaOrganizacija i upravljanje zatvorenim sportskim centrom

Ekonomske nauke

Ekonomski fakultet u Subotici

2003

Soufleros Nikolaos

Leković dr Božidar
Redovni profesor

MagistraturaKontrola efikasnosti i efektivnosti promotivnih actionist na primeru poslovnog sistema

Ekonomske nauke

Ekonomski fakultet u Subotici

2005

Zimonjih Jasmina

Leković dr Božidar
Redovni profesor

MagistraturaMenadžment kontrole ekonomske efikasnosti propagande

Ekonomske nauke

Ekonomski fakultet u Subotici

2005

Bevanda Stela

Atlagić dr Branislav
Vanredni profesor

MagistraturaRealizacija HTTP sprege sa GAUS SCADA sistemom

Računarske nauke

Fakultet tehničkih nauka

2006

Tomislav Maruna

Atlagić dr Branislav
Vanredni profesor

MagistraturaJedno rešenje tehnološkog informacionog sistema

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2010

Zvonimir Kaprocki

Borovac dr Branislav
Redovni profesor

DoktoratRegulacija hibridnog mikropozicionog sistema za primene u industriji i robotici

Robotika

Fakultet tehničkih nauka

2011

Laslo Juhas

Borovac dr Branislav
Redovni profesor

MagistraturaRazvoj softvera za modeliranje i simulaciju sistema automatski viđenih vozila (AGV) u CIM okruženju

Robotika

Fakultet tehničkih nauka

1994

Goran Čolak

Borovac dr Branislav
Redovni profesor

MagistraturaPrilog realizaciji opšteg modela humanoidnih robota

Robotika

Fakultet tehničkih nauka

2005

Babković Kalman

Borovac dr Branislav
Redovni profesor

MagistraturaKonstrukcija i ispitivanje novog tipa taktilnih senzora za realizaciju kontaktnih zadataka

Robotika

Fakultet tehničkih nauka

2007

Pavlović Zoran

Borovac dr Branislav
Redovni profesor

MagistraturaKretanje humanoidnog robota u nestruktuiranoj okolini – formiranje različitih kretanja na osnovu istog nominala

Robotika

Fakultet tehničkih nauka

2007

Andrić Dejan

Nerandžić dr Branislav
Vanredni profesor

MagistraturaIstraživanje uloge interne revizije u korporativnom upravljanju

Tehničko - tehnološke

Fakultet tehničkih nauka

2010

Tanja Žerajić

Nerandžić dr Branislav
Vanredni profesor

MagistraturaIstraživanje zavisnosti investicionih ulaganja i novčanih tokova u preduzeću primenom modela ERP (Enterprise Resourse Planning)

Tehničko - tehnološke

Fakultet tehničkih nauka

2009

Emil Živkov

Nerandžić dr Branislav
Vanredni profesor

MagistraturaIstraživanje uloge upravljačkog računovodstva u upravljanju preduzećem

Tehničko - tehnološke

Fakultet tehničkih nauka

2010

Vesna Gavran

Nakomčić-Smaragdakis dr Branka
Vanredni profesor

MagistraturaSolarni fotonaponski sistemi i njihova primena na građevinske objektime

Tehničko - tehnološke

Fakultet tehničkih nauka

2009

Tatalović Ilija

Nakomčić-Smaragdakis dr Branka
Vanredni profesor

MagistraturaAnaliza potencijala energije vetra u AP Vojvodini (Kikinda)

Tehničko - tehnološke

Fakultet tehničkih nauka

2009

Mudrić Ivana

Nakomčić-Smaragdakis dr Branka
Vanredni profesor

MagistraturaAnaliza uticaja na životnu sredinu procesa sagorevanja biomase (pšenične slame) sa aspekta zaštite vazduha Analiza uticaja na životnu sredinu procesa sagorevanja biomase (pšenične slame) sa aspekta zaštite vazduha

Tehničko - tehnološke

Fakultet tehničkih nauka

2009

Gajin Slobodan

Nakomčić-Smaragdakis dr Branka
Vanredni profesor

MagistraturaPotencijal energije vetra AP Vojvodine sa aspekta energetskog bilansa

Tehničko - tehnološke

Fakultet tehničkih nauka

2009

Tot Bojana

Nakomčić-Smaragdakis dr Branka
Vanredni profesor

MagistraturaAnaliza mogućnosti korišćenja energije vetra u AP Vojvodini (Rimski Šančevi)

Tehničko - tehnološke

Fakultet tehničkih nauka

2009

Hadži Kosta

Nakomčić-Smaragdakis dr Branka
Vanredni profesor

MagistraturaKoriscenje geotermalne energije primenom geotermalne toplotne pumpe

Tehničko - tehnološke

Fakultet tehničkih nauka

2009

Ilić Dragan

Nakomčić-Smaragdakis dr Branka
Vanredni profesor

MagistraturaStatus i vizija razvoja solarne energije u Evropi i Republici Srbiji

Tehničko - tehnološke

Fakultet tehničkih nauka

2009

Vasic Bojana

Nakomčić-Smaragdakis dr Branka
Vanredni profesor

MagistraturaEkonomska i ekološka analiza procesa zamene goriva u fabrici cementa ’La Farge BFC“

Tehničko - tehnološke

Fakultet tehničkih nauka

2011

Pavić Svetlana

Nakomčić-Smaragdakis dr Branka
Vanredni profesor

MagistraturaUporedna analiza mogućnosti korišćenja geotermalne tolotne pumpe i kotla na prirodni gas u svrhu zagrevanja stambeno - poslovnog objekta

Tehničko - tehnološke

Fakultet tehničkih nauka

2012

Spasojević Violeta

Nakomčić-Smaragdakis dr Branka
Vanredni profesor

MagistraturaPrimena Mehanizma čistog razvoja na primeru hibridnog sistema (solarna/vetar) u laboratoriji za obnovljive i distribuirane izvore električne energije

Tehničko - tehnološke

Fakultet tehničkih nauka

2012

Mirković Aleksandra

Nakomčić-Smaragdakis dr Branka
Vanredni profesor

MagistraturaAnaliza mogućnosti zamene neobnovljivog sa obnovljivim izvorom energije u svrhu zagrevanja prostora i sanitarne tople potrošne vode u stambenom objektu

Tehničko - tehnološke

Fakultet tehničkih nauka

2011

Novaković Maja

Nakomčić-Smaragdakis dr Branka
Vanredni profesor

MagistraturaPrimena solarne energije u svrhu pripreme sanitarne tople potrošne vode i grejanja stambenog objekta kombinovane namene

Tehničko - tehnološke

Fakultet tehničkih nauka

2011

Stevović Boško

Nakomčić-Smaragdakis dr Branka
Vanredni profesor

MagistraturaPrimena metodologije Mehanizma čistog razvoja pri korišćenju geotermalih pumpi

Tehničko - tehnološke

Fakultet tehničkih nauka

2012

Dragutinović Nataša

Nakomčić-Smaragdakis dr Branka
Vanredni profesor

MagistraturaProcena uticaja na životnu sredinu procesa rekonstrukcije pogona za proizvodnju teksturiranih sojinih proizvoda u Sojaproteinu Bečej

Tehničko - tehnološke

Fakultet tehničkih nauka

2012

Zoltan Varga

Nakomčić-Smaragdakis dr Branka
Vanredni profesor

MagistraturaMatematičko modelovanje procesa nastanka emisija štetnih gasova u termoelektranama

Tehničko - tehnološke

Fakultet tehničkih nauka

2012

Dragan Lazić

Nakomčić-Smaragdakis dr Branka
Vanredni profesor

MagistraturaProces proizvodnje biogasa kod postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda

Tehničko - tehnološke

Fakultet tehničkih nauka

2012

Momčilović Dijana

Nakomčić-Smaragdakis dr Branka
Vanredni profesor

MagistraturaAnaliza potencijala energije vetra na teritoriji Bačke

Tehničko - tehnološke

Fakultet tehničkih nauka

2012

Tatjana Sopka

Nakomčić-Smaragdakis dr Branka
Vanredni profesor

MagistraturaAnaliza potencijala energije vetra na teritoriji Srema

Tehničko - tehnološke

Fakultet tehničkih nauka

2013

Radosavljevic Robert

Pilić dr Branka
Vanredni profesor

DoktoratDobijanje i karakterizacija suspenzija nanočestica i njihovih kompozita

Tehnološko inženjerstvo

Tehnološki fakultet u Novom Sadu

2012

Oskar J. Bera

Milosavljević dr Branko
Redovni profesor

MagistraturaOkruženje za razvoj korisničkog interfejsa za dokumente definisane XML šemama

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2006

Srđan Komazec

Milosavljević dr Branko
Redovni profesor

MagistraturaAdaptivni sistem za pretraživanje zvučnih zapisa

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2006

Aleksandar Kovačević

Pavić mr Branko
Redovni profesor

DoktoratIzlog pozorišta Šopalović – promotivni scenski događaj

Scenski dizajn

Univerzitet umetnosti u Beogradu

2008

Tatjana Dadić Dinulović

Perišić dr Branko
Vanredni profesor

MagistraturaRazvojno okruženje sa minimalnim skupom funkcija, za razvoj složenih softverskih proizvoda

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2001

Milosavljević (Ristanović) Gordana

Perišić dr Branko
Vanredni profesor

DoktoratPrilog metodama brzog razvoja adaptivnih poslovnih informacionih sistema

Računarske nauke

Fakultet tehničkih nauka

2010

Gordana Milosavljević

Perišić dr Branko
Vanredni profesor

MagistraturaReinženjering upravljačkih informacionih sistema zasnovan na savremenim informacionim tehnologijama

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2001

Simić Dragan

Perišić dr Branko
Vanredni profesor

DoktoratPrilog metodologiji brzog razvoja softvera na bazi proširivih jezickih specifikacija

Računarske nauke

Fakultet tehničkih nauka

2011

Igor Dejanović

Perišić dr Branko
Vanredni profesor

MagistraturaModel korisničkih servisa sistema za upravljanje konfiguracijom softvera

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2004

Stojanov Željko

Perišić dr Branko
Vanredni profesor

DoktoratPrilog upravljanju promenama kroz integrisanje servisa za generisanjezahteva za promenama u model standardnog softverskog proizvoda

Računarske nauke

Fakultet tehničkih nauka

2011

Željko Stojanov

Perišić dr Branko
Vanredni profesor

MagistraturaGrafički okvir za modelovanje strukture poslovnih aplikacija na bazi domen-specifičnih jezika

Računarske nauke

Fakultet tehničkih nauka

2010

Maja Tumbas Živanov

Perišić dr Branko
Vanredni profesor

MagistraturaMetamodel, editor modela i generator poslovnih aplikacija

Računarske nauke

Fakultet tehničkih nauka

2008

Igor Dejanović

Krsmanović dr Cvijan
Redovni profesor

MagistraturaPrilog razvoju sistema za efektivnu i računarom podržanu pripremu procesa rada u industrijskoj proizvodnji

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

Fakultet tehničkih nauka

2000

Nenad Vujasinović

Krsmanović dr Cvijan
Redovni profesor

MagistraturaRazvoj i primena modularnog pristupa u projektovanju proizvodnih ćelija za centrifugalno livenje cevi podržanog računarom

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

Fakultet tehničkih nauka

2001

Zoran Karić

Krsmanović dr Cvijan
Redovni profesor

MagistraturaJedan prilaz inovaciji principa i postupaka projektovanja i izrade unikatnih konstrukcija

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

Fakultet tehničkih nauka

2002

Božidar Lukić

Krsmanović dr Cvijan
Redovni profesor

MagistraturaElementi savremenog pristupa planiranju efektivne proizvodnje i pripremi procesa rada - upravljanje konfiguracijama sistema

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

Fakultet tehničkih nauka

2005

Darko Stefanović

Krsmanović dr Cvijan
Redovni profesor

MagistraturaRazvoj savremenog informacionog sistema za podršku upravljanju procesima remonta brodova i brodskih uređaja

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

Fakultet tehničkih nauka

2006

Miodrag Rašović

Rebolj dr Danijel
Gostujući profesor

DoktoratDinamični informacijsko komunikacijski sistem za učinkovitejše obvladovanje nepredvidenih dogodkov v procesu gradnje gradbenega objekta

Građevinsko inženjerstvo

Republika Slovenija

2007

Aleš Magdič

Rebolj dr Danijel
Gostujući profesor

MagistraturaParalelna simulacija in vizualizacija prometa

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Republika Slovenija

1997

Andrej Tibaut

Rebolj dr Danijel
Gostujući profesor

DoktoratPriprava in gradnja objektov v gradbenih podjetjih s poudarkom na konceptu reinženjeringa

Građevinsko inženjerstvo

Republika Slovenija

2008

Šuman Nataša

Rebolj dr Danijel
Gostujući profesor

MagistraturaCelostno modeliranje podatkov o materialih zgornjega ustoja ceste

Građevinsko inženjerstvo

Republika Slovenija

2000

Lucija Hanžić

Rebolj dr Danijel
Gostujući profesor

MagistraturaUčinkovita podpora mobilnega računalništva na gradbišču

Građevinsko inženjerstvo

Republika Slovenija

2002

Aleš Magdič

Rebolj dr Danijel
Gostujući profesor

MagistraturaVključitev produktivnega modela ceste v informacijski sistem za upravljanje, graditev in vzdževanje cest

Građevinsko inženjerstvo

Republika Slovenija

2005

Dušan Zalar

Popović dr Dejan
Redovni profesor

DoktoratUpravljanje funkcionalnom električnom stimulacijom za neurorehabilitaciju pokreta

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

2003

Nikola Jorgovanović

Vukobratović dr Dejan
Vanredni profesor

DoktoratConstruction and analysis of distributed coding algorithms for data persistence and data gathering in wireless ad-hoc networks

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2011

Čedomir Stefanović

Ivetić dr Dragan
Redovni profesor

MagistraturaEnkapsulacija JPEG2000 kompresione tehnike u DICOM standard

Računarske nauke

Fakultet tehničkih nauka

Dragan Dinu

Jovanović dr Dragan
Vanredni profesor

DoktoratVozači visokog rizika-doprinos istraživanju uzroka povećanog rizika kod ovih vozača

Saobraćajno inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2009

Vasiljević Jovica

Jovanović dr Dragan
Vanredni profesor

MagistraturaStruktura i faktori rizika agresivnosti vozača u saobraćaju

Saobraćajno inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2009

Stanojević Predrag

Kukolj dr Dragan
Redovni profesor

MagistraturaProjektovanje observera stanja gasovodnog sistema baziranog na tehnikama veštačke inteligencije

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2000

Miroslava Berko-Pušić

Kukolj dr Dragan
Redovni profesor

MagistraturaUpravljanje brzinom jednosmernog motora primenom metoda veštačke inteligencije

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2000

Filip Kulić

Mrkšić dr Dragan
Redovni profesor

MagistraturaUgovor o osiguranju u teoriji i praksi sa posebnim aspektom na njegov međunarodni karakter

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

Fakultet tehničkih nauka

2009

Ana Popović

Palić dr Dragan
Viši naučni saradnik

MagistraturaTechniques to Evaluate the Extent of Soya Bean Processing for Poultry Foods

Biotehničke nauke

Inostranstvo

2003

Ms Thea Coetzee

Palić dr Dragan
Viši naučni saradnik

MagistraturaThe nutritive value and protein digestibility of soybeans

Biotehničke nauke

Inostranstvo

2010

Ms KY Modika

Popović dr Dragan
Redovni profesor

Magistratura

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2000

Ljiljana Glamočić

Popović dr Dragan
Redovni profesor

DoktoratRESTAURACIJA SREDNJENAPONSKIH DISTRIBUTIVNIH MREŽA

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2000

Rade Ćirić

Popović dr Dragan
Redovni profesor

DoktoratPRIMENA SAVREMENIH METODA UPRAVLJANJA U ELEKTROENERGETSKOM SISTEMU

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2003

Filip Kulić

Popović dr Dragan
Redovni profesor

MagistraturaKombinovani algoritmi za optimalnu rekonfiguraciju distributivne mreže

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2004

Jugoslav Dujić

Popović dr Dragan
Redovni profesor

DoktoratPROŠIRENJE CIM-A KATALOGOM POLJA

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2007

Ervin Varga

Popović dr Dragan
Redovni profesor

MagistraturaMetode za upravljanje zagušenjima u visoko naponskoj mreži, magistarska teza

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2005

Snežana Mijailović

Popović dr Dragan
Redovni profesor

DoktoratSTRATEGIJA ZA ODRŽAVANJE DISTRIBUTIVNIH MREŽA KORIŠĆENJEM DEKOMPONOVANIH FAKTORA RIZIKA

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2007

Aleksandar Janjić

Popović dr Dragan
Redovni profesor

MagistraturaVođenje distributivnih mreža primenom savremenih informacionih sistema

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2005

Miodrag Ristić

Popović dr Dragan
Redovni profesor

MagistraturaPlaniranje distributivne mreže u deregularnom okruženju

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2005

Marija Prica

Samardžija dr Dragan
Vanredni profesor

MagistraturaLokalno pozicioniranje uredjaja povezanih u lokalnu bezicnu mrezu

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2011

Miloš Vasić

Samardžija dr Dragan
Vanredni profesor

MagistraturaSistem 'pametnih basti' zasnovan na detekciji pokreta i prisustva uz pomoc radio signala

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2011

Aleksandar Miljkovic

Spasić dr Dragan
Redovni profesor

DoktoratAnaliza disipacije energije u problemima sudara dva ili više tela

Mašinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2011

Nenad Grahovac

Spasić dr Dragan
Redovni profesor

DoktoratOscilacije konstrukcije sa pasivnim prigušivačima frakcionog tipa i suvim trenjem pri seizmičkom dejstvu

Mašinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2012

Miodrag Žigić

Bajić dr Dragana
Redovni profesor

DoktoratNeki aspekti sinhronizacije rama sa posebim osvrtom na sinhronu digitalnu hijerarjhiju

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2003

Stojanovic Jakov

Bajić dr Dragana
Redovni profesor

DoktoratModelovanje parametara vremenskih sekvenci u surogat podacima kardiovaskularnih oscilacija

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2011

Tatjana Lončar-Turukalo

Bajić dr Dragana
Redovni profesor

MagistraturaSinhronizacione sekvence i bifiks analiza

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2006

Stefanovic Cedomir

Bajić dr Dragana
Redovni profesor

DoktoratMere i modeli varijabilnosti srčanog pritiska i srčanog ritma: entropijska analiza i parametri

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2012

Aleksandar Bošković

Bajić dr Dragana
Redovni profesor

MagistraturaHRV vremenska sekvenca: AR modelovanje i nelinearna analiza

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

Tatjana Loncar Turukalo

Bajić dr Dragana
Redovni profesor

MagistraturaModelovanje ISI vremenskih nizova elektrokortikografskih signala

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2009

Janoš Minich

Tolmač dr Dragiša
Redovni profesor

DoktoratModelovanje mehanizma prenosa toplote pri konvektivnom sušenju i utvrđivanje numeričkih pokazatelja

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin" Zrenjanin

2004

Prvulović, Slavica

Tolmač dr Dragiša
Redovni profesor

MagistraturaUporedni bilans tehnoloških sistema sušenja u procesu industrijske prerade žitarica, sa aspekta baznih parametara rada

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin" Zrenjanin

2006

Blagojević Zvonimir

Vilotić dr Dragiša
Redovni profesor

MagistraturaPrilog istraživanju uticaja geometrije alata i pripremka na na tečenje metala i parametre procesa kod hladnog utiskivanja

Mašinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2001

Milutinović Mladomir

Vilotić dr Dragiša
Redovni profesor

MagistraturaPrilog istraživanju naponsko-deformacionog stanja, tečenja metala i parametara procesa kod hladnog višefaznog oblikovanja aksijalno simetričnih obradaka

Mašinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2003

Kecman Darko

Vilotić dr Dragiša
Redovni profesor

MagistraturaPrilog istraživanju kontaktnih napona i parametara procesa kod oblikovanja aksijalno simetričnih delova pomoću sferičnih alata

Mašinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2003

Arambašić Slavko

Vilotić dr Dragiša
Redovni profesor

MagistraturaProlog istraživanju deformabilnosti materijala u procesima hladnog sabijanja valjka

Mašinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2008

Kraišnik Milija

Novaković dr Dragoljub
Redovni profesor

DoktoratTipografije baroknih ćiriličnih pisama transponovane u savremenu tipografsku formu

Grafičko inženjerstvo i dizajn

Fakultet tehničkih nauka

2009

Nedeljković Slobodan

Novaković dr Dragoljub
Redovni profesor

MagistraturaUticaj procesa flekso štampe na karakteristike polimernih ambalažnih folija

Grafičko inženjerstvo i dizajn

Fakultet tehničkih nauka

2006

Petra Balaban Đurđev

Novaković dr Dragoljub
Redovni profesor

DoktoratKarakterizacija kolorimetrijskih i geometrijskih osobina oplemenjenih površina u štampi

Grafičko inženjerstvo i dizajn

Fakultet tehničkih nauka

2010

Karlović Igor

Novaković dr Dragoljub
Redovni profesor

MagistraturaUticaj površinskog oplemenjivanja otiska na vizuelni osećaj boja

Grafičko inženjerstvo i dizajn

Fakultet tehničkih nauka

2007

Igor Karlović

Novaković dr Dragoljub
Redovni profesor

DoktoratKarakterizacija površinske strukture neštampajućih elemenata CtP štamparske forme za ofset štampu

Grafičko inženjerstvo i dizajn

Fakultet tehničkih nauka

2012

Pavlović Živko

Novaković dr Dragoljub
Redovni profesor

MagistraturaSavremeni pristup razvoju merno kontrolnih traka za procesnu grafičku kontrolu

Grafičko inženjerstvo i dizajn

Fakultet tehničkih nauka

2007

Živko Pavlović

Novaković dr Dragoljub
Redovni profesor

DoktoratRazvoj modela praćenja procesnih parametara štampe tekstilnih materijala

Grafičko inženjerstvo i dizajn

Fakultet tehničkih nauka

2012

Kašiković Nemanja

Novaković dr Dragoljub
Redovni profesor

MagistraturaSavremeni pristup razvoju ambalažnih formi

Grafičko inženjerstvo i dizajn

Fakultet tehničkih nauka

2008

Ristevski Blagojče

Novaković dr Dragoljub
Redovni profesor

DoktoratRazvoj modela procesne analize parametara izrade flekso štamparske forme

Grafičko inženjerstvo i dizajn

Fakultet tehničkih nauka

2012

Dedijer Sandra

Novaković dr Dragoljub
Redovni profesor

MagistraturaTehnika i tehnologija grafičkih komunikacija

Grafičko inženjerstvo i dizajn

Fakultet tehničkih nauka

2007

Dionisios Stanganellis

Novaković dr Dragoljub
Redovni profesor

DoktoratKarakterizacija uticajnih faktora na percepciju boje štampanih i bojenih ambalažnih proizvoda

Grafičko inženjerstvo i dizajn

Fakultet tehničkih nauka

2012

Gojko Vladić

Novaković dr Dragoljub
Redovni profesor

MagistraturaKreacija vizuelnog identiteta

Grafičko inženjerstvo i dizajn

Fakultet tehničkih nauka

2009

Vesna Valjarević

Novaković dr Dragoljub
Redovni profesor

MagistraturaIatraživanje uticajnih parametara na otisak kod tekstilnih materijala

Grafičko inženjerstvo i dizajn

Fakultet tehničkih nauka

2010

Kašiković Nemanja

Novaković dr Dragoljub
Redovni profesor

MagistraturaKvalitet reprodukcije u funkciji rasterizacije

Grafičko inženjerstvo i dizajn

Fakultet tehničkih nauka

2010

Pinćjer Ivan

Stoiljković dr Dragoslav
Redovni profesor

Doktorat"Perkolacioni procesi pri polimerizaciji olefina pomoću prelaznih metala"

Tehnološko inženjerstvo

Tehnološki fakultet u Novom Sadu

2006

Pilić Branka

Stoiljković dr Dragoslav
Redovni profesor

Doktorat"Primena še polipropilenske ambalaže za pakovanje proizvoda od mleka produžene održivosti".

Tehnološko inženjerstvo

Tehnološki fakultet u Novom Sadu

2008

Stevanović P

Stoiljković dr Dragoslav
Redovni profesor

DoktoratUticaj nadmolekulske organizacije tečniih metilmetakrilata na kinetiku radikalne polimerizacije"

Tehnološko inženjerstvo

Tehnološki fakultet u Novom Sadu

2011

Jašo V.

Stoiljković dr Dragoslav
Redovni profesor

DoktoratSvojstva višekomponentnih polimernih i kompozitnih sistema

Tehnološko inženjerstvo

Tehnološki fakultet u Novom Sadu

2000

Vujović R

Stoiljković dr Dragoslav
Redovni profesor

DoktoratPenjenje i umrežavanje polietilena niske gustine

Tehnološko inženjerstvo

Tehnološki fakultet u Novom Sadu

2000

Stojanovska B., “

Stoiljković dr Dragoslav
Redovni profesor

DoktoratProvera teorija nastajanja gumolike elastičnosti polimernih mreža na poli(uretan-izocijanuratnim) sistemima”

Tehnološko inženjerstvo

Tehnološki fakultet u Novom Sadu

1996

Budinski-Simendić J.

Stoiljković dr Dragoslav
Redovni profesor

DoktoratRadikalna polimerizacija alkilmetakrilata u masi

Tehnološko inženjerstvo

Tehnološki fakultet u Novom Sadu

1993

Radičević R.

Stoiljković dr Dragoslav
Redovni profesor

DoktoratNadmolekulska organizacija i polimerizacija metilmetakrilata

Tehnološko inženjerstvo

Tehnološki fakultet u Novom Sadu

1984

Korugić Lj.

Stanivuković dr Dragutin
Redovni profesor

DoktoratAutomatizacija postupaka ocene pouzdanosti tehnoloških sistema u industriji

Mašinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

1988

Lj. Papić

Stanivuković dr Dragutin
Redovni profesor

MagistraturaIstraživanje mogućnosti povišenja operativne gotovosti uvođenjem održavanja po stanju u proizvodnji glinice u Jugoslaviji sa posebnim osvrtom na Kombinat aluminijuma u Titogradu

Mašinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

1987

M. Bulatović

Stanivuković dr Dragutin
Redovni profesor

DoktoratIstraživanje zahteva korisnika usluge prema kvalitetu u javnom prevozu

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

Fakultet tehničkih nauka

1999

I. Bodolo

Stanivuković dr Dragutin
Redovni profesor

MagistraturaPrilog razvoju sistema za održavanje opreme i instalacija u procesnoj industriji

Mašinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

1987

S. Živanović

Stanivuković dr Dragutin
Redovni profesor

DoktoratUtvrđivanje uspešnosti funkcije održavanja

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

Fakultet tehničkih nauka

1998

I. Beker

Stanivuković dr Dragutin
Redovni profesor

MagistraturaPrilog istraživanju otkaza i projektovanju postupaka za analizu tehnoloških sistema sa aspekta određivanja pouzdanosti i aktivnosti održavanja

Mašinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

1987

S. Kecojević

Stanivuković dr Dragutin
Redovni profesor

MagistraturaKorišćenje potencijala održavanja i patentnih informacija pri projektovanju livničke opreme

Mašinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

1990

M. Teslić

Stanivuković dr Dragutin
Redovni profesor

MagistraturaIstraživanje mogućnosti proizvodnje i definisanje optimalnog modela proizvodnog procesa izrade mono-blok troškova

Mašinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

1990

D. Petković

Stanivuković dr Dragutin
Redovni profesor

MagistraturaIstraživanje mogućnosti primjene metoda tehničke dijagnostike u preventivnom održavanju sistema za pripremu ugljene prašine

Mašinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

1996

M. Koruga

Stanivuković dr Dragutin
Redovni profesor

MagistraturaIstraživanje problema optimalnog veka eksploatacije sredstava za rad na primeru autobusa za gradski prevoz

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

Fakultet tehničkih nauka

1992

I. Bodolo

Stanivuković dr Dragutin
Redovni profesor

MagistraturaPrilog istraživanju povišenja pouzdanosti tehnoloških sistema primenom analize stabla otkaza

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

Fakultet tehničkih nauka

1995

Lj. Miletić

Stanivuković dr Dragutin
Redovni profesor

MagistraturaRazvoj opšteg modela šeme baze podataka za proces održavanja sredstava za rad

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

Fakultet tehničkih nauka

1995

I. Beker

Stanivuković dr Dragutin
Redovni profesor

MagistraturaPrilog proučavanju pouzdanosti sistema za rano otkrivanje požara i alarmiranje

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

Fakultet tehničkih nauka

1995

D. Karabasil

Stanivuković dr Dragutin
Redovni profesor

MagistraturaRazvoj modela dijagnostike u održavanju glavnog vretena CNC alatnih mašina

Mašinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

1997

Lj. Glamočić

Stanivuković dr Dragutin
Redovni profesor

MagistraturaPrilog istraživanju mogućnosti unapređenja logističkog procesa transporta i skladištenja na primeru proizvodnje odlivaka u AD “Motins” Novi Sad

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

Fakultet tehničkih nauka

2003

D. Gavanski

Stanivuković dr Dragutin
Redovni profesor

MagistraturaRazvoj modela integralnog sistema upravljanja održavanjem

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

Fakultet tehničkih nauka

2004

D. Šević

Ćulibrk dr Dubravko
Vanredni profesor

DoktoratPrimena metoda i tehnika istraživanja podataka u domenu analize javno dostupnog korisnički-generisanog sadržaja

Informacione tehnologije

Fakultet tehničkih nauka

2012

Milan Mirković

Ćulibrk dr Dubravko
Vanredni profesor

DoktoratKvalitetom vođena dostava multimedijalnog sadržaja u bežičnim telekomunikacionim mrežama

Informacione tehnologije

Fakultet tehničkih nauka

2013

Srđan Sladojevic

Ćulibrk dr Dubravko
Vanredni profesor

DoktoratMetod uklanjanja metalom prouzrokovanih artefakata iz snimaka dobijenih računarskom tomografijom

Informacione tehnologije

Fakultet tehničkih nauka

2013

Andraš Anderla

Gvozdenac dr Dušan
Redovni profesor

DoktoratDinamičko ponašanje isparivača toplotne pumpe

Mašinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

1992

Njerš Jožef

Gvozdenac dr Dušan
Redovni profesor

MagistraturaAnaliza ponašanja amonijačne rashladne instalacije pri akumulaciji leda na isparivačima

Mašinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

1990

Vanjur Ištvan

Gvozdenac dr Dušan
Redovni profesor

DoktoratModel vrednovanja opravdanosti distribuirane spregnute proizvodnje električne i toplotne energije

Mašinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2007

Petrović Jovan

Gvozdenac dr Dušan
Redovni profesor

MagistraturaIzučavanje dinamičkog ponašanja i simulacija pomoću računara komora za brzo hladjenje

Mašinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

1990

Shahadeh Bassam

Kovačević dr Dušan
Redovni profesor

DoktoratCOMPARATIVE ANALYSIS OF AXIALLY LOADED COMPOSITE COLUMNS

Građevinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2011

Moftah Almadini

Kovačević dr Dušan
Redovni profesor

MagistraturaPrimena metode konačnih elemenata u modeliranju realnog pon?šanja konstrukcija objekata visokogradnje

Građevinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2008

Ivana Matijević

Petrovački dr Dušan
Profesor emeritus

MagistraturaO gradijentno-invarijantnim uopštenjima i direktnim metodama u kontinualnim problemima optimalnog upravljanja

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

1999

Zoran Jeličić

Petrovački dr Dušan
Profesor emeritus

DoktoratO direktnim metodama varijacionog računa u optimizaciji nelinearnih problema upravljanja

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2003

Zoran Jeličić

Petrovački dr Dušan
Profesor emeritus

DoktoratPrimena savremenih metoda upravljanja u elektroenergetskim sistemima

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2003

Filip Kulić

Petrovački dr Dušan
Profesor emeritus

MagistraturaUpravljanje brzinom jednosmernog motora primenom metoda veštačke inteligencije

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

1999

Filip Kulić

Petrovački dr Dušan
Profesor emeritus

DoktoratEstimacija optimalnih vrednosti parametara podzemnih cilindričnih objekata i zemljišta korišćenjem Georadara

Geodetsko inženjerstvo

Essex university

2009

Ristić Aleksandar

Sakulski dr Dušan
Docent

MagistraturaTrendovi promene izabranih klimatoloških i hidroloških parametara u Vojvodini

Geo-nauke

Fakultet tehničkih nauka

2009

Pavlović Ana

Surla dr Dušan
Profesor emeritus

DoktoratPrilog automatskom planiranju trajektorija manipulacionih robota

Robotika

Fakultet tehničkih nauka

1992

Konjović Zora

Surla dr Dušan
Profesor emeritus

DoktoratFormiranje matematičkih modela složenih robotskih mehanizama u simboličkom obliku

Računarske nauke

Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu

1996

Racković Miloš

Surla dr Dušan
Profesor emeritus

DoktoratProjektovanje informacionih sistema za distribuirano otvoreno računarsko okruženje

Računarske nauke

Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu

1998

Marković Vidan

Bekut dr Duško
Redovni profesor

MagistraturaIzbor podešenja zaštite zasnovan na kriterijumu štete

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2003

Dragan Đurić

Bekut dr Duško
Redovni profesor

MagistraturaProračun režima sa složenim kvarovima u distributivnoj mreži

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2003

Zoran Grahovac

Bekut dr Duško
Redovni profesor

MagistraturaProračun režima sa složenim kvarovima u distributivnim mrežama sa spregnutim transformatorom

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2003

Borislav Mihić

Bekut dr Duško
Redovni profesor

MagistraturaUpravljanje rasklopnom opremom u distributivnim mrežama

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2007

Branislav Brbaklić

Bekut dr Duško
Redovni profesor

MagistraturaRelejna zaštita distributivnih mreža

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2007

Izabela Stefani

Bašić dr Đorđe
Redovni profesor

DoktoratMOGUĆNOST ENERGETSKE VALORIZACIJE IZDVOJENIH GASOVA SA DEPONIJE KOMUNALNOG OTPADA

Inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu

Fakultet tehničkih nauka

2007

Vujić Goran

Bašić dr Đorđe
Redovni profesor

DoktoratTehnička, ekonomska i upravljačka opravdanost uvođenja ekoloških tehnologija

Inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu

Fakultet tehničkih nauka

2007

Kanazir Jasmina

Đukić dr Đorđe
Redovni profesor

DoktoratVarijacioni problemi sa pokreznim granicama

Mašinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

1996

Radomirović Dragi

Đukić dr Đorđe
Redovni profesor

MagistraturaPrimena teorije dvoskalarnog razlaganja na nelinearne oscilacije dinamičkih sistema

Mašinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

1979

Laletin Živa

Đukić dr Đorđe
Redovni profesor

DoktoratO polinomijalnim zakonima konzervacije Lagranževih dinamičkih sistema

Mašinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

1999

Simić Srboljub

Đukić dr Đorđe
Redovni profesor

MagistraturaIspitivanje parametarske stabilnosti rezonantne i nerezonantne, nelinearne torzione oscilacije reduktora sa dva stepena slobode kretanja

Mašinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

1987

Njerš Jožef

Đukić dr Đorđe
Redovni profesor

MagistraturaEkstremalni varijacioni principi sa primenama u mehanici

Mašinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

1991

Radomirović Dragi

Đukić dr Đorđe
Redovni profesor

MagistraturaPrimena Hamilton-Jakobijeve teoreme u teoriji poremećaja i optimalnog upravljanja

Mašinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

1992

Antonić Života

Kopić dr Đorđe
Redovni profesor

DoktoratOcena kočne efikasnosti i otpora kretanja voza primenom apsolutno elastičnog centralnog sudara voza sa virtualnim masama, Fakultet tehničkih nauka,Novi Sad, 2004.

Saobraćajno inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2004

Tanackov Ilija

Kopić dr Đorđe
Redovni profesor

MagistraturaSimulacioni model koordinacije rada pneumatskih i elektrodinamičke kočnice lokomotive serije 441 na primeru teretnog voza.

Saobraćajno inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

1999

Tanackov Ilija

Kopić dr Đorđe
Redovni profesor

DoktoratIstraživanje uticaja mase i brzine šnskih vozila na vrednost otpora od krivine

Saobraćajno inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2006

Tepić Jovan

Kopić dr Đorđe
Redovni profesor

MagistraturaRazvoj metodologije povišenja nivoa bezbednosti prevoza opasnih materija u železničkom saobraćaju.

Saobraćajno inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2004

Dimovski – Poturica Anita

Kopić dr Đorđe
Redovni profesor

MagistraturaIstraživanje ponašanja vučne sile pri prolasku šinskih vozila kroz krivinu

Saobraćajno inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2005

Tepić Jovan

Lađinović dr Đorđe
Redovni profesor

MagistraturaNelinearna statička seizmička analiza višespratnih okvira

Građevinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2010

Ćosić Mladen

Lađinović dr Đorđe
Redovni profesor

DoktoratA contribution to more reliable definition of design spectra in the north-western Balkan

Građevinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2013

Bulajić Borko

Lađinović dr Đorđe
Redovni profesor

DoktoratAnaliza i procena seizmičkih performansi grednih armiranobetonsih mostova

Građevinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2014

Andrija Rašeta

Uzelac dr Đorđe
Redovni profesor

DoktoratOptimizacina upravljanja održavanjem autoputeva, sa primerom autoputa E-75, deonica Novi Sad - Beograd

Građevinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2007

Radović Nebojša

Vukelić dr Đorđe
Docent

DoktoratIspitivanje svojstava Co-Cr legure za izradu zubnih nadoknada primenom naprednih proizvodnih RE/CAD/CAM tehnologija

Stomatološke nauke i mašinsko inženjerstvo

Stomatološki fakultet u Pančevu

2012

Ana Lapčević

Časnji dr Ferenc
Redovni profesor

DoktoratUticaj šeme pogona na podužne oscilacije teretnih motornih vozila

Mašinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2005

Šakota Željko

Časnji dr Ferenc
Redovni profesor

MagistraturaSinteza planetarnih prenosnika sa tri stepeni slobode kretanja

Mašinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

1996

Bilandžija Goran

Časnji dr Ferenc
Redovni profesor

MagistraturaPrilog kinematskoj analizi sistema za upravljanje i oslanjanje automobila

Mašinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2001

Poznanović Nenad

Časnji dr Ferenc
Redovni profesor

MagistraturaIdentifikacija glavnih izvora buke motornih vozila

Mašinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2003

Radisavljević Miloš

Časnji dr Ferenc
Redovni profesor

MagistraturaRazvoj koncepta automatizovanog sistema za promenu stepeni prenosa menjača motornih vozila

Mašinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2004

Rajić Tanasije

Časnji dr Ferenc
Redovni profesor

MagistraturaPrimena teorije neuronskih mreža za modeliranje dinamičkog ponašanja amortizera motornih vozila

Mašinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2005

Stojić Boris

Časnji dr Ferenc
Redovni profesor

MagistraturaIstraživanje uticaja vibroakustičkih materijala na akustički komfor vozila

Mašinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2005

Milinković-Pantelić Zorica

Časnji dr Ferenc
Redovni profesor

MagistraturaUticaj klimatizacije na toplotni komfor u putničkom automobilu

Mašinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2006

Ružić Dragan

Časnji dr Ferenc
Redovni profesor

MagistraturaPoboljšanje kontrole kočnica na tehničkom pregledu vozila u Bosni i Hercegovini

Mašinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2007

Bogilović Halid

Kulić dr Filip
Redovni profesor

DoktoratPrimena metoda veštačke inteligencije u realizaciji nadzorno upravLjačkih sistema stambenih i poslovnih objekata

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2009

Velimir Čongradac

Kulić dr Filip
Redovni profesor

MagistraturaPrimena support vector maachines u predikciji potrošnje električne energije

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2006

Živković Sonja

Kulić dr Filip
Redovni profesor

DoktoratDetekcija kvarova tipa slomLjene šipke kod asinhronih motora primenom metoda računarske inteligencije

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2012

Dragan Matić

Kulić dr Filip
Redovni profesor

MagistraturaPrimena metoda veštačke inteligencije u upravljanju elektromotornim pogonima

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2008

Matić Dragan

Kulić dr Filip
Redovni profesor

MagistraturaPraktična rešenja nadzorno upravljačkih sistema i komunikacija u postrojenjima procesne industrije

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2008

Perica nikolić

Kulić dr Filip
Redovni profesor

MagistraturaUpravljanje elektromotornim pogonima sa asinhronim motorom primenom rasplinute logike

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2008

Ljub?mir Fr?ncuski

Kulić dr Filip
Redovni profesor

MagistraturaRealizacija integralnih nadzorno upravljačkih sistema energetskih postrojenja u procesnoj industriji

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo i mašinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2008

Veroslav Janković

Kulić dr Filip
Redovni profesor

MagistraturaUpravljanje energijom u industrijskim termoenergetskim postrojenjima

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo i mašinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2010

Miroslav Kljajić

Kulić dr Filip
Redovni profesor

MagistraturaPrimena inteligentnih metoda u upravljanju vektorski kontrolisanim elektromotornim pogonima

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2010

Velibor Rajić

Anđelić dr Goran
Docent

DoktoratKorporaciono upravljanje-iskustva korporacija u Vojvodini i izgledi za dalji razvoj

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

Fakultet tehničkih nauka

Radović Milica

Anđelić dr Goran
Docent

MagistraturaMeđunarodni monetarni fond-uloga u rešavanju kriza i moguća reforma

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

Fakultet tehničkih nauka

Nedeljković Milutin

Anđelić dr Goran
Docent

MagistraturaRazvoj modela privatizacije u uslovima tranzicije

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

Fakultet tehničkih nauka

Radišić Slobodan

Anđelić dr Goran
Docent

MagistraturaOptimizacija investiciconog portfolia kompanija za osiguranje u Republici Srbiji

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

Fakultet tehničkih nauka

2011

Kiš Branislava

Anđelić dr Goran
Docent

MagistraturaStrategije upravljanja aktivom i pasivom poslovnih banaka u funkciji održavanja stabilnosti industrijskih sistema

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

Fakultet tehničkih nauka

Borišev Dušan

Anđelić dr Goran
Docent

MagistraturaUticaj operativnog i finansijskog lizinga na tržište osiguranja motornih vozila u Republici Srbiji

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

Fakultet tehničkih nauka

Majtan Maja

Anđelić dr Goran
Docent

MagistraturaProcena uticaja faktora okruženja na međunarodnu konkurentnost malih i srednjih preduzeća u Republici Srbiji

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

Fakultet tehničkih nauka

Nikić Danica

Anđelić dr Goran
Docent

MagistraturaImplikacije berzanskih oscilacija na poslovanje i vrendost imovine investicionih fondova u Republici Srbiji

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

Fakultet tehničkih nauka

Simić Aleksandar

Anđelić dr Goran
Docent

MagistraturaDruštveno odgovorno investiranje u sportske objekte

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

Fakultet tehničkih nauka

2010

Bolesnikov Minja

Stojanović dr Goran
Vanredni profesor

DoktoratDoprinos analizi strukturnih, električnih i optičkih svojstava debeloslojnih NTC termistora

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2010

Savić Slavica

Stojanović dr Goran
Vanredni profesor

MagistraturaPoređenje električnih performansi integrisanih induktora na silicijumskoj podlozi

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2008

Marić Andrea

Stojanović dr Goran
Vanredni profesor

MagistraturaRazvoj senzora za primjene u savremenoj poljoprivredi i zaštiti životne sredine

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Elektrotehnički fakultet

2010

Mirjana Maksimović

Stojanović dr Goran
Vanredni profesor

MagistraturaDC UPS sa korektorom faktora snage kao optimalno rešenje za neprekidno napajanje uređaja IT

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2011

Dragana Petrović (rođ. Titelac)

Stojiljković Goran

MagistraturaVarijabilnost D2S1338 i D19S433 mikrosatelitskoh lokusa deoksiribonukleinske kiseline u uzorku stanovništva Vojvodine

Medicinske nauke

Medicinski fakultet u Novom Sadu

2009

Miljen Maletin

Šimunović dr Goran
Gostujući profesor

MagistraturaPriprema i vrednovanje projekata izgradnje distributivnih gasovoda

Mašinsko inženjerstvo

Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu

2010

Čizmar, A.

Šimunović dr Goran
Gostujući profesor

MagistraturaModeliranje hrapavosti obrađene površine i analiza tehnološkog vremena

Mašinsko inženjerstvo

Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu

2012

Balentić, D.

Švenda dr Goran
Redovni profesor

MagistraturaUnapređeni matematički model za regulaciju napona u radijalnim distributivnim mrežama

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2007

Radojica Bibić

Ostojić dr Gordana
Vanredni profesor

DoktoratUNAPREĐENJE PROCESA UPRAVLJANJA NAFTNO-GASNIM SISTEMIMA

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

Fakultet tehničkih nauka

2013

Gordana Gajić

Vojvodić dr Gradimir
Redovni profesor

DoktoratPotpunost, funkcionalna potpunost i relativna potpunost.

Matematičke nauke

Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu

2000

Jovanka Pantović

Vojvodić dr Gradimir
Redovni profesor

MagistraturaO mreži klonova hiperoperacija

Matematičke nauke

Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu

2001

Biljana Rodić

Ličen dr Hotimir
Redovni profesor

MagistraturaRazvoj metodologije i ispitnog uređaja za proveru ispravnosti amortizera motornih vozila primenom koncepta virtualnih prototipova, magistarska teza, FTN, Novi Sad, 2000.

Mašinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2000

Ninoslav Zuber

Ličen dr Hotimir
Redovni profesor

DoktoratDinamički model kao osnova za proračun elemenata mehanizama pogona dizanja dizalice prema konceptu pogonske čvrstoće, doktorska disertacija, FTN, Novi Sad, 2007.

Mašinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2007

Rastislav Šostakov

Ličen dr Hotimir
Redovni profesor

MagistraturaAnaliza naponsko defermacijskog stanja tornja remontnog postrojenja CARDWELL II KB 210A, magistarska teza, FTN, Novi Sad, 2002.

Arhitektura

Fakultet tehničkih nauka

2002

Milenko Stašević

Ćosić dr Ilija
Redovni profesor

DoktoratRazvoj ekspertnog prilaza za projektovanje i izbor sistema za rukovanje materijalom u procesima rada industrijskih sistema

Mašinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

1996

Milan Pavlović

Ćosić dr Ilija
Redovni profesor

MagistraturaIstraživanje mogućnosti proizvodnje i definisanje optimalnog modela proizvodnog procesa izrade monoblok točkova

Mašinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

1992

Darko Petrović

Ćosić dr Ilija
Redovni profesor

DoktoratIstraživanje uticaja izbora varijante proizvodnih struktura na stepen složenosti i stepen fleksibilnosti industrijskih sistema

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

Fakultet tehničkih nauka

1998

Rado Maksimović

Ćosić dr Ilija
Redovni profesor

MagistraturaPrilog razvoju efektivnih proizvodnih sistema na principima sposobnosti održanja separatne egzistencije, magistarska teza, Univerzitet u Banja Luci, Banja Luka,

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

Fakultet tehničkih nauka

1994

Milan Cvijić

Ćosić dr Ilija
Redovni profesor

DoktoratRazvoj baze znanja za projektovanje tehnoloških postupaka

Mašinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2001

Nikola Radaković

Ćosić dr Ilija
Redovni profesor

MagistraturaRazvoj postupka za dinamičko modeliranje i tehnoekonomsku optimizaciju montažnih sistema, magistarska teza, Novi Sad,

Mašinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

1997

Zoran Anišić

Ćosić dr Ilija
Redovni profesor

DoktoratPrilog razvoju efektivne organizacione strukture složenih procesnih industrijskih sistema, doktorska disertacija

Mašinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2002

Mile Lovre

Ćosić dr Ilija
Redovni profesor

MagistraturaRazvoj inteligentne metode za ocenu stepena pogodnosti predmeta rada u montaži

Mašinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

1998

Zvonimir Bukta

Ćosić dr Ilija
Redovni profesor

DoktoratPrilog razvoju efektivne organizacije strukture Srpske Pravoslavne Crkve

Organizacione nauke

Fakultet tehničkih nauka

2003

Božo Sovilj

Ćosić dr Ilija
Redovni profesor

MagistraturaRazvoj modela za identifikaciju i procenu rizika proizvodnih sistema primenom teorije fuzzy skupova i fuzzy logike

Mašinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

1998

Sava Bogičević

Ćosić dr Ilija
Redovni profesor

DoktoratPrilog razvoju sistema spremnosti za promene u nestabilnim uslovima

Organizacione nauke

Fakultet tehničkih nauka

2003

Leposava Grubić-Nešić

Ćosić dr Ilija
Redovni profesor

MagistraturaRazvoj postupaka za povećanje pogodnosti proizvoda za montažu

Mašinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

1999

Nedeljko Sredić

Ćosić dr Ilija
Redovni profesor

DoktoratPrilog istraživanju osnovnih uticajnih veličina na razvoj efikasnog sistema rukovođenja u industrijskim preduzećima

Organizacione nauke

Fakultet tehničkih nauka

2004

Simeun Čuturić

Ćosić dr Ilija
Redovni profesor

MagistraturaRazvoj ekspertnog sistema za ocenu spremnosti preduzeća za integralni razvoj proizvoda

Mašinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

1999

Dejan Arsenijević

Ćosić dr Ilija
Redovni profesor

DoktoratPrilog istraživanju uslova za razvoj opšteg modela efektivnih procesa rada u sistem inženjeringu

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

Fakultet tehničkih nauka

2004

Aleksandar Jankulović

Ćosić dr Ilija
Redovni profesor

MagistraturaIstraživanje uslova za primenu modularnog prilaza u projektovanju i izradi autobusa, magistarska teza

Mašinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

1999

Saša Igić

Ćosić dr Ilija
Redovni profesor

DoktoratLEAN koncept u efektivnim proizvodnim sistemima, doktorska disertacija

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

Fakultet tehničkih nauka

2005

Ranko Božičković

Ćosić dr Ilija
Redovni profesor

MagistraturaIstraživanje postupaka za upravljanje podacima o proizvodima

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

Fakultet tehničkih nauka

1999

Ratko Dakić

Ćosić dr Ilija
Redovni profesor

DoktoratIzbor strategije za upravljanje krajem životnog ciklusa proizvoda

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

Fakultet tehničkih nauka

2005

Nedeljko Sredić

Ćosić dr Ilija
Redovni profesor

MagistraturaRazvoj integralnog prilaza u projektovanju fleksibilnih montažnih sistema

Mašinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

1999

Momčilo Simić

Ćosić dr Ilija
Redovni profesor

DoktoratIntelektualni kapital strategijskih procesa industrijskih sistema

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

Fakultet tehničkih nauka

2007

Vilmoš Tot

Ćosić dr Ilija
Redovni profesor

MagistraturaRazvoj modela organizacione i upravljačke strukture malih preduzeća, magistarska teza

Mašinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

1999

Vojin Mitrović

Ćosić dr Ilija
Redovni profesor

DoktoratDruštvene promene i inženjerska profesija

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

Fakultet tehničkih nauka

2008

Smiljana Mirkov

Ćosić dr Ilija
Redovni profesor

MagistraturaUticaj studije rada na menadžerske odluke, magistarska teza, ECPD

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

Fakultet tehničkih nauka

1999

Todor Balaš

Ćosić dr Ilija
Redovni profesor

MagistraturaRazvoj postupka za određivanje efekata u proizvodnim strukturama oblikovanim na osnovama grupne tehnologije, magistarska teza

Mašinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2000

Aleksandar Maksimović

Ćosić dr Ilija
Redovni profesor

DoktoratRazvoj podela za restruktuiranje javnih preduzeća – sa posebnim osvrtom na preduzeću za proizvodnju i distribuciju toplotne energije

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

Fakultet tehničkih nauka

2008

Petar Zagorčić

Ćosić dr Ilija
Redovni profesor

MagistraturaIstraživanje uslova razvoja i uvođenja sistema kvaliteta u obrazovnoj delatnosti sa posebnim osvrtom na srednje obrazovanje

Mašinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2001

Indijana Putar-Kramarić

Ćosić dr Ilija
Redovni profesor

MagistraturaRazvoj modela organizacione strukture i tokova informacija malog preduzeća u uslovima primene standarda ISO 9000, magistarska teza

Mašinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2001

Mile Dragić

Ćosić dr Ilija
Redovni profesor

DoktoratPrilog razvoju opšteg modela uspostavljanjua industrijskih klastera

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

Fakultet tehničkih nauka

2010

Slobodan Morača

Ćosić dr Ilija
Redovni profesor

MagistraturaModeliranje kao podloga za projektovanje i rekonfiguraciju proizvodnih sistema

Mašinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2004

Bojan Lalić

Ćosić dr Ilija
Redovni profesor

DoktoratPrilog istraživanju uslova za razvoj inteligentnih preduzeća

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

Fakultet tehničkih nauka

2011

Bojan Lalić

Ćosić dr Ilija
Redovni profesor

MagistraturaPrilog razvoju opšteg modela integracije procesa u preduzeću, magistarska teza

Mašinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2005

Slobodan Morača

Ćosić dr Ilija
Redovni profesor

MagistraturaPrilog istraživanju profila menadžera za 21. vek

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

Fakultet tehničkih nauka

2005

Tatjana Savić-Šikoparija

Ćosić dr Ilija
Redovni profesor

DoktoratIstraživanje karakteristika menadžera u obrazovnim institucijama i njihov uticaj na kvalitet

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

Fakultet tehničkih nauka

2012

Snežana Jokić

Ćosić dr Ilija
Redovni profesor

MagistraturaPrilog automatizaciji postupaka projektovanja tehnoloških montažnih sistema

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

Fakultet tehničkih nauka

2006

Vukica Jovanović

Ćosić dr Ilija
Redovni profesor

DoktoratIstraživanje uticaja inovacija na tehnološki razvoj preduzeća sa aspekta zaposlenih

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

Fakultet tehničkih nauka

2008

Marko Carić

Ćosić dr Ilija
Redovni profesor

MagistraturaPrilog razvoju modela donošenja odluka u organizaciji

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

Fakultet tehničkih nauka

2006

Snežana Kirin

Ćosić dr Ilija
Redovni profesor

DoktoratPrilog razvoju sistema za demontažu proizvoda u skladu sa usvojenom strategijom za upravljanje proizvodima na kraju životnog veka

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

Fakultet tehničkih nauka

2009

Milovan Lazarević

Ćosić dr Ilija
Redovni profesor

MagistraturaRazvoj opšteg modela postupaka rada za različite vrste proizvoda

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

Fakultet tehničkih nauka

2006

Nenad Simenunović

Ćosić dr Ilija
Redovni profesor

DoktoratRazvoj modela za određivanje strategijske pozicije preduzeća

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

Fakultet tehničkih nauka

2009

Jelena Borocki

Ćosić dr Ilija
Redovni profesor

MagistraturaPrilog razvoju sistema za demontažu proizvoda u skladu sa usvojenom strategijom za upravljanje proizvodima na kraju životnog veka

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

Fakultet tehničkih nauka

2006

Milovan Lazarević

Ćosić dr Ilija
Redovni profesor

DoktoratUticaj rizika osiguranja na rizike osiguravajućeg društva

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

Fakultet tehničkih nauka

2010

Mirjana Obradović

Ćosić dr Ilija
Redovni profesor

MagistraturaRazvoj modela odnosa sa javnošću na internetu u obrazovnim institucijama

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

Fakultet tehničkih nauka

2007

Danijela Lalić

Ćosić dr Ilija
Redovni profesor

DoktoratRazvoj sistemske nefinansijske podrške malim i srednjim preduzećima i preduzetništvu u Srbiji

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

Fakultet tehničkih nauka

2010

Robert Molnar

Ćosić dr Ilija
Redovni profesor

MagistraturaRazvoj modela za određivanje strategijske pozicije preduzeća

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

Fakultet tehničkih nauka

1998

Jelena Maletić

Ćosić dr Ilija
Redovni profesor

DoktoratModel uvođenja etiči zasnovanog menadžmenta u visokoobrazovne institucije

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

Fakultet tehničkih nauka

2010

Mladen Pečujlija

Ćosić dr Ilija
Redovni profesor

MagistraturaOrganizacione, individualne i kulturne vrednosne dimenzije zaposlenih u lokalnoj samoupravi u Vojvodini

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

Fakultet tehničkih nauka

2007

Marko Ljuan Gaši

Ćosić dr Ilija
Redovni profesor

DoktoratIstraživanje uslova za rad na zadovoljstvo poslom, motivacijom za rad i vrednosne stavove zaposlenih u sistemim

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

Fakultet tehničkih nauka

2010

Velibor Ivanišević

Ćosić dr Ilija
Redovni profesor

MagistraturaAnaliza modela investiranja u stambenu izgradnju u Novom Sadu

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

Fakultet tehničkih nauka

2007

Ranko Bojanić

Ćosić dr Ilija
Redovni profesor

DoktoratUpravljanje rizicima pri odlučivanju u savremenim industrijskim sistemima

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

Fakultet tehničkih nauka

2011

Snežana Kirin

Ćosić dr Ilija
Redovni profesor

MagistraturaRazvoj modela za procenu uspešnosti zaposlenih u radnim sistemima

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

Fakultet tehničkih nauka

2007

Perica Višnjevčanin

Ćosić dr Ilija
Redovni profesor

DoktoratMenadžersko odlučivanje u industrijskim sistemima u uslovima rastuće neodređenosti i povećanog rizika u poslovanju

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

Fakultet tehničkih nauka

2011

Slavica Mitrović

Ćosić dr Ilija
Redovni profesor

MagistraturaAnaliza uloge OFFSHORE kompanija u globalnim privrednim tokovima

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

Fakultet tehničkih nauka

2007

Nenad Mačvanin

Ćosić dr Ilija
Redovni profesor

DoktoratOrganizacione vrednosti zaposlenih i njihov uticaj na tokove investiranja

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

Fakultet tehničkih nauka

2012

Ljuan Marko Gaši

Ćosić dr Ilija
Redovni profesor

MagistraturaRazvoj modela efektivnog vođenja preduzeća u nastalim uslovima privređivanja

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

Fakultet tehničkih nauka

2007

Slavica Mitrović

Ćosić dr Ilija
Redovni profesor

DoktoratIstraživanje uslova za primenu metoda i tehnika operacionog menadžmenta u uslužnim sistemima

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

Fakultet tehničkih nauka

2012

Nenad Simeunović

Ćosić dr Ilija
Redovni profesor

MagistraturaPouzdanost motivacije učesnika predavača na FTN-u i ocena njihovog rada od strane studenata

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

Fakultet tehničkih nauka

2007

Mladen Pečujlija

Ćosić dr Ilija
Redovni profesor

MagistraturaIstraživanje uslova za razvoj integrisanog modela planiranja i analize poslovnh procesa u industrijskom preduzeću

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

Fakultet tehničkih nauka

2008

Andreja Ivanišević

Ćosić dr Ilija
Redovni profesor

DoktoratUticaj koriupcije na radne karakteristike izlazne veličine proizvodnih i uslužnih sistema

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

Fakultet tehničkih nauka

2012

Nenad Simić

Ćosić dr Ilija
Redovni profesor

MagistraturaRazvoj modela za upravljanje krizom u malim preduzećima

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

Fakultet tehničkih nauka

2008

Vlado Medaković

Ćosić dr Ilija
Redovni profesor

MagistraturaPrilog istraživanja motivacije za rad kao osnova upravljanja ljudskim resursima

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

Fakultet tehničkih nauka

2008

Dragiša Delić

Ćosić dr Ilija
Redovni profesor

MagistraturaAnaliza komunikacionih aspekata menadžmenta ideja

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

Fakultet tehničkih nauka

2009

Petar Vrgović

Ćosić dr Ilija
Redovni profesor

MagistraturaJedan koncept razvoja informaciono-komunikacionih tehnologija velikih poslovnih sistema

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

Fakultet tehničkih nauka

2009

Mićo Vujinović

Ćosić dr Ilija
Redovni profesor

MagistraturaIstraživanje uslova za primenu Z Score modela za kreditiranje malih i srednjih preduzeća u zemljama u tranziciji

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

Fakultet tehničkih nauka

2009

Vladimir Čolić

Ćosić dr Ilija
Redovni profesor

MagistraturaRazvoj modela zaštite intelektualnog kapitala u poslovnom sistemu

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

Fakultet tehničkih nauka

2010

Dušan Aleksić

Ćosić dr Ilija
Redovni profesor

MagistraturaIstraživanje mogućnosti primene koncepta "masovne proizvodnje prema individualnim zahtevima kupca"

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

Fakultet tehničkih nauka

2010

Nikola Suzić

Ćosić dr Ilija
Redovni profesor

MagistraturaUticaj reosiguranja na razvoj industrije osiguranja

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

Fakultet tehničkih nauka

2010

Marijana Lemić Saramandić

Tanackov dr Ilija
Redovni profesor

DoktoratRazvoj modela za vrednovanje načina upravljanja železničkom infrastrukturom

Saobraćajno inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2010

Stojić Gordan

Tanackov dr Ilija
Redovni profesor

MagistraturaElementi održavanja autoputa E75 i ekologije u oceni ekonomske opravdanosti uvođenja multimodalne tehnologije A nakoridoru Xc u Srbiji

Saobraćajno inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

Dejan Aleksić

Beker dr Ivan
Vanredni profesor

MagistraturaRazvoj baze podataka za upravljanje procesima podmazivanja

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

Fakultet tehničkih nauka

2005

Dragan Jović

Beker dr Ivan
Vanredni profesor

MagistraturaUnapređenje uspešnosti procesa održavanja u organizacijama za održavanje složenih tehničkih sistema kod kojih se zahteva visok nivo pouzdanosti

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

Fakultet tehničkih nauka

2013

Igor Kesić

Klinar dr Ivan
Redovni profesor

MagistraturaRazvoj dijagnostike agregata gasni motor-kompresor u NIS-GAS

Mašinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2002

Bošnjaković Srđan

Klinar dr Ivan
Redovni profesor

MagistraturaUticaj obrade cilindra na neke tehno-eksploatacione karakteristike dizel motora

Mašinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2001

Vrač Damir

Klinar dr Ivan
Redovni profesor

MagistraturaRazvoj modela upravljanja procesima podmazivanja

Mašinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2000

Stoilković Mile

Luković dr Ivan
Redovni profesor

DoktoratAutomatizovani razvoj prototipova aplikacija informacionog sistema, učešće u mentorstvu

Računarske nauke

Fakultet tehničkih nauka

2001

Govedarica Miro

Luković dr Ivan
Redovni profesor

MagistraturaJedan SQL generator implementacionog opisa šeme baze podataka CASE alata

Računarske nauke

Fakultet tehničkih nauka

2006

Aleksić Slavica

Luković dr Ivan
Redovni profesor

DoktoratJedan pristup generisanju izvršnih softverskih specifikacija informacionog sistema

Računarske nauke

Fakultet tehničkih nauka

2010

Banović Jelena

Luković dr Ivan
Redovni profesor

MagistraturaSpecifikacija vizuelnih atributa i struktura poslovnih aplikacija u alatu IIS*Case

Računarske nauke

Fakultet tehničkih nauka

2008

Popović Aleksandar

Luković dr Ivan
Redovni profesor

DoktoratMetode transformacija šema baza podataka u obezbeđenju reinženjeringa informacionih sistema

Računarske nauke

Fakultet tehničkih nauka

2013

Aleksić Slavica

Luković dr Ivan
Redovni profesor

MagistraturaSpecifikacija regularnih izraza i funkcija u alatu IIS*Case

Računarske nauke

Fakultet tehničkih nauka

2010

Mostić Jovo

Luković dr Ivan
Redovni profesor

DoktoratDomenski orijentisani jezici za formalnu specifikaciju dokumenata i različite vizuelne interpretacije

Računarske nauke

Fakultet tehničkih nauka

2013

Đukić Verislav

Luković dr Ivan
Redovni profesor

DoktoratJedan pristup specificiranju izvršnih modela aplikacija informacionog sistema

Računarske nauke

Prirodno - matematički fakultet

2013

Popović Aleksandar

Luković dr Ivan
Redovni profesor

DoktoratIstraživanje problema konsolidacije podšema baze podataka, učešće u mentorstvu

Računarske nauke

Ekonomski fakultet u Subotici

2003

Ristić Sonja

Župunski dr Ivan
Redovni profesor

DoktoratPrilog razvoju etalona faznog ugla, doktorska disertacija

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2004

Mitrović Zoran

Župunski dr Ivan
Redovni profesor

DoktoratKompenzacija frekvencijski zavisne sistematske greške "Time Division" množača u preciznom mernom pretvaraču električne snage

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2004

Jovanović Ljubiša

Župunski dr Ivan
Redovni profesor

MagistraturaPoređenje dva naizmenična signala

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

1990

Avramov Svetlana

Župunski dr Ivan
Redovni profesor

MagistraturaKalibrator faktora snage

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

1995

Holiček Laslo

Kovačić dr Ivana
Redovni profesor

DoktoratSlobodne i prinudne oscilacije nekonzervativnih sistema sa restitucionom silom necelog stepena

Tehničko - tehnološke

Fakultet tehničkih nauka

2011

Zvonko Rakarić

Kopač dr Janez
Gostujući profesor

DoktoratModeling and characterization of sustainable cryogenic machining

Mašinsko inženjerstvo

Univerza v Ljubljani

2010

Pušavec Franci

Kopač dr Janez
Gostujući profesor

DoktoratHigh-pressure cooling assistance in machining of hard-to-machine materials

Mašinsko inženjerstvo

Univerza v Ljubljani

2009

Kramar Davorin

Kopač dr Janez
Gostujući profesor

DoktoratDesign of centreless grinding system parameters

Metalurško inženjerstvo

Univerza v Ljubljani

2007

Krajnik Peter

Hodolič dr Janko
Redovni profesor

DoktoratPovećanje tačnosti merenja numerički upravljanih mernih mašina

Mašinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2004

Stević Miodrag

Hodolič dr Janko
Redovni profesor

MagistraturaPrilog razvoju procesora merno-kontrolnih zahvata u kompleksnom sistemu za automatizovano programiranje fleksibilnih tehnoloških sistema za obradu rotacionih delova

Mašinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

1991

Vasić Siniša

Hodolič dr Janko
Redovni profesor

DoktoratRazvoj sistema za projektovanje i optimizaciju konstrukcije pribora

Mašinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2010

Vukelić Đorđe

Hodolič dr Janko
Redovni profesor

MagistraturaProvera parametara kvaliteta numerički upravljanih mernih mašina

Mašinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

1999

Stević Miodrag

Hodolič dr Janko
Redovni profesor

DoktoratRazvoj modela za vrednovanje kvaliteta primjenom fazi logike i fazi skupova

Mašinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2008

Mirković Marko

Hodolič dr Janko
Redovni profesor

MagistraturaPrilog integraciji CAD sistema u eksperimentalni sistem za simultano projektovanje na bazi step modela proizvoda,

Mašinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2002

Lužanin Ognjan

Hodolič dr Janko
Redovni profesor

MagistraturaPrilog razvoju sistema za nadzor alata u automatskim fleksibilnim tehnološkim strukturama

Mašinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2002

Antić Aco

Hodolič dr Janko
Redovni profesor

MagistraturaRazvoj eksperimentalnog sistema za reverzibilno inžinjersko projektovanje složenih površina

Mašinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2004

Budak Igor

Hodolič dr Janko
Redovni profesor

MagistraturaRazvoj sistema za automatizovano projektovanje modularnih pribora

Mašinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2005

Vukelić Đorđe

Hodolič dr Janko
Redovni profesor

MagistraturaVišekriterijumska analiza opterećenja životne sredine

Inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu

Fakultet tehničkih nauka

2009

Agarski Boris

Atanacković-Jeličić dr Jelena
Vanredni profesor

DoktoratPluralizam arhitektonskih identiteta na prelazu iz XX u XXI vek

Arhitektura

Fakultet tehničkih nauka

2014

Ivana Miškeljin

Kiurski dr Jelena
Redovni profesor

DoktoratModel distribucije rezidua hazardnih teških metala izmedju čvrste i tečne faze

Inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu

Fakultet tehničkih nauka

2011

Snežana (Momčilo) Aksentijević

Kiurski dr Jelena
Redovni profesor

MagistraturaStarenje keramičkog crepa

Inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu

Fakultet tehničkih nauka

2007

Fazekaš Agneš

Radonić dr Jelena
Docent

DoktoratUticaj sezonskih varijacija na prostornu distribuciju i koncentracioni nivo policikličnih aromatičnih ugljovodonika u ambijentalnom vazduhu

Inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu

Fakultet tehničkih nauka

2013

Nataša Jovčić

Todorović dr Jelena
Vanredni profesor

Doktorat„Analitičke razlike fizičkih i virtuelnih manifestovanja prostora u umetnosti“

Teorija umetnosti i mediji

Univerzitet umetnosti u Beogradu

2010

Milica Bajić

Todorović dr Jelena
Vanredni profesor

Magistratura„Patrijarh Arsenije IV Jovanović Šakabenta i crkvena umetnost na području Karlovačke mitropolije 40-tih godina XVIII veka“.

Istorijske i arheološke nauke

Filozofski fakultet

2007

Katarina Vasić

Todorović dr Jelena
Vanredni profesor

DoktoratUnutrašnji pejzaži

Scenski dizajn

Univerzitet umetnosti u Beogradu

2012

Sonja Žugić

Filipović dr Jovan
Redovni profesor

DoktoratOpšti organizacioni model agencije za lekove u infrastrukturi kvaliteta

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

Fakultet organizacionih nauka

2012

Gordana Pejović

Filipović dr Jovan
Redovni profesor

DoktoratPrilog razvoju modela standardizacije terminologije u organizaciji

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

Fakultet organizacionih nauka

2012

Gordana Jakić

Filipović dr Jovan
Redovni profesor

DoktoratPodizanje nivoa kvaliteta zdravstvenih poslovnih sistema

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

Fakultet organizacionih nauka

2012

Aleksandra Živaljević

Petrović dr Jovan
Vanredni profesor

DoktoratModel planiranja razvoja distribuirane kogeneracije i njene integracije u regionalni energetski sistem

Mašinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2011

Branka Gvozdenac

Petrović dr Jovan
Vanredni profesor

MagistraturaNumerički simulator parnog kotla TGME464/S u softverskom alatu VIEW6000

Mašinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2010

Slobodan Stefanović

Tepić dr Jovan
Vanredni profesor

DoktoratMODEL ZA UPRAVLJANJE TOKOVIMA ROBE U TRANSPORTNO-SKLADIŠNIM PROCESIMA

Saobraćajno inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2013

SINIŠA SREMAC

Tepić dr Jovan
Vanredni profesor

MagistraturaISTRAŽIVANJE RASPOLOŽIVOSTI RADA LOKOMOTIVA SERIJE 661

Saobraćajno inženjerstvo i mašinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2013

VOJISLAV VUKADINOVIĆ

Tepić dr Jovan
Vanredni profesor

DoktoratMULTIDISCIPLINARNI RAZVOJ ELEMENATA REGALA FLEKSIBILNOG SKLADIŠNOG KONCEPTA TRANSPORTNO-LOGISTIČKIH SISTEMA

Saobraćajno inženjerstvo i mašinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2014

Mirko Đelošević

Vladić dr Jovan
Redovni profesor

DoktoratRazvoj postupaka za istraživanje statičkog i dinamičkog ponašanja jednoužnih žičara

Mašinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2007

Pavić Predrag

Vladić dr Jovan
Redovni profesor

DoktoratLogistika i sismulacije tokova materijala kao podloga za optimalan izbor transportno skladišnih sistema

Mašinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2012

Živanić Dragan

Vladić dr Jovan
Redovni profesor

MagistraturaRazvoj kriterijuma za izbor sistema za rukovanje materijalom u uslovima efektivnih proizvodnih sistema (komentor)

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

Fakultet tehničkih nauka

1999

Dudić Slobodan

Vladić dr Jovan
Redovni profesor

DoktoratProračunski modeli nosećih konstrukcija, sa primenom rešenja železničkih vagona za prevoz tereta

Mašinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2013

Brkljač Nikola

Vladić dr Jovan
Redovni profesor

MagistraturaAutomatizacija postupaka za statičku i dinamičku analizu jednoužnih žičara

Mašinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2006

Živanić Dragan

Vladić dr Jovan
Redovni profesor

DoktoratPrilog optimizaciji transporta i istraživanju pouzdanosti elemenata transportne mehanizacije na površinskim kopovima uglja

Mašinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2009

Gajić Anto

Vladić dr Jovan
Redovni profesor

MagistraturaPrilog optimalnom izboru transportne mehanizacije na površinskim kopovima uglja

Mašinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2003

Gajić Anto

Vladić dr Jovan
Redovni profesor

MagistraturaAnaliza i razvoj modela pogonskog mehanizma mašina za pakovanje

Mašinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2007

Vasić Velibor

Vladić dr Jovan
Redovni profesor

MagistraturaIstraživanje dinamičkog ponašanja osobnih žičara sa jednim užetom

Mašinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

1998

Pavić Predrag

Vladić dr Jovan
Redovni profesor

MagistraturaRazvoj analitičko-numeričkih postupaka za određivanje dinamičkog ponašanja liftova

Mašinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2010

Đokić Radomir

Hiel dr Ksenija
Docent

MagistraturaJavni prostori - zizne tacke okupljanja u Novom Sadu

Arhitektura

Fakultet tehničkih nauka

2007

Krkljes Milena

Hiel dr Ksenija
Docent

MagistraturaStambene palate u Vojvođanskim gradovima od baroka do istorizma

Arhitektura

Fakultet tehničkih nauka

2008

Janjušević Bogdan

Nađ dr Laslo
Redovni profesor

MagistraturaModelovanje podešenog pojačavača velike VF snage sa elektronskom cevi u programu "PSPICE"

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

1997

Kostić Srđan

Nađ dr Laslo
Redovni profesor

MagistraturaFazni šum LC oscilatora sa dual-gejt mosfetom, mjerenje i simulacija, magistarska teza, Fakultet tehničkih nauka

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2003

Videnović-Mišić Mirjana

Nađ dr Laslo
Redovni profesor

MagistraturaMikroračunarski sistem za upravljanje hvataljkom u distribuiranoj i kooperativnoj realizaciji robotizovanih zadataka kontaktnog tipa

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2005

Krklješ Damir

Nađ dr Laslo
Redovni profesor

MagistraturaEksterno testiranje površinskih kalemova uređaja za magnetsku rezonansu

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2006

Sovilj Platon

Nađ dr Laslo
Redovni profesor

MagistraturaKonstrukcija i ispitivanje novog tipa taktilnih senzora za realizaciju kontaktnih zadataka, magistarska teza,

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo i mašinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2007

Pavlović Zoran

Grubić-Nešić dr Leposava
Vanredni profesor

DoktoratIstraživanje motivacije i zadovoljstva poslom u organizaciji u uslovima tranzicije

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

Fakultet tehničkih nauka

2009

Milena Nedeljković

Grubić-Nešić dr Leposava
Vanredni profesor

DoktoratUloga ženskog političkog liderstva u razvoju kulture menadžmenta-komparativna studija Švedska- AP Vojvodina

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

Fakultet tehničkih nauka

2009

Vesna Reinders

Grubić-Nešić dr Leposava
Vanredni profesor

MagistraturaOcena performansi učinaka i njihov uticaj na motivaciju zaposlenih

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

Fakultet tehničkih nauka

2009

Vidosav Smiljanić

Grubić-Nešić dr Leposava
Vanredni profesor

DoktoratRazvoj korporativne i lične odgovornosti u industrijskim sitemima

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

Fakultet tehničkih nauka

2010

Ljubica Duđak

Grubić-Nešić dr Leposava
Vanredni profesor

DoktoratModel razvoja ljudskih resursa u funkciji upravljanja performansama

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

Fakultet tehničkih nauka

2011

Sanja Vranješ

Grubić-Nešić dr Leposava
Vanredni profesor

DoktoratIstraživanje indikatora uticaja na pozicioniranje žena u menadžmentu

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

Fakultet tehničkih nauka

2012

Daniela Hristić

Grubić-Nešić dr Leposava
Vanredni profesor

MagistraturaIstraživanje povezanosti sistema vrednosti i otpora promenama u organizaciji

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

Fakultet tehničkih nauka

2009

Jelena Pavlović

Grubić-Nešić dr Leposava
Vanredni profesor

Magistratura Povezanost angažovanosti zaposlenih i motivisanosti za rad

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

Fakultet tehničkih nauka

2010

Mirjana Relić-Bajić

Grubić-Nešić dr Leposava
Vanredni profesor

Magistratura Faktori uspešnosti zaposlenih u prodaji osiguranja

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

Fakultet tehničkih nauka

2008

Nemanja Dinić

Šiđanin dr Leposava
Profesor emeritus

DoktoratOdređivanje opsega procesiranja legiranih ADI materijala

Mašinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2006

Olivera Erić

Šiđanin dr Leposava
Profesor emeritus

DoktoratIstraživanje procesa završne obrade košuljica motora SUS

Mašinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2007

Damir Vrač

Šiđanin dr Leposava
Profesor emeritus

MagistraturaKarakterizacija, osobine i prelazna temperatura legiranih ADI materijala

Mašinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2009

Rajnović Dragan

Šiđanin dr Leposava
Profesor emeritus

MagistraturaTehnologija zavarivanja nodularnog liva elektrolučnim postupcima u zaštitnom gasu

Mašinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2009

Brestovački Lazar

Šiđanin dr Leposava
Profesor emeritus

MagistraturaUticaj mikrotalasnog zračenja na mehaničke karakteristike PMMA biopolimera

Mašinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2009

Baloš Sebastian

Šiđanin dr Leposava
Profesor emeritus

DoktoratNehomogeni dodatni razmaknuti metalni oklop za oklopna vozila

Mašinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2011

Baloš Sebastian

Cvetković dr Ljiljana
Redovni profesor

DoktoratPrednosti generalizovane dijagonalne dominacije

Matematičke nauke

Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu

2010

Vladimir Kostić

Živanov dr Ljiljana
Redovni profesor

DoktoratModelovanje LC mreža u VF opsegu

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2002

Desnica Vladan

Živanov dr Ljiljana
Redovni profesor

MagistraturaModelovanje i optimizacija planarnih debeloslojnih induktora solenoidnog tipa

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

1999

Desnica Vladan

Živanov dr Ljiljana
Redovni profesor

DoktoratOptimizacija monolitnih induktivnih mikrostruktura

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2005

Stojanović Goran

Živanov dr Ljiljana
Redovni profesor

MagistraturaModelovanje i optimizacija monolitnih spiralnih induktora

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2002

Stojanović Goran

Živanov dr Ljiljana
Redovni profesor

DoktoratNove konfiguracije fraktalnih i LH mikrostrip rezonatora

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2006

Crnojević-Bengin Vesna

Živanov dr Ljiljana
Redovni profesor

MagistraturaInduktivni senzor malih pomeraja u dva pravca

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2002

Damnjanović Mirjana

Živanov dr Ljiljana
Redovni profesor

DoktoratProjektovanje, modelovanje i karakterizacija EMI potiskivača

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2006

Damnjanović Mirjana

Šćiban dr Marina
Vanredni profesor

MagistraturaBistrenje vode primenom prirodnog koagulanta iz semena pasulja

Tehnološko inženjerstvo

Tehnološki fakultet u Novom Sadu

2010

Slavica Adamović

Leber dr Marjan
Gostujući profesor

DoktoratVpliv inovacijskega potenciala na razvoj novih izdelkov (radni naziv)

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

Univerza v Mariboru

Emilija Lakičević

Leber dr Marjan
Gostujući profesor

MagistraturaVpliv znanja na inovativnost in produktivnost v industrijskem okolju avtokonfekcije

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

Univerza v Mariboru

Karmen Kostanjšek

Leber dr Marjan
Gostujući profesor

DoktoratUpravljanje sprememb za prestrukturiranje poslovnih procesov v proizvodnji duraplastov s pomočjo generičnega modela

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

Univerza v Mariboru

Gregor Vedenik

Leber dr Marjan
Gostujući profesor

MagistraturaObvladovanje neskladnosti pri razvoju novih izdelkov

Mašinsko inženjerstvo

Univerza v Mariboru

Rizo Ljanić

Lep dr Marjan
Gostujući profesor

MagistraturaIntegracija podatkovnih modelov infrastrukture in javnega potniškega prometa

Saobraćajno inženjerstvo

Republika Slovenija

2004

Pirš Aleksander

Lep dr Marjan
Gostujući profesor

MagistraturaRacionalizacija internih in eksternih stroškov upravljanja vozila z metodo načrtovane vožnje

Saobraćajno inženjerstvo

Republika Slovenija

2007

Polšak Vilibald

Nedeljkov dr Marko
Redovni profesor

DoktoratKonstrukcija Kolomboovih rešenja determinističkih i stohastičkih diferencijalnih jednačina

Matematičke nauke

Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu

2002

Danijela Rajter

Nedeljkov dr Marko
Redovni profesor

MagistraturaNumerička verifikacija singularnih udarnih talasa kod zakona održanja

Matematičke nauke

Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu

2004

Nebojša Dedović

Nedeljkov dr Marko
Redovni profesor

MagistraturaOptimalno upravljanje snabdevanja vodom

Matematičke nauke

Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu

2007

Vladimir Ćurić

Bukurov dr Maša
Vanredni profesor

Magistratura

Mašinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2007

Bikić Siniša

Vojnović dr Matilda
Docent

MagistraturaZnanje i stavovi adoloscenata o epilepsiji

Medicinske nauke

Medicinski fakultet u Novom Sadu

2011

Jajić Slađana

Šraml dr Matjaž
Gostujući profesor

MagistraturaRacionalizacija internih in eksternih stroškov upravljanja vozila z metodo načrtovane vožnje

Saobraćajno inženjerstvo

Republika Slovenija

2007

Polšak Vilibald

Stojaković dr Mila
Redovni profesor

MagistraturaVarijacioni princip u fazi metričkom prostoru

Matematičke nauke

Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu

1995

Ovcin Zoran

Stojaković dr Mila
Redovni profesor

MagistraturaKomparativna analiza statističkih testova podataka dobijenih lećenjem lumbalnog sindroma

Matematičke nauke

Fakultet tehničkih nauka

2009

Miler Vera

Aleksić mr Milan
Redovni profesor

DoktoratZgrada Generalštaba – višemedijska scenska intervencija

Scenski dizajn

Univerzitet umetnosti u Beogradu

2012

Isidora Amidžić

Dimić dr Milan
Redovni profesor

MagistraturaIstraživanje i rešavanje nekih problema sušenja zrnastih materijala

Mašinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2007

Đaković Damir

Dimkić dr Milan
Redovni profesor

DoktoratStarenje bunara u aluvijalnim sredinama različitog stepena oksičnosti

Tehničko tehnološke nauke

Rudarsko-geološki fakultet

Brankica Majkić

Martinov dr Milan
Redovni profesor

DoktoratUticaj raznih postupaka mehaničkog usitnjavanja suve pitome nane na kvalitet dobijene biljne sirovine

Mašinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

Veselinov Branislav

Martinov dr Milan
Redovni profesor

MagistraturaIstraživanje mogućnosti poboljšanja dorade semena sirka metlaša

Mašinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2003

Konstantinović Miodrag

Martinov dr Milan
Redovni profesor

DoktoratUnapređenje pozicioniranja i automatskog upravljanja radnim operacijama poljoprivrednih mašina primenom GPS tehnologije

Mašinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2011

Milan Gavrić

Nikolić dr Milan
Docent

MagistraturaIstraživanje stanja i perspektiva organizacione kulture u preduzećima u Srbiji

Menadžment i biznis

Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin" Zrenjanin

2008

Vukonjanski Jelena

Pavlović dr Milan
Redovni profesor

MagistraturaUticaj rashladnih medijuma na radnu i životnu sredinu

Inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu

Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin" Zrenjanin

2003

Brković Milenko

Pavlović dr Milan
Redovni profesor

MagistraturaMogućnosti primene membranske tehnologije za primenu vode za piće u Zrenjaninu

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin" Zrenjanin

2003

Jovanov Dejan

Rajković dr Milan
Viši naučni saradnik

MagistraturaStatistička mehanika simpliciajlnih kompleksa

Fizičke nauke

FIZIČKI FAKULTET

2009

Slobodan Maletić

Rajković dr Milan
Viši naučni saradnik

MagistraturaProračunska topologija simplicijlanih kompleksa

Matematičke nauke

Matematički fakultet

2008

Danijela Vasiljević

Trivunić dr Milan
Redovni profesor

DoktoratPROCESNO ORIJENTISANA TRANSFORMACIJA GRAĐEVINSKIH PREDUZEĆA

Građevinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2006

Zoran Matijević

Trivunić dr Milan
Redovni profesor

MagistraturaREINŽENJERING GRAĐEVINSKIH PREDUZEĆA VISOKOGRADNJE

Građevinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2004

Zoran Matijević

Trivunić dr Milan
Redovni profesor

DoktoratKoncept performansi i upotrebna vrednost stanova u objektima višeporodičnog stanovnja

Arhitektura

Fakultet tehničkih nauka

2007

Željko Jakšić

Trivunić dr Milan
Redovni profesor

MagistraturaPRIMENA STRATEGIJSKOG BENČMARKINGA U GRAĐEVINARSTVU

Građevinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2007

Jelena Božilović Ristoska

Trivunić dr Milan
Redovni profesor

DoktoratMESTO GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U MENADŽMENTU URBANOG RAZVOJA

Građevinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2011

Aleksandar Jevtić

Trivunić dr Milan
Redovni profesor

MagistraturaUPRAVLJANJE ODRŽAVANJEM GRAĐEVINSKIH OBJEKATA KORIŠĆENJEM BAZE PODATAKA

Građevinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2010

Dijana Dukić

Trivunić dr Milan
Redovni profesor

DoktoratOPTIMIZACIJA ORGANIZACIONE STRUKTURE GRADITELJSKOG PROJEKTA PRIMENOM EKSPERTNOG FAZI SISTEMA

Građevinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2012

Dejan Beljaković

Vidaković dr Milan
Redovni profesor

DoktoratModel adaptivnog sistema za praćenje i predikciju rada distribuiranih softverskih aplikacija

Tehničko - tehnološke

Fakultet tehničkih nauka

2012

Dušan Okanović

Vidaković dr Milan
Redovni profesor

MagistraturaSistem za upravljanje instalacijama Java aplikacija baziran na JMX tehnologiji

Računarske nauke

Fakultet tehničkih nauka

2006

Okanović Dušan

Zeljković dr Milan
Redovni profesor

DoktoratRazvoj programskog sistema za automatizovano projektovanje mašina alatki na bazi paralelnih mehanizama i optimalni izbor njihovih komponenti

Mašinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2008

Tabaković mr Slobodan

Zeljković dr Milan
Redovni profesor

MagistraturaRazvoj sistema za automatizovano modularno projektovanje koncepcionoh rešenja brusilica

Mašinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2001

Požar Atila

Zeljković dr Milan
Redovni profesor

DoktoratSistem za vizuelizaciju radnog prostora mašina alatki u realnom vremenu

Mašinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2008

Milojević mr Zoran

Zeljković dr Milan
Redovni profesor

MagistraturaEksperimentalna i računarska analiza toplotno-elastičnog ponašanja skolopa visokobrzinskog glavnog vretena

Mašinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2007

Živković Aleksandar

Zeljković dr Milan
Redovni profesor

MagistraturaPrilog usavršavanju modula SAPOR-S sistema po principima ekspertnih sistema

Mašinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2007

Zeljković Željko

Zeljković dr Milan
Redovni profesor

MagistraturaRazvoj specijalizovanog programskog sistema za analizu statičkog ponašanja slopa glavnog vretena mašina alatki korišćenjem savremenih softverskih paketa

Mašinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2002

Milojević Zoran

Zeljković dr Milan
Redovni profesor

DoktoratPrepoznavanje stanja pohabanosti alata za obradu rezanjem primenom neuro-fazi klasifikatora

Mašinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2010

Aco Antić

Zeljković dr Milan
Redovni profesor

MagistraturaAnaliza mogućnosti primene pojedinih tipova paralelnih mehanizama u gradnji mašina alatki i razvoj programskog sistema za njihov automatizovani izbor

Mašinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2002

Tabaković Slobodan

Zeljković dr Milan
Redovni profesor

DoktoratRačunarska i eksperimentalna analiza ponašanja kugličnih ležaja za specijalne namene

Mašinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2013

Aleksandar Živković

Zeljković dr Milan
Redovni profesor

MagistraturaRazvoj integralnog automatizovanog sistema za reinženjering složenih geometrijskih oblika primenom tehnike 3D laserskog skeniranja

Mašinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2003

Šaletić Simo

Zeljković dr Milan
Redovni profesor

DoktoratModeliranje dinamičkog ponašanja sistema glavno vreteno-držač alata-alat

Mašinsko inženjerstvo

Univerzitet u Banja Luci

2010

Đorđe Čiča

Zeljković dr Milan
Redovni profesor

MagistraturaRazvoj modela alata za obradu rezanjem prema STEP-NC standardima u integraciji CAD/CAM i CNC

Mašinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2007

Pejić Vlastimir

Zeljković dr Milan
Redovni profesor

MagistraturaEndoproteza zgloba kuka, zamor materijala, CAD, metod konačnih elemenata, eksperimentalno ispitivanje

Mašinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2009

Jovan Grujić

Zeljković dr Milan
Redovni profesor

MagistraturaAnaliza uticaja pojedinih parametara na dinamičko ponašanje sklopa glavnog vretena

Mašinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2009

Rastko Đurić

Zeljković dr Milan
Redovni profesor

MagistraturaAutomatizacija projektovanja i vizuelizacija rada fleksibilnih tehnoloških struktura

Mašinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2010

Aleksandar Košarac

Zeljković dr Milan
Redovni profesor

MagistraturaRazvoj softverskih rešenja za numerički upravljane brusilice za ravno brušenje

Mašinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2010

Milan Petrić

Klašnja dr Mile
Redovni profesor

DoktoratUklanjanje teških metala iz vode piljevinom drveta, celulozom i ligninom

Tehničko - tehnološke

Tehnološki fakultet u Novom Sadu

2002

Marina B. Šćiban

Dragićević-Šešić dr Milena
Redovni profesor

DoktoratUticaj organizacije kulturnih i umetničkih delatnosti na kulturni identitet sela

Kulturološke nauke i komunikologija

Fakultet dramskih umetnosti

1995

Vesna Đukić Dojčinović

Dragićević-Šešić dr Milena
Redovni profesor

MagistraturaKulturološki činioci razvoja seoskog turizma u Jugoslaviji

Kulturološke nauke i komunikologija

1989

Vesna Đukić Dojčinović

Dragićević-Šešić dr Milena
Redovni profesor

DoktoratOrganizaciona rekonstrukcija institucija kulture i umetnosti u tranziciji

Kulturološke nauke i komunikologija

Univerzitet umetnosti u Beogradu

2004

Biljana Ramić

Dragićević-Šešić dr Milena
Redovni profesor

MagistraturaRadio propaganda

Kulturološke nauke i komunikologija

1995

Dragana Čulić

Dragićević-Šešić dr Milena
Redovni profesor

Doktorat

Kulturološke nauke i komunikologija

2004

Stanko Crnobrnja

Dragićević-Šešić dr Milena
Redovni profesor

MagistraturaAlternativno pozorište u Jugoslaviji osamdesetih - ima li alternativna potkultura vlastite, autentične žanrove?

Kulturološke nauke i komunikologija

1995

Filip Mladenović

Dragićević-Šešić dr Milena
Redovni profesor

Doktorat

Kulturološke nauke i komunikologija

2002

Nikola Maričić

Dragićević-Šešić dr Milena
Redovni profesor

MagistraturaPoslovanje marketing agencija u kulturnim delatnostima

Kulturološke nauke i komunikologija

1997

Marija Jeličić

Dragićević-Šešić dr Milena
Redovni profesor

MagistraturaUloga elektronskih sredstava komunikacije u unapređenju muzeološke delatnosti

Kulturološke nauke i komunikologija

1997

Milica Cukić

Dragićević-Šešić dr Milena
Redovni profesor

MagistraturaMuzički video spot u Srbiji devedesetih: estetika filmskog jezika kao nosilac stila neofolk kulture

Kulturološke nauke i komunikologija

1998

Ivana Kronja

Dragićević-Šešić dr Milena
Redovni profesor

MagistraturaKreativna drama - proces dramskog stvaralaštva u Škozorištu - kreativna drama

Kulturološke nauke i komunikologija

1998

Milan Mađarev

Dragićević-Šešić dr Milena
Redovni profesor

MagistraturaSvečanost - scenski rituali i identitet (pozorišna umetnost u Memorijalnom centru Slobodište, Kruševac)

Kulturološke nauke i komunikologija

2000

Zorica Stanković Duković

Dragićević-Šešić dr Milena
Redovni profesor

MagistraturaLitvanska kulturna politika, Moscow School for Social and Economic Sciences

Kulturološke nauke i komunikologija

2000

Egle Rindzeviciute

Dragićević-Šešić dr Milena
Redovni profesor

MagistraturaKulturna politika i kulturni identitet u Crnoj Gori, Dižon, Francuska

Kulturološke nauke i komunikologija

2000

Svetlana Racanović

Dragićević-Šešić dr Milena
Redovni profesor

MagistraturaMogućnosti i dometi sponzorstva u kulturi kao marketinških strategija ustanova kulture i privrednih preduzeća

Kulturološke nauke i komunikologija

2001

Biljana Ramić

Dragićević-Šešić dr Milena
Redovni profesor

MagistraturaPoststrukturalistička materijalistička teorija izvođačkih umetnosti

Kulturološke nauke i komunikologija

2003

Ana Vujanović

Dragićević-Šešić dr Milena
Redovni profesor

MagistraturaHerman Glazer kao kreator kulturne politike i modela kulturnog menadžmenta grada Nirnberga

Kulturološke nauke i komunikologija

2003

Katarina Krželj

Dragićević-Šešić dr Milena
Redovni profesor

MagistraturaNasleđena budućnost: Kulturna i umetnička reutilizacija nepokretne kulturne budućnosti na Balkanu

Kulturološke nauke i komunikologija

2005

Katarina Tojić

Veselinović dr Milomir
Vanredni profesor

DoktoratUticaj elemenata saobraćajne pristupačnosti na mobilnost u prigradskom prevozu putnika

Saobraćajno inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2004

Vladimir Bajagić

Veselinović dr Milomir
Vanredni profesor

MagistraturaUticaj poremećaja intervala na koeficijent iskorišćenja kapaciteta u javnom linijskom prevozu putnika

Saobraćajno inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2003

Dobrić Mladen

Banjanin dr Milorad
Redovni profesor

MagistraturaPRILOG ISTRAŽIVANJU INFORMACIONO-KOMUNIKACIONE INFRASTRUKTURE I STRUKTURE SPOSOBNOSTI PROVAJDERA TRANSPORTNIH USLUGA

Tehničko - tehnološke

Fakultet tehničkih nauka

2008

Drakulić Goran

Banjanin dr Milorad
Redovni profesor

MagistraturaPRILOG ISTRAŽIVANJU ONTOLOGIJA ZA PRIMENU MULTIAGENTNIH SISTEMA U LOGISTIČKIM TOKOVIMA

Tehničko - tehnološke

Fakultet tehničkih nauka

2009

Miladinović Danka

Banjanin dr Milorad
Redovni profesor

MagistraturaPrilog istraživanju primene mreže senzora u optimizaciji tokova u logističkom informaciono-komunikacionom sistemu

Tehničko - tehnološke

Fakultet tehničkih nauka

2009

Dimitrijević Aleksandra

Banjanin dr Milorad
Redovni profesor

MagistraturaFunkcije kompleksnih mreža za primenu e-logistike u servisno orijentisanom inženjeringu

Tehničko - tehnološke

Fakultet tehničkih nauka

2009

Petrović Latinka

Banjanin dr Milorad
Redovni profesor

MagistraturaKolaborativne tehnologije u online komunikaciji poslovnih mreza sa zajednicama praksi CoPs

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

Fakultet tehničkih nauka

2010

Lazarevic Igor

Banjanin dr Milorad
Redovni profesor

MagistraturaIntegrisanje RFID-a i softverskih agenata u tokovima sofisticiranih logistickih objekata

Tehničko - tehnološke

Fakultet tehničkih nauka

Slađana Ilić

Georgijević dr Milosav
Redovni profesor

Magistratura Computer Simulation of a Modern Heavy Caterpillar Vehicle Transmission System

Mašinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

1999

Jiying Bao

Georgijević dr Milosav
Redovni profesor

MagistraturaIstraživanje i razvoj regalnog viljuškara baziranog na čeonom viljuškaru TU - 35

Mašinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

1999

Kostić Radenko

Georgijević dr Milosav
Redovni profesor

MagistraturaPrilog razvoju metodologije projektovanja i konstruisanja jednostubnih regalnih dizalica

Mašinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2000

Erdevik Dragan

Tešić dr Miloš
Redovni profesor

DoktoratIstraživanje postupaka sitnjenja kukuruzovine u sečkama sa noževima na bubnju

Mašinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

1988

Martinov Milan

Tešić dr Miloš
Redovni profesor

MagistraturaPrilog razvoju sistema za sabijanje vlaknastih biomaterijala kod presa za valjkaste bale sa promenljivom zapreminom komore za presovanje

Mašinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

1989

Veselinov Branislav

Tešić dr Miloš
Redovni profesor

DoktoratIstraživanje opravdanosti korišćenja slame kao energenta

Mašinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

1993

Šefčić Đerđ

Tešić dr Miloš
Redovni profesor

DoktoratFizička svojstva zrna pšenice kao parametar za projektovanje sušara

Mašinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

1994

Babić Mirko

Živanov dr Miloš
Redovni profesor

DoktoratKarakterizacija degradacije snažnih MOSFETova u uslovima radijacije

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2002

Mileusnić Saša

Živanov dr Miloš
Redovni profesor

MagistraturaPrimena odvojene kapacitativno-naponske metode za karakterizaciju snažnog MOSFETa

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2000

Saša Mileusnić

Živanov dr Miloš
Redovni profesor

DoktoratMerenje električnih parametara i modelovanje nelinearnog prekidačkog efekta kod visokootpornih poluprovodnika

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2010

Miloš Slankamenac

Živanov dr Miloš
Redovni profesor

MagistraturaJedno novo rešenje za merenje prečnika i protoka u bušotinama

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2004

Miloš Slankamenac

Živanov dr Miloš
Redovni profesor

DoktoratAnaliza i optimizacija prijema optičkog signala sa optoelektronskog koordinatora u impulsnim laserskim sistemima praćenja

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2010

Lazo Manolović

Živanov dr Miloš
Redovni profesor

MagistraturaProjektovanje multifaznih konvertora za podizanje napona za sitem goriva ćelija/akumulator

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2010

Boris Sasic

Hadžistević dr Miodrag
Vanredni profesor

MagistraturaVrednovanje sistema za merenje kružnosti

Mašinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2009

Nemedi Imre

Temerinac dr Miodrag
Redovni profesor

DoktoratPrilog realizaciji algoritama morfoloških filtara u fizičkoj arhitekturi sa ograničenim resursima

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

204

Vladimir Radenković

Temerinac dr Miodrag
Redovni profesor

DoktoratPrilozi razvoju tehnologije prenosa telefonske signalizacije preko interneta

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

208

Aleksandar Lebl

Temerinac dr Miodrag
Redovni profesor

DoktoratPrilog rešenju obrade govornog signala korišćenjem mikrofonskog niza

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2009

Andrej Domazetović

Temerinac dr Miodrag
Redovni profesor

DoktoratJedno rešenje sistema za bežičnu distribuciju audio signala u lokalnim multimedijalnim mrežama

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2010

Jelena Kovačević

Temerinac dr Miodrag
Redovni profesor

DoktoratPrimena softverskih paketa i numeričkih metoda u analizi i konstrukciji novih tipova prelaza sa mikrotrakastog voda na talasovod

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2012

Boro Reljić

Temerinac dr Miodrag
Redovni profesor

DoktoratParaunitarna reprezentacija komplementarnih sekvenci

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2012

Srđan Budišin

Mijić dr Miomir
Redovni profesor

DoktoratSinrhreza – interaktivna audiovizuelna instalacija

Scenski dizajn

Univerzitet umetnosti u Beogradu

2010

Zoran Maksimović

Damnjanović dr Mirjana
Vanredni profesor

DoktoratProjektovanje, modelovanje i optimizacija geometrijskih parametara planarnog senzora pomeraja

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

Snežana Đurić

Videnović-Mišić dr Mirjana
Docent

MagistraturaNisko-šumni pojačavač sa višestukim iskorišćenjem struje polarizacije

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2008

Jelena Radić

Videnović-Mišić dr Mirjana
Docent

MagistraturaDizajn operacionog pojačavača u 0.35 mikronskoj tehnologiji

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2011

Goran Gligorijević

Videnović-Mišić dr Mirjana
Docent

MagistraturaSmanjenje uticaja detektora faze i frekvencije i pumpe naelektrisanja na fazni sum PLL kola

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2013

Nikola Ivanišević

Videnović-Mišić dr Mirjana
Docent

MagistraturaDizajn instrumentacionog pojačavača u CMOS tehnologiji

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2013

Marina Aladin

Vojinović-Miloradov dr Mirjana
Profesor emeritus

DoktoratMatematičko medeliranje parametra zaštite životne sredine u funkciji izbora optimalnog hidro-energetskog sistema

Inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu

Fakultet tehničkih nauka

2004

Svetlana Stevović

Vojinović-Miloradov dr Mirjana
Profesor emeritus

DoktoratProcena profesionalne i ekološke izloženosti odabranih grupa ljudi polihlorovanim bifenilima

Inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu

Fakultet tehničkih nauka

1998

Marijana Vuković-Pal

Vojinović-Miloradov dr Mirjana
Profesor emeritus

DoktoratUpravljanje proizvodima na kraju životnog vijeka-istraživanje pogodnosti za demontažu i reciklažu

Mašinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2005

Nedeljko Sredić

Vojinović-Miloradov dr Mirjana
Profesor emeritus

DoktoratModel upravljanja biohazardnim otpadom

Inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu

Fakultet tehničkih nauka

2006

Branko Vidicki

Vojinović-Miloradov dr Mirjana
Profesor emeritus

MagistraturaIspitivanje fzičkih karakteristika nekih tečnih kristala i mogućnost njihove primene kao ekološki pogodnih materijala u dozimetriji

Inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu

Fakultet tehničkih nauka

2002

Milena Stančić

Vojinović-Miloradov dr Mirjana
Profesor emeritus

MagistraturaUporedna analiza monitoring sistema za procenu rizika u složenim procesnim sistemima

Inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu

Fakultet tehničkih nauka

2004

Sonja Stefanov

Vojinović-Miloradov dr Mirjana
Profesor emeritus

MagistraturaUticaj prirodnih alumosilikata na poboljšanje kvaliteta otpadnih voda mlekare AD”Imlek”

Inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu

Fakultet tehničkih nauka

2005

Dragoslav Stefanović

Vojinović-Miloradov dr Mirjana
Profesor emeritus

MagistraturaDijagnostika stanja konstrukcije brane sa segmenta ustavom metodama dinamičke analize

Građevinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

1998

Emil Popović

Vojinović-Miloradov dr Mirjana
Profesor emeritus

MagistraturaMetode termičke disorpcije na niskoj temperaturi kao metod remedijacije

Inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu

Fakultet tehničkih nauka

2005

Darinka Tomić

Vojinović-Miloradov dr Mirjana
Profesor emeritus

MagistraturaNacionalna strategija upravljanja otpadom-upravljanje otpadom animalng porekla

Inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu

Fakultet tehničkih nauka

2004

Branko Đ. Vidicki

Vojinović-Miloradov dr Mirjana
Profesor emeritus

MagistraturaRazvoj modela za procenu troškova izgradnje komponenti fabrike za prečišćavanje voda

Inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu

Fakultet tehničkih nauka

2007

Jugoslav Bajkin

Vojinović-Miloradov dr Mirjana
Profesor emeritus

MagistraturaRezidualne količine karakterističnih kongenera polihlorovanih bifenila generisanih tokom konfliktnog perioda na prostorima bivše Jugoslavije

Inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu

Fakultet tehničkih nauka

2006

Maja Turk

Vojinović-Miloradov dr Mirjana
Profesor emeritus

MagistraturaKoncentracioni nivoi perzistentnih organskih polutanata u vazduhu generisanih u toku ratnog akcidenta od 1992. – 99.

Inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu

Fakultet tehničkih nauka

2006

Jelena Radonic

Borisov dr Mirko
Docent

MagistraturaUpotreba DMT u projektovanju putne infrastrukture

Geodetsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2010

Milko Bošnjačič

Borisov dr Mirko
Docent

MagistraturaProces izrade digitalne osnovne državne karte 1:5000 i 1:10000

Geodetsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2011

Sanja Sabljić

Borisov dr Mirko
Docent

MagistraturaAnaliza Gaus-Krigerove i UTM projekcije

Geodetsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2011

Jelena Ćirić

Borisov dr Mirko
Docent

MagistraturaAnaliza matematičke osnove geodetsko-kartografskih podloga u Crnoj Gori

Geodetsko inženjerstvo

Uneverzitet Crne Gore

2012

Miloš Pejaković

Borisov dr Mirko
Docent

MagistraturaIzrada tematskih kartografskih prikaza (karata) za potrebe katastra pomoću GIS tehnologije

Geodetsko inženjerstvo

Uneverzitet Crne Gore

2012

Tamara Nikolić

Borisov dr Mirko
Docent

MagistraturaDigitalni model terena Crne Gore

Geodetsko inženjerstvo

Uneverzitet Crne Gore

2012

Nataša Petković

Borisov dr Mirko
Docent

MagistraturaPostupak modelovanja i prenosa podataka iz jedne u drugu topografsko-kartografsku bazu podataka

Geodetsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2014

Miroslav Hrćan

Soković dr Mirko
Gostujući profesor

DoktoratDevelopment of the system for intelligent pre-proccessing of 3D-digitization results from free-form surfaces

Mašinsko inženjerstvo

Univerza v Ljubljani

Republika Slovenija

2009

Budak Igor

Govedarica dr Miro
Redovni profesor

MagistraturaModeliranje prostornih infrastrukturnih objekata u geoinformacionim sistemima

Računarske nauke

Fakultet tehničkih nauka

2004

Pržulj Đorđe

Govedarica dr Miro
Redovni profesor

DoktoratModel ontologija prostornih sistema

Informacione tehnologije

Fakultet tehničkih nauka

2013

Sladić Dubravka

Govedarica dr Miro
Redovni profesor

MagistraturaWEB servisi za vizuelnu interpretaciju geoprostornih podataka

Računarske nauke

Fakultet tehničkih nauka

2006

Popov Srđan

Govedarica dr Miro
Redovni profesor

DoktoratServisno orijentisana arhitektura katastarskog informacionog sistema

Informacione tehnologije

Fakultet tehničkih nauka

2013

Pržulj Đorđe

Govedarica dr Miro
Redovni profesor

MagistraturaPoređenje objektno orijentisane klasifikacije i standradnih tehnika analize slike u detekciji promena šumskih površina

Automatika i upravljanje sistemima

Fakultet tehničkih nauka

2010

Jovanović Dušan

Govedarica dr Miro
Redovni profesor

DoktoratAnaliza metode premera građevinskih objekata 3D laserskim skenerima

Geodetsko inženjerstvo

Univerzitet u Banja Luci

2012

Jasmina D. Nedeljković Ostojić

Govedarica dr Miro
Redovni profesor

MagistraturaAnaliza primene i ocena tačnosti tehnologije laserskog skeniranja za prikupljanje podataka o terenu

Automatika i upravljanje sistemima

Fakultet tehničkih nauka

2010

Pajić Vladimir

Govedarica dr Miro
Redovni profesor

MagistraturaStandardizovana arhitektura geoinformacionog sistema vodoprivrede Srbije

Informacione tehnologije

Fakultet tehničkih nauka

2008

Bošković Dubravka

Hajduković dr Miroslav
Redovni profesor

DoktoratParametrizovani univerzalni editor programskog teksta

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2007

Suvajdžin Zorica

Hajduković dr Miroslav
Redovni profesor

MagistraturaPoređenje sredstava za međuprocesnu saradnju u okviru distribuiranih računarskih sistema

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

1994

Zgonjanin Darko

Hajduković dr Miroslav
Redovni profesor

DoktoratObjedninjeni objektno orijentisani programski interfejs operativnih sistema za bežične senzorske mreže sa stalnim i baterijskim napajanjem

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2011

Rakić Predrag

Hajduković dr Miroslav
Redovni profesor

MagistraturaProgramsko okruženje za programabilne logičke kontrolere

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

1998

Gavrić Milan

Hajduković dr Miroslav
Redovni profesor

DoktoratPrilagođavaqnje aplikacija uslovima bežičnih senzorskih mreža sa baterisjim napajanjem i njihova simulacija

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2012

Živanov Žarko

Hajduković dr Miroslav
Redovni profesor

MagistraturaStrukturni sintaksno vođeni editor za programski jezik ST

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2000

Suvajdžin Zorica

Hajduković dr Miroslav
Redovni profesor

MagistraturaMigracija konkurentne biblioteke COLIBRY sa MS/DOS na GNU/LINUX platformu

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2006

Rakić Predrag

Hajduković dr Miroslav
Redovni profesor

MagistraturaGenerator kiosk aplikacija

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2006

Živanov Žarko

Hajduković dr Miroslav
Redovni profesor

MagistraturaObezbeđenje rada DMS softvera u prisustvu otkaza mreže

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2010

Stričević Lazar

Hajduković dr Miroslav
Redovni profesor

MagistraturaObrazovni softver za analizu linearnih električnih mreža

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2010

Marić Ivan

Hajduković dr Miroslav
Redovni profesor

MagistraturaMigracija DMS-a na WEB

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2008

Trninić Nebojša

Lambić dr Miroslav
Redovni profesor

MagistraturaAnaliza energetskih karakteristika valjkastih sušara rastvora skroba i vode sa aspekta razvoja metode kontaktnog sušenja, magistarska teza

Mašinsko inženjerstvo

Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin" Zrenjanin

1994

Tolmač Dragiša

Lambić dr Miroslav
Redovni profesor

MagistraturaPad energetske efikasnosti prijemnika sunčeve energije tokom vremena

Mašinsko inženjerstvo

Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin" Zrenjanin

1998

Kojčić Ninoslav

Lambić dr Miroslav
Redovni profesor

MagistraturaModel za analizu energetskog pilansiranja u proizvodnji kukuruza

Mašinsko inženjerstvo

Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin" Zrenjanin

1999

Mitrović, Dragan

Lambić dr Miroslav
Redovni profesor

MagistraturaModel optimizacije preduzeća za fleksibilnu proizvodnju

Mašinsko inženjerstvo

Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin" Zrenjanin

2000

Jančev, Đorđe

Lambić dr Miroslav
Redovni profesor

MagistraturaSistemski pristupu kreiranju i upravljanju nacionalnim inovacionim sistemom: primer-izgradnja tehnološke infrastrukture

Mašinsko inženjerstvo

Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin" Zrenjanin

2001

Semenčenko, Dušica

Lambić dr Miroslav
Redovni profesor

MagistraturaUvođenje višeg stepena determinacije u proces osvajanja novog proizvoda u preduzećima

Mašinsko inženjerstvo

Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin" Zrenjanin

2001

Nikolić, Milan

Lambić dr Miroslav
Redovni profesor

MagistraturaModel procesa projektovanja novog proizvoda u skladu sa ISO 9000 serijom standarda

Mašinsko inženjerstvo

Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin" Zrenjanin

2001

Ćoćkalo, Dragan

Lambić dr Miroslav
Redovni profesor

Magistraturaenergetskih karakteristika pneumatskih sušara, sa aspekta razvoja metode konvektivnog sušenja

Mašinsko inženjerstvo

Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin" Zrenjanin

2002

Prvulović, Slavica

Lambić dr Miroslav
Redovni profesor

MagistraturaIspitivanje mogućnosti poboljšanja procesa sagorevanja u parnim kotlovima tipa, magistarska teza

Mašinsko inženjerstvo

Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin" Zrenjanin

2002

Stoićević, Dragan

Lambić dr Miroslav
Redovni profesor

MagistraturaRazvoj konstrukcije gasnih kotlova snaga 15-50 kW sa aspekta korišćenja gornje toplotne moći goriva

Mašinsko inženjerstvo

Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin" Zrenjanin

2003

Starčević, Aleksandar

Lambić dr Miroslav
Redovni profesor

MagistraturaPovećanje efikasnosti rada blok kotlova pri dinamičkoj promeni parametara rada

Mašinsko inženjerstvo

Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin" Zrenjanin

2003

Tasić, Ivan

Lambić dr Miroslav
Redovni profesor

MagistraturaPovećanje energetske efikasnosti solarnih kolektora u dinamičkim uslovima rada

Mašinsko inženjerstvo

Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin" Zrenjanin

2005

Pekez, Jasmina

Lambić dr Miroslav
Redovni profesor

MagistraturaEnergetski bilans "aktivnog " i "pasivnog" masivnog solarnog zida u realnim uslovima rada

Mašinsko inženjerstvo

Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin" Zrenjanin

2005

Vukadinović, Boško

Lambić dr Miroslav
Redovni profesor

Magistraturaefikasnosti gasnih kotlova snaga 15 - 50 kW korišćenjem gornje toplotne moći goriva

Mašinsko inženjerstvo

Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin" Zrenjanin

2006

Kovačević, Miodrag

Lambić dr Miroslav
Redovni profesor

MagistraturaEnergetski efekti energetski efikasnog objekta nove koncepcije sa višim stepenom sunčeve energije

Mašinsko inženjerstvo

Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin" Zrenjanin

2006

Cvejić, Radoje

Lambić dr Miroslav
Redovni profesor

MagistraturaAnaliza energetske efikasnosti sistema za kogeneraciju

Mašinsko inženjerstvo

Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin" Zrenjanin

2007

Krnjački, Mita

Lambić dr Miroslav
Redovni profesor

MagistraturaPovećanje efektivnosti i efikasnosti termoelektrane toplane snage iznad 50 MW

Mašinsko inženjerstvo

Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin" Zrenjanin

2008

Grbić, Jovan

Lambić dr Miroslav
Redovni profesor

DoktoratKoeficijent prenosa toplote kod rotirajućeg valjka kontaktne sušare

Mašinsko inženjerstvo

Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin" Zrenjanin

1995

Tolmač, Dragiša

Lambić dr Miroslav
Redovni profesor

DoktoratModelovanje obrazovnog sistema u energetici u uslovima intenzivnog tehnološkog razvoja

Mašinsko inženjerstvo

Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin" Zrenjanin

1996

Marjanović, Milorad

Lambić dr Miroslav
Redovni profesor

DoktoratRazvoj modela povišenja nivoa funkcionalnosti, doktorska disertacija

Mašinsko inženjerstvo

Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin" Zrenjanin

1997

Milošević, Živorad

Lambić dr Miroslav
Redovni profesor

DoktoratIstraživanje atributa koji determinišu inovativnost poslovnih subjekata

Mašinsko inženjerstvo

Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin" Zrenjanin

1997

Inić, Branimir

Lambić dr Miroslav
Redovni profesor

DoktoratRazvoj ravnih toplotnih sunčevih prijemnika, sa aspekta povećanja energetske efikasnosti

Mašinsko inženjerstvo

Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin" Zrenjanin

2000

Stojićević, Dragan

Lambić dr Miroslav
Redovni profesor

DoktoratTehno-ekonomska analiza snabdevanja urbanih sredina energijom

Mašinsko inženjerstvo

Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin" Zrenjanin

2000

Pavlović, Novica

Lambić dr Miroslav
Redovni profesor

DoktoratRazvoj modela analize osnovnih resursa u izgradnji energetskih sistema

Mašinsko inženjerstvo

Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin" Zrenjanin

2000

Rajnović, Božidar

Lambić dr Miroslav
Redovni profesor

DoktoratMatematički model energetski samostalnog individualnog stambenog solarnog objekta,

Mašinsko inženjerstvo

Mašinski fakultet

2001

Radosavljević, Jasmina

Lambić dr Miroslav
Redovni profesor

DoktoratOptimizacioni model konstruktivnih i radnih parametara aktivnog solarnog zida sa aspekta veće energetske efikasnosti

Mašinsko inženjerstvo

Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin" Zrenjanin

2003

Dragićević, Snežana

Lambić dr Miroslav
Redovni profesor

DoktoratKriterijalne jednačine radnih parametara energetski efikasnog objekta u dinamičnim uslovima rada

Mašinsko inženjerstvo

Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin" Zrenjanin

2008

Radoje Cvejić

Lambić dr Miroslav
Redovni profesor

MagistraturaMOGUĆNOSTI I KARAKTERISTIKE PODZEMNOG SKLADIŠTENJA PRIRODNOG GASA U AP VOJVODINI

Mašinsko inženjerstvo

Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin" Zrenjanin

2008

Mile Ćopić

Nimrihter dr Miroslav
Docent

MagistraturaUticaj distributivne automatike na pokazatelje pouzdanosti napajanja električnom energijom potrošača i štete koje trpe potrošači zbog prekida

Arhitektura

Fakultet tehničkih nauka

2006

Branislav Orešković

Plančak dr Miroslav
Redovni profesor

DoktoratIntegracija tehnologija virtuelne stvarnosti u sistem za računarom podržano projektovanje u domenu proizvodnog mašinstva

Mašinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2010

Lužanin Ognjan

Plančak dr Miroslav
Redovni profesor

MagistraturaPrilog istraživanju procesa hladnog istiskivanja delova složenih geometrijskih delova

Mašinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2001

Skakun Plavka

Plančak dr Miroslav
Redovni profesor

MagistraturaRazdvajanje elektro limova

Mašinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

1996

Rozgonji Endre

Plančak dr Miroslav
Redovni profesor

MagistraturaAnaliza dvosmernog tecenja u procesima deformisanja metala

Mašinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2005

Cupkovic Đorđe

Popović dr Miroslav
Redovni profesor

DoktoratPristup standardizaciji metoda ispitivanja zaštićenosti u digitalnim mrežama sa integrisanim službama

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

1998

Šećerov Emil

Popović dr Miroslav
Redovni profesor

MagistraturaJedno rešenje integracije računara i telefonije u centru za distribuciju poziva

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2001

Bašićević Ilija

Popović dr Miroslav
Redovni profesor

DoktoratPrilog razvoju arhitekture za obezbeđivanje usluga u računarskim mrežama nove generacije

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2009

Ilija Bašičević

Popović dr Miroslav
Redovni profesor

MagistraturaJedno rešenje sistemskih podloga programske podrške centra za distribuciju poziva

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2001

Velikić Ivan

Popović dr Miroslav
Redovni profesor

DoktoratMetode za zaštitue saobraćaja u IP radio mrežama iznad 70 GHz

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2011

Dragana Perić

Popović dr Miroslav
Redovni profesor

MagistraturaJedno rešenje dodele resursa i izdavanja koda u realizaciji generisanja koda prevodioca za digitalne signal procesore

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2001

Pap Ištvan

Popović dr Miroslav
Redovni profesor

DoktoratGenerički metod za statističko testiranje paralelnih programa baziranih na stablu zadataka

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2012

Ilija Kuprešanin

Popović dr Miroslav
Redovni profesor

MagistraturaJedno rešenje grupne zaštite podataka na komunikacionim kanalima korišćenjem algoritma IDEA

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2002

Krajačević Zoran

Popović dr Miroslav
Redovni profesor

DoktoratMetod za analizu performansi računarske mreže sa usmerivačima povezanim radio-relejnim vezama na frekvencijama iznad 70GHz

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2013

Miroslav Perić

Popović dr Miroslav
Redovni profesor

MagistraturaJedno rešenje izbora suboptimalne strategije sažimanja mašinskog koda jedne klase procesora primenom genetskog algoritma

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2003

Ćulibrk Dubravko

Popović dr Miroslav
Redovni profesor

DoktoratUticaj telefonskog saobraćaja na raspodelu srednje izlazne snage bazne stanice u mreži mobilne telefonije (GSM)

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2014

Mladen Mileusnić

Popović dr Miroslav
Redovni profesor

MagistraturaJedno rešenje optimizacije asemblerskog koda tehnikom zamene redosleda instrukcija

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2005

Mišković Dejan

Popović dr Miroslav
Redovni profesor

MagistraturaJedno rešenje faze izbora instrukcija C prevodioca

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2005

Jovanović Zoran

Popović dr Miroslav
Redovni profesor

MagistraturaJedno rešenja globalnog raspoređivača instrukcija za arhitekture sa dubokom protočnom obradom

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2005

Simeonon Aleksandar

Popović dr Miroslav
Redovni profesor

MagistraturaJedno rešenje funkcionalne integracije prikupljanja, prenosa i obrade informacija u EV-net-u

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2007

Miljković Boža

Popović dr Miroslav
Redovni profesor

MagistraturaJedno rešenje podsistema za nadzor distribuiranih sistema

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2010

Aleksandar Stojićević

Popović dr Miroslav
Redovni profesor

MagistraturaJedan pristup upravljanju paralelnim izvršavanjem aplikativnih funkcija

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2010

Bogdan Trifunović

Prša dr Miroslav
Vanredni profesor

DoktoratTrodimenzionalni proračun sila u namotajima transformatora u kratkom spoju

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

1994

Miloš Milanković

Radeka dr Miroslava
Redovni profesor

DoktoratParametarska analiya osnovnih svojstava betona sa visokim sadr\ajem recikliranog agregata i mineralnih dodataka

Građevinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2013

Ali Emhemd Saed Al Malty

Pečujlija dr Mladen
Docent

DoktoratUpravljacki model organizacijom zasnovan na motivaciji zaposlenih i zadovoljstvu upravljanjem

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

Fakultet tehničkih nauka

2012

Azemovic Nedzad

Šercer dr Mladen
Gostujući profesor

DoktoratUtjecaj hibridnog kalupa na svojstva injekcijski prešanog plastomernog otpreska

Mašinsko inženjerstvo

Fakultet strojarstva i brodogradnje u Zagrebu

2005

Damir Godec

Šercer dr Mladen
Gostujući profesor

DoktoratUtjecaj parametara izrade na povišenje kvalitete prototipova

Mašinsko inženjerstvo

Fakultet strojarstva i brodogradnje u Zagrebu

2012

Ana Pilipović

Kujačić dr Momčilo
Redovni profesor

DoktoratPrilog strategiji obezbeđivanja univerzalne poštanske usluge primenom modela koordiniranog razvoja

Saobraćajno inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2009

Šarac Dragana

Kurtović-Folić dr Nađa
Redovni profesor

DoktoratUrbano-ruralne veze i odnosi između naselja - na primeru grada Novog Sada

Arhitektura

Fakultet tehničkih nauka

2012

Milica Kostreš

Kurtović-Folić dr Nađa
Redovni profesor

DoktoratKoncept urbanih prostora koji sadrže šinske sisteme za prevoz putnika

Arhitektura

Fakultet tehničkih nauka

2011

Miloš Kopić

Kurtović-Folić dr Nađa
Redovni profesor

DoktoratProgramski, funkcionalni i prostorni činioci arhitekture predškolskih ustanova u Vojvodini

Arhitektura

Fakultet tehničkih nauka

2011

Milena Krklješ

Kurtović-Folić dr Nađa
Redovni profesor

DoktoratGenerisanje prostora na osnovu perspektivnih slika i primena u oblasti graditeljskog nasleđa

Arhitektura

Fakultet tehničkih nauka

2011

Vesna Stojaković

Kurtović-Folić dr Nađa
Redovni profesor

DoktoratOpažanje i pamćenje arhitektonskog prostora i forme

Arhitektura

Fakultet tehničkih nauka

Carnagie Melon University

2009

Rifat Alihodžić

Kurtović-Folić dr Nađa
Redovni profesor

MagistraturaNastanak i tipologija planiranih otvorenih javnih prostora na istorijskim primerima poseda u Londonu

Arhitektura

Fakultet tehničkih nauka

2010

Poljak Stanislav

Kurtović-Folić dr Nađa
Redovni profesor

DoktoratPravoslavna crkvena porta u prvoprestolničkoj Arhiepiskopiji mitropolije karlovačke – razvoj i tipologija oblika

Arhitektura

Fakultet tehničkih nauka

2007

Cerimovic Velimir

Kurtović-Folić dr Nađa
Redovni profesor

MagistraturaVile Novog Sada – kontekst i kontinuitet u XX i početkom XXI veka

Arhitektura

Fakultet tehničkih nauka

2010

Babić Tatjana

Kurtović-Folić dr Nađa
Redovni profesor

DoktoratRazvoj i transformacije krovnog vrta od nastanka do danas i njegova savremena primena

Arhitektura

Fakultet tehničkih nauka

2013

Mirjana Sekulić

Kurtović-Folić dr Nađa
Redovni profesor

DoktoratFormiranje urbane strukture i arhitektonskih oblika Caričinog Grada u VI veku

Arhitektura

Građevinsko-arhitektonski fakultet u Nišu

2013

Ana Momčilović

Kurtović-Folić dr Nađa
Redovni profesor

DoktoratCrkve sa prislonjenim lukovima-porijeklo oblika, tipologija i rasprostranjenost na Balkanskom poluostrvu

Arhitektura

Građevinsko-arhitektonski fakultet

2013

Milijana Okilj

Kurtović-Folić dr Nađa
Redovni profesor

MagistraturaRazvoj sela i seoske arhitekture Kolubare i Podgorine u XIX i početkom XX veka

Arhitektura

Fakultet tehničkih nauka

2011

Živorad Krsmanović

Kurtović-Folić dr Nađa
Redovni profesor

DoktoratUticajni faktori na urbanu transformaciju – primjer nekih gradova B i H u novijoj istoriji (1945-2005)

Urbanizam i regionalni razvoj: Tehničke nauke; Ekonomske nauke

Građevinsko-arhitektonski fakultet

2009

Brankica Milojević

Kurtović-Folić dr Nađa
Redovni profesor

MagistraturaRazvoj, analiza i principi i projektovanja enterijera restorana

Arhitektura

Fakultet tehničkih nauka

2011

Monika Štiklica-Šćepanović

Kurtović-Folić dr Nađa
Redovni profesor

DoktoratGeneza i razvoj graditeljske i urbane devastacije prostora i mehanizmi rešavanja problema, na primjeru Podgorice

Arhitektura

Uneverzitet Crne Gore

2009

Komatina Dragan

Kurtović-Folić dr Nađa
Redovni profesor

MagistraturaMetode određivanja potencijala za revitalizaciju graditeljskog nasleđa /na primeru grada Berna/

Arhitektura

Fakultet tehničkih nauka

2013

Goran Stanišić

Kurtović-Folić dr Nađa
Redovni profesor

MagistraturaStambena arhitektura modernog koncepta u Banja Luci između dva svetska rata

Arhitektura

Fakultet tehničkih nauka

2012

Siniša Cvijić

Sladoje Matić dr Nataša
Vanredni profesor

DoktoratRegularizovani problemi u obradi slika

Primenjena matematika: Tehničke nauke; Matematičke nauke

Fakultet tehničkih nauka

2011

Tibor Lukić

Radović dr Nebojša
Docent

MagistraturaStrateška analiza putne mreže sa primerom na putnoj mreži AP Vojvodine

Građevinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2011

Miloš Šešlija

Radović dr Nebojša
Docent

MagistraturaAnaliza opasnih mesta na putnoj mreži Republike Srbije sa primerom poboljšanja opasnih mesta u zoni Leskovca

Građevinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2012

Slobodan Jurišić

Radović dr Nebojša
Docent

MagistraturaPrimena raskrsnica sa kružnim tokom u procesu projektovanja gradskih saobraćajnica

Građevinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2012

Milijia Stojanović

Ralević dr Nebojša
Redovni profesor

MagistraturaUklanjanje šuma sa slike korišćenjem pune frakcione neizotropske difuzije

Primenjena matematika: Tehničke nauke; Matematičke nauke

Fakultet tehničkih nauka

2009

Janev Marko

Ralević dr Nebojša
Redovni profesor

MagistraturaAnaliza oblika

Primenjena matematika: Tehničke nauke; Matematičke nauke

Fakultet tehničkih nauka

2010

Dražić Slobodan

Pekarić-Nađ dr Neda
Redovni profesor

MagistraturaModelovanje frekvencijski zavisnih impedansi uz pomoć genetskog algoritma

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2002

Herceg Dejana

Pekarić-Nađ dr Neda
Redovni profesor

MagistraturaOptimizacija elektromagnetskog polja nadzemnih vodova

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2009

Milutinov Miodrag

Penezić dr Nenad
Vanredni profesor

DoktoratIstraživanje uslova i mogućnosti za razvoj preduzetnišzva u procesu tranzicije

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

Fakultet tehničkih nauka

2007

Cvijić Milan

Gradojević dr Nikola
Gostujući profesor

DoktoratPORTFOLIO INVESTITORI U EVROPSKIM ZEMLJAMA U TRANZICIJI: PROCENA RIZIKA I POTENCIJALA RASTA TRŽIŠTA

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

Fakultet tehničkih nauka

2011

Mladen Radišić

Jorgovanović dr Nikola
Redovni profesor

DoktoratRazvoj ekspertnog sistema za interpretaciju elektrofizioloških signala

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2012

Dubravka Bojanić

Jorgovanović dr Nikola
Redovni profesor

MagistraturaPrilog analizi jednodimenzionalnih elektrofizioloških signala

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2007

Vojin Ilić

Jorgovanović dr Nikola
Redovni profesor

DoktoratPrilog upravljačkim interfejsima neuralnih proteza

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2013

Vojin Ilić

Radaković dr Nikola
Vanredni profesor

DoktoratRazvoj modela upravljanja projektom pripreme postrojenja za bušenje nafte i gasa

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

Fakultet tehničkih nauka

2013

Radišić Ognjen

Teslić dr Nikola
Redovni profesor

DoktoratJedan pristup odabiru optimalne arhitekture za realizaciju algoritama digitalne obrade video signala

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2007

Mihajlo Katona

Teslić dr Nikola
Redovni profesor

DoktoratPrilog rešenju obrade govornog signala korišćenjem mikrofonskog niza

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2009

Ištvan Pap

Teslić dr Nikola
Redovni profesor

DoktoratRazvoj metodologije testiranja softvera u multimedijalnim sistemima

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2011

Dušica Marijan

Teslić dr Nikola
Redovni profesor

DoktoratJedno rešenje procesorske arhitekture visokih performansi prilagođene modelovanju hibridnih dinamičkih sistema za rad u realnom vremenu

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2012

Dušan Majstorović

Kapor-Stanulović dr Nila
Redovni profesor

DoktoratRelacije između spremnosti za promene i otvorenosti za inovacije

Psihološke nauke

Filozofski fakultet u Novom Sadu

2006

Mićević Jelena

Kapor-Stanulović dr Nila
Redovni profesor

MagistraturaMišljenje i verbalni problemi

Psihološke nauke

Filozofski fakultet u Novom Sadu

2005

Šurša Grijak

Kapor-Stanulović dr Nila
Redovni profesor

DoktoratDeterminante kontraceptivnih navika u ženskoj studentskoj populaciji

Medicinske nauke

Medicinski fakultet u Novom Sadu

2004

Bjelica Artur

Kapor-Stanulović dr Nila
Redovni profesor

MagistraturaUloga oca u porodici: formiranje identiteta adolescenata

Psihološke nauke

Filozofski fakultet u Novom Sadu

2006

Marinković Lada

Kapor-Stanulović dr Nila
Redovni profesor

MagistraturaUloga tolerancije roditelja i učitelja u formiranju tolerancije kod dece

Psihološke nauke

Filozofski fakultet u Novom Sadu

2004

Mićević Jelena

Kapor-Stanulović dr Nila
Redovni profesor

MagistraturaProcena uticaja nastavnog programa "Korak po korak" na kognitivni razvoj učenika prvog razreda osnovne škole

Psihološke nauke

Filozofski fakultet u Novom Sadu

2006

Radojčić-Pavlović Svetlana

Peković dr Obrad
Vanredni profesor

MagistraturaModeliranje optimalne propusne sposobnosti pretovarnih sredstava u logističkom lučnom sistemu

Saobraćajno inženjerstvo i mašinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2009

Bojanić Miloš

Peković dr Obrad
Vanredni profesor

MagistraturaIstraživanje uticaja operativne gotovosti sredstava lučke mehanizacije na produktivnost rada u procesu pretovara brodova

Saobraćajno inženjerstvo i mašinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2010

Tadić Vladimir

Peković dr Obrad
Vanredni profesor

MagistraturaModeliranje redosleda poslova pretovara brodova i rasporeda pretovarnih sredstava na te poslove u cilju poboljšanja logističkih performansi lučkih sistema

Saobraćajno inženjerstvo i mašinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2010

Matić Aleksandar

Petrović dr Olga
Redovni profesor

MagistraturaMIKROBIOLOŠKE KARAKTERISTIKE OTPADNIH VODA I ČVRSTOG OTPADA INDUSTRIJEULJA SA ASPEKTA ZAŠTITE OKOLINE

Biološke nauke

Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu

1997

Trivunović Violeta

Petrović dr Olga
Redovni profesor

MagistraturaISPITIVANJE KVALITETA VODE AKUMULACIJE GRLIŠTE U CILJU PROCENE DALJEG KORIŠĆENJA ZA VODOSNABDEVANJE

Biološke nauke

Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu

2002

Nikolić Nadežda

Petrović dr Olga
Redovni profesor

MagistraturaKVALITET VODE ZA PIĆE GRADA KRUŠEVCA OD IZVORIŠTA DO POTROŠAČA SA POSEBNIM OSVRTOM NA UKUPAN BROJ AEROBNIH MEZOFILNIH BAKTERIJA

Biološke nauke

Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu

2003

Ćirić Slavica

Petrović dr Olga
Redovni profesor

MagistraturaANTIBIOTSKA REZISTENCIJA E.coli IZOLOVANE IZ CREVNOG TRAKTA KLINIČKI ZDRAVIH GOVEDA, SVINJA I ŽIVINE

Biotehničke nauke

Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu

2005

Knežević Petar

Gladović dr Pavle
Redovni profesor

DoktoratPrilog istraživanju performansi gradskog masovnog transporta putnika kao javnog servisa

Saobraćajno inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2012

Božović Miroslav

Gladović dr Pavle
Redovni profesor

MagistraturaOptimizacija transporta tereta u drumskom transportu

Saobraćajno inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2001

Miličić Milica

Gladović dr Pavle
Redovni profesor

DoktoratModeliranje integracije transportne ponude u cilju povecanja saobracajne pristupacnosti

Saobraćajno inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2012

Simeunović Milan

Gladović dr Pavle
Redovni profesor

MagistraturaKvalitet prevozne usluge u javnom prevozu kao posledica međuzavisnosti statičkih i dinamičkih parametara

Saobraćajno inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2001

Simeunović Milan

Gladović dr Pavle
Redovni profesor

DoktoratPrilog istraživanju akumulativnosti rada medumesnih autobuskih linija

Saobraćajno inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2011

Miličić Milica

Gladović dr Pavle
Redovni profesor

MagistraturaOptimizacija transporta putnika u medjinarodnom transportu

Saobraćajno inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2010

Stanišic Radomir

Gladović dr Pavle
Redovni profesor

MagistraturaUticaj povećanja intervala na koeficijent iskorišćenja kapaciteta u javnom linijskom prevozu putnika

Saobraćajno inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2002

Dobrić Mladen

Raos dr Pero
Gostujući profesor

DoktoratProcjena preostalog vremena uporabe oštećenih polietilenskih plinovodnih cijevi

Mašinsko inženjerstvo

Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu

2008

Tonković Zlatko

Dokić dr Petar
Redovni profesor

DoktoratUticaj micelarnih karakteritika smeša površinski aktivnih materija na obrazovanje pena

Tehničko - tehnološke

Tehnološki fakultet u Novom Sadu

1980

Mr Rajko Tomanović

Dokić dr Petar
Redovni profesor

MagistraturaUticaj osobina sistema Tween 80/ksantan na reološko pošanje i disperzione karakteristike U/V emulzija

Tehničko - tehnološke

Tehnološki fakultet u Novom Sadu

Veljko Krstonošić, dipl. ing

Dokić dr Petar
Redovni profesor

DoktoratUticaj frakcija mlečne masti na reološka svojstva i kvalitet čokolade"" 2005. godine

Tehničko - tehnološke

Tehnološki fakultet u Novom Sadu

2005

Mr Biljana Pajin

Dokić dr Petar
Redovni profesor

MagistraturaObrazovanje i osobine pene u dvokomponentnom sistemu anjonskih PAM

Tehničko - tehnološke

Tehnološki fakultet u Novom Sadu

2010

Kosana Lazić, dipl ing

Doroslovački dr Rade
Redovni profesor

Magistratura Konačne n-reči sa nekim interpretacijama

Matematičke nauke

Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu

1998

Marković Olivera

Dinulović dr Radivoje
Redovni profesor

Doktorat"Konstrukcija događaja – prostorna intervencija"

Scenski dizajn

Univerzitet umetnosti u Beogradu

2010

Romana Bošković

Dinulović dr Radivoje
Redovni profesor

Doktorat"Privremena arhitektura kao kritičko promišljanje urbanog prostora – višemedijska intervencija"

Scenski dizajn

Univerzitet umetnosti u Beogradu

2011

Ivana Knez

Dinulović dr Radivoje
Redovni profesor

Doktorat"Otvaranje unutrašnjeg prostora – umetničko-istraživački proces stvaranja predstave"

Scenski dizajn

Univerzitet umetnosti u Beogradu

2009

Dina Radoman

Dinulović dr Radivoje
Redovni profesor

Doktorat"4,5D B(a)osna – ambijentalni scenski događaj"

Scenski dizajn

Univerzitet umetnosti u Beogradu

2011

Marina Radulj

Dinulović dr Radivoje
Redovni profesor

Doktorat"Zgrada Generalštaba – višemedijska scenska intervencija"

Scenski dizajn

Univerzitet umetnosti u Beogradu

2012

Isidora Amidžić

Dinulović dr Radivoje
Redovni profesor

Doktorat"Izgubljeni – umetnička prostorna instalacija"

Scenski dizajn

Univerzitet umetnosti u Beogradu

2009

Mia David

Dinulović dr Radivoje
Redovni profesor

Doktorat"Unutrašnji pejzaži – višemedijska prostorna instalacija"

Scenski dizajn

Univerzitet umetnosti u Beogradu

2012

Sonja Žugić

Dinulović dr Radivoje
Redovni profesor

Doktorat"Društvo neograničene odgovrosnosti – višemedijski umetnički projekat"

Scenski dizajn

Univerzitet umetnosti u Beogradu

2012

Irena Lagator Pejović

Kovačević dr Radmila
Redovni profesor

DoktoratAkutni efekat polihlorovanih bifenila na steroidogenu funkciju testisa

Biološke nauke

Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu

1999

Andrić Silvana

Kovačević dr Radmila
Redovni profesor

MagistraturaPolihidroksilni derivat fulerena kao hvatač slobodnih radikala u biološkim sistemima

Biološke nauke

Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu

2001

Mirkov Snežana

Kovačević dr Radmila
Redovni profesor

MagistraturaUloga azot pksid/azotoksid sintaze u inhibiciji steroidogene aktivnosti testisa u uslovima stresa

Biološke nauke

Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu

2001

Andrić nebojša

Kovačević dr Radmila
Redovni profesor

MagistraturaToksičnost polihlorovanih bifenila na nivou testikularne steroidogeneze

Biološke nauke

Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu

2005

Andrić Nebojša

Kovačević dr Radmila
Redovni profesor

MagistraturaKorišćenje bioanaliza na prisustvo polihlorovanih bifenila, dioksina i dioksinu-sličnih jedinjenja u monitoringu kvaliteta životne sredine na teritoriji Vojvodine

Biološke nauke

Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu

2005

Zorić Sonja

Maksimović dr Rado
Redovni profesor

DoktoratPRILOG RAZVOJU OPŠTEG MODELA SISTEMA ZA UPRAVLJANJE PROCESIMA RADA U INDUSTRIJSKIM PREDUZEĆIMA

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

Fakultet tehničkih nauka

2006

Zdravko Tešić

Maksimović dr Rado
Redovni profesor

MagistraturaUNAPREĐENJE KVALITETA TEHNOLOŠKOG PROCESA PRIMENOM KONCEPTA HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points) I NJEGOVA INTEGRACIJA SA SISTEMOM UPRAVLJANJA KVALITETOM

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

Fakultet tehničkih nauka

2006

Biljana Gemović

Maksimović dr Rado
Redovni profesor

DoktoratAKTUARSKI ASPEKTI UPRAVLJANJA PENZIJSKIM FONDOVIMA I PRNZIJSKIM PLANOVIMA

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

Fakultet tehničkih nauka

2006

Milimir Lisov

Maksimović dr Rado
Redovni profesor

MagistraturaISTRAŽIVANJE UTICAJA PODSISTEMA I UREĐAJA NA OSNOVNE PERFORMANSE I KONCEPCIJU TENKA

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

Fakultet tehničkih nauka

2006

Branko Jovović

Maksimović dr Rado
Redovni profesor

DoktoratISTRAŽIVANJE I UNAPREĐENJE FAKTORA USPEŠNOSTI PREDUZETNIŠTVA I MENADŽMENTA MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

Fakultet tehničkih nauka

2006

Radoslav Avlijaš

Maksimović dr Rado
Redovni profesor

MagistraturaISTRAŽIVANJE TRŽIŠNOG POTENCIJALA ZA INOVATIVNA REŠENJA U PLASMANU I PRIMENI ANKERA ZA GRAĐEVINSKU INDUSTRIJU

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

Fakultet tehničkih nauka

2007

Milan Babić

Maksimović dr Rado
Redovni profesor

DoktoratADAPTACIJA KVANTITATIVNO KVALITATIVNIH MODELA ZA DONOŠENJE ODLUKA IZ OBLASTI KOMERCIJALNOG POSLOVANJA U PREDUZEĆU

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

Fakultet tehničkih nauka

2007

Radoslav Penezić

Maksimović dr Rado
Redovni profesor

MagistraturaISTRAŽIVANJE USLOVA ZA EFEKTIVNU ORGANIZACIJU ODRŽAVANJA U INDUSTRIJI GRAĐEVINSKOG MATERIJALA

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

Fakultet tehničkih nauka

2007

Zoran Đelošević

Maksimović dr Rado
Redovni profesor

DoktoratISTRAŽIVANJE USLOVA ZA USPOSTAVLJANJE ODRŽIVOG LOKALNOG RAZVOJA

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

Fakultet tehničkih nauka

2007

Ilija Šušić

Maksimović dr Rado
Redovni profesor

MagistraturaISTRAŽIVANJE USLOVA UVOĐENJA NOVIH PROIZVODA NA TRŽIŠTU SRBIJE SA POSEBNIM OSVRTOM NA INDUSTRIJU PRERADE VOĆA

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

Fakultet tehničkih nauka

2008

Adžić Veljko

Maksimović dr Rado
Redovni profesor

DoktoratISTRAŽIVANJE KARAKTERISTIKA PROCESA U MALIM I SREDNJIM PREDUZEĆIMA I RAZVOJ MODELA ZA OCENU PARAMETARA NJIHOVE USPEŠNOSTI

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

Fakultet tehničkih nauka

2007

Vojin Mitrović

Maksimović dr Rado
Redovni profesor

MagistraturaUTICAJ PREFERENCIJA KLIJENATA NA RAST TRŽIŠNOG UČEŠĆA ŽIVOTNIH OSIGURANJA

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

Fakultet tehničkih nauka

2008

Dinić-Dašić Marija

Maksimović dr Rado
Redovni profesor

DoktoratISTRAŽIVANJE UTICAJA KVALITETA PROCESA U OSIGURANJU NA EFEKTIVNOST OSIGURAVAJUĆIH DRUŠTAVA

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

Fakultet tehničkih nauka

2008

Renovica Ranko

Maksimović dr Rado
Redovni profesor

MagistraturaUPRAVLJANJE MODULARNOM ORGANIZACIONOM STRUKTUROM JAVNIH PREDUZEĆA PRIMENOM KONCEPTA UPRAVLJANJEM ZNANJEM SA POSEBNIM OSVRTOM NA KOMERCIJALNU FUNKCIJU

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

Fakultet tehničkih nauka

2007

Branko Šaranović

Maksimović dr Rado
Redovni profesor

DoktoratKORPORATIVNO UPRAVLJANJE SA POSEBNIM OSVRTOM NA DRUŠTVA ZA OSIGURANJE

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

Fakultet tehničkih nauka

2008

Miškić Miroslav

Maksimović dr Rado
Redovni profesor

MagistraturaFUNKCIJE FONDA PREVENTIVE U OSIGURANJU

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

Fakultet tehničkih nauka

2007

Radenko Purić

Maksimović dr Rado
Redovni profesor

DoktoratTRADICIONALNI I ALTERNATIVNI TRANSFERI RIZIKA KAO OBLICI UPRAVLJANJA RIZIKOM OSIGURANJA

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

Fakultet tehničkih nauka

2009

Vladimir Njegomir

Maksimović dr Rado
Redovni profesor

MagistraturaZNAČAJ I FUNKCIJA MENADŽMENTA U UPRAVLJANJU RIZICIMA I REGULACIJI ŠTETA U OSIGURANJU

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

Fakultet tehničkih nauka

2009

Dragan Marković

Maksimović dr Rado
Redovni profesor

DoktoratSOCIJALNE MREŽE U FUNKCIJI UNAPREĐENJA ODNOSA SA JAVNOŠĆU

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

Fakultet tehničkih nauka

2010

Danijela Lalić

Maksimović dr Rado
Redovni profesor

MagistraturaRAZVOJ MODELA ZA PROCENU INOVATIVNOSTI VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

Fakultet tehničkih nauka

2010

Predrag Vidicki

Maksimović dr Rado
Redovni profesor

DoktoratMODELI REALIZACIJE PROJEKATA UZ PODRŠKU FONDOVA EVROPSKE UNIJE NA PODRUČJU VOJVODINE

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

Fakultet tehničkih nauka

2010

Mirjana Kranjac

Maksimović dr Rado
Redovni profesor

MagistraturaSTRATEGIJSKO UPRAVLJANJE KAO FAKTOR KONKURENTNOSTI I STABILNOSTI PREDUZEĆA

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

Fakultet tehničkih nauka

2010

Zdenka Dudić

Maksimović dr Rado
Redovni profesor

DoktoratINOVACIJE U ANALIZI INTERNIH FAKTORA ORGANIZACIJE - FUZZY PRISTUP

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

Fakultet tehničkih nauka

2011

Aleksandar Pešić

Maksimović dr Rado
Redovni profesor

MagistraturaPROCESNI MODEL USLUGA OSIGURANJA I ORGANIZACIJA OSIGURAVAJUĆIH KOMPANIJA

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

Fakultet tehničkih nauka

2010

Marijana Mandić

Maksimović dr Rado
Redovni profesor

DoktoratUPRAVLJANJE RIZICIMA KAO ELEMENAT INTEGRISANOG SISTEMA MENADŽMENTA PREDUZEĆA

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

Fakultet tehničkih nauka

2011

Biljana Gemović

Maksimović dr Rado
Redovni profesor

MagistraturaORGANIZACIONA STRUKTURA JAVNIH PREDUZEĆA ZA GAZDOVANJE VODAMA KAO FAKTOR NJIHOVE USPEŠNOSTI

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

Fakultet tehničkih nauka

2011

Jelena Vojvodić

Maksimović dr Rado
Redovni profesor

DoktoratRAZVOJ MODELA INTEGRISANOG UPRAVLJANJA ODNOSIMA SA KORISNICIMA U ORGANIZACIJAMA U SRBIJI

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

Fakultet tehničkih nauka

2012

Stevan Milisavljević

Maksimović dr Rado
Redovni profesor

MagistraturaULOGA, ZNAČAJ I ORGANIZACIJA INVESTICIONIH FONDOVA U REPUBLICI SRBIJII

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

Fakultet tehničkih nauka

2012

Živko Makarić

Maksimović dr Rado
Redovni profesor

DoktoratORGANIZACIONA KULTURA KAO DETERMINANTA KONKURENTNOSTI PREDUZEĆA U AP VOJVODINI U RECESIONIM USLOVIMA

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

Fakultet tehničkih nauka

2012

Valentina Ivanić

Maksimović dr Rado
Redovni profesor

MagistraturaRAZVOJ MODELA EFEKTIVNOG UPRAVLJANJA SKIJAŠKIM CENTRIMA

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

Fakultet tehničkih nauka

2014

Branko Koroman

Maksimović dr Rado
Redovni profesor

DoktoratMODEL PRIMENE ŠEST SIGMA (6?) METODOLOGIJE U FUNKCIJI UNAPREĐENJA PROCESA INDUSTRIJSKOG PREDUZEĆA

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

Fakultet tehničkih nauka

2013

Saša Spasojević

Maksimović dr Rado
Redovni profesor

DoktoratUTICAJ SISTEMA MENADŽMENTA I PRIMENE INFORMACONIH TEHNOLOGIJA NA PERFORMANSE ORGANIZACIJE

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

Fakultet tehničkih nauka

2013

Milan Delić

Maksimović dr Rado
Redovni profesor

DoktoratMODEL MERENJA I UPRAVLJANJA RAZVOJNIM AKTIVNOSTIMA U ORGANIZACIJI

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

Fakultet tehničkih nauka

2014

Vidicki Predrag

Maksimović dr Rado
Redovni profesor

DoktoratIMPLIKACIJE KLIMATSKIH PROMENA NA KATASTROFALNE ŠTETE U OSIGURANJU

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

Fakultet tehničkih nauka

2014

Dragan Marković

Folić dr Radomir
Profesor emeritus

DoktoratEksperimentalna i analitička istraživanja armiranobetonskih zidova sa otvorima pod seizmičkim opterećenjem

Građevinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

1990

Žorić Svetlana

Folić dr Radomir
Profesor emeritus

DoktoratPrilog određivanju potrebne otpornosti betonskih zgrada prema požaru

Građevinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

1999

Krnjetin Slobodan

Folić dr Radomir
Profesor emeritus

MagistraturaJavni prostori obala naselja vojvodine

Arhitektura

Fakultet tehničkih nauka

2005

Jlena Atanacković

Folić dr Radomir
Profesor emeritus

DoktoratVišekriterijumsaka analiza seizmičke otpornosti konstrukcija armiranobetonskih zgrada

Građevinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2002

Lađinović Đorđe

Folić dr Radomir
Profesor emeritus

MagistraturaKritički osvrt na urbanu morfologiju čačka danas

Arhitektura

Fakultet tehničkih nauka

2005

Zdenka Radovanović

Folić dr Radomir
Profesor emeritus

DoktoratAnaliza međuzavisnosti funkcionalnih i konstrukcijskih karakteristika zgrada kod aseizmičkog projektovanja

Građevinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2005

Dražić Jasmina

Folić dr Radomir
Profesor emeritus

MagistraturaUrbana periferija vojvođanskih gradova-naselja sa višeporodičnim stanovanjem

Arhitektura

Fakultet tehničkih nauka

2005

Milica Kostreš

Folić dr Radomir
Profesor emeritus

MagistraturaPrilog analizi montažnih armiranobetonskih dvopojasnih nosača i njihovo sadejstvo sa ostalim elementima hale

Građevinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2001

Zoran Drakulić

Folić dr Radomir
Profesor emeritus

DoktoratDizajn stolice na prostorima jugoslovije u xx veku i osnovni kriterijumi za njegovo vrednovanje

Arhitektura

Fakultet tehničkih nauka

2005

Kojić Đura

Folić dr Radomir
Profesor emeritus

MagistraturaReološki modeli materijala u tlu i primena u projektovanju temeljnih konstrukcija

Građevinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2005

Lidija Babić

Folić dr Radomir
Profesor emeritus

DoktoratRazvoj modela održavanja ustava sa segmentnim zatvaračima na primeru Hidrosistema Duna-Tisa-Dunav

Građevinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2007

Popović Emil

Folić dr Radomir
Profesor emeritus

MagistraturaIstraživanje morfogeneze, fizičke strukture i funkcije trgova u Vojvodini

Arhitektura

Fakultet tehničkih nauka

2007

Bojan Tepavčević

Folić dr Radomir
Profesor emeritus

DoktoratRazvoj i transformacije arhitekture školskih zgrada u Vojvodini od 18. veka do 2005. godine

Arhitektura

Fakultet tehničkih nauka

2007

Atanacković-Jeličić Jelena

Folić dr Radomir
Profesor emeritus

MagistraturaNastanak i razvoj prizemnih građanskih kuća u Subotici tokom XIX i početkom XX veka

Arhitektura

Fakultet tehničkih nauka

2007

Nebojša Čamprag

Folić dr Radomir
Profesor emeritus

MagistraturaPrilog analizi ponašanja armiranobetonskih zidova sa otvorima pod seizmičkim opterećenjem

Građevinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

1987

Žorić Svetlana

Folić dr Radomir
Profesor emeritus

DoktoratKoncept performansi i upotrebna vrednost stanova u objektima višeporodičnog stanovanja

Arhitektura

Fakultet tehničkih nauka

2007

Jakđić Željko (KOMENTOR RADA)

Folić dr Radomir
Profesor emeritus

MagistraturaPrilog proučavanju uticaja visokih temperatura na armiranobetonske konstrukcije

Građevinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

1991

Krnjetin Slobodan

Folić dr Radomir
Profesor emeritus

MagistraturaPrilog statičkoj i dinamičkoj analizi visokih zgrada ukrućenih vertikalnim tankozidnim elementima

Građevinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

1993

Lađinović Đorđe

Folić dr Radomir
Profesor emeritus

MagistraturaPrimena metode ultrazvuka pri određivanju otpornosti betona na dejstvo mraza

Građevinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

1994

Malešev Mirjana

Folić dr Radomir
Profesor emeritus

MagistraturaPrilog istraživanju osnovnih karakteristika betona modifikovanih polimerima sa aspekta njihove primene u armiranobetonskim konstrukcijama

Građevinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

1994

Radonjanin Vlastimir

Folić dr Radomir
Profesor emeritus

MagistraturaEksperimentalna i teorijska istraživanja osnovnih materijala i veza kod nosivih zidnih panela

Građevinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

1997

Kočetov-Mišulić Tatjana

Folić dr Radomir
Profesor emeritus

MagistraturaPrilog analizi interakcije konstrukcija -tlo kod armiranobetonskih dijafragmi

Građevinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

1996

Pavlović Predrag

Folić dr Radomir
Profesor emeritus

MagistraturaPrilog analizi uticaja tečenja i skupljanja betona kod spregnutih konstrukcija

Građevinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

1998

Cumbo Anđelko

Obradović dr Ratko
Redovni profesor

MagistraturaMODELIRANJE PRELAZNIH RAZVOJNIH POVRŠI U KOMPJUTERSKOJ GRAFICI

Računarska grafika

Fakultet tehničkih nauka

2010

Branislav Beljin

Obradović dr Ratko
Redovni profesor

MagistraturaKORIŠĆENJE SAVREMENIH 3D WEB TEHNOLOGIJA U PROCESU KONSTRUISANJA RAČUNARSKOG CAD MODELA

Računarska grafika

Fakultet tehničkih nauka

2010

Oto Peter

Vračarević dr Ratomir
Redovni profesor

MagistraturaUticaj sistema parkiranja na raspodelu putovanja na vidove saobraćaja

Saobraćajno inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2006

Basarić Valentina

Gilezan dr Silvia
Redovni profesor

MagistraturaFormalni računi za intuicionističku logiku

Matematičke nauke

Fakultet tehničkih nauka

2008

Ivetić Jelena

Crvenković dr Siniša
Redovni profesor

DoktoratUniverzalno algebarski prilozi algebarskoj logici

Matematičke nauke

Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu

1989

Rozalija Madarsz

Crvenković dr Siniša
Redovni profesor

DoktoratO identitetima regularnih jezika

Matematičke nauke

Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu

2000

Igor Dolinka

Crvenković dr Siniša
Redovni profesor

DoktoratInvolutivne algebre

Matematičke nauke

Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu

2001

Milovan Vinčić

Kuzmanović dr Siniša
Redovni profesor

MagistraturaIstraživanje konstrukcionih mogućnosti smanjenja otkaza univerzalnih zupčastih reduktora

Mašinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2007

Milan Rackov

Nikolić dr Slavka
Vanredni profesor

MagistraturaUloga analize i modeliranje u procesu donošenja odluka

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

Fakultet tehničkih nauka

2009

Gospić Miloš

Đurić dr Slavko
Vanredni profesor

DoktoratIstraživanje uticaja procesnih parametara dimnih gasova na optimizaciju elektrofiltra

Inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu

Fakultet tehničkih nauka

2008

Stanojević Petko

Đurić dr Slavko
Vanredni profesor

MagistraturaUticaj temperature dimnih gasova i veličine sorbenta na odsumporavanje dimnih gasova suvim aditivnim postupkom pomoću CaO

Inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu

Fakultet tehničkih nauka

2010

Brankov Saša

Krnjetin dr Slobodan
Redovni profesor

DoktoratMere zaštite životne sredine u prostornom planiranju radnih zona

Arhitektura

Fakultet tehničkih nauka

2005

Vrbaški Biljana

Krnjetin dr Slobodan
Redovni profesor

MagistraturaBioklimatska gradnja zgrada i mogućnosti primene JUS TP 21

Arhitektura

Fakultet tehničkih nauka

2007

Trifković Miladin

Krnjetin dr Slobodan
Redovni profesor

DoktoratVertikalne zelene površine u planiranju i poboljšanju delova urbane strukture Beograda

Arhitektura

Fakultet tehničkih nauka

2007

Milošević Brevinac Dragana

Milovančev dr Slobodan
Vanredni profesor

MagistraturaOptičko merilo debljine providnih folija

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2001

Santrač Branislav

Bunčić dr Sonja
Redovni profesor

DoktoratPravna uređenost u oblasti kulture u Srbiji

Pravne nauke

Pravni fakultet

2012

mr Blagojević Predrag

Stankovski dr Stevan
Redovni profesor

DoktoratModel inteligentne podrške u osiguranju transportnih i automatizovanih sistema

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

Fakultet tehničkih nauka

2005

Bogdan Kuzmanović

Stankovski dr Stevan
Redovni profesor

MagistraturaPrilog razvoju ekpsetnog sistema za funkcionalno ispitivanje i pravilnu primenu ureznika

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

Fakultet tehničkih nauka

2001

Željko Ratković

Stankovski dr Stevan
Redovni profesor

MagistraturaRazvoj modela sistema za automatizaciju u stambenim okruženjima

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo i mašinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2003

Gordana Ostojić

Kostić dr Svetozar
Redovni profesor

DoktoratIstraživanje i definisanje metodologije multivarijantne ekspertize saobraćajnih nezgoda

Saobraćajno inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

1994

Mandić Danimir

Kostić dr Svetozar
Redovni profesor

MagistraturaAnaliza savremenih metoda i mogućnosti njihove primene za utvrđivanje sudarnih brzina kod ekspertiza čeonih sudara automobila

Saobraćajno inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

1998

Papić Zoran

Kostić dr Svetozar
Redovni profesor

MagistraturaAnaliza i definisanje metodologije saobraćajno-tehničkog veštačenja sa posebnim osvrtom na mišljenje i zaključak veštaka

Saobraćajno inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2001

Kostić Budiša

Kostić dr Svetozar
Redovni profesor

MagistraturaPrilog istraživanju optimalne organizacije rada centara za tehnički pregled automobila na teritoriji Srbije

Saobraćajno inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2001

Lalić Zoran

Kostić dr Svetozar
Redovni profesor

MagistraturaIstraživanje metodologija ekspertize saobraćajnih nezgoda sa učešćem bicikla

Saobraćajno inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2006

Feher Laslo

Kostić dr Svetozar
Redovni profesor

MagistraturaOdređivanje sudarne brzine vozila na osnovu njihovih deformacija evidentiranih u uviđajnoj dokumentaciji

Saobraćajno inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2006

Bogićević Dejan

Atanacković dr Teodor
Profesor emeritus

DoktoratStabilnost i oscilacije rotirajuće kružne ploče

Mašinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

1997

Maretić Ratko

Atanacković dr Teodor
Profesor emeritus

MagistraturaO optimalnom obliku rotirajućih stubova

Mašinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2003

Braun David

Atanacković dr Teodor
Profesor emeritus

DoktoratO stabilnosti rotirajućeg stuba

Mašinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

1997

Glavardanov Valentin

Atanacković dr Teodor
Profesor emeritus

MagistraturaO stabilnosti stuba promenljivog poprečnog preseka

Mašinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2001

Novaković Branislava

Atanacković dr Teodor
Profesor emeritus

DoktoratO stabilnosti pritisnutog i uvijenog linearno-elastičnog stuba

Mašinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

1993

Spasić Dragan

Atanacković dr Teodor
Profesor emeritus

MagistraturaUticaj kompresibilnosti i smicanja na stabilnost stuba opterećenog silom i spregom na kraju

Mašinsko inženjerstvo

Matematički fakultet

1995

Glavardanov Valentin

Atanacković dr Teodor
Profesor emeritus

DoktoratStabilnost pritisnutog Pfligerovog stuba

Mašinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

1992

Zamurović Olga

Atanacković dr Teodor
Profesor emeritus

MagistraturaPrilog proračuna velikih ugiba tankih, kružnih, linearno elastičnih ploča

Mašinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

1992

Maretić Ratko

Atanacković dr Teodor
Profesor emeritus

DoktoratStabilnost i optimalni oblik štapa na elastičnoj podlozi

Mašinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2006

Novaković Branislava

Atanacković dr Teodor
Profesor emeritus

MagistraturaDifuzno-talasna jednačina sa dva frakciona izvoda različitog reda

Matematičke nauke

Fakultet tehničkih nauka

2006

Zorica Dušan

Torović dr Tripo
Redovni profesor

MagistraturaJedan prilaz optimizaciji unutrasnjeg uravnotezenja motora sa unutrasnjim sagorevanjem

Mašinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2001

Nikolić Nebojša

Todić dr Velimir
Redovni profesor

DoktoratKolaborativni sistem za projektovanje tehnoloških procesa izrade proizvoda baziiran na internet tehnologijama

Mašinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2012

Mijodrag Milošević

Todić dr Velimir
Redovni profesor

MagistraturaRazvoj specijalizovanog CAD/CAPP/CAM rešenja primenom savremenih programskih sistema opšte namene

Mašinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2005

Milošević Mijodrag

Todić dr Velimir
Redovni profesor

DoktoratRazvoj opšteg modela tehnološke pripreme proizvodnje

Mašinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2012

Dejan Lukić

Todić dr Velimir
Redovni profesor

MagistraturaRazvoj sistema za automatizovano projektovanje tehnoloških procesa izrade alata za brizganje plastike

Mašinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2007

Lukić Dejan

Malbaša dr Veljko
Redovni profesor

MagistraturaFormalna specifikacija i projektovanje asinhrone upravljačke jedinice visokog stepena integracije

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2003

Sešić Aleksandra

Malbaša dr Veljko
Redovni profesor

MagistraturaKorisnički interfejs u inteligentnom elektronskom nadzoru prekidačkih elemenata elektroenegetskog sistema

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2003

Latiško Goran

Malbaša dr Veljko
Redovni profesor

MagistraturaFormalna specifikacija i realizacija laboratorijskog mikroračunara na programabilnom integrisanom kolu

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2005

Mezei Ivan

Malbaša dr Veljko
Redovni profesor

MagistraturaMikroračunarski sistem za upravljanje robotom i robotskom hvataljkom sa mekim kontaktnim površinama

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2005

Nikolić MIlan

Vasić dr Veran
Redovni profesor

DoktoratProcena otpora namotaja statora asinhronog motora u pogonu sa prirodnom orijentacijom polja

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2008

Oros Đura

Vasić dr Veran
Redovni profesor

MagistraturaUticaj varijacije parametara na estimaciju brzine u vektorski upravljanom pogonu sa prirodnom orijentacijom polja

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2006

Ostojić Darko

Vasić dr Veran
Redovni profesor

DoktoratUpravljanje asinhronim motorom bez davača brzine zasnovano na reaktivnoj snazi

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2010

Vladan Jevremović

Vasić dr Veran
Redovni profesor

MagistraturaUpravljanje elektromotornim pogonom bez davača

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2006

Reljić Dejan

Vasić dr Veran
Redovni profesor

MagistraturaModulacione tehnike upravljanja šestofaznim naponskim invertorom za napajanje asinhronih motora sa asimetrično izvedenim namotajem

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2008

Milićević Dragan

Vasić dr Veran
Redovni profesor

MagistraturaAspekti modelovanja sinhronih motora sa izraženim polovima u prelaznim i ustaljenim asinhronim režimima rad

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2008

Kiralj Ištvan

Avdalović dr Veselin
Docent

MagistraturaRazvoj modela za procenu maksimalno moguće štete prilikom nastajanja katastrofalnog događaja

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

Fakultet tehničkih nauka

2007

Ćosić Đorđe

Crnojević-Bengin dr Vesna
Vanredni profesor

DoktoratNove konfiguracije jediničnih ćelija metamaterijala i njihove primene

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2010

Vasa Radonić

Crnojević-Bengin dr Vesna
Vanredni profesor

MagistraturaRazličite konfiguracije kompaktnih jediničnih ćelija metamaterijala

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2007

Radonić Vasa

Crnojević-Bengin dr Vesna
Vanredni profesor

DoktoratMikrotalasni filtri sa vise nezavisno kontrolisanih propusnih opsega realizovani u mikrostrip arhitekturi

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2013

Nikolina Jankovic

Spasić-Jokić dr Vesna
Redovni profesor

DoktoratMetrolosko obezbedjenje kvaliteta u medicinskoj primeni jonizujucih zracenja

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2012

Aleksandra Milatović

Sajfert dr Vjekoslav
Redovni profesor

DoktoratIstraživanje uticaja promene vrste materijala na frekvencijski spektar muzičkih instrumenata

Fizičke nauke

Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin" Zrenjanin

2009

Sonja Krstić

Radlovački dr Vladan
Vanredni profesor

DoktoratMenadžment kvalitetom u nabavci, razvoj opšteg modela i mogućnosti za njegovu primenu

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

Fakultet tehničkih nauka

2013

Branislav Sladić

Radlovački dr Vladan
Vanredni profesor

DoktoratUticaj sistema menadžmenta i primene informacionih tehnologija na performanse organizacije - KOMENTORSTVO

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

Fakultet tehničkih nauka

2013

Milan Delić

Gajić dr Vladeta
Redovni profesor

DoktoratPristup modeliranju logističkih procesa i izgradnja optimalnog informacionog sistema kao polaz za realizaciju optimalne logističke koncepcije

Saobraćajno inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2002

Banković Miroljub

Gajić dr Vladeta
Redovni profesor

MagistraturaModeliranje procesa upravljanja i kontrole prevoza robe sa posebnim osvrtom na eksploataciju voznog parka

Saobraćajno inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2001

Božović Miroslav

Gajić dr Vladeta
Redovni profesor

DoktoratPrilog optimalnom oblikovanju distribucionih kanala na logističkim principima

Saobraćajno inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2006

Lazić Spomenka

Gajić dr Vladeta
Redovni profesor

MagistraturaModeliranje organizacije logističke funkcije u većim trgovinskim preduzećima

Saobraćajno inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2001

Nikoličić Svetlana

Gajić dr Vladeta
Redovni profesor

MagistraturaPristup optimizaciji kapaciteta za sopstvene potrebe preduzeća

Saobraćajno inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2002

Cakić Đurđica

Crnojević dr Vladimir
Vanredni profesor

DoktoratPrimena genetskog programiranja za potiskivanje impulsnog šuma u slici

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2010

Nemanja Petrović

Crnojević dr Vladimir
Vanredni profesor

Magistratura

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

Petrović Nemanja

Crnojević dr Vladimir
Vanredni profesor

MagistraturaStatističke metode za detekciju pokretnih objekata u video sekvencama

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2009

Borislav Antić

Katić dr Vladimir
Redovni profesor

DoktoratDeregulacija i harmonijski kvalitet električne energije

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2004

Jordan Šikoski

Katić dr Vladimir
Redovni profesor

MagistraturaUpravljanje asinhronom mašinom u pogonu vetroelektrane bez davača

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2007

Boris Dumnić

Katić dr Vladimir
Redovni profesor

DoktoratUniverzalni sistem za korekciju kvaliteta električne energije

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2001

Dušan Graovac

Katić dr Vladimir
Redovni profesor

MagistraturaVektorski impulsno širinski modulator za šestofazni naponski invertor

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2005

Dražen Dujić

Katić dr Vladimir
Redovni profesor

DoktoratPogon vetroelektrane sa sinhronim generatorom sa stalnim magnetima upravljan serijskim pretvaračem

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2011

Stevan Grabić

Katić dr Vladimir
Redovni profesor

MagistraturaDeterminisanje nivoa kvaliteta isporučene električne energije u realnom elektrodistributivnom konzumu

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2005

Velimir Strugar

Katić dr Vladimir
Redovni profesor

MagistraturaKomparativna analiza savremenih procesora za kontrolu elektromotornih pogona

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2005

Vlado Porobić

Katić dr Vladimir
Redovni profesor

DoktoratUpravljanje pogonom sa asinhronim generatorom i dvostrukim pretvaračem povezanim na mrežu

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2012

Boris Dumnić

Katić dr Vladimir
Redovni profesor

MagistraturaNova rešenja u povezivanju vetro-turbina sa sinhronim generatorom sa stalnim magnetima na električnu mrežu

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2004

Stevan Grabić

Katić dr Vladimir
Redovni profesor

DoktoratPoboljšane tehnike upravljanja pretvaračem prema mreži u slučaju propada napona u distributivnim mrežama sa sistemima za skladištenje električne energije

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2013

Zoran Ivanović

Katić dr Vladimir
Redovni profesor

MagistraturaPrimena vektorski regulisanog asinhronog pogona za pozicioniranje ose na CNC mašini

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2002

Milan Živić

Katić dr Vladimir
Redovni profesor

MagistraturaAnaliza talasnih oblika energetskih pretvarača primenom Wavelet transformacije

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2000

Jovan Knežević

Katić dr Vladimir
Redovni profesor

MagistraturaOptimizacija mrežnog filtra aktivnog ispravljača strujne topologije

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

1998

Dušan Graovac

Katić dr Vladimir
Redovni profesor

MagistraturaRaspregnuto upravljanje aktivnom i reaktivnom snagom u pogonu vetroelektrana

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2007

Evgenije Adžić

Katić dr Vladimir
Redovni profesor

MagistraturaUpravljanje vetroelektranom u slučaju poremećaja u električnoj mreži

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2007

Zoran Ivanović

Katić dr Vladimir
Redovni profesor

MagistraturaModelovanje prilagodljivih uređaja prenosa naizmjenične struje u uslovima propada napona

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2007

Marko Vekić

Katić dr Vladimir
Redovni profesor

MagistraturaUpravljanje asinhronom mašinom u pogonu vetroelektrane bez davača

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2007

Boris Dumnić

Katić dr Vladimir
Redovni profesor

MagistraturaDirektna kontrola momenta sa konstantnom frekvencijom prekidanja za elektromotorne pogone sa više nivoa

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2007

Saša Nikolić

Katić dr Vladimir
Redovni profesor

MagistraturaMogućnosti primene hibridnog sistema za pretvaranje energije vetra i sunca u električnu

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2009

Zoltan Čorba

Katić dr Vladimir
Redovni profesor

MagistraturaUpravljanje motorom jednosmerne struje sa impulsno širinski modulisanim ispravljačem sa faktorom snage bliskim jedinici

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2010

Milan Adžić

Milošević dr Vladimir
Redovni profesor

Doktorat"Novi koncept skremplovanja govora baziran na Adamarovoj transformaciji"

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

1997

Mr Vlado Delić

Milošević dr Vladimir
Redovni profesor

Doktorat"Optimizacija radnog režima pojačavača velike VF snage u klasi C i D"

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2004

Mr Srđan Kostić

Milošević dr Vladimir
Redovni profesor

Magistratura“Morfološki filtri i njihova primena u digitalnoj obradi statičke slike”

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

1996

Vladimir Radenković,dipl.inž.

Milošević dr Vladimir
Redovni profesor

Magistratura“Metode predikcije mediane elektromagnetskog polja”

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

1996

Milan Paroški, dipl.inž.

Milošević dr Vladimir
Redovni profesor

Magistratura"Potiskivanje inpulsnog šuma u slici primenom adaptivnog medijan filtra"

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

1998

Vladimir Crnojević,dipl.inž.

Milošević dr Vladimir
Redovni profesor

Magistratura"Koncept telekomunikacionih mreža zasnovanih na ISDN-u"

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

1998

Srđan Cvijanović,dipl.inž.

Milošević dr Vladimir
Redovni profesor

Magistratura"Priprema i obrada govornih baza namenjenih automatskom prepoznavanju i sintezi govora"

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2001

Živko Bojović, dipl.inž.

Milošević dr Vladimir
Redovni profesor

MagistraturaSistem upravljanja SDH mrežom prenosa

Tehničko - tehnološke

Fakultet tehničkih nauka

2009

Mraović Milan

Petrović dr Vladimir
Vanredni profesor

MagistraturaRealizacija multiveličinskog pojačanja slika u kompleksnom wavelet domenu

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

Đorđe Starčević

Savić dr Vladimir
Redovni profesor

DoktoratUticaj geometrije zazora u hidrauličnim komponentama automatskog upravljanja na efikasnost rada hidrauličkih sistema

Mašinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2007

Darko Knežević

Savić dr Vladimir
Redovni profesor

MagistraturaAnaliza procesa dekompresije hidrauličkih ulja u cilindrima hidrauličkih presa

Mašinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2002

Darko Knežević

Savić dr Vladimir
Redovni profesor

MagistraturaRazvoj integralnog modela za izbor i dijagnostiku mineralnih hidrauličkih ulja

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

Fakultet tehničkih nauka

2006

Mitar Jocanović

Strezoski dr Vladimir
Redovni profesor

DoktoratPRORAČUN NESIMETRIČNIH TOKOVA SNAGA ELEKTROENERGETSKIH SISTEMA

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2000

Ljupčo Trpezanovski

Strezoski dr Vladimir
Redovni profesor

DoktoratKORDINACIJA OPTIMALNE KONFIGURACIJE I REGULACIJE NAPONA DISTRIBUTIVNIH MREŽA U DEREGULISANOJ PRIVREDI

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2002

Nenad Katić

Strezoski dr Vladimir
Redovni profesor

DoktoratOPTIMIZACIJA LOKACIJA I SNAGA DISTRIBUTIVNIH TRANSFORMATORSKIH STANICA PRIMENOM CELOBROJNOG PROGRAMIRANJA

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2004

Dragoslav Jovanović

Vujičić dr Vladimir
Redovni profesor

DoktoratAdaptivni A/D konvertor i njegova primena

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

1996

Milovančev Slobodan

Vujičić dr Vladimir
Redovni profesor

DoktoratMerenje električne snage sporom A/D konverzijom

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2004

Petrović Predrag

Vujičić dr Vladimir
Redovni profesor

DoktoratMerenje električnih veličina u elektroenergetskoj mreži metodom maksimalne verodostojnosti

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2006

Kušljević Miodrag

Delić dr Vlado
Redovni profesor

Doktorat“Prepoznavanje ključnih reči u spontanom govoru na srpskom jeziku”

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2003

Stanimirović Ljiljana

Delić dr Vlado
Redovni profesor

Magistratura“Priprema i obrada govornih baza za ASR i TTS na srpskom jeziku”

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2001

Bojović Živko

Delić dr Vlado
Redovni profesor

Doktorat“Personalni mobilni sistemi za daljinsko nadgledanje zdravstvenog stanja: arhitektura i protokoli”

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2004

Krčo Srđan

Delić dr Vlado
Redovni profesor

Magistratura“Prozodijski elementi u sintezi govora na osnovu teksta na srpskom jeziku”

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2002

Sečujski Milan

Delić dr Vlado
Redovni profesor

Magistratura“Procena i praćenje formantne strukture govornog signala”

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2005

Jovanov Ljubomir

Delić dr Vlado
Redovni profesor

Magistratura“Učenje na daljinu: on-line vežbe iz digitalne obrade audio signala”

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2008

Piroška Stanić-Molcer

Delić dr Vlado
Redovni profesor

Doktorat"Automatska morfološka anotacija tekstova na srpskom jeziku"

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2009

Milan Sečujski

Delić dr Vlado
Redovni profesor

Magistratura"Primena normalizacije vokalnog trakta u cilju unapređenja performansi sistema za automatsko prepoznavanje govora"

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2009

Jakovljević Nikša

Delić dr Vlado
Redovni profesor

Doktorat"Integrisana komponenta sistema učenja digitalne obrade signala implementirana u mrežnom okruženju"

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2011

Piroška Stanić Molcer

Delić dr Vlado
Redovni profesor

Magistratura"Uticaj telefonskog kanala na automatsko prepoznavanje govornika"

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2010

Jokić Ivan

Delić dr Vlado
Redovni profesor

Doktorat"Algoritmi za interaktivnu obuku studenata u projektovanju mikroprocesorskih sistema za digitalnu obradu signala"

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2012

Anita Sabo

Delić dr Vlado
Redovni profesor

MagistraturaVerifikacija govornika

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2013

Milan Dobrović

Delić dr Vlado
Redovni profesor

Doktorat"Hijerarhijsko klasterovanje modela Gausovih smeša u aplikacijama za kontinualno prepoznavanje govora"

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2012

Branislav Popović

Delić dr Vlado
Redovni profesor

Magistratura"Poređenje emocija u arapskom prirodnom i sintetizovanom govoru"

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2010

Mohammad Raouf Al-Abbushi

Delić dr Vlado
Redovni profesor

Doktorat"Improvement of Thai Speech Emotion Recognition Using Face Feature Analysis"

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

2012

Igor Stanković

Delić dr Vlado
Redovni profesor

Magistratura"Trajanje vokala kao jedan od prozodijskih elemenata u sintezi govora na srpskom jeziku"

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2007

Sandra Sovilj-Nikić

Delić dr Vlado
Redovni profesor

Doktorat"Primena retke reprezentacije na modelima Gausovih mešavina koje se koriste za automatsko prepoznavanje govora"

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2014

Nikša Jakovljević

Delić dr Vlado
Redovni profesor

Doktorat"Modelovanje i analiza EKG signala uz aplikacije u mobilnim telemedicinskim sistemima"

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2013

Stevan Jokić

Delić dr Vlado
Redovni profesor

Doktorat"Ekstrakcija i selekcija skupa obeležja za automatsko prepoznavanje emocija u govoru"

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2013

Milana Bojanić

Delić dr Vlado
Redovni profesor

Doktorat"Analiza MEL-frekvencijskih kepstralnih koeficijenata kao obeležja korišćenih pri automatskom prepoznavanju govornika"

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2014

Ivan Jokić

Delić dr Vlado
Redovni profesor

Doktorat"Razvoj matematičkog modela trajanja glasova u automatskoj sintezi govora na srpskom jeziku"

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2014

Sandra Sovilj-Nikić

Radonjanin dr Vlastimir
Redovni profesor

DoktoratTeorijska i eksperimentalna analiza brzine kernovanja kao parametra semi-destruktivne metode za određivanje čvrstoće betona pri pritisku

Građevinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2007

Drakulić Zoran

Radonjanin dr Vlastimir
Redovni profesor

DoktoratComparative Analysis of Axially Loaded Composite Columns

Građevinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2011

Moftah Masoud Almadini

Radonjanin dr Vlastimir
Redovni profesor

DoktoratPrimena genetskih algoritama u optimizaciji greda od betona visokih i ultra visokih čvrstoća sa aspekta nosivosti na savijanje i smicanje

Građevinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2012

Dragan Nikolić

Radonjanin dr Vlastimir
Redovni profesor

DoktoratRazvoj modela za predviđanje temperatura asfaltnih slojeva kolovoznih konstrukcija u Srbiji

Građevinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2012

Bojan Matić

Grković dr Vojin
Redovni profesor

DoktoratIstraživanje uklapanja postrojenja za spregnutu proizvoidnju električne i toplotne energije u toplotno-energetske sisteme

Mašinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

1998

Stolić Radosav

Šenk dr Vojin
Redovni profesor

MagistraturaKompleksnost dekodovanja trelis kodova

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

1997

Slobodan Vučetić

Šenk dr Vojin
Redovni profesor

MagistraturaNeuralna mreža kao estimator verovatnoće greške u digitalnim komunikacionim sistemima

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

1999

Milan Narandžić

Kecman dr Vojislav
Gostujući profesor

MagistraturaModern Control of Indoor Quadrotor Helicopter

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

2007

Tae So Kim

Kecman dr Vojislav
Gostujući profesor

DoktoratLarge-Scale Support Vector Machines and Semi-Supervised Learning Algorithms

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

2006

Te-Ming Huang

Kecman dr Vojislav
Gostujući profesor

MagistraturaModeling and Optimizing of a Biotechnological Reactor by Support Vector Machines

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

2006

Matthias Mrosek

Kecman dr Vojislav
Gostujući profesor

DoktoratThe Modelling and Estimation of Acceleration Dependant Friction in Mechanical Systems

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

2004

David W. Lee

Kecman dr Vojislav
Gostujući profesor

MagistraturaSupport Vector Machines Based Control of A Heat Exchanger

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

2005

Dieter Lens

Kecman dr Vojislav
Gostujući profesor

DoktoratThe Use of Support Vector Machines in Image Compression

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

2003

Robinson, Jonathan

Kecman dr Vojislav
Gostujući profesor

MagistraturaImage Compression by Support Vector Machines

Arhitektura

2005

Toth, Kornel

Kecman dr Vojislav
Gostujući profesor

DoktoratA Data Mining Approach for Modelling Empirical Data and Decision Making

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

2003

Vojinović Zoran

Kecman dr Vojislav
Gostujući profesor

MagistraturaData Mining Deployment in Energy Marketing Using Support Vector Machines

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

2005

Roman, Aaren

Kecman dr Vojislav
Gostujući profesor

MagistraturaCompression of Audio Files by Support Vector Machines

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

2004

Treuer, Michael

Kecman dr Vojislav
Gostujući profesor

DoktoratIdentification of nonlinear dynamic systems with dynamic neural network

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

1996

Majetić Dubravko

Kecman dr Vojislav
Gostujući profesor

MagistraturaData Mining Deployment in Energy Marketing Using Support Vector

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

2005

Roman, Aaren

Kecman dr Vojislav
Gostujući profesor

DoktoratNoniterative algorithm for neural networks parameters learning

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

1996

Široko Mladen

Kecman dr Vojislav
Gostujući profesor

MagistraturaCompression of Audio Files by Support Vector Machines

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

2004

Treuer, Michael

Kecman dr Vojislav
Gostujući profesor

DoktoratControl of the flexible robot based on the inverse dynamic model

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

1994

Petrić Joško

Kecman dr Vojislav
Gostujući profesor

MagistraturaModelling and Control of a 2-D of Freedom Helicopter

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

2004

Stojanović Anđelko

Kecman dr Vojislav
Gostujući profesor

MagistraturaAdaptive Flight Control of the F16–Aircraft with Neural Networks

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

2003

Torsten Liesk

Kecman dr Vojislav
Gostujući profesor

MagistraturaA radial basis function approach to financial time series forecasting

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

1999

Pohl, Colin

Kecman dr Vojislav
Gostujući profesor

MagistraturaTime series modelling using support vector regression with chunking

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

1999

Wu, Timothy Chieh-Teng

Kecman dr Vojislav
Gostujući profesor

MagistraturaRadial basis function approach to financial times series modelling

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

1998

Shah, Faimeen Faiyaz

Kecman dr Vojislav
Gostujući profesor

MagistraturaRadial basis function networks for motion synthesis in computer graphics

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

1998

Wang, Chang Bing

Kecman dr Vojislav
Gostujući profesor

MagistraturaNeural networks based adaptive control

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

1997

Rommel, Thorsten

Kecman dr Vojislav
Gostujući profesor

MagistraturaContribution to the development of the intelligent vision system

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

1992

Široki mladen

Kecman dr Vojislav
Gostujući profesor

MagistraturaOn the application of neural networks in automatic control systems

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

1992

Majetić Dubravko

Kecman dr Vojislav
Gostujući profesor

MagistraturaDynamic and control performance of the flexible manipulator

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

1990

Petrić Joško

Petrović dr Vojislav
Redovni profesor

DoktoratPalindromes in finite and infinite words

Matematičke nauke

Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu

2012

Bojan Bašić

Petrović dr Vojislav
Redovni profesor

MagistraturaKingovi u turnirima i hiperturnirima

Matematičke nauke

Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu

2007

DejanBrcanov

Lozanov-Crvenković dr Zagorka
Redovni profesor

MagistraturaApplication of Logistic Regression to Determining the Relation Between Obesity and Potential Factors of Risk

Matematičke nauke

Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu

2006

Nataša Dragnić

Lozanov-Crvenković dr Zagorka
Redovni profesor

MagistraturaInterest in teaching mathematics in secondary school of Economics

Matematičke nauke

Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu

2005

Aleksandra Stojiljković

Galić dr Zdravko
Gostujući profesor

MagistraturaInteroperabilne kartografske baze podataka

Geodetsko inženjerstvo

Građevinski fakultet u Sarajevu

Republika Bosna i Hercegovina

2006

Slobodanka Ključanin

Galić dr Zdravko
Gostujući profesor

MagistraturaDeformacijska analiza mikrotriangulacijske mreže posebnih namjena

Geodetsko inženjerstvo

Građevinski fakultet u Sarajevu

Republika Bosna i Hercegovina

2006

Esad Vrce

Tešić dr Zdravko
Vanredni profesor

MagistraturaPrimena informacionih tehnologija u razvoju komercijalnih poslova

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

Fakultet tehničkih nauka

2010

Siniša Mitić

Tešić dr Zdravko
Vanredni profesor

MagistraturaProcesni model poslovanja prodajno-servisnog poslovnog sistema

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

Fakultet tehničkih nauka

2010

Stevica Bašić

Konjović dr Zora
Redovni profesor

DoktoratProširivi sistem za pronalaženje multimedijalnih dokumenata

Računarske nauke

Fakultet tehničkih nauka

2003

Milosavljević Branko

Konjović dr Zora
Redovni profesor

MagistraturaFizičko projektovanje relacionih baza podataka

Računarske nauke

Fakultet tehničkih nauka

1998

Bender Miroslav

Konjović dr Zora
Redovni profesor

MagistraturaObjektno orijentisana specifikacija i implementacija sistema za detekciju i korekciju grešaka u tekstu na srpskom jeziku

Računarske nauke

Fakultet tehničkih nauka

2004

Weinstein Vladimir

Konjović dr Zora
Redovni profesor

DoktoratProširivo agentsko okruženje bazirano na Java tehnologiji

Računarske nauke

Fakultet tehničkih nauka

2003

Vidaković Milan

Konjović dr Zora
Redovni profesor

MagistraturaObjektno orijentisana specifikacija i implementacija korisničkog interfejsa bibliotečkog informacionog sistema

Računarske nauke

Fakultet tehničkih nauka

1998

Vidaković Milan

Konjović dr Zora
Redovni profesor

DoktoratModel računaraskog simulacionog sistema za upravljanje geoprostorom u uslovima neodređenosti

Računarske nauke

Fakultet tehničkih nauka

2011

Đorđe Obradović

Konjović dr Zora
Redovni profesor

MagistraturaTekst server UNIMARC zapisa

Računarske nauke

Fakultet tehničkih nauka

1999

Milosavljević Branko

Konjović dr Zora
Redovni profesor

DoktoratAutomatizovano izdvajanje semantike iz naučnih članaka u oblasti informatike

Računarske nauke

Fakultet tehničkih nauka

2011

Aleksandar Kovačević

Konjović dr Zora
Redovni profesor

MagistraturaSoftverski sistem za simulaciju antropomorfnog hoda

Računarske nauke

Fakultet tehničkih nauka

2003

Obradović Đorđe

Konjović dr Zora
Redovni profesor

MagistraturaMetoda za sintezu suboptimalnog direktnog upravljanja u elektro energetskom sistemu

Računarske nauke

Fakultet tehničkih nauka

2001

Varga Ervin

Konjović dr Zora
Redovni profesor

MagistraturaProširivi sistem za kontrolu pristupa XML dokumentima zasnovanu na korisničkim ulogama

Računarske nauke

Fakultet tehničkih nauka

2006

Sladić Goran

Konjović dr Zora
Redovni profesor

MagistraturaElektronska razmena strukturiranih bibliografskih zapisa u XML formatu

Računarske nauke

Fakultet tehničkih nauka

2006

Zarić Miroslav

Konjović dr Zora
Redovni profesor

MagistraturaKomunikaciona infrastruktura sistema za geoprostorne podatke baziranog na globalnoj satelitskoj navigaciji

Informacione tehnologije

Fakultet tehničkih nauka

2011

Milan Kerac

Konjović dr Zora
Redovni profesor

MagistraturaImplementacija meta-imenika za pristup heterogenim skupovima podataka

Računarske nauke

Fakultet tehničkih nauka

2011

Ivan Nejgebauer

Konjović dr Zora
Redovni profesor

MagistraturaDistributivni segment sistema za geoprostorne podatke baziranog na globalnoj satelitskoj navigaciji

Informacione tehnologije

Fakultet tehničkih nauka

2011

Aleksandar Sudarević

Konjović dr Zora
Redovni profesor

MagistraturaSoftverski sistem za evaluaciju dobavljača baziran na fazi-neuro pristupu

Računarske nauke

Fakultet tehničkih nauka

2012

Radoslav Dutina

Anišić dr Zoran
Redovni profesor

DoktoratRazvoj modela inovacione politike zasnovanom na konceptu otvorenih inovacija

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

Fakultet tehničkih nauka

2012

Dragica Koldžin

Anišić dr Zoran
Redovni profesor

MagistraturaRazvoj metodologije za povezivanje činilaca u procesu integralnog razvoja proizvoda u mrežnom okruženju

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

Fakultet tehničkih nauka

2005

Firstner Igor

Anišić dr Zoran
Redovni profesor

DoktoratMetodologija poslovnog predviđanja kao osnova za strategijsko odlučivanje u malim i srednjim preduzećima

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

Fakultet tehničkih nauka

2012

Marija Servo

Anišić dr Zoran
Redovni profesor

DoktoratRazvoj opšteg modela za definisanje funkcija i atributa proizvoda u uslovima masovne proizvodnje prema individualnim zahtevima kupca

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

Fakultet tehničkih nauka

2013

Igor Firstner

Cekić dr Zoran
Redovni profesor

DoktoratKorporativni menadžment nekretnina

Arhitektura, urbanizam i ekonomske nauke

Univerzitet Union Nikola Tesla

2008

Dušan Dukić

Jeličić dr Zoran
Redovni profesor

DoktoratIdentifikacija, simulacija i upravljanje klasom EDFA pojačavača

Automatika i upravljanje sistemima

Fakultet tehničkih nauka

2008

Nebojša Petrovački

Jeličić dr Zoran
Redovni profesor

DoktoratOptimalno i suboptimalno upravljanje klasom sistema sa raspodeljenim parametrima

Automatika i upravljanje sistemima

Fakultet tehničkih nauka

2011

Milan Rapaić

Jeličić dr Zoran
Redovni profesor

DoktoratModifikacija algoritma optimizacije rojem čestica sa primenom u detekciji kvarova na objektima automatskog upravljanja sa kontinualnom dinamikom

Automatika i upravljanje sistemima

Fakultet tehničkih nauka

2012

Željko Kanović

Ognjanović dr Zoran
Naučni savetnik

DoktoratPrimene infinitarnih logika u verovatnosno-temporalnom rezonovanju i teoriji modela

Matematičke nauke

Matematički fakultet

2011

Dragan Doder

Ognjanović dr Zoran
Naučni savetnik

DoktoratO formalizaciji p-adskih, kvalitativnih i uslovnih verovatnoća

Matematičke nauke

Matematički fakultet

2012

Angelina Ilić Stepić

Uzelac dr Zorica
Redovni profesor

DoktoratSubjektivni aspekti procene ljudskog kapitala na visokoobrazovnim institucijama

Menadžment i biznis

Fakultet tehničkih nauka

2007

Bojanić Željka

Uzelac dr Zorica
Redovni profesor

MagistraturaPrilog istraživanju žene menqdžera i i novog stila rukovodjenja

Menadžment i biznis

Fakultet tehničkih nauka

2006

Hristić Daniela

Uzelac dr Zorica
Redovni profesor

DoktoratIstraživanje indikatora za merenje intelektualnog kapitala u organizacijama

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

Fakultet tehničkih nauka

2008

Čabrilo Slađana

Uzelac dr Zorica
Redovni profesor

MagistraturaProcena i praćenje intelektualnog kapitala

Menadžment i biznis

Fakultet tehničkih nauka

2005

Čabrilo Slađana

Uzelac dr Zorica
Redovni profesor

MagistraturaFitovani numerički metodi za singularno perturbovane probleme

Matematičke nauke

Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu

Pavlović Ljiljana

Trpovski dr Željen
Vanredni profesor

DoktoratFiltriranje impulsnog šuma u slici primenom nelinearnih filtara zasnovanih na robusnoj statistici

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2004

Vladimir Crnojević

Trpovski dr Željen
Vanredni profesor

MagistraturaAnaliza primene jednofrekvencijskih mreža u digitalnoj distribuciji TV signala

Tehničko tehnološke nauke

Fakultet tehničkih nauka

2011

Sanja Maksimović Moićević

Trpovski dr Željen
Vanredni profesor

DoktoratDetekcija pokretnih objekata u video sekvenci

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2004

Vesna Zeljković

Trpovski dr Željen
Vanredni profesor

MagistraturaUpravljanje resursima satelitskih mreža kroz višeslojnu arhitekturu protokola

Tehničko tehnološke nauke

Fakultet tehničkih nauka

2010

Danijela Šikanja

Trpovski dr Željen
Vanredni profesor

DoktoratPrimena metode aktivnog modela oblikovanja u oblasti automatske identifikacije rendgenkefalometrijskih tačaka

Medicinske nauke

Medicinski fakultet u Novom Sadu

2006

Predrag Vučinić

Trpovski dr Željen
Vanredni profesor

MagistraturaPrimena SAGE algoritma u obradi signala

Tehničko tehnološke nauke

Fakultet tehničkih nauka

2009

Milan Bezbradica

Trpovski dr Željen
Vanredni profesor

MagistraturaDetekcija i očitavanje registracionih tablica s posebnim osvrtom na slike snimljene klasičnim digitalnim fotoaparatom

Tehničko tehnološke nauke

Fakultet tehničkih nauka

2009

Vladimir Tadić

Trpovski dr Željen
Vanredni profesor

MagistraturaKomparativna analiza interpolacionih postupaka u digitalnoj obradi slike

Tehničko tehnološke nauke

Fakultet tehničkih nauka

2009

Mikloš Pot

Popović dr Živko
Redovni profesor

DoktoratNastajanje dramske književnosti u građanskoj kulturi kod Srba

Dramske i audiovizuelne umetnosti

Akademija umetnosti

2006

Nada Savković

Popović dr Živko
Redovni profesor

MagistraturaMogućnosti fotografije, slike, grafike, crteža u tumačenju tehnika i pokreta tela kao specifičnog pozorišnog jezika i neverbalnog scenskog izraza

Dramske i audiovizuelne umetnosti

Univerzitet u Novom Sadu

2007

Marijana Prpa Fink

Adamović dr Živoslav
Redovni profesor

DoktoratRazvoj modela povišenja nivoa funkcionalnosti hidrauličkih sistema

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin" Zrenjanin

1997

Milošević Živorad

Adamović dr Živoslav
Redovni profesor

DoktoratOptimizacioni model razvoja tehnologije procesa hladnog vučenja metala

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin" Zrenjanin

1997

Đapić Miloš

Adamović dr Živoslav
Redovni profesor

DoktoratMetodologija istraživanja uticajnih faktora na efikasnost prerađivačke industrije

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin" Zrenjanin

2004

Alihodžić Asib

Adamović dr Živoslav
Redovni profesor

DoktoratUticaj pojava mehaničkih oscilacija na sigurnost funkcionisanja sklopova u sistemu prenosa snage tekstilnih mašina

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin" Zrenjanin

2006

Stefanović Slobodan

Adamović dr Živoslav
Redovni profesor

DoktoratEfikasnost modela održavanja termoelektrana

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin" Zrenjanin

2006

Šćepanović Spasoje

Adamović dr Živoslav
Redovni profesor

DoktoratUnifikacija i sistematizacija modela za utvrđivanje optimalnog perioda tehničke dijagnostike i njihova primena na grafičkim mašinama

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin" Zrenjanin

2006

Savić Branko

Adamović dr Živoslav
Redovni profesor

DoktoratModel aerodinamičnih istraživanja kod vozova velikih brzina

Mašinsko inženjerstvo

Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin" Zrenjanin

2009

Mirjana Puharić

Adamović dr Živoslav
Redovni profesor

DoktoratMetodologija istraživanja dijagnostike osnovnih delova sistema za kočenje

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin" Zrenjanin

2008

Jovanov Goran

Adamović dr Živoslav
Redovni profesor

DoktoratModeli za donošenje odluka u procesima prepoznavanja tipa funkcije pouzdanosti brodskih postrojenja

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin" Zrenjanin

2007

Tomašević Marko